luni, 31 octombrie 2016

Chișinău – Orașul meu de vis - 580 de aniChișinău – Orașul meu de vis

De treci prin Chişinău, pe străzi
Salcâmii nu poţi să nu-i vezi,
Salcâmi cu umbră rară, gingaşi…
Tremure-şi frunza, floarea ningă-şi!
Pe-aceste drepte trotuare,
Stropite printre crengi de soare,
Răsadniţă de vis – poetul
Înaripa tot tineretul!
Şi-acum salcâmii alba ceară
Dizolvă-n aerul de sară:
Miresme dulci, ca un răsuflet
De zâna ce-ţi rămâne-n suflet.
Expoziție virtuală

Carrocci, Amadeo. Kishinev in black and white / Amedeo Carrocci. – S. l. : Graficart, 2005. – 42 p.

La începutul cărții sunt câteva reflecții vizavi de subiectul ei: „Orașul a fost modelat de o mentalitate preponderant ageră – se extinde preferențial pe orizontală valorificând spații terestre, afectând doar foarte puțin subteranele. În diferite epoci modul de intervenție în spațiul său a fost mereu contrar tradiției deja existente, ceea ce a dus la formarea ariilor diverse. A vedea Chișinăul în alb/negru actualmente când sunt multe posibilități de a-l prezenta color nu înseamnă să reduci mijloacele de expresie pentru surprinderea și perceperea lui, dimpotrivă, înseamnă să-l circumscrii totalității cromatice. Alb/negru oferă posibilitatea de-a vedea adevărata frumusețe, bogăție și varietate a Chișinăului. Alb/negrul nu speculează, ci conturează limitele, punctele de transfer și temeiurile existenței orașului. Este o tatonare vizuală a rezistenței sale în istorie” afirmă arhitectorul Eugen Bâzgu, Departamentul Patrimoniu Cultural și Restaurări a Ministerului Culturii.

Colesnic, Iurie. Chișinău din inima noastră / Iurie Colesnic; Bibl. Municioală ”B.P. Hasdeu”. - Chișinău, 2014. – 636 p.


Cartea Chişinăul din inima noastră are un caracter enciclopedic, reflectând aspecte din istoria Basarabiei, personalități care au contribuit la dezvoltarea culturii, au participat la dezvoltarea vieții sociale. Fiecare articol conține fotografii de arhivă. Lucrarea reflectă istoria și cultura orașului Chișinău, fapt pe care îl afirmă și autorul în cuvântul introductiv: „De douăzeci și ceva de ani, de la schimbarea cursului istoriei de la socialismul dezvoltat la capitalismul sălbatic, Chișinăul se află pe linia întâi a dilemei de a fi sau nu a fi un oraș cu trecut istoric. Sunt demolate cartiere întregi din orașul istoric pentru a fi înălțate terenuri de dormit. Am ajuns ca banii să dicteze destinul acestei capitale…”

Colesnic, Iurie. Chișinăul nostru necunoscut  / Iurie Colesnic. – Chișinău : Cartier, 2015. – 632 p.


Te invităm la o plimbare  prin Chișinău de altădată, parcurgând cele 630 de file inedite. O adevărată enciclopedie, o trecere prin ani a Chișinăului, care te va ajuta să descoperi istoria capitaliei țării noastre. În cele 20 de capitole sânt descrise monumentele istorice ale Chișinăului, personalități marcante ale orașului, dar  și fapte culturale impresionante. Fotografiile vechi, răscolite prin arhive, vorbesc de la sine. ”A venit timpul  să vorbim despre  un Chișinău care dispare, iar altul care întârzie  să apară. Nu este pur și simplu o carte, este un micro album al Chișinăului. Imaginile sânt ferestre  spre trecut și sânt documentele cele mai autentice ale unei realități care a fost”.

Colesnic, Iurie. Chișinău Enciclopedie / Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 1997. – 569 p.


Este o carte despre orașul Chișinău, conținutul fiind cu un caracter enciclopedic. Pentru a simplifica căutarea materialelor, articolele au fost plasate în ordine alfabetică. Au fost incluse articole despre teatru, literatură, muzică, arte plastice ș.a. Această lucrare este la a doua ediție, respectiv face o încercare de a sistematiza informațiile legate de oraș. Dacă în prima ediție a enciclopediei Chișinău, editată în anul 1984, s-a pus accent pe edificarea imaginii capitalei, în această ediție, accentul a căzut pe două componente primordiale: oamenii și arhitectura.
În enciclopedie sunt abordate următoarele subiecte: Chișinău – trecut, prezent și viitor; Chișinău – scurtă sinteză istorică, textul propriu-zis (A–Z); cronologie; bibliografie generală; autori și planșe-imagini.
La fiecare compartiment sunt incluse imagini ce fac referință la arhitectura și/ori autori.

Chișinăul meu / alcăt.: N. Cataeva. – Moscova : PK Galeria ;Chișinău : S.n., 2015. – 280 p.

Subiectul cărții este portretul Chișinăului văzut prin ochii citadinilor din diferite epoci. Trei secole de amintiri ale chișinăuienilor au fost reunite sub aceeași copertă. Cartea are un format bilingv, român și rus. Prima parte prezintă secolele trecute și include memoriile oamenilor de cultură care au locuit în Chișinău în sec. XIX-XX-lea M. Eminescu, A.V. Șciusev, L.N. Tolstoi, A.S. Pușkin, M.V. Dobujinski, M. Bieșu ș.a
Chișinăul în literatură : Antologie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : „Grafema Libris”, 2011. – 575 p.


Antologia Chişinăul în literatură constituie o selecţie a lucrărilor literare dedicate oraşului Chişinău, făcută în baza fondului de carte al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Volumul a apărut la Editura „Grafema Libris”, în anul 2011. Are 575 de pagini şi a apărut în 575 de exemplare, exact la 575 ani marcaţi de Chişinău de la prima atestare documentară.
Culegerea cuprinde o selecţie de texte literare a 130 de scriitori: români, ruşi, evrei, ucraineni, bulgari, găgăuzi (85 în limba română şi 45 în alte limbi), dedicate Chişinăului în ultimele două secole. Culegerea este prefaţată cu un cuvânt omagial  adus de Primarul General Dorin Chirtoacă şi două studii introductive: O contribuţie deosebită la zestrea culturală a Chişinăului, semnat de Lidia Kulikovski, directorul general al BM „B.P. Hasdeu” şi Scriitorul şi oraşul: două vase comunicante, semnat de publicistul Vlad Pohilă. 

Chișinău. Sectorul Centru : La răscruce de milenii /  concepție: Leonid Bujor; fotografii și concepție de machetare: Grigore Cornienco, Alexandru Cornienco. – Chișinău : Centrul Editorial Fotojurnalist ;  ProArt, 2003. – 160 p.


Paginile acestui album, intitulat semnificativ Sectorul Centru – La răscruce de milenii, ne deschid o lume a frumosului prin prisma celor mai importante monumente de cultură și arhitectură din Sectorul Centru al municipiului Chișinău. Asemeni lui Mircea Eliade, vom încerca să regăsim aici un „spațiu sacru” acel „centru” al valorilor spirituale ale neamului nostrum. Probabil, nu este întâmplător faptul că anume în Sectorul Centru sunt amplasate importante instituții de cultură din republică: Filarmonica Națională, Sala cu Orgă, Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, Teatrele Mihai Eminescu, Eugene Ionescu, Luceafărul, Satiricus, A.P. Cehov, cinematograful Odeon. Tot aici se află și 13 lăcașuri de cult, care ocrotesc valorile noastre morale afirmă Pretorul Sectorului Centru, Leonid Bujor.

Chișinău : Album / Chișinău, 2008. 172 p.

Chișinăul are un prezent plin de trecut si de viitor! Pe harta, el are conturul unei inimi. Ceea ce si este: o inima care pulsează in ritmul acestor vremuri pline de zbucium si de speranțe in schimbare. Un album in care imaginile țin locul cuvintelor. Album in 4 limbi: romana, rusa, engleza, franceza.
Dron, Ion. Chișinău Schițe Etno toponimice / Ion Dron. – Chișinău : ULYSSE, 2001. – 109 p.


Autorul studiului face o incursiune în istoricul Chişinăului, tratând totodată şi din perspectivă etimologică toponimia localităţii. Cercetarea porneşte în primul rând de la istoricul şi provenienţa numelui Chişinău. Cercetătorul menţionează chiar pe prima pagină că problema etnolingvistică a jucat un rol important de-a lungul istoriei, şi aici: "Originea numelui topic "Chişinău" nu poate fi explicată fără să se ţie cont de situaţia etnolingvistică din spaţiul geografic cuprins între Prut şi Nistru în sec. X - XIV.
continuă a patrimoniului imobil din Centrul istoric al Chişinăului. Astfel 79 dintre obiectivele de patrimoniu au fost demolate (dintre care 44 au fost demolate in perioada 1993-2006 şi 35 de edificii arhitecturale au fost demolate recent, in perioada 2006-2011.

Sainciuc, Lică. Chișinău ascuns / Lică Sainciuc. – Chișinău : Lumina, 2014. – 160 p.


Cartea conține o suită de imagini și texte minimaliste despre un Chișinău mai mult personalizat decât cel pretins a fi comun. Autorul reia subiectul unor intersecții în timp și spațiu ale străzilor și caselor, reunite într-o schemă ce ține de primele vetre, apoi de cele două domenii mănăstirești de altădată (Galata și Sf. Vineri), extinse în continuare pe parohii, piețe, cimitire, mahalale și case de referință. Peste acest concept, realizat în multe fotografii, hărți și desene, autorul aplică dinamismul halucinant al toponimiei orașului văduvit de elementul medieval și al străzilor ce se întrezăresc încă printre noile și mai noile construcții și planificări. Fiind prin excelență o proiecție subiectivă a fizionomiei capitalei, “Chișinăul Ascuns” se înscrie în lista puținelor instrumente de cunoaștere a orașului bazate pe documente, expertiză și observații de lungă durată.
(Nicolae Pojoga)

Retro Chișinău / Agenția de Inspectare și Restaurare a monumentelor; coord. Stefania Ion. – Chișinău : ”Continental Grup SRL”, 2011. – 96p.


Publicaţia “Retro Chișinău” este un omagiu adus tezaurului arhitectural al Chişinăului în imagini fotografice de epocă. O colecţie inedită de fotografii ale Chişinăului ce pune în valoare patrimoniul cultural al oraşului şi ne prezintă o individualitate istorică, culturală, care ar fi trebuit protejată şi pusă în valoare ca moştenire lăsată de generaţiile care ne-au precedat, şi pe care avem datoria de a o transmite intactă generaţiilor viitoare. O mare parte din clădirile acestor imagini nu mai există pe harta Chişinăului fiind distruse pentru totdeauna. După o inventariere a celor 977 de edificii de arhitectură de importanţă locală şi naţională înscrise în Registrul monumentelor ocrotite de stat s-a constatat un proces de degradare.

joi, 27 octombrie 2016

Oră de lectură. Fragment din „Arta refugii. O copilărie Transilvană” de Paul Goma

       În ziua de 26 octombrie 2016, în Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a fost organizată o oră de lectură în cadrul căreia s-a citit şi discutat un fragment din romanul „Arta refugii. O copilărie Transilvană” de Paul Goma. 
         Ultimele subcapitole „Să nu plângi”, „Să nu plângi” şi „Nu plâng!” au sensibilizat publicul în mod special, pentru că ele exprimă forma cea mai aprigă a durerii: râdem ca să înăbuşim plânsul. „Să nu plângi, când râde mama?” se întreabă personajul principal al romanului.
         După lecturarea subcapitolelor amintite mai sus, participanţii au selectat propoziţiile, frazele care sunt relevante pentru reconstituirea portretului mamei lui Paul Goma.
         „Mama mea nu s-a schimbat aproape deloc. Mama mea e mama mea, nu se schimbă – să nu plângi, că.
         Mama mea. Mama mea. Mama-mama-mama. Cea mai grozavă mamă din lumea-mare.
         Se opreşte la doi paşi de mine. Ţine buzele strânse. I-s strânse de tot buzele. Nu înţeleg, dar aşa e mama mea, grozavă; cu gura închisă, cu gura strânsă-pungă, zice tărişor:
       Regulamentul permite unei mame să-şi îmbrăţişeze copilul?”

         „Mă îndepărtează de la pieptul ei, mă priveşte, îmi râde, apoi iar mă apropie şi mă strânge tare-tare. O strâng şi eu – nu prea tare, am crescut mult, nu-mi pot controla forţele.”

         „Dar mama râde şi face din cap, aşa, că adică, ia te uită ce forţă! Mă îndepărtează, mă apropie, râde, în continuare, însă cu lacrimi; râde cu icnituri de plâns, suspină cu chicote de râs. Şi tot plângând şi tot râzând şi tot mirosind a jeg şi a cacapipi şi a muced, mama mea îmi strecoară, îmi picură în ureche, pe silabe – cuvinte: scurte, numai subiecte, fără predicate.”


         Scena din finalul romanului, relevă şi o parte din portretul lui Paul devenit de curând un tânăr. El este copleşit de emoţii şi lacrimi, dovadă a faptului că trauma psihologică nu l-a abrutizat: „Să nu plângi, când râde mama?”.


luni, 24 octombrie 2016

Tipuri de cărţi care dezvoltă inteligenţa

Citim pentru informații, cu speranța că informațiile pe care le acumulăm ne vor ajuta să ne dezvoltăm rațiunea, oferindu-ne mijloacele forte pentru a ne îmbunătăți viața. În epoca modernă a informației, tot mai mult material de citit/asimilat este disponibil, astfel încât este aproape imposibil să ne dedicăm timpului eficient pentru lecturi.
Cărțile nu sunt create egal, ceea ce înseamnă că nu tot ceea ce citești are valoare egală.
A citi mult și a citi profitabil sunt două lucruri foarte diferite. Foarte mult timp este pierdut citind cărți care sunt uitate rapid după ce sunt închise la ultima pagină. Dar timpul petrecut, citind cărți care cultivă inteligența și înțelepciunea, produce beneficiu continuu pe durata întregii vieți.
Cu această ocazie, la Biblioteca ”Onisifor Ghibu”, s-a organizat o lecție bibliografică în parteneriat cu Liceul ”Mircea Eliade”, cu genericul : ”Tipuri de cărți care dezvoltă inteligența”.
Scopul acestei lecții este identificarea și aducerea la cunoștință a elevilor 5 tipurilor de cărți, care dezvoltă permanent inteligența ce contribuie a ne îmbunătății calitatea vieții:

Cărți științifice

Știința nu se limitează la cărți cu conținut științific. Ea cuprinde toate edițiile care ne ajuta să înțelegem lumea în care trăim. Aici sunt incluse cărți de comerț și societate, care urmăresc să explice și să clarifice anumite evenimente.

Cărți filosofice

În antichitate, știința și filosofia s-au dezvoltat pe baza gândirii analitice. Dacă știința ne învață să înțelegem lumea din afară, filosofia ne îndrumează să ne cunoaștem pe noi înșine. Prin urmare, filosofia ar putea fi foarte util numită: știința naturii umane.
Pe lângă lucrările filosofice clasice, această categorie include și marile texte religioase: Biblia, Coranul, Bhagavad Gita, etc., care, aparent, nu sunt valoroase universal doar datorita dogmei religioase, ci și datorita înțelepciunii care a inspirat miliarde de oameni să fie mai buni. Filosofia facilitează înțelegerea nevoilor și dorințelor umane.

Cărți ficțiune

Există o convingere că operele de ficțiune sunt inferioare, deoarece acestea sunt doar “povești inventate”. Numai o persoana cu totul lipsită de imaginație ar putea crede ca aceste povești sunt reale. Marile opere de ficțiune conțin mai mult adevăr decât orice alt gen literar, pentru că permite cititorului să experimenteze o nouă realitate.
Ficțiunea creează experiențe care dezvoltă imaginația și nu de puține ori ea conține de asemenea frânturi de filosofie, psihologie, si istorie.

Cărți istorice

Istoria pare plictisitoare, pentru că în școală Istoria însemnă memorarea unui șir de date și evenimente. Tot ceea ce sistemul de învățământ a păstrat din istorie este o mulțime de personaje remarcabile și evoluția ideilor care au șlefuit civilizația.
Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem mai bine vremurile actuale, să recunoaștem prejudecățile moderne și natura istoriei umanității.

Cărți de poezie

Cei mai mulți cred că poezia este lipsită de substanță și de aplicabilitate, pentru ca se rezumă doar la cursivitatea rimelor, ignorând puterea nebănuita a cuvintelor.
Lectura de poezie produce un sentiment care nu poate fi descris în mod adecvat, un sentiment de venerație și respect pentru puterea cuvintelor.
Fără îndoială, poezia dezvoltă vocabularul dar și abilitățile conversaționale.
Aprecierea poeziei este esențială pentru a ajunge la un nivel de excelenta.

vineri, 21 octombrie 2016

Atelier de creaţie: Bijuterii originale pentru femei speciale!

         Deşi e toamnă şi e frig, la Biblioteca "Onisifor Ghibu" vei găsi întotdeauna bună dispoziţie, prietenie şi multă creativitate.
   Visul nostru devine realitate! Serviciul bibliotecii Bijuterii originale pentru femei speciale” ne bucură tot mai mult. Primul atelier de creaţie handmade a avut loc pe 13 octombrie 2016, ora 15:00. În cadrul acestuia am confecţionat cerceluşi din mărgele împletite. Participantele s-au arătat încântate de timpul frumos pe care l-am petrecut împreună şi la următoarea întâlnire şi-au invitat şi prietenele.
         Astfel un atelier de creaţie reuşit a fost şi cel din 20 octombrie 2016, când „femeile speciale au creat bijuterii originale” şi anume brăţări în două rânduri, din biser şi mărgele. Frumos a fost pentru că au participat oameni frumoşi (doamne, domnişoare şi domniţe), bine a fost pentru că toţi se ajutau reciproc, amuzant a fost pentru că s-a vărsat pliculeţul cu mărgele şi a trebuit să le culegem de pe podea, cald a fost pentru că am avut parte de îmbrăţişări şi zâmbete sincere.
         Şi pentru ca să îmbinăm utilul cu plăcutul, dar şi pentru că femeile nu pot fi fericite dacă nu vorbesc, am gândit o însărcinare pentru participante. Brăţările pe care urmau să le creeze trebuia să reprezinte simbolic personalitatea, viaţa sau starea de spirit personală, iar la final fiecare femeie a descris modul în care bijuteria creată relatează despre viaţa ei. 
       Trainerul atelierului de creaţie, Alina Paşcan a fost prima care a îndeplinit însărcinarea. Ea a arătat o bijuterie creată personal – o brăţară din mărgele de care erau prinse mici obiecte metalice: o inimă, un fluture, un fruct şi o cruce. Şi a explicat astfel: inima micuţă prinsă de brăţară îi aminteşte faptul că Dumnezeu o iubeşte şi o motivează să iubească şi ea oamenii. Fluturele simbolizează transformarea: Dumnezeu i-a transformat viaţa astfel încât ea poate să aducă roade bune – simbolul fructului. Iar crucea îi aminteşte de faptul că Dumnezeu a murit pentru noi dar a şi înviat ca să avem viaţă şi speranţă.
         Dacă sunteţi interesaţi de ce au spus celelalte participante despre bijuteriile lor, dar şi dacă doriţi să vă creaţi propria bijuterie vă invităm la următoarele întâlniri, care vor avea loc în zilele de 3 şi 17 noiembrie, joi la ora 15:00.

Vă aşteptăm cu mare drag!joi, 20 octombrie 2016

Listă bibliografică - Didactica limbii şi literaturii româneDidactica limbii şi literaturii române

Didactica este o disciplină pedagogică care are ca obiect de studiu problematica amplă a procesului de predare-învăţare a limbii şi literaturii române, ca instrument indispensabil de cunoştinţe şi comunicare în diverse situaţii colocviale sau oficiale şi familiarizarea elevului cu literatura română pe baza unor modele reprezentative de artă literară. Procesul educativ de tip instituţionalizat este complex, atât din punct de vedere al organizării, cât mai ales din punct de vedere al fundamentării ştiinţifice a relaţiilor derivate între principalii factori implicaţi: Psihologia, Pedagogia , Didactica şi Metodica.

Listă bibliografică de recomandare din colecţiile bibliotecii „Onisifor Ghibu”

1. Bărboi, Constanţa. Limba şi literatura română în liceu / Constanţa Bărboi – Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1983 – 369 p.
2. Cartaleanu, Tatiana. Dictarea în şcoală: formarea şi evaluarea competenţelor / Tatiana Cartaleanu. – Chişinău: Arc, 2014. – 168 p.
3. Călin, Marin. Filosofia educaţiei / Marin Călin. – Bucureşti: Dramis, 2001 – 279 p.
4. Cocoradă, Elena. Întroducere în teoriile învăţării / Elena Cocoradă; pref. de Luminiţa Iacob. – Iaşi: Polirom, 2010 – 213 p.
5. Condrea, Irina. Comunicarea prin traducere / Irina Condrea – Chişinău: Tehnica - Info, 2001 – 256 p.
6. Cucoş, Constantin. Pedagogie / Constanin Cucoş; pref. de Adrian Neculau – Iaşi: Polirom, 2000 – 232 p.
7. Dodon, Nina. Activităţi extracurriculare / Nina Dodon. – Chişinău: Arc, 2013 – 96 p.
8. Granaci, Lidia. Educaţia prin joc / Lidia Granaci. – Chişinău: Epigraf, 2010 – 200 p.
9. Herivan, Mircea. Meridiane Pedagogice / Mircea Herivan – Bucureşti: Prut Internaţional, 1963. – 346 p.
10. Hopkins, David. Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbarii / David Hopkins – Chişinău: Prut Internaţional, 1999 – 256 p.
11. Lăzăroiu, Aurelian. Întroducere în fonetică / Aurelian Lăzăroiu – Bucureşti: Ştinţifică şi enciclopedică, 1982 – 254 p.
12. Leahu, Raisa. Proverbul. Exerciţii şi jocuri didactice / Raisa Leahu – Chişinău: Arc, 2008. – 96 p.
13. Marin, Mariana. Didactica lecturii / Mariana Marin – Chişinău:Cartier, 2013 – 144 p.
14. Mărcuşanu, Iosif. Limba română; Ghid metodic pentru educatoare, învăţători şi profesori / Iosif Mărcuşanu – Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 2002 – 159 p.
15. Şchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române / Constantin Şchiopu – Chişinău: S. n., 2009 – 332 p.

miercuri, 19 octombrie 2016

Training pentru profesorii de limba engleză

          Pe data de 19 octombrie, Biblioteca ”Onisifor Ghibu” a găzduit workshopul ONG-ului ”Academia de Inovare și Schimbare prin Educație” care a avut ca scop împărtășirea celor mai bune practici în cadrul Rețelei iEARN-Moldova, filialala națională a Organizației Internaționale iEARN, cea mai mare rețea de școli din lume care utilizează tehnologiile moderne pentru a implementa proiecte educaționale cu impact global. Cei mai activi profesori din rețea au vorbit despre proiectele pe care le-au implementat în școlile din diferite regiuni ale țării în colaborare cu parteneri internaționali. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei SUA în Republica Moldova, ai Oficiului Regional de Predare a Limbii Engleze și ai ONG-ului ”Moldova World Children's Fund”. 

         Cei prezenţi şi-au exprimat opinia faţă de utilitatea proiectului şi impactul său asupra rezultatelor reale ale predării limbii engleze prin introducerea în predare a unor metode şi tehnici didactice moderne. Printre metodele moderne discutate pe larg de profesori în cadrul trainingului au fost: lecţia digitală, prezentarea power point şi slideshow, blogul, învăţarea reciprocă, prezentarea video, lecţia online, cărţile electronice, filmul etc.
           Pe lângă multe alte probleme menţionate, participanţii la training au ajuns să facă şi un schimb de păreri privitor la faptul: „Cât de uşor este să fii profesor de limba engleză astăzi în Republica Moldova? Care sunt provocările cu care se confruntă un profesor de limba engleză?"
          La training au fost prezenți și profesori din SUA, sosiţi în Republica Moldova prin intermediul unor programe de voluntariat. La rândul lor, ei și-au împărtășit frumoasa experiență obținută în Moldova, exprimându-și încontinuare deschiderea spre colaborare cu profesorii de limba engleză din Republica Moldova.
          Unele metode eficiente pentru schimbul de experienţă între profesorii din diferite ţări, evidenţiate în discuţie, au fost cele legate de mediul online: colaborarea prin mail, crearea de bloguri personale ale profesorilor şi studenţilor, crearea unor grupuri pe reţelele sociale ale profesorilor şi studenţilor, dar şi pentru toţi cei interesaţi de învăţarea sau predarea limbii engleze.
          O altă metodă intens deliberată în cadrul trainingului a fost – fotointroducerea (predarea / învăţarea pe baza fotografiilor relevante, folosite mai ales în descrieri). Fotografia este o bună modaliatate pentru introducerea rapidă a elevilor în subiectul temelor.
         O dorinţă exprimată unanim de profesori şi care ar fi, probabil, cea mai importantă cale pentru un schimb de experienţă, în special pentru profesori, ar fi unele deplasări, călătorii în ţările anglofone (SUA, Anglia etc) pentru colaborarea şi schimbul de experienţă cu profesorii de acolo.
        Profesorii au mai remarcat că o metodă de învăţare a limbii engleze, la fel de eficientă este – colaborarea cu mass-media prin difuzarea anumitor emisiuni de limba engleză la anumite posturi tv, radio, ziare etc., cât şi organizarea de flash-mob-uri în limba engleză, cu anumite ocazii, împreună cu elevi şi studenţi.
         Alte metode de predare care au alcătuit subiectul dezbaterilor au fost: metoda interviului, colaborarea activă profesor-student (printr-o mai mare libertate în exprimare la ore pentru elevi); lucrul în grup (metodă modernă căreia trebuie să i se atragă o mai mare atenţie din partea profesorilor); prezentările video, audio care au un mare impact prin învăţarea atât auditivă, cât şi vizuală şi care contribuie la dezvoltarea memoriei, atenţiei şi capacităţii de concentrare ale elevilor.
        Blogul, prezentările video, audio, - activitatea online, în general, este totdeauna şi cea mai bună posibilitate de colaborare internaţională şi poate ajunge până în cele mai îndepărtate colţuri ale globului.
            O idee fructuoasă care ar duce la îmbogăţirea cunoştinţelor de limba engleză, dar şi la o mai bună cunoaştere a spaţiului anglofon, în opinia participanţilor, ar fi organizarea de festivităţi, sărbători, petreceri în şcoli, cu ocazia unor zile internaţionale care au tangenţă cu spaţiul anglofon.
      Un aspect prioritar pentru schimbul de experienţă între profesorii şi studenţii din diverse ţări este participarea la conferinţe şi festivaluri internaţionale.
          O doleanţă a tuturor participanţilor a fost aceea ca, pe viitor să fie organizate unele traininguri privitoare la instruirea în creare de bloguri, site-uri, plaforme, pagini web şi a altor modalităţi de comunicare online de promovare / învăţare eficientă a limbii engleze.
       “Pentru aceasta, - a specificat Daniela Munca-Aftenev, moderatoarea evenimentului şi unul din trainerii proiectului, - este necesar ca mai întâi profesorii să vină cu propriile proiecte bine concepute calitativ şi pregătirea unor traineri buni, axaţi anume pe acest subiect. Aceasta, cu timpul, se poate realiza, dacă există o dorinţă comună, şi mai ales dacă vom crea tot mai multe punţi de colaborare pe plan internaţional”.
         În final, oaspeţii din SUA au menţionat că programele de studiu din Republica Moldova sunt bune, profesorii, la rândul lor, depun eforturi mari pentru implementarea lor, dar este nevoie, totuşi, de o mai activă colaborare şi schimb de experienţă la nivel internaţional. Şi în mod deosebit, o mai strânsă colaborare între profesorii de limba engleză din spaţiul postsovietic, între ţări precum ar fi: Moldova, Azerbaijan, Belorus, Ucraina etc. Trainerii americani au accentuat că sunt mereu deschişi pentru colaborare în dezvoltarea unor noi proiecte comune, schimb de experienţă, acordarea de asistenţă pentru scrierea unor programe de predare / învăţare a limbii engleze cât mai accesibile. 

vineri, 14 octombrie 2016

Ana Manole - piatră din edificiul literaturii române (55 de ani de la naștere)

                                                                            expoziție virtuală
1.                Manole, Ana. Dezlegarea ierburilor / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Reclama, 2007. – 68 p.
„Misteriosul har al Anei Manole e de a aduce trăirea, începând cu poezia pentru copii şi terminând cu poemele din „Dezlegarea ierburilor”. Şi dacă autoarea vede şi aude văzutul şi nevăzutul prin cuvinte, noi şi prin verbul dumisale ne ţinem de fragilul fir al vieţii. Aproape de „Ierbile” Anei Manole, acesta nu pare un cerc închis din care nu ar fi ieşire, doar că mai ardem punţi şi tăiem zborul”.
Angelina Munteanu

2.                Manole, Ana. Țara cu Părinți / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Reclama, 2005. – 44 p.
„Asemeni unui personaj dintr-o poveste de Andersen, Ana Manole navighează cu o bărcuţă cât o coajă de alună pe firul limpede al unui pârâiaş. Pe malul stâng, mai aproape de inimă, se află jocurile, cântecele şi bucuriile copilăriei; pe malul drept – tărâmul celor maturi, revărsându-se în tării…” 
Victor Prohin

3.       Manole, Ana. Deocamdată… : Poeme de oblojit Țara / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Cadran, 2003. – 40 p.

Bunătatea este spontană.  Laşitatea – mocoşită.             

 Curajul stârneşte generozitate. Ticăloşia – doar milă.
                                            
4.                Manole, Ana. Spicuţa; Anotimpurile pîinii : itinerar literar-muzical pentru părinţi şi copii : (schiţe, eseuri, miniaturi) / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Prut Internațional, 1998. – 168 p.
”Spicuța este o carte deosebită, zămislită cu talent și multă dăruire, poeta și-a încredințat lucrarea la două dintre cele cinci surori Osoience – Valentina și Iulia”.
Andrei Tamazlîcaru
5. Manole, Ana.  Streaşină cu rîndunici : Carte de pămînt, carte de cuvînt : Miniaturi, poezii, schiţe, scenarii literar-muzicale, crochiuri, cîntece folclorice, ziceri din bătrîni / Ana Manole, Valentina Osoianu, Ileana Osoianu.  – Chișinău : Ed. Lumina, 1999. – 160 p.
Streașină cu rândunici este o lucrare scrisă și adunată ani lungi de niște autori deja verificați de cititori. Cartea este de o densitate impresionată și conține miniaturi, cântece, poezii, schițe, ce reflectă datini și obiceiuri strâns legate de Pământ.

Cărți unde și-a a dus aportul Ana Manole.
6. Constantin, Dumitru. Soarelui : aforisme & poezii / Dumitru Constantin, editor Ana Manole. – Chișinău : Ed. Reclama, 2010. – 143 p.

 7. Manea–Cernei, Eugenia. Cad ploile–amintiri… Poeme / Eugenia Manea–Cernei, col. inițiată și îngrijită de Ana Manole. – Chișinău : Ed. Bons Offices, 2005. – 80 p.
8. Constantin, Dumitru. Moartea Văz-Duhului : versuri / Dumitru Constantin ; red.–coord. Ana Manole. – Chișinău : Ed. Centrală, 2002. – 152 p.
9. Țurcanu, Ianoș. Izgonirea din Eden : versuri şi aforisme / Ianoș Țurcanu, ilust. Manole Ana. – Chișinău : Ed. Reclama, 2008. – 220 p. 

joi, 13 octombrie 2016

Rolul educativ al muzeului

În perioada Decadei „Chişinău – oraşul meu”, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, pe data 13.10.2016, a organizat o lecţie publică cu genericul: „Rolul educativ al muzeului”. În colaborare cu Muzeul de Literatură „M. Kogălniceanu” am vizitat Liceul Teoretic Traian. Invitatul de onoare a fost Nicolae Popa , director adjunct (muzeul „M. Kogălniceanu”, din Chişinău), poet, prozator. Picii din clasa a III-a, împreună cu diriginta Elvira Anton, ne-au primit cu mult entuziasm şi voie bună.
         Domnul Nicolae Popa le-a povestit copiilor ce importanţă au muzeele în educaţie. Cum sunt colecţionate toate exponatele din muzeu. În muzeul de Literatură sunt expuse pentru vizitatori nu numai cărţile scriitorilor, dar şi obiectele care l-au ajutat să scrie, sau au avut menirea de-a le fi muza.
         Muzeul de Literatură „M.Kogălniceanu”, a fost fondată în primăvara anului 1965, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
                   În comparaţie cu alte muzee, care au avut o bază oarecare în colecţii sau fonduri, Muzeul Literaturii române a pornit-o de la zero.
         Studenţi entuziaşti de la facultăţile de Istorie şi Filologie au colectat exponate pentru muzeu cu multă migală, vizitând nu numai localităţi din Moldova, dar şi localităţi moldoveneşti din Cernăuţi, Odesa, Ucraina.
Colecţia muzeului include circa o sută de mii de articole, printre care inclusiv manuscrise, cărţi, documente, obiecte de artă artistică ş.a.
         Cele mai multe dintre cărţile prezentate sunt publicaţii ale clasicilor din Romînia, începând cu Dimitrie Cantemir
.  
                Copii au fost foarte receptivi şi la finele lecţiei l-au asaltat pe invitat cu nenumărate întrebări: Care este cea mai veche hartă?; Cine a fondat muzeul?; Dacă muzeul are ca exponat manuscrise originale? ş.a.

        

marți, 11 octombrie 2016

Training: principiile unui arbitru calificat


       În după-amiaza zilei de 11 octombrie, în sala  Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a avut loc un trening dedicat arbitrilor şi instructorilor începători care vor să devină cu adevărat profesionişti.
         Participanţii au învăţat diverse principii care le va permite să fie arbitri mai buni. Un arbitru calificat trebuie să asigure părţilor egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.
         Principalele probleme discutate în cadrul trainingului au fost: principiile de bază ale unui arbitru calificat;  acordarea punctajelor în funcţie de: argumentare, dovezi şi organizare, prezentare etc.; încurajarea echipelor; luarea decizie etc.

         Dezbaterile au un rol nu doar în crearea unor deprinderi şi abilităţi în rândul debaterilor, ci şi în educarea unor deprinderi de moralitate, fair-play şi spirit de echipa. În acest sens, rolul arbitrilor este foarte important, nu doar în evaluarea laturii argumentative şi retorice a dezbaterilor, ci şi în responsabilizarea celor ce dezbat. De aceea arbitrii trebuie să respecte în orice moment o serie de principii foarte clare.

Ø     Principii
-         să descurajeze orice fel de comportament non-etic care vine din partea cuiva implicat în dezbateri;
-         să facă abstracţie atât de convingerile personale, cât şi de eventuale cunoştinţe de specialitate pe care le-ar putea avea cu privire la noţiunea discutata;
-         să nu trateze echipa căreia îi da verdictul ca echipa care a avut dreptate, ci echipa care a fost mai convingătoare în rundă;
-         să pună pe primul loc conţinutul dezbaterii şi în plan secund maniera de prezentare;
-         să evalueze dovezile în funcţie de criteriul calitativ şi nu cel cantitativ, punând pe primul loc calitatea şi relevanta dovezilor;
-         să încurajeze vorbitorii să vorbească într-un ritm normal, care să poate fi înţeles de oricine, şi să folosească un vocabular lipsit de elemente de jargon al dezbaterilor;
-         să completeze fişa de arbitraj în aşa manieră încât aceasta să poată fi folosit în scop informativ şi educativ pentru debateri;

Ø     Acordarea punctajelor individuale
Este rolul arbitrilor să evalueze şi să puncteze prestaţiile individuale ale vorbitorilor, şi să realizeze o ierarhie a discursurilor în funcţie de impactul în rundă. Astfel, se acordă câte un rang fiecărui vorbitor, de la I la VI. Cel mai bun vorbitor al dezbaterii va primi rangul I, iar cel mai slab rangul VI. În plus, fiecare vorbitor va primi un punctaj pentru prestaţia sa, dintr-un maxim de 30 de puncte. Acordarea acestor puncte se poate face luând în calcul următoarele elemente: argumentarea, dovezile şi organizarea, prezentare şi sarcina de rol, stilul.

Ø     Luarea deciziei
         Deciderea echipei câştigătoare într-o rundă se poate dovedi adesea un lucru foarte dificil. Dezbaterile la finalul cărora câştigătorul este foarte clar sunt rare, iar cele în care ambele echipe şi-au făcut datoria în mod ireproşabil sunt şi mai rare. Indiferent de situaţie, în calitate de arbitri ar trebui întotdeauna să vă luaţi câteva minute la finalul rundei pentru a vă pune gândurile în ordine.

Încercaţi întotdeauna să puneţi conţinutul înaintea prezentării şi să luaţi o decizie în baza analizei balanţei cazurilor şi ariilor de conflict din rundă. Nu uitaţi care sunt obligaţiile de bază ale echipelor.