vineri, 28 septembrie 2012

Invitaţie la masă rotundă


Din program -
Participă: Flori Bălănescu, PAUL GOMA 77. 35 de ani de la Mişcarea Goma
Andrei Ţurcanu, Paul Goma în şirul singuraticilor Basarabiei
Dumitru Ungureanu, Paul Goma 77 – proba timpului
Anatol Moraru, Apologii necesare
Mariana Pasincovschi, Paul Goma: Vocația totalităţii auctoriale prin biografie şi literatură
Viorel Ilişoi, Acasă la Paul Goma
Vor citi din scrierile lui Paul Goma actorii:
Ronin Terinte, Ana Tkacenko şi Alexandra Bobu

Lansări de carte -
Petru Ursache, Omul din calidor, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2012
Prezintă: Acad. Mihai Cimpoi
Aliona Grati, Iniţieri în textul literar, Chişinău, Arc, 2011
Prezintă: Nina Corcinschi
Ancuţa Maria Coza, Paul Goma. Scriitura disidenţei, Iaşi, Editura TipoMoldova, 2011
Prezintă: Dumitru Crudu
Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Biografie şi literatură, Cluj, Editura Limes, 2012
Prezintă: Diana Vrabie

Moderatori: Vitalie Răileanu şi Aliona Grati

PAUL GOMA - Pelerin printre umbre

Revistă bibliografică
 Goma, Paul. Din calidor / Paul Goma. – Ch. : Lumina, 2010. – 295 p.
,,Stau în calidorul casei din Mana.
Privesc spre locul dintre poarta mare şi portiţă, acum neted ca în palmă, şlefuit, lustruit, dichisit – ca o curte de şcoală ce este. Ştiu (acum) că acolo a fost ruina pe care tata nici bojdeucă nu voia să o numească; ştiu, acum, că acea ruină, reparată cum dăduse Dumnezeu este locul în care s-a născut fratele meu, Petrică; şi în care a murit. Şi ştiu – cum să nu ştiu – că acolo am fost, nu conceput, ci zămislit; şi, după nouă luni – eram de faţă – tot (pe-)acolo m-am născut. Îmi place această formă implicativă: m-am născut. Ştiu – doar eram acolo: dacă nu voiam, nu ieşeam la lumină. Atunci.
Din acum, de aici, privesc din calidor.
Îmi spun că aş vrea şi eu să-mi pot spune:
,,Uite: aici m-am născut’’ – şi să arăt ceva aflat încă în picioare: un ciot de zid, un ciob de horn, dezafumat de timp şi micşorat – şi nu doar pământul: neted, şters bine-bine.
Nu doar pământul, cu un gest rotunjit de nehotărâre şi care ar voi să zică:
,,Pe-aici, pe undeva...’’
Dacă acum, după jumătate de veac, nu va mai fi existând nici casa-şcoală cea făcută de tata cu mânurile lui – n-are importanţă: ea continuă să fie, în amintirile mele directe, în amintirile alimentate de aminitirile părinţilor, de fotografi – de aer...''

Goma, Paul. Gherla-Lăteşti / Paul Goma. – Bucureşti : Anamoral, 2007. – 298 p.
,,...am simţit că nu mai pot, că nu se mai poate, că nu voiam să spun, să le spun, să-i rog, să-i rog frumos să se oprească (...) ca să nu se întâmple acel ceva cu adevărat insuportabil, dar nu puteam rosti nici un cuvânt, nu puteam face nici un gest, nici măcar cu ochii nu mă puteam ruga, nu-i puteam ruga frumos, eram un sac de antrenament, un sac de fasole care nu vorbeşte, nu urlă, nu roagă, nu se apără
şi am făcut pe mine
N-ar fi trebuit.
N-ar fi trebuit să povestesc.
N-ar fi trebuit să rostesc, să spun aceste cuvinte – ca să menajez urechile cui?
toată durerea adunată în carne, în oase, în fundul ochiului, în memorie (...) toate astea nu făceau cât
cât asta
la ce mai poate sluji un bărbat care face pe el (...)
eu plângeam, ar fi fost bine să pot plânge, nu loviturile, nu ele mă atingeau plângeam pentru că pentru că pentrucăpen
şi-atunci pentru prima dată de la arestare, pentru prima oară în viaţă, am spus, mi-am spus, le-am spus:
EI, LASĂ... EI, LASĂ...
şi m-am hotărât să nu-i uit în vecii vecilor
nu să mă răzbun, ci mai crunt:
SĂ NU-I UIT, SĂ-I NEUIT EU ÎNTR-O CARTE
şi mai ales, mai ales:
SĂ NU-I TAC – SĂ-I NETAC’’.

Goma, Paul. Jurnal 2006 / Paul Goma. – Bucureşti : Anamoral, 2007. –756 p.
 Marţi, 12 septembrie  2006
Hezlobolahii au organizat ieri la Beirut o mare demonstraţie. Oratorul – un şeic – a spus cam aşa:
,,Noi am provocat războiul, noi l-am câştigat’’.
Ce minciună! Ce gafă, ce eroare!
Chiar dacă ei provocaseră războiul (de parcă ar fi de laudă!), nu ei îl câştigaseră. Nimeni nu câştigase acest război nenorocit. Oricum, războiul fusese pierdut de sutele de civili ucişi, copii, femei, bătrâni, cu toţii nevinovaţi; pierdut de casele distruse, de podurile, şoselele, de bisericile, de moscheile năruite, sau de cele din fâşia ocupată de israelieni , pângărite cum numai sioniştii barbari sunt în stare să pângărească lăcaşurile de cult ale goi-lor; de livezile, viile, ogoarele, izvoarele arate de şenilele tancurilor israeliene şi infestate de ,,bombiţe’’. Colac peste pupăză: bărboşii au cerut demisia actualului guvern ,,antisirian’’. Asta nu mai este o scăpare, ci o eroare care ar putea avea consecinţe nefaste. Fiindcă nu cu hezbolahii (autori ai atentatelor împotriva francezilor şi americanilor, în urmă cu peste zece ani) se solidarizaseră Occidentalii deunăzi, cei care, după ezitări, după tergiversări puturoase, ticăloase (USA, Anglia), în cele din urmă, au oprit mâna ucigaşă a Israelului – ci cu guvernul de la Beirut, cel ,,antisirian’’, aşa slab, ineficace, neputincios de peste 20 ani (iar armata de 40), dar garant al unei cât de câte democraţii. Dacă lucrurile merg pe aceeaşi pantă săpunită,a tunci se profilează un alt război. Tot ,,asimetric’’: de astă dată cei înarmaţi, cei dedaţi cu războiul vor fi libanezii şiiţi, altfel spus: hezbolahoo, iar ceilalţi: creştinii şi o parte dintre palestinieni, musulmani; ,,ţivili’’ de nevindecat, mai cu seamă urmaşii direcţi (!) ai fenicienilor: negustori şi manufactorezi.
La caz de aşa ceva israelienii vor pute şede,-n cur şî be titiun, privind , pe sub pleoape leneşe, la întruciderea goi-lor, fără a mai avea nevoie de contribuţia lor foaaaarte umanitară.'' 

Goma, Paul. Ostinato / Paul Goma. – Bucureşti : Anamoral, 2007. – 230 p.
,,Oameni buni, fraţilor, mucles în celulă, credeţi că de clanţă ducem noi lipsă?, vă-nşelaţi : ăl cu cheie a făcut uşile fără clanţă pe dinăuntru, nu pentru că i-ar fi frică să nu evadăm. Oameni buni şi oameni  buni- cei cu cheia ne-au furat, nu doar daravela cu care se descuie uşa, ne-au confiscat ceea ce nu se confiscă – de-o pildă matale, nea Georgică, să nu mai poţi zice: De am chef, mă duc la uşă, apăs clanţa, după aia văd ce-i de făcut, dau un tur pe coridor, o raită prin curte, îmi fac de lucru pe sub ferestrele de la secţia de femei, ori numai aşa, casc gura la nouri, dacă nu, rămân aici, în prag, rezemat de canat  şi beau tutun, oameni bui şi oameni buni, ei ne-au jefuit nu de clanţa de fier, cea adevărată, ne-au furat-o pe cealaltă, cea care ne place nouă să ştim că se află acolo unde e omeneşte să se afle, chiar mincinoasă, de nefolosit, dar promisiune, posibiliate.
Oamenii tac. Aşteaptă. Convinşi că voi cere pentru ei, nu în numele şi al lor. S-au obişnuit să aştepte, să vadă: se pot strecura făr pagube prin găuri date de alţii, fraierii, tolomacii?, ai zice că neamul nostru a făcut, de veacuri, de milenii, nu catedrale ci pţrnăi şi s-a dedat ca mioara cu, zi-i pe nume, capul-ce-se-apleacă, pe ei neamul îi împinge în faţă, el ascunzându-se sub laviţă, fraierul să facă şi serviciul ăsta, că el tot nu  mai are nimic de pierdut, pe când el, hă-hă, are mamă, chiar cumnat – ah, cumnatul la neamul nostru de profitori păguboşi! Aşa au supravieţuit ai noştri ca brazii: răbdând, aşteptând, tremurân, făcând mişto de stăpân – în şoaptă.

Goma, Paul. Sabina / Paul Goma. – Bucureşti : Universal Dalsi, 2005. – 337 p.
Până la căderea comunismului, în timp ce în România Paul Goma era interzis total, cărţile sale erau publicate la cele mai prestigioase edituri din Occident, astfel încât astăzi Paul Goma este autorul român cu cele mai multe cărţi (12 titluri) traduse în franceză, germană, olandeză, suedeză şi engleză.
Prima parte a romanului ,,sabina’’ a fost publicată în România în 1990. Versiunea integrală a romanului apare acum pentru prima dată.
***
,,Paul Goma este unul din acei scriitori care cred ferm în dreptate şi adevăr şi ca atare îşi asumă sarcina de a semnala şi înfiera prin condeiul lor nelegiuirea şi minciuna. (...) Opera lui Paul Goma deţine un loc ce trebuia cu orice preţ ocupat de un autor în stare de a consemna fără nici o dfială acea realitate căreia altfel îi erea interzis a-şi privi chipul în oglindă’’
Ion Negoiţescu (1990)
***
,,Paul Goma ar fi trebuit să fie primul invitat de onoare al României postrevoluţionare. Cu toţii – politicieni, scriitori sau oameni de rând – îi datorăm această recunoaşter simbolică şi tardivă a ceea ce a făcut el împotriva comunismului şi pentru noi’’.
Al. Cistelecan (1991)

Goma, Paul. Săptămâna roşie / Paul Goma. – Bucureşti : Anamoral, 2007. – 446 p.
Eseul de faţă a fost atacat cu vehemenţă, cu urlete, cu bale, cu ameninţări – din partea holocaustologilor evrei, ne-evrei.
Deşi autor şi text au fost acuzaţi de ,,antisemitism’’, neovâşinskii s-au păzit ca de foc să producă citate...
De ce? Pentru că răsfoind acest obiect-carte înţeleseseră: eseul conţinut nu este un ,,pamflet’’, ci o tentativă de a pune pe două coloane faptele-rele ale românilor împotriva evreilor şi faptele-rele ale evreilor împotriva românilor. Dacă ar cita – crect, nu falsificator, ca Al. Florian – ar îngădui cititorului de buă credinţă să constate că Shoah nu este unicul genocid din istoria omenirii, iar evreii nu sunt singurele victime nevinovate – ba, mai cu seamă în Imperiul Bolşevic (şi azi, în Israel), călăi. Or cititorul nu trebuie să afle adevărul-adevărat, ci doar adevărul lor, al holocaustologilor.
Mai înţeleseseră – însă nu au recunoscut vreodată, în scris: oricare citat onest, netrunchiat, pus între ghilimele poate pricinui, nu o lovitură dată ,,antisemitului’’ de autor, ci una bumerang încasată de antisemitizator.
Se vede că această constatare i-a făcut pe mulţi dintre holocaustologii acuzatori cu bunul-la-toate: ,,Antisemitule!’’, să fabrice termeni ca mostrul de logică şi de limbă: ,,trivial negaţionism’’ (sic) şi să ameninţe cu ,,Ordonanţa, Ordonanţa!’’.
Apoi să închidă cu mânie cartea, fără a observa că titlul-subtitlul sună:
Săptămâna Roşie 28 iunie-3 iulie 1940
sau
Basarabia şi Evreii.

joi, 27 septembrie 2012

Lansare de carte şi recital de poezie la biblioteca ,,Onisifor Ghibu''

     Miercuri, 26 septembrie 2012, biblioteca Onisifor Ghibu a găzduit o nouă întâlnire a Clubului Poeţilor Desculţi, în cadrul căruia a avut loc lansarea volumului de poezii Doi brazi (Chişinău, Tipcart Print, 2012). 
     Volumul reprezintă o ediţie colectivă adunând poeziile unor tineri talentaţi: Denis Chirtoacă, Maria-Eola Cecoltan, Adrian Pâslaru, Diana Munteanu, Victor Semanenco, Tatiana Munteanu, Pelin Arditi, Iseulde Lange şi Dumitru Jalbă. Ediţia afost îngrijită şi ghidată din culise de Vitalie Sorbală şi Adrian Pâslaru. În cadrul lansării, biblioteca a fost încinsă şi de un recital de poezie şi muzică la ghitară şi pian. 
     Moderatoarea manifestării a fost Alexandra Bobu. În sală au fost prezenţi oameni de cultură, scriitori, lectori universitari, studenţii facultăţilor de Jurnalism şi Filologie ai USM şi ULIM, utilizatori ai bibliotecii. Sub brazi m-am ascuns de tristeţe
Şi tristeţea nu m-a găsit,
Sub brazi am căutat tinereţe,
Ei tinereţe mi-au oferit.

Sub brazi căutat-am tăcerea
Şi versuri cu ace înfipte,
Sub brazi găsit-am plăcerea
Ascunsă în simple cuvinte.

Sub ei căutat-am prieteni
Şi trecutul l-am răsfoit,
Dar câte mai ascund ei sub ceteni?
Şi câte mai am de găsit?

Brazii vorbesc,
dar lumea n-aude
Trrecătorii permanent undeva se grăbesc.
Adrian Pâslaru 

luni, 3 septembrie 2012

1 septembrie - prima zi de şcoală

1 septembrie  nu reprezintă  doar  prima zi de toamnă sau de şcoală, dar ascunde şi nişte evenimente importante care a cutreierat  paginile istorice de-a lungul anilor:  

§  1859: În întreaga lume are loc o superfurtună solară
§  1912: La București, în sala „Eforie", a avut loc premiera filmului „Războiul Independenței". A rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și Budapesta.
§  1914: Orașului rusesc St. Petersburg i-a fost schimbat numele în Petrograd
§  1923: Un cutremur a devastat Tokio și Yokohama, omorând aproape 100 000 de oameni.
§  1955: A fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj
§  1959: Au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia
§  1963: A luat ființă prima unitate specializată în domeniul informaticii și automatizării a Armatei române
§  1966: Legația României din Olanda a fost ridicată la rang de ambasadă
§  1995: Armata germană a efectuat prima sa misiune de luptă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, angajând în Bosnia bombardamente de tip „Tornado"
§  2001: Ceremonie în cadrul căreia România a preluat, pentru doi ani, președinția Comitetului de Coordonare (CC) al Reuniunii Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) și a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE). (PlovdivBulgaria)
§  2004: Începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan, când un grup înarmat de teroriști au luat ostatici sute de elevi și profesori.

1 septembrie este a 244-a zi a calendarului gregorian și a 245-a zi în anii bisecți, 121 zile rămase până la sfârșitul anului.
Dar pe această dată s-au născut şi personalităţi vestite:
§  1157: Regele Richard I al Angliei (d. 1199)
§  1855Innokenti Annenski, poet rus (d. 1909)
§  1862Lazăr Edeleanu, chimist român, (d. 1941)
§  1875Edgar Rice Burroughs, romancier american (d. 1950)
§  1877Francis William Aston, chimist și fizician englez, deținător al Premiului Nobel (d. 1945)
§  1910Olga Necrasov, antropolog rus (d. 2000)
§   Jack Hawkins, actor britanic (d. 1973)
§  1915Ken Aston, arbitru de fotbal, inventatorul cartonașelor galbene și roșii (d. 2001)
§  1925Roy Jay Glauber, fizician american
§  1937Allen Jones, artist englez

Biblioteca Publică „O.Ghibu”felicită pe toţi copii care au trecut pragul şcolii, vă urăm să aveţi un izvor de înţelepciune şi dorinţă de carte!