joi, 26 februarie 2015

Zilele FedEx@Biblioteca Hasdeu, 2015, ediția I.


Dialogul cu cititorii este un lucru de care bibliotecile trebuie să  ţină seama în permanenţă

Reeșind din acest concept colectivul Filialei „Onisifor Ghibu” a ales să discute la prima ședință a FedEx-ului, din acest an, despre diversificarea comunicării cu utilizatorii și fidelizarea lor.

Ne-am propus de a genera unele forme noi de activități care ar conduce la asigurarea diversității de comunicare, pentru a atrage  mai mulți chișinăuiei să frecventeze / utilizeze anume serviciile Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.Și discuțiile / analizele / sintezele propunerilor venite din partea fiecărui angajat au dat roade bune, selectând pentru implementare patru obiective / activități  de consolidare a relației bibliotecă – cititor: microsondaje de monitorizare a cerințelor informaționale ale cititorilor bibliotecii noastre, concursuri de provocare / promovare a lecturii, activități de motivare a cititorilor fideli de a deveni ambasadori ai lecturii în societate. Impactul realizării acestor acțiuni va conduce la implicarea utilizatorilor în monitorizarea și evaluarea activității bibliotecii.. Cititorii înșiși devin generatori de noi idei, noi servicii necesare lor. Astfel și biblioteca „Onisifor Ghibu” va veni mai aproape de cetățeni, de utilizatorii săi. 

În ziua a doua a FedEx-ului,  în cadrul ședinței de totalizare organizată la BM „B. P. Hasdeu” ideile generate de colectivul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” au fost considerate binevenite în realizarea scopului propus de noi.


Fiecare filială a demonstrat că biliotecile publice au resurse nelimitate de inventivitate, venind cu noi și noi idei, proiecte pentru îmbunătățirea activității.

vineri, 20 februarie 2015

Scriitorii față-n față cu cititorii


Biblioteca „Onisifor Ghibu” a organizat, în colaborare cu Biblioteca Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,  o activitate de promovare a lecturii extrașcolare. Astfel,  în cadrul programului informațional / cognitiv Săptămâna Bibliotecii în Liceu  un grup de elevi ai claselor a zecea și a unsprezecea au avut posibilitatea de a participa la o întâlnire cu cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii noastre și cu poetul Traian Vasilcău.

Ghidați de profesoarele de limbă și literatură română Adelina Danu și Larisa Barbos, elevii au deschis activitatea cu un recital al versurilor poetului Traianus. Dialogul care a urmat, a scriitorului Traian Vasilcău cu elevii, a fost destul de consistent. Adolescenții i-au adresat diverse întrebări, dorind să afle cum lucrează un poet asupra versurilor sale, de unde vine inspirația și cum alege temele pe care le reflectă în creația sa. Cei mai activi au fost Sobol Ion, Timotin Jana, Șoilița Alina, Batereanu Valeria, Cantea Ion, Savin Nicoleta.

Invitatul scriitor i-a încredințat pe elevi că inspirația este omniprezentă în fiecare zi, și nu este nevoie să o caute. Doar își notează gândurile pe bilețele, apoi, la un moment dat, le definitivează sub formă de poezie. Principalele teme abordate în creația sa sunt Mama, Țara, Dumnezeu,  Divinitatea – deoarece alcătuiesc pilonii de bază ai vieții unui om și a unei societăți. În confirmarea celor expuse, poetul a citit unele poeme ale sale, care, se pare, au reușit să-i intrige, la lectura lor, pe tinerii aflați în sala de lectură a bibliotecii LT „Principesa Natalia Dadiani”

Un critic literar este același cititor, dar mai atent, al cărților editate în trecut și  recent, iar un cercetător literar, face incursiuni critice în creațiile literare ale scriitorilor din diferite perioade istorice, a ținut să menționeze criticul și cercetătorul literar Vitalie Răileanu, prezentând elevilor două volume de exegeze literare.
O deosebită valoare cognitivă are volumul dedicat cercetătorului literar, hasdeulogului Pavel Balmuș, elaborat în cadrul Laboratorului de cercetări literare și bibliografie al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, iar în cartea sa Totul la prezent ei vor regăsi informații despre scriitori de azi și creațiile lor. Autorul a citit elevilor un fragment din articolul despre poetul Traianus, în care apreciază scrierile ieșite de sub penița lui.


Bibliotecile sunt instituții care catalizează spre lectură și acest rol al lor rămâne a fi incontestabil și continuu, – a fost mesajul de final adresat participanților de Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, invitând elevii LT „Principesa Natalia Dadiani” să pășească pragul bibliotecilor cât mai des.


Ar mai fi de menționat aici că am remarcat și apreciat Biblioteca LT „Principesa Natalia Dadiani”, care deține un interior frumos amenajat și o colecție bogată de cărți, promovate cu succes de către bibliotecarele Adela Botnari și Mariana Golubenco, fapt confirmat de copilașii care veneau cete-cete, pentru a împrumuta cărți interesante de la bibliotecă.


Mai multe imagini de la această activitate pot fi vizualizate pe Pagina FB a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.

joi, 19 februarie 2015

Unele aspecte evolutive ale activității BM „B P. Hasdeu” în anul 2014


De curând Biblioteca „Onisifor Ghibu” a fost gazdă primitoare pentru colegii Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, adunați într-o ședință lunară de totalizare a activităților desfășurate.
De această dată, totuși, a fost o ședință mai deosebită, deoarece au fost prezentate, de către Elena Butucel, prim-vicedirector al BM „B. P. Hasdeu”, unele totaluri și  evaluări ale performanțelor în  muncă, obținute de marele colectiv, de peste 300 angajați ai tuturor filialelor, care constituie rețeaua Bibliotecii Municipale a Chișinăului. Toți acești indici, cantitativi și calitativi, sunt reflectați în Raportul General al BM „B.P. Hasdeu”, iar roadele muncii creative ale angajaților contribuie, din an în an, la consolidarea imaginii unei instituții culturale de înaltă apreciere în domeniul profesional și de atracție pentru publicul chișinăuian și republican.

Un alt moment deosebit al acestei ședințe a fost invitarea  managerilor  de departamente și a șefilor de filiale de a reflecta  împreună asupra activității BM „B. P. Hasdeu” în anul 2014, prin metoda SWOT: puncte tari – puncte slabe; amenințări – oportunități. Participanții au lucrat în echipe, create conform criteriilor: biblioteci pentru copii, biblioteci specializate, biblioteci ale minorităților naționale, biblioteci deschise în parteneriat cu Biblioteci Județene din România, manageri ai Departamentelor BM. Tatiana Coșeri, director-adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, a moderat această activitate, explicând care este scopul echipelor formate:  de evalua și a expune succint, pe coli de  flipkart,  cele mai importante realizări ale muncii în anul precedent, cât și obstacolele întâlnite în executarea unor obiective, schițând și unele oportunități de viitor.
Nu a fost atât de ușor să fie selectate, în scurt timp, și să fie expuse pe coala de flipkart, multiplele succese ale fiecărei filiale în parte. Nu puține au fost și obstacolele remarcate, schițînd și unele oportunități de depășire a acestora. Dar nu toate depind doar de colectivele de muncă ale filialelor, unele necesitând investiții financiare de proporții, cum ar fi reparația încăperilor și procurarea echipamentului tehnic, pentru o dotare în măsura necesităților publicului deservit.


Câte un reprezentant al fiecărui grup a adus la cunoștința întregii asistențe totalurile expuse pe flipkart. Au urmat discuții destul de consistente, după conținut și formă, polemici între directorii de filiale, administrație și managerii departamentelor BM „B.P. Hasdeu”, pentru a găsi metode mai eficiente de a continua și promova inițiativele de succes și a soluționa, în măsura posibilităților, momentele care frânează, într-o oarecare măsură, dezvoltarea a noilor servicii pentru publicul aflat în aria de deservire a bibliotecilor publice.

 

   
În finalul ședinței, conform bunei tradiții a BM „B. P. Hasdeu” au fost felicitați angajații care au ajuns la o vârstă aniversară, iar urările de bine i-au înnobilat în mod deosebit.
Imagini de la această activitate pot fi vizualizate pe Pagina FB a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

marți, 17 februarie 2015

Lecturi motivaționale

Inteligenţa emoţională –
poartă-te cu alţii aşa cum ai dori să se poarte ei cu tine!


„Oricine poate deveni furios – e simplu. Dar să te înfurii
pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, pentru
 ceea ce trebuie și cum trebuie – nu este deloc ușor.”
Aristotel. Etica nicomahică     Biblioteca „Onisifor Ghibu” continuă să fie gazda celor care își doresc cu adevărat să devină personalități de succes și conștientizează că pentru atingerea acestei performanțe lectura de calitate joacă un rol esențial. Membrii Clubul de lectură JCI-Chișinău s-au întâlnit pentru a discuta o nouă carte de dezvoltare profesională și personală.
Pornind de la ideea că incapacitatea de a ne controla propriile emoții poate avea consecințe grave, distrugând într-o clipă de mânie tot ce am construit de-a lungul mai multor ani, membrii Clubul de lectură JCI-Chișinău au decis să studieze cartea „Inteligența emoțională” de Daniel Goleman. Scrisă în 1936, cartea continuă să fie printre cele mai recomandate lucrări de dezvoltare personală, păstrându-și statutul de bestseller. 
În cadrul bibliotecii a fost lecturat capitolul „Când a fi deștept este o prostie”, considerat de participanți ca fiind unul intrigant. Discuția care a urmat a fost productivă, generând concluzii valoroase. Una dintre acestea referă la faptul că: „…există un cuvânt de modă veche care definește toate calitățile pe care le reprezintă inteligența emoțională, și anume caracter…. iar leagănul caracterului este autodisciplina; o viață plină de virtuți, așa cum au constatat filozofii de la Aristotel încoace, se bazează pe autocontrol” (Daniel Goleman).

Participanții au sesizat faptul că autorul  Inteligenței emoționale tratează mai multe aspecte care duc la atingerea EQ și care cumulat duc la starea de a ne “simți bine în propria piele” – o definiție simplificată a obiectivului cărții.
O metodă oferită de Daniel Goleman pentru a ne putea controla emoțiile este cea a semaforului. Roșu e momentul apariției unei situații tensionate, atunci, ne sfătuiește autorul, ia o pauză și gândește-te; următoarea etapă – galben – încearcă să înțelegi ceea ce simți, găsește cât mai multe soluții și gândește-te la consecințe; verde – acționează, pune cel mai bun plan în aplicare.
O altă strategie pentru o comunicare eficientă este formula X Y Z – „Când ai făcut X, m-am simțit Y, aș fi preferat să faci Z”. Daniel Goleman consideră că o comunicare deschisă, orientată spre soluții și nu spre învinuiri, va rezolva cel mai bine conflictele.

Considerăm că lectura acestor cărți ne poate ajuta să ne dezvoltăm inteligența emoțională, ceea ce este foarte important pentru a deveni un om de succes, împăcat cu sine însuși și cu cei din jur!

luni, 16 februarie 2015

Memoria Timpului…

     Numai Bibliotecile sunt memorie, sigură şi durabilă a omenirii […], spunea un deosebit scriitor clasic încă în secolul al XIX-lea. S-ar părea că această afirmaţie îşi poate pierde actualitatea, acum, la un început de secol, la început de mileniu trei, însă evenimentele cultural-artistice concepute şi înfăptuite de Biblioteca „Onisifor Ghibu”, ne vorbesc/afirmă altfel.
În ziua de vineri, 13 februarie, împreună cu Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Muzeul Naţional de Literatură Română „Mihail Kogălniceanu” am organizat un simpozion cu genericul Poetul Grigore VieruApologetul şi Mărturisitorul şi conferinţa ştiinţifică Petru Cărare – o viaţă în căutarea adevărului. Trebuie de amintit, că ambele manifestări au avut loc extramuros.
Atât cititorii noştri, cât şi numeroşii vizitatori şi oaspeţi au ascultat cu mare atenţie alocuţiunea preşedintelui Uniunii Scriitorilor Arcadie Suceveanu, ale cercetătorilor literari Ion Ciocanu, Tudor Palladi, a scriitorilor Boris Marian, Vladimir Beşleagă, Vlad Zbârciog şi Directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, a vorbit în amănunte despre volumul de exegeze literare – Petru Cărare – scriitor nonconformist, elaborat în Laboratorul de cercetări literare şi Bibliografie „Onisifor Ghibu”.
Apoi, în Sala cu Cămin a U. S. M. a urmat simpozionul – Poetul Grigore Vieru -Apologetul şi Mărturisitorul care afirma: „Poezia mea vine din marea singurătate şi grea suferinţă”.
Emoţionant şi deosebit de sincer a vorbit doamna Raisa Vieru, soţia poetului martir, care a venit să-şi împărtăşească marea bucurie argumentată ce ţine de apariţia volumului de mărturii despre Grigore Vieru – Omul duminicii (apărut la editura Prut Internaţional), volum editat chiar în ajunul celor 80 de ani ai Poetului românimii.
Criticul Ion Ciocanu a menţionat că astăzi Grigore Vieru trăieşte a doua sa viaţă şi va rămâne cel care a transformat poezia noastră în Mare Poezie.
Actriţa Ninela Caranfil a venit cu o surpriză, prezentând CD-ul „Cântare copilărieicântare Limbii române”, în lectura căreia au răsunat cele mai frumoase poeme din creaţia lui Grigore Vieru.

Un studiu destul de interesant l-a prezentat şi cercetătoarea Nina Negru, vorbind despre generaţia şaizecistă, din care face parte şi Grigore Vieru.
Universitarul Dumitru Apetri a menţionat, cât de importantă este pentru studenţii Facultăţii de Litere opera poeţilor Grigore Vieru, Liviu Damian şi Petru Cărare pentru a conştientiza adevărata valoare literară a volumelor semnate de aceşti autori.
Unul din cei mai lirici poeţi ai timpului dat – Vasile Romanciuc i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi, dacă doresc să-l cunoască mai bine pe Grigore Vieru, să citească cu mare luare aminte volumul „Omul duminicii”, care este o carte a nedespărţirii cu Poetul, deoarece nimeni nu vrea să vorbească despre Grigore Vieru la timpul trecut. Criticul literar Vitalie Răileanu a remarcat universalitatea scriitorului Grigore Vieru, opera căruia trebuie să devină un capitol indispensabil din manualele şcolare şi universitare. Apoi a urmat intervenţia istoricului Ion Buga, care a propus să venim cu iniţiativa de a continua Bulevardul „Grigore Vieru” până la Strada pietonală, aflată în faza finală a reconstrucţiei, s-a vorbit şi despre reanimarea izvorului „Grigore Vieru”, care rămâne acel cleştar de apă vie şi poezie atât de necesar nouă acuma.
Panoramic, astfel s-au prezentat aceste două manifestări organizate de Biblioteca „Onisifor Ghibu” în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, confirmând adevărul aforistic: „Personalităţile sunt adevăratele pietre de temelie a unui neam”.

sâmbătă, 14 februarie 2015

Grigore Vieru – 80 de ani de la naștere

Un poet care și-a asumat greul unui grai trecându-l prin inima sa și, încărcat de răbdare, înțelepciune și nouă frumusețe, îl întoarce semenilor săi care-i deschid de bună voie inima să-l primească, pentru a duce mai demn pe mai departe viața în spiritul dreptății și iubirii ce covârșește și poate birui totul, al credincioșiei față de cele nepieritoare  și al nădăjduirii  ce nu poate da greș, un asemenea poet rămâne-va „suflet în sufletul neamului său”.

(Ioan ALEXANDRU)

Biblioteca „Onisifor Ghibu” s-a transformat, în aceste zile, într-un adevărat  Sanctuar al Memoriei Poetului Grigore Vieru,  creația căruia rămâne a fi, incontestabil, una din  reperele fundamentale ale poeziei româneşti de azi. 
Cu multă pietate, dar și ingeniozitate, colectivul bibliotecii a organizat pentru cititori patru expoziții inedite. Expoziția de fotografii „O viață de Poet, în imagini inedite”.

Expoziția de cărți suspendate 
„Grigore Vieru  - scriitorul tentat în căutarea Universului poetic
Expoziția-pasări zburătoare „Divanul aforismelor lui Grigore Vieru”Expoziția de carte „Grigore Vieru - poet al Românimii
Mai multe imagini ale acestor expoziții pot fi vizualizate pe Pagina FB a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” 

vineri, 13 februarie 2015

Petru Cărare – scriitor liric, cu vocație umoristică


„E de datoria noastră să-l reașezăm pe Cărare la locul care, pe drept, i se cuvine”
(Ion Ungureanu)

 În afirmarea acestor cuvinte vine Biblioteca „Onisifor Ghibu”, organizând în ziua de naștere a scriitorului Petru Cărare, o  activitate complexă dedicată aniversării a 80 de ani a scriitorului „dăruit cu harul zâmbetului sarcastic și al zicerii ironice”.
Am invitat un grup de  elevi ai Liceului Teoretic „Vasile Vasilache” la prezentarea unei cărți  despre viața și creația acestui scriitor, Petru Cărare – scriitor nonconformist, un volum de exegeze literare completat de o biobibliografie succintă, elaborat în cadrul Laboratorului de cercetări literare și bibliografie al Bibliotecii „Onisifor Ghibu” și editat de BM „B. P. Hasdeu” în anul 2013.

 
Vitalie Răileanu, critic și cercetător literar, directorul bibliotecii „Onisifor Ghibu” a comunicat copiilor, sub forma unei sinteze ample,  informații inedite despre opera scriitorului Petru Cărare.
Margareta Cebotari, bibliotecar principal, a prezentat în detalii structura Bibliografiei selective și a Catalogului adnotat al lucrărilor scriitorului Petru Cărare, incluse în cuprinsul acestui volum, asupra elaborării cărora a muncit cu mult drag.
Bibliotecara Liuba Muntean a intervenit cu lectura unor versuri ale scriitorului Petru Cărare, în prealabil prezentând și care este specificul caracteristic epigramei și parodiei.Volumul de exegeze dedicat scriitorului Petru Cărare a fost dăruit Bibliotecii LT „Vasile Vasilache”.  Elena Țencova, bibliotecara acestui liceu, a rămas surprinsă de acest cadou și a mulțumit Bibliotecii „Onisifor Ghibu” pentru contribuția sa în promovarea valorilor literare autohtone.


Octogenarul scriitor - Petru Cărare


Petru Cărare, poet, prozator, dramaturg, traducător și publicist – s-a născut la 13 februarie 1935 în comuna Zaim, județul Tighina.

„Elucidarea locului, a valorii și a semnificației scrierilor lui Petru Cărare în istoria literaturii române din Moldova de Est nu este nicidecum o operație ușoară. O deosebită literatură de specialitate este consacrată analizei viziunilor cărăriene; o enumerare aproape exaustivă a titlurilor volumelor scrise de Petru Cărare, dar și o analiză minuțioasă, i-a preocupat mai mult timp pe colaboratorii Laboratorului de cercetări literare și bibliografie „Onisifor Ghibu”.
....
Cu toate ciudățeniile sale (Mihai Cimpoi) și în pofida impedimentelor cunoscute (sic!), scriitorul nonconformist a continuat să aplice scrierilor un variat artistism, debitându-le sonor și rămânând un autor reprezentativ al perioadei sale scriitoricești”

 (Vitalie Răileanu. Cărările care ne duc  spre cărțile adevărului. În: Petru Cărare – scriitor nonconformist. Chișinău, 2013, p. 6).


„Scriitor înzestrat din belșug cu simțul umorului, descendent din glumă, pătărania, prăjitură populară, ale căror spontanietate, putere de sugestie și alte particularități și le-a însușit din tinerețe, Petru Cărare a fost de la început un os în gâtul regimului de odinioară, care l-a „răsplătit” cu marginalizare, suspendarea spectacolelor montate după piesele lui (Umbra Domnului) și chiar expulzarea din capitala republicii (a făcut doi ani de jurnalistică în raionul Telenești).
Însă pământeanul și demnul urmaș al lui Alexei Mateevici n-a încetat nici o clipă să spună adevărul, nu s-a lăsat intimidat, ci – dimpotrivă – a evoluat mereu, impunându-se, în cele din urmă, ca un scriitor umorist (rareori satiric) de certă valoare.”

(Exegetul Ion Ciocanu despre Scrierile lui Petru Cărare – sensibile la semnele timpului. În: Petru Cărare – scriitor nonconformist. Chișinău, 2013, p. 40).


Cititorii bibliotecii „Onisifor Ghibu” sunt invitaţi să contempleze expoziţia fotografică, realizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la naşterea scriitorului, cu genericul 


Petru Cărare - un Creangă al basarabenilor
Astăzi, elevii Liceului Teoretic „Vasile Vasilache” au participat la vernisarea acestei expoziții fotografice și la prezentarea unei reviste bibliografice, realizată de Margareta Cebotari,  în baza expoziției de carte dedicată scriitorului Petru Cărare. 
Fiind organizată în colaborare cu Biblioteca Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, cititorii au posibilitatea de a cunoaște unele din primele apariții editoriale ale cărților scriitorului Petru Cărare.

Mai multe imagini ale acestei expoziții pot fi vizualizate pe Pagina FB a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.