joi, 20 octombrie 2016

Listă bibliografică - Didactica limbii şi literaturii româneDidactica limbii şi literaturii române

Didactica este o disciplină pedagogică care are ca obiect de studiu problematica amplă a procesului de predare-învăţare a limbii şi literaturii române, ca instrument indispensabil de cunoştinţe şi comunicare în diverse situaţii colocviale sau oficiale şi familiarizarea elevului cu literatura română pe baza unor modele reprezentative de artă literară. Procesul educativ de tip instituţionalizat este complex, atât din punct de vedere al organizării, cât mai ales din punct de vedere al fundamentării ştiinţifice a relaţiilor derivate între principalii factori implicaţi: Psihologia, Pedagogia , Didactica şi Metodica.

Listă bibliografică de recomandare din colecţiile bibliotecii „Onisifor Ghibu”

1. Bărboi, Constanţa. Limba şi literatura română în liceu / Constanţa Bărboi – Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1983 – 369 p.
2. Cartaleanu, Tatiana. Dictarea în şcoală: formarea şi evaluarea competenţelor / Tatiana Cartaleanu. – Chişinău: Arc, 2014. – 168 p.
3. Călin, Marin. Filosofia educaţiei / Marin Călin. – Bucureşti: Dramis, 2001 – 279 p.
4. Cocoradă, Elena. Întroducere în teoriile învăţării / Elena Cocoradă; pref. de Luminiţa Iacob. – Iaşi: Polirom, 2010 – 213 p.
5. Condrea, Irina. Comunicarea prin traducere / Irina Condrea – Chişinău: Tehnica - Info, 2001 – 256 p.
6. Cucoş, Constantin. Pedagogie / Constanin Cucoş; pref. de Adrian Neculau – Iaşi: Polirom, 2000 – 232 p.
7. Dodon, Nina. Activităţi extracurriculare / Nina Dodon. – Chişinău: Arc, 2013 – 96 p.
8. Granaci, Lidia. Educaţia prin joc / Lidia Granaci. – Chişinău: Epigraf, 2010 – 200 p.
9. Herivan, Mircea. Meridiane Pedagogice / Mircea Herivan – Bucureşti: Prut Internaţional, 1963. – 346 p.
10. Hopkins, David. Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbarii / David Hopkins – Chişinău: Prut Internaţional, 1999 – 256 p.
11. Lăzăroiu, Aurelian. Întroducere în fonetică / Aurelian Lăzăroiu – Bucureşti: Ştinţifică şi enciclopedică, 1982 – 254 p.
12. Leahu, Raisa. Proverbul. Exerciţii şi jocuri didactice / Raisa Leahu – Chişinău: Arc, 2008. – 96 p.
13. Marin, Mariana. Didactica lecturii / Mariana Marin – Chişinău:Cartier, 2013 – 144 p.
14. Mărcuşanu, Iosif. Limba română; Ghid metodic pentru educatoare, învăţători şi profesori / Iosif Mărcuşanu – Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 2002 – 159 p.
15. Şchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române / Constantin Şchiopu – Chişinău: S. n., 2009 – 332 p.

vineri, 14 octombrie 2016

Ana Manole - piatră din edificiul literaturii române (55 de ani de la naștere)

                                                                            expoziție virtuală
1.                Manole, Ana. Dezlegarea ierburilor / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Reclama, 2007. – 68 p.
„Misteriosul har al Anei Manole e de a aduce trăirea, începând cu poezia pentru copii şi terminând cu poemele din „Dezlegarea ierburilor”. Şi dacă autoarea vede şi aude văzutul şi nevăzutul prin cuvinte, noi şi prin verbul dumisale ne ţinem de fragilul fir al vieţii. Aproape de „Ierbile” Anei Manole, acesta nu pare un cerc închis din care nu ar fi ieşire, doar că mai ardem punţi şi tăiem zborul”.
Angelina Munteanu

2.                Manole, Ana. Țara cu Părinți / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Reclama, 2005. – 44 p.
„Asemeni unui personaj dintr-o poveste de Andersen, Ana Manole navighează cu o bărcuţă cât o coajă de alună pe firul limpede al unui pârâiaş. Pe malul stâng, mai aproape de inimă, se află jocurile, cântecele şi bucuriile copilăriei; pe malul drept – tărâmul celor maturi, revărsându-se în tării…” 
Victor Prohin

3.       Manole, Ana. Deocamdată… : Poeme de oblojit Țara / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Cadran, 2003. – 40 p.

Bunătatea este spontană.  Laşitatea – mocoşită.             

 Curajul stârneşte generozitate. Ticăloşia – doar milă.
                                            
4.                Manole, Ana. Spicuţa; Anotimpurile pîinii : itinerar literar-muzical pentru părinţi şi copii : (schiţe, eseuri, miniaturi) / Ana Manole. – Chișinău : Ed. Prut Internațional, 1998. – 168 p.
”Spicuța este o carte deosebită, zămislită cu talent și multă dăruire, poeta și-a încredințat lucrarea la două dintre cele cinci surori Osoience – Valentina și Iulia”.
Andrei Tamazlîcaru
5. Manole, Ana.  Streaşină cu rîndunici : Carte de pămînt, carte de cuvînt : Miniaturi, poezii, schiţe, scenarii literar-muzicale, crochiuri, cîntece folclorice, ziceri din bătrîni / Ana Manole, Valentina Osoianu, Ileana Osoianu.  – Chișinău : Ed. Lumina, 1999. – 160 p.
Streașină cu rândunici este o lucrare scrisă și adunată ani lungi de niște autori deja verificați de cititori. Cartea este de o densitate impresionată și conține miniaturi, cântece, poezii, schițe, ce reflectă datini și obiceiuri strâns legate de Pământ.

Cărți unde unde și-a pus aportul Ana Manole.
6. Constantin, Dumitru. Soarelui : aforisme & poezii / Dumitru Constantin, editor Ana Manole. – Chișinău : Ed. Reclama, 2010. – 143 p.

 7. Manea–Cernei, Eugenia. Cad ploile–amintiri… Poeme / Eugenia Manea–Cernei, col. inițiată și îngrijită de Ana Manole. – Chișinău : Ed. Bons Offices, 2005. – 80 p.
8. Constantin, Dumitru. Moartea Văz-Duhului : versuri / Dumitru Constantin ; red.–coord. Ana Manole. – Chișinău : Ed. Centrală, 2002. – 152 p.
9. Țurcanu, Ianoș. Izgonirea din Eden : versuri şi aforisme / Ianoș Țurcanu, ilust. Manole Ana. – Chișinău : Ed. Reclama, 2008. – 220 p. 

joi, 13 octombrie 2016

Rolul educativ al muzeului

În perioada Decadei „Chişinău – oraşul meu”, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, pe data 13.10.2016, a organizat o lecţie publică cu genericul: „Rolul educativ al muzeului”. În colaborare cu Muzeul de Literatură „M. Kogălniceanu” am vizitat Liceul Teoretic Traian. Invitatul de onoare a fost Nicolae Popa , director adjunct (muzeul „M. Kogălniceanu”, din Chişinău), poet, prozator. Picii din clasa a III-a, împreună cu diriginta Elvira Anton, ne-au primit cu mult entuziasm şi voie bună.
         Domnul Nicolae Popa le-a povestit copiilor ce importanţă au muzeele în educaţie. Cum sunt colecţionate toate exponatele din muzeu. În muzeul de Literatură sunt expuse pentru vizitatori nu numai cărţile scriitorilor, dar şi obiectele care l-au ajutat să scrie, sau au avut menirea de-a le fi muza.
         Muzeul de Literatură „M.Kogălniceanu”, a fost fondată în primăvara anului 1965, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
                   În comparaţie cu alte muzee, care au avut o bază oarecare în colecţii sau fonduri, Muzeul Literaturii române a pornit-o de la zero.
         Studenţi entuziaşti de la facultăţile de Istorie şi Filologie au colectat exponate pentru muzeu cu multă migală, vizitând nu numai localităţi din Moldova, dar şi localităţi moldoveneşti din Cernăuţi, Odesa, Ucraina.
Colecţia muzeului include circa o sută de mii de articole, printre care inclusiv manuscrise, cărţi, documente, obiecte de artă artistică ş.a.
         Cele mai multe dintre cărţile prezentate sunt publicaţii ale clasicilor din Romînia, începând cu Dimitrie Cantemir
.  
                Copii au fost foarte receptivi şi la finele lecţiei l-au asaltat pe invitat cu nenumărate întrebări: Care este cea mai veche hartă?; Cine a fondat muzeul?; Dacă muzeul are ca exponat manuscrise originale? ş.a.

         Frumoasă lecţie culturală!

marți, 11 octombrie 2016

Training: principiile unui arbitru calificat


       În după-amiaza zilei de 11 octombrie, în sala  Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a avut loc un trening dedicat arbitrilor şi instructorilor începători care vor să devină cu adevărat profesionişti.
         Participanţii au învăţat diverse principii care le va permite să fie arbitri mai buni. Un arbitru calificat trebuie să asigure părţilor egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.
         Principalele probleme discutate în cadrul trainingului au fost: principiile de bază ale unui arbitru calificat;  acordarea punctajelor în funcţie de: argumentare, dovezi şi organizare, prezentare etc.; încurajarea echipelor; luarea decizie etc.

         Dezbaterile au un rol nu doar în crearea unor deprinderi şi abilităţi în rândul debaterilor, ci şi în educarea unor deprinderi de moralitate, fair-play şi spirit de echipa. În acest sens, rolul arbitrilor este foarte important, nu doar în evaluarea laturii argumentative şi retorice a dezbaterilor, ci şi în responsabilizarea celor ce dezbat. De aceea arbitrii trebuie să respecte în orice moment o serie de principii foarte clare.

Ø     Principii
-         să descurajeze orice fel de comportament non-etic care vine din partea cuiva implicat în dezbateri;
-         să facă abstracţie atât de convingerile personale, cât şi de eventuale cunoştinţe de specialitate pe care le-ar putea avea cu privire la noţiunea discutata;
-         să nu trateze echipa căreia îi da verdictul ca echipa care a avut dreptate, ci echipa care a fost mai convingătoare în rundă;
-         să pună pe primul loc conţinutul dezbaterii şi în plan secund maniera de prezentare;
-         să evalueze dovezile în funcţie de criteriul calitativ şi nu cel cantitativ, punând pe primul loc calitatea şi relevanta dovezilor;
-         să încurajeze vorbitorii să vorbească într-un ritm normal, care să poate fi înţeles de oricine, şi să folosească un vocabular lipsit de elemente de jargon al dezbaterilor;
-         să completeze fişa de arbitraj în aşa manieră încât aceasta să poată fi folosit în scop informativ şi educativ pentru debateri;

Ø     Acordarea punctajelor individuale
Este rolul arbitrilor să evalueze şi să puncteze prestaţiile individuale ale vorbitorilor, şi să realizeze o ierarhie a discursurilor în funcţie de impactul în rundă. Astfel, se acordă câte un rang fiecărui vorbitor, de la I la VI. Cel mai bun vorbitor al dezbaterii va primi rangul I, iar cel mai slab rangul VI. În plus, fiecare vorbitor va primi un punctaj pentru prestaţia sa, dintr-un maxim de 30 de puncte. Acordarea acestor puncte se poate face luând în calcul următoarele elemente: argumentarea, dovezile şi organizarea, prezentare şi sarcina de rol, stilul.

Ø     Luarea deciziei
         Deciderea echipei câştigătoare într-o rundă se poate dovedi adesea un lucru foarte dificil. Dezbaterile la finalul cărora câştigătorul este foarte clar sunt rare, iar cele în care ambele echipe şi-au făcut datoria în mod ireproşabil sunt şi mai rare. Indiferent de situaţie, în calitate de arbitri ar trebui întotdeauna să vă luaţi câteva minute la finalul rundei pentru a vă pune gândurile în ordine.

Încercaţi întotdeauna să puneţi conţinutul înaintea prezentării şi să luaţi o decizie în baza analizei balanţei cazurilor şi ariilor de conflict din rundă. Nu uitaţi care sunt obligaţiile de bază ale echipelor.


Cărţi consacrate – cărţi verificate în timp! (volume de analiză şi critică literară)

        Listă bibliografică de recomandare pentru studenţii filologi, specialiştii în domeniu, dar şi pentru toţi cei interesaţi:

1.     Balotă, Nicolae. Arte poetice ale secolului XX / Nicolae Balotă.  – Bucureşti :    Minerva, 1997. – 434 p.
2.     Balotă, Nicolae. Universul prozei / Nicolae Balotă.  – Bucureşti : Eminescu, 1976. – 500 p.
3.     Barbu, Nicolae. Noi şi clasicii / Nicolae Barbu. – Bucureşti : Eminescu, 1975. – 230 p.
4.     Băileşteanu, Fănuş. Introducere în opera lui M. Sadoveanu / Fănuş Băileşteanu.  – Bucureşti : Minerva, 1977. – 397 p.
5.     Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi. – Chişinău : Elan Poligraf, 2007. – 336 p.
6.     Bîrlea, Ovidiu. Poetica folclorică / Ovidiu Bîrlea.  – Bucureşti : Univers, 1979. – 296 p.
7.     Bucur, Marin. Lucian Blaga – dor şi eternitate / Marin Bucur.  –Cluj : Albatros, 1971. – 170 p.
8.     Călinescu, George. Viaţa lui Mihai Eminescu. Ion Creangă. Viaţa şi opera / George Călinescu. – Chişinău : Literatură artistică, 1989. – 606 p.
9.     Călinescu, George. Viaţa şi opera lui M. Eminescu / George Călinescu.  –  Bucureşti : Minerva, 1986. – 432 p.
10. Cimpoi, Mihai. Esenţa fiinţei /  Mihai Cimpoi. – Chişinău : Gunivas, 2003. – 280 p.
11. Cimpoi, Mihai. Narcis şi Hiperyon / Mihai Cimpoi.  ­­– Iaşi, 1994. – 268 p.
12. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia / Mihai Cimpoi.  – Bucureşti-Chişinău : Litera Internaţional, 2003. – 400 p.
13. Cimpoi, Mihai. Spre un nou Eminescu / Mihai Cimpoi. – Bucureşti : Eminescu, 1995. – 256 p.
14. Cioculescu, Şerban. Poeţi români / Şerban Cioculescu. – Bucureşti : Eminescu, 1982. – 464 p.
15. Cioculescu, Şerban. Varietăţi critice /  Şerban Cioculescu. – Chişinău : Litera, 1997. – 328 p.
16. Ciopraga, Constantin. Personalitatea literaturii române / Constantin Ciopraga.   – Iaşi: Junimea, 1973. – 320 p.
17. Codreanu, Theodor. Complexul Bacovia / Theodor Codreanu.  – Bucureşti – Chişinău : Litera Internaţional, 2003. – 600 p.
18. Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru / Theodor Codreanu.  – Bucureşti-Chişinău : Litera Internaţional, 2004. – 414 p.
19. Codreanu, Theodor. Valori din două veacuri / Theodor Codreanu.  – Galaţi : Axis Libri, 2012. – 365 p.
20. Constantinescu, Pompiliu. Figuri literare / Pompiliu Constantinescu. – Bucureşti : Minerva, 1989. – 407 p.
21. Constantinescu, Pompiliu. Romanul românesc interbelic / Pompiliu Constantinescu.  – Bucureşti : Minerva, 1977. – 314 p.
22. De la Maiorescu la G. Călinescu. Vol.I. (ediţie întocmită de E. Simion) –  Bucureşti : Eminescu, 1971. – 523 p.
23. Delavrancea interpretat de… – Bucureşti : Eminescu, 1975. – 228 p.
24. George Coşbuc interpretat de… – Bucureşti : Eminescu, 1982. – 512 p.
25. Ghidirmic, Ovidiu. Zaharia Stancu sau interogaţia nesfârşită / Ovidiu Ghidirmic. – Craiova : Scrisul Românesc, 1977. – 240 p.
26. Glodeanu, Gheorghe. Poetica romanului românesc interbelic / Gheorghe Glodeanu. – Bucureşti : Libra, 1998. – 390 p.
27. Grati, Aliona. Romanul ca lume postbabelică / Aliona Grati. – Chişinău : Gunivas, 2009. – 252 p.
28. Ibrăileanu, Garabet. Spiritul critic în cultura românească. Vol. I / Garabet Ibrăileanu.  – Chişinău : Litera, 1997. – 296 p.
29. Ibrăileanu, Garabet. Studii literare / Garabet Ibrăileanu.  – Bucureşti : Albatros, 1976. – 266 p.
30. Ivaşcu, George. Istoria literaturii române / George Ivaşcu. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1969. – 630 p.
31. Mănucă, Dan. Restituiri / Dan Mănucă.  – Iaşi : Princeps Edit, 2007. – 200 p.
32. Micu, Dumitru. Arghezi / Dumitru Micu.  – Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004. – 436 p.
33. Negoiţescu, Ion. Poezia lui Eminescu / Ion Negoiţescu. – Bucureşti : Eminescu, 1994. – 188 p.
34. Oprişan, Ion. Opera literară a lui B. P. Hasdeu / Ion Oprişan. – Bucureşti : Vestala, 2007. – 543 p.
35. Oprişan, Ion. Romanul vieţii lui B. P. Hasdeu / Ion Oprişan.  – Bucureşti : Minerva, 1990. – 645 p.
36. Papahagi, Marian. Fragmente despre critică / Marian Papahagi. – Cluj : Dacia, 1994. – 288 p.
37. Papu, Edgar. Eminescu Într-o nouă viziune / Edgar Papu.  – Iaşi : Princeps Edit, 2005. – 124 p.
38. Parascan, Constantin. Ion Creangă / Constantin Parascan. – Bucureşti : Prut Internaţional, 2006. – 400 p.
39. Perpessicius. Eminesciana / Perpessicius. – Bucureşti, 1971. – 432 p.
40. Piru, Al. Eminescu azi / Al.  Piru. – Bucureşti : Mondera, 1993. – 256 p.
41. Rachieru, Adrian Dinu. Poeţi din Basarabia / Adrian Dinu Rachieru. – Bucureşti-Chişinău : Editura Academiei Române – Ştiinţa, 2010. – 700 p.
42. Rotaru, Ion. Analize literare şi stilistice / Ion Rotaru. – Bucureşti : Ion Creangă, 1979. – 447 p.
43. Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române. Vol. I / Ion Rotaru.  – Galaţi : Porto-  Franco, 1994. – 402 p.
44. Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române. Vol. II / Ion Rotaru.  –  Galaţi : Porto-Franco, 1994. – 355 p.
45. Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române. Vol. III / Ion Rotaru. Galaţi : Porto-Franco, 1996. – 492 p.
46. Săndulescu, Alexandru. Delavrancea / Alexandru Săndulescu. – Bucureşti, 1964. – 302 p.
47. Simion, Eugen comentează pe… Vol. I / Eugen Simion. – Bucureşti: Recif, 1993. – 144 p.
48. Simion, Eugen comentează pe… Vol. IV / Eugen Simion. – Bucureşti : Recif, 1994. –  144 p.
49. Simion, Eugen. Dimineaţa poeţilor /  Eugen Simion. – Bucureşti : Polirom, 2008. – 360 p.
50. Simion, Eugen. Dimineaţa poeţilor / Eugen Simion. – Bucureşti : Cartea Românească, 1980. –– 430 p.
51. Simion, Eugen. Întoarcerea autorului (eseuri despre relaţia creator-operă) / Eugen Simion. – Bucureşti : Cartea Românească, 1981. – 288 p.
52. Simion, Eugen. Mircea Eliade / Eugen Simion. – Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005. – 460 p.
53. Simion, Eugen. Scriitori români de azi. Vol. I / Eugen Simion. – Bucureşti : Cartea Românească, 1976. – 502 p.
54. Simion, Eugen. Scriitori români de azi. Vol. II / Eugen Simion. – Bucureşti-Chişinău : David-Litera, 1998. – 312 p.
55. Simion, Eugen. Scriitori români de azi. Vol. IV / Eugen Simion. – Bucureşti : Cartea Românească, 1989. – 728 p.
56. Simion, Eugen. Scriitori români de azi. Vol.II / Eugen Simion.  – Bucureşti : Cartea Românească, 1976. – 472 p.
57. Simion, Eugen. Sfidarea retoricii. Jurnal german. Vol. I / Eugen Simion. – Bucureşti : Cartea Românească, 1985. – 424 p.
58. Vârgolici, Teodor. Retrospective literare / Teodor Vârgolici. – Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1970. – 333 p.
59. Vârgolici, Teodor. Scriitori şi opere / Teodor Vârgolici. – Bucureşti : Eminescu, 1978. – 267 p.
60. Vianu, Tudor. Arta prozatorilor români / Tudor Vianu. – Bucureşti-Chişinău : Litera Internaţional, 2004. – 444 p.
61. Vianu, Tudor. Studii de literatură română / Tudor Vianu. – Craiova, 1965. – 700 p.
62. Vlad, Ion. Între analiză şi sinteză / Ion Vlad.  – Cluj : Editura Ştiinţifică, 1970. – 122 p.

Constelaţia Steliana Grama

     Biblioteca „Onisifor Ghibu” mereu a fost axată pe parteneriate deosebite. Pe data de 10 octombrie, la invitaţia Muzeului Naţional de literatură „Mihail Kogălniceanu” directorul Bibliotecii noastre, criticul şi istoricul literar Vitalie Răileanu, a participat la desfăşurarea unui eveniment generat de inaugurarea expoziţiei şi a medalionului literar – Cometa sihastră a poeziei Steliana Grama, consacrată împlinirii a 10 an de la trecerea în eternitate a binecunoscutei scriitoare, cu discursul: Steliana Grama – în căutarea firescului.

Au mai conferențiat: A. Suceveanu, președintele U.S.M., V. Malaneţchi, directorul Muzeului Naţional de Literatură „M. Kogălniceanu”, Ana Bantos, critic literar; Vladimir Beşleagă, scriitor ş.a.

 „Trebuie să spunem că pe noi, angajaţii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” ne mai bucură nespus şi faptul că a avut loc şi lansarea volumului – Crezul Stelianei Grama: „Să ne păstrăm coloana vertebrală” ( ed. Pontos, Chişinău 2016, 136 pag.), alcătuitor – coordonator: Claudea Slutu-Grama. Cuprinsul volumului dat este alcătuit din referatele şi alocuţiunile prezentate şi oferite de liceeni, profesori şi istorici literari, ce a avut loc în Sala Nuciferă a bibliotecii noastre pe 7 decembrie 2012.
            Veronica Postolachi a amintit celor prezentaţi că se află la Medalionul Literar nr. 36, dedicat memoriei scriitoarei Steliana Grama. Atrage atenţia elevilor asupra expoziţiei de carte, îndemnându-i să admire fotografia de pe care ne urmăreşte chipul de înger al Stelianei. Anunţă programul evenimentului, face unele observaţii de rigoare, prezintă oaspeţii sosiţi pentru acest omagiu adus creatoarei şi îi roagă pe cei prezenţi să se ridice pentru un moment de reculegere în memoria Stelianei Grama.
            Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii, critic literar, afirmă că pentru Dumnealui Steliana Grama nu este la timpul trecut, ea rămâne poeta care-i susţine comunicarea în fiecare zi. Steliana Grama rămâne mai mult decât o perspectivă. Poezia Stelianei e poezia noastră şi ne tentează spre a o cunoaşte, pentru că, prin laptele mamei, a împrumutat metafora. În acest sens, Steliana face parte din poeţii adevăraţi, care îşi pictează din timp portretul creaţiei. Le aminteşte tinerilor că biblioteca e un templu sacru, de unde împrumutăm intelectul şi îi invită să vină pe aici cât mai des.  
Tudor Palladi susţine că pentru Steliana Grama poezia nu e un „joc secund", ci unul spiritual. Poeta redimensionează întreaga panoramă a literaturii române. Va rămâne una dintre cele mai bune poete ale secolului al XXI-lea, pentru că poezia spirituală este pentru toate timpurile. Coloana vertebrală a Stelianei Grama este prezentă şi în proză, şi în poezie, şi în dramaturgie.
           Claudia Slutu-Grama anunţă rezultatele concursului, apreciind eforturile elevilor, dicţiunea impecabilă şi prestaţia lor actoricească. S-a dat citire numele elevilor care au declamat mai impresionant şi mai emotiv: Daniel Paraschiv, Gabriela Cernalev, Cristina Drumea, Natalia Goropceanu, Anastasia Covalciuc, Valeria Răilean, Liliana Barbăneagră, Nicoleta Iliuha, Taisia Haritonov, Cristina Sibov. Din partea familiei Grama, elevilor câştigători li s-au oferit, ca premii, cărţi semnate de Steliana Grama. 
           Interpreţii Luminiţa şi Valentin Dragomir ne-au dăruit câteva melodii, dintre care un cântec scris pe versurile Stelianei — Iubirea la seral.
Claudia Slutu-Grama conturează un portret oral al Stelianei: a avut o dragoste incomensurabilă pentru carte, a caracterizat-o dragostea pentru Ţară, patriotismul devenind o temă predilectă în creaţia ei. Dragostea pentru Ţară şi pentru verbul matern a inhalat-o în mediul familiei. S-a adăpat iniţial din cărţile bibliotecii de familie. Steliana ne invită pe toţi la „Ambasada Dragostei", pentru că fără dragoste nu poate trăi niciun om, nicio pasăre, nicio vietate.

             Recitalul-concurs a fost susţinut prin poeziile volumului „Să ne păstrăm coloana vertebrală" (Ed. Pontos, Chişinău, 2012). Au participat declamatori din diferite clase şi din diferite licee:
a)      Elevi de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade", Chişinău:
           Nicoleta Iliuha, Dacă nu mâ-nşel
           Gabriela Cernalev, Să ne păstrăm coloana vertebrală
           Cristina Sibov, Românca
           Ana Sugac, Nu mai suntem o generaţie de îngeri
           Ana Melenciuc, Focul Unirii
           'I'aisia Haritonov, Pentru Eminescu
           Cristina Golub, Lemnarul Veşniciei
           Valeria Răilean, Noi, tinerii
           Liliana Barbăneagră, Cu tot cu graniţă mă-ntorc Acasă
            Valeria Brânză, Cetăţeanul turmentat
            Cristina Arhipov, Am trimis un Coşbuc pentru tine
            ladviga Stascoveac, Proroc
            Daniel Paraschiv, Transnistria
            Violina Rusu, Ca Ioana d’Arc şi Ipătescu Ana
b)      Elevi de la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza", Chişinău:
           Nastasia Covalciuc, Voiam să cânt
           Eugenia Donţu, Cruciaţilor
c) Elevi de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Nisporeni:
           Iuliana Tulbure, Neamul meu de legendă
           Natalia Goropceanu, Poetul nu greşeşte niciodată
           Cristina Drumea, Să ne iubim acest pământ

           După declamarea poeziei fiecare elev şi-a exprimat impactul educativ al textului liric asupra propriei personalităţi, a scos în evidenţă mesajul poeziei. Juriul compus din trei membri (Claudia Slutu-Grama, Nina Soroceanu, Lidia Grosu) s-a retras, pentru a decide câştigătorii Recitalului-concurs.
Lidia Grosu a menţionat că Steliana Grama ne apără istoria, tradiţiile. Prin aceasta, a lăsat un mesaj liric important pentru oamenii de toate vârstele. E nevoie să păstrăm spiritul unic al Stelianei Grama.
           Nina Soroceanu a rostit cel mai scurt discurs, spunându-le elevilor un simplu „Mulţumesc!" pentru participarea la acest Medalion Literar.
           Vitalie Răileanu a oferit câte un set de carte pentru membrii echipei de la Nisporeni.
           La finalul evenimentului, participanţii au mai ascultat două melodii, dintre care una era un colind, completat şi de o urare pentru sărbătorile care se apropie.
           Claudia Slutu-Grama a mulţumit organizatori lor şi participanţilor pentru aceste clipe de revelaţie sufletească şi a promis că familia va edita materialele Medalionului actual, completând tradiţia celor existente (Ion Hadârcă, Galina Furdui, Marcela Mardare, Ion Anton ş. a.)
           Veronica Postolachi a completat că sufletul Stelianei Grama se odihneşte în leagănul unei stele, de aceea şi-a exprimat convingerea că toţi participanţii se vor duce acasă mai bogaţi spiritual, purtând în Inimi o scânteie din sufletul Stelianei Grama.
           Emoţionante şi sincere au fost şi cele 19 referate scrise de învăţăceii Liceelor: "Mircea Eliade", Chişinău; "Mircea Eliade", Nisporeni; "Al. I. Cuza", Chişinău.
           ”Poeta e Poetă în toate şi aici, pentru că aceasta i-a fost destinul - de a reprezenta, stelar, o Constelaţie... De unde şi numele ei - Steliana Grama -, care consună totalmente cu titlul metaforic al noului volum liric inedit Să ne păstrăm coloana vertebrală [...]”, afirmă istoricul literar Tudor Palladi.