luni, 25 august 2014

Lansarea volumului "Ultima furtună" de Teodor Bordeianu

Biblioteca "Onisifor Ghibu" este un centru cultural care-şi deschide larg uşile în faţa tinerilor scriitori. Astfel, putem afirma cu toată certitudinea că promovarea volumelor ce au inscripţia în caseta tehnică - Debut, ne înobilează şi mai mult.
Recent, promiţătorul prozator Teodor Bordeianu, un tînăr scriitor inclus în cuprinsul antologiilor "Covoare moldoveneşti" (2011) şi "Autobuzul" (2013) şi-a confirmat orientările scristores şi prin volumul de proze scurte intitulat "Ultima furtună" (ed. Clipa, Colecţia "Debut sideral", Ch., 2014). Lansarea a avut loc în Sala Nuciferică a Bibliotecii noastre.
Doamna Eugenia Bulat, Directorul fondator al revistei "Clipa", a menţionat că Teodor Bordeianu a  ieşit învingător în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Literară "Iulia Hasdeu", ediţia 2013, pentru că a atras atenţia juriului prin acurateţea scriiturii, prin abilităţile narative şi descriptive, prin ironia subtilă delicat risipită în textele sale.
La o lectură foarte atentă, cititorul curios va descoperi un adolescent ambiţios ce-şi postează simetriile, realizate în mai multe pagini, care, uneori, aparent, lasă impresia de convenţional, dar nu este aşa, deoarece Teodor Bordeianu reuşeşte să exceleze printr-o fineţe a figurării ce-i aparţine, dar şi a unor medii şi a cîtorva caracterologii. Prozele acestea scrise alert, cu alternări de planuri în viaţa "actuală" a protagoniştilor, a prezentului naraţiunii şi a unui flash-back-uri în biografiile lor, fie chiar aluzive, oferă cuprinsului, totuşi, o "poetică" aproape integral a convenţiilor prozei din acest început de mileniu trei, a mai menţionat criticul literar Vitalie Răileanu, dar şi directorul Bibliotecii "Onisifor Ghibu".
Tînărul Teodor Bordeianu este un curajos, după cum afirmă doamna Lucia Ţurcanu, cea care a scris prefaţa volumului "Ultima furtună", întrucât a decis să debuteze cu un volum de proză scurtă, în timp ce în Basarabia se observă o tendinţă aproape generală de ignorare sau marginalizare a prozei date.
Teodor Bordeianu prezintă în textele sale "o lume dintre" cu personaje ale căror universuri oscilează între imaginar şi real, fantastic şi adevărat, fictiv şi autentic, vis şi veghe, prezent şi trecut. Se pare că autorul este marcat de proza lui Franz Kafka, textele sale lăsînd impresia de vag, de neelucidat, de absurd. În ceea ce priveşte scriitura, bucură fraza scurtă şi minimalismul imagistic. Narând sau descriind, Teodor Bordeianu nu ţine neapărat să ne uimească prin ornamente stilistice. Naraţiunile derulează în mici secvenţe care surprind stări, gînduri, emoţii, reacţii, evenimente trăite sau imaginate de personaje. Autorul construieşte astfel o lume în care marile drame se produc la nivelul cotidianului aparent nesemnificativ. Iată doar cîteva exemple: "Aşa cum unora le place să urmărească gândăcei sau furnici puse în borcane de sticlă, Karpov îşi urmărea semenii"; "Se anunţa o zi umedă şi călduroasă, ca în zonele superioare ale unui ceainic electric, unde se acumulează aburul".
Talentul indubitabil, abilităţile de construire a atmosferei şi ale personajelor, puterea de a învîrti tot Universul pe un deget au fost confirmate şi de Dumitru Crudu, cel care îl consideră pe Teodor Bordeianu unul din liderii prozei din jurul revistei "Clipa". Autorul este încă în căutarea unui propriu stil, a unor subiecte neordinare, ceea ce ne face să credem că Teodor Bordeianu va fi scriitorul unui roman al generaţiei tinere, despre generaţia tînără. Dumitru Crudu a evidenţiat cîteva căi pe care ar putea să meargă Teodor Bordeianu în următoarele sale cărţi: textualismul ironic, proza onirică, amestecul dintre vis/ realitate, proza de dragoste.
Cu o bună doză de emoţii pozitive şi cu speranţă în suflet, tatăl autorului, Leo Bordeianu, i-a sugerat fiului că e important să înveţi cum trebuie să scrii, dar contează foarte mult şi ceea ce ai de spus.

Fără îndoială putem zice că autorul urmează unele modele ale deceniului, dacă nu-i neapărat prin evitarea schematismului "oficializat" acum, cel puţin prin plasarea lui într-o materie romanească de o densitate adeseori surprinzătoare, cît şi printr-o soluţie epică mai complexă.

vineri, 22 august 2014

Simpozion Internaţional: Dr. Moon Sun Myung - un cetăţean mondial iubitor de pace

     Joi, 21.08.2014, ora 15.00, în incinta Bibliotecii Onisifor Ghibu a avut loc un deosebit eveniment organizat de Federaţia Internaţională a Femeilor Pentru Pace în Lume împreună cu Centrul de Cultură Japoneză SUN.
Pentru prima oară la noi în Republica Moldova a fost lansat volumul "Ca un cetăţean mondial iubitor de pace" - autobiografia  Referendului Moon Sun Myung.
Manifestarea a început cu un cântec în limba coreană „Libelula”, fredonat de un grup de voluntari din Japonia. 
Programul a fost cuprins din două părţi. Prima parte a întrunit o autobiografie a vieţii şi activităţii Referendului Moon Sun Myung. Apoi a fost prezentat un filmuleţ de 15 minute, care a cuprins în întregime cei 92 de ani din viaţa lui Moon. În continuare, a fost prezentat un fragment în limba originală Coreeană, din volumul autobiografic Ca un cetăţean mondial iubitor de pace (Ed. Princeps, Ch., 2014, 356 p.), semnat de Sun Myung Moon, într-o traducere foarte bună în limba română de Asociaţia Internaţională pentru Educaţie din Republica Moldova, distribuită gratis tuturor celor 86 de oameni prezenţi.
Dr. Vlad Ciuburciu a vorbit despre concepţia şi paşii cum la cunoscut pe dr. Moon ca un adevărat Ambasador al Păcii, specificând lumea culturală coreeană ca o lume extrem de civilizată.
Ion Busuioc a specificat că după părerea lui, dr. Moon este un adevărat cetăţean al Păcii. A vorbit despre omul Moon şi despre prietenia lor. 
Cea de-a doua parte a evenimentului a început cu o prezentare de Proiect „O mie de cocori pentru pace în Ucraina” a Centrului Sun Culture Center Japan. Scopul proiectului este de a promova cultura Japoneză şi de a atrage tineri şi din alte ţări, în activitatea culturii. Apoi, a urmat un Master class în care, cei prezenţi au fost împărţiţi în patru grupuri, după cele patru anotimpuri. Membrii grupurilor au reuşit să vadă, să înveţe şi să savureze din artele culturii Japoneze, confecţionând lucruri frumoase de Kirigame, asimilând arta caligrafiei şi semnificaţia ei, precum şi arta de a prepara cele mai gustoase şi mai savuroase sushi. Cei din grupul patru au participat la o şedinţă foto cu frumoasele japoneze îmbrăcate în chimanourile tradiţionale.
Pe note de muzică internaţională, interpretată de Cornelia Tihon la nai, toţi cei prezenţi au împărţit bucuria de a învăţa lucrurile frumoase conform tradiţiilor Japoneze.

miercuri, 20 august 2014

File filologico-augustine ale Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Biblioteca „Onisifor Ghibu” se află, în ultimii ani, într-o deosebită colaborare cu Institutul de filologie al A.Ş.M.
Recent, în cadrul Conferinţei ştiinţifice închinată celebrării a 70 de ani de la naşterea lui Pavel Balmuş, istoric literar, bibliolog, editor, membru al Uniunii scriitorilor din Moldova a fost organizată o masă rotundă cu genericul – Pavel Balmuş despre clasicul B.P. Hasdeu şi viziunile savantului despre originea limbii române.
Întrunirea a fost moderată de Vitalie Răileanu, cercetător ştiinţific, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
În alocuţiunea sa Pavel Balmuş a remarcat deosebitul aport al mentorului Bibliotecii noastre, străduindu-se să pună în lumină unghere filologice ferite încă, ale lui B. P. Hasdeu, într-o măsură mai mare sau mai mică, de văzul filologilor de azi.
Academicianul Mihai Cimpoi a prezentat preocupările filologice ale lui B.P. Hasdeu ca o operă neînchegată într-un sistem, discontinuu şi plin de contradicţii surprinzătoare, dar totdeauna bogate în idei.

Cercetătorul literar Vitalie Răileanu a vorbit despre unicacitatea şi originalitatea Etimologicum (-lui) magnum romane, atât de actual chiar şi în acest început de mileniu trei.
Pe final s-au mai pronunţat acad. Andrei Eşanu, dr. hab. Ion Ciocanu, dr. Vasile Malaneţchi, dr. Galaction Verebceanu, dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. hab. Vlad Pîslaru, cercetător ştiinţific Svetlana Korolevscki, exprimând o mai veche afirmaţie a lui Aurelian Săcerdăţeanu că: „B. P. Hasdeu are gloria de a fi indicat problema, ba chiar de a fi pus-o în ecuaţie şi aceasta este câteodată mai mult decât a o rezolva”.

N.B.  Evenimentul (masa rotundă) a avut loc extramuros.

luni, 18 august 2014

Parcul Valea trandafirilor – staţia terminus a Trolleybook-ului

Probabil că originalele idei de promovare a Cărţii şi ale Lecturilor frumoase se realizează cu succes în ideea unui novis proiect – Trolebook – cartea cu antene.
Angajaţii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” au contribuit destul de fericit, într-o zi toridă de 15 august, la îngemănarea deosebitelor lecturi cu jocul Plein-air, dar şi cu expoziţii de carte, atelier de creaţie, activităţi ludice sau concursuri de erudiţie. Acestea, în cele din urmă, au alcătuit programul acestei zile, conceput de grupul nostru. Copiii, împreună cu părinţii, dar şi oaspeţi ai capitalei noastre, aflaţi în Parcul Valea Trandafirilor au făcut coadă la uşa Bibliotecii pe patru / şase roţi, savurând din cele oferite de tinerele şi frumoasele noastre bibliotecare. Menţionăm că n-a mai fost auzită inocenta întrebare – ce-o mai fi şi asta?!
Troleybook-ul aceste-i minunate vacanţe, care este mângâiată, cât-îi ziua de mare, de un soare iulian, i-a făcut fericiţi şi mai deştepţi, pe toţi solicitanţii, fiindcă au aflat şi au deprins atâtea lucruri minunate!
În pofida arşiţei de afară şi de această dată copiii nu au ezitat să ne viziteze Troleybook-ul – cartea cu antene, cu intenţia de a descoperi cu ce novizităţi a venit de această dată Filiala „Onisifor Ghibu”, care a avut rolul de gazdă pentru cei cointeresaţi de Carte bună.
Prima vizitatoare a fost micuţa Alexandra, care a venit dis-de-dimineaţă şi a stat toată ziua , în această Lume fermecată, participând la diferite activităţi pregătite de bibliotecarele de la Filiala „Onisifor Ghibu”. În vizită a venit şi Dna Mariana Harjevschi, director general al BM B.P. Hasdeu, pentru a afla care sunt doleanţele vizitatorilor, dar şi ale bibliotecarilor pentru a îmbunătăţi imaginea Trollezbook-ului. Totodată, dumneaei a specificat, că pentru anul viitor se preconizează de a uni Trolleybook-ul la o staţie de alimentare cu energie electrică.
De dimineaţă, pentru a începe ziua vesel, le-am propus copiilor o oră de lectură cu bancuri şi situaţii hazlii cuprinse în cartea „Pauza de râs” de Efim Tarlapan, prezentată de Diana Şontea, şef-oficiu. Pentru cei mai curioşi am organizat expoziţia de carte „Ungheraşul Pauza de râs”, unde o avem vernisată permanent şi la Filiala „Onisifor Ghibu”.
 În cadrul orei de lectură „Pauza de râs”, cei mici dar şi cei mari, au ascultat cu mare atenţie epigramele intrigante şi hazlii scrise de Efim Tarlapan. Totodată, vizitatorii Trolleybook-ului au putut admira expoziţiile de carte organizate de Filiala „Onisifor Ghibu” şi au reuşit a răsfoi multe volume, chiar şi au dorit să împrumute cărţile.
Copiii au mai avut parte de multă distracţie şi satisfacţie participând la Atelierul de creaţie, unde fiecare trebuia să-şi aleagă câte un obiect pentru al ornamenta după plac, pentru a obţine un suport pentru rechizitele şcolare. Participanţii la atelier au manifestat multă iscusinţă şi interes, confecţionând păhăruţe colorate, care mai de care: din aţă, din hârtie colorată, din lentuţe lucioase şi acuarelă, etc.
Concursul de creaţie „Bufniţa veselă” a fost cel mai mult pe placul celor mici. Toţi participanţii au avut posibilitatea de a colora şi înfrumuseţa conturul unei bufniţe, desenată pe o coală de hârtie. Cel mai frumos desen a fost pictat de eleva clasei a IV pe nume Alexandra, care a venit împreună cu părinţii şi bunica în Parcul Valea Trandafirilor pentru a se juca. Copii s-au bucurat de multe cadouri: fructe şi premii – cărţi, din partea bibliotecarelor.
La fel de distractiv a fost pentru copii şi participarea la concursul de erudiţie „Ghici ce-i?”. Copiii au avut nevoie să completeze careul cu denumiri de fructe şi legume, alegând cuvintele care se potrivesc. Fiecare din participanţi reuşind să dea mai multe răspunsuri corecte, astfel, ei au primit câte o mică cărţulie în dar. Însă dintre toţi, cei mai ageri au fost Marius şi din nou Alexandra, care au luat locul întâi la această ocupaţie.
Activitatea ludică „Jocul de-a rima” a fost ceva mai intrigantă pentru copii. Participanţilor li s-a cerut să asculte cu atenţie frazele citite de bibliotecar, pentru a desprinde rima din poezie, în timp ce trebuiau să se rotească în jurul scaunelor amenajate sub formă de trepte. Cel ce ghicea rima corect, urma să se oprească pe scaunul următor, cel ce nu ghicea - rămânea pe loc. Învingătorul primea în dar de la bibliotecar câte o  carte şi un pix.
O deosebită plăcere am avut atunci când o mămică care a venit în vizită pentru a doua oară la Trolleybook, împreună cu copiii săi, a rămas extrem de mulţumită de acest proiect organizat de Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, lăsând mesaje numai de laudă în Boxa cu idei, dar şi pe balonaşele care au făcut copacii să înflorească pentru a doua oară!
 Ne bucurăm, şi de această dată, că am readus plăcerea şi voia bună pe feţele şi în sufletele copiilor. Astfel, sperăm că această vară îi va încuraja pe copii să vină la bibliotecă mai des şi să citească mai mult din colecţiile inedite aflate în incinta noastră.
În această zi Trolleybook-ul a fost  vizitat  de 138 de persoane, din care: 96  – copii, 23 – tineri, 19 – adulţi, consultând 414 cărţi şi reviste.
Şi noi, cei de la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, şi de data aceasta le zicem tuturor celor care ne-au vizitat şi au fost activi cititori ai Trolleybook-ului în această zi – Bravo!

AVIZ!


Biblioteca „Onisifor Ghibu”  organizează
Vineri, 22 august 2014, ora 15.00
Lansarea volumului de proze
„Ultima furtună”
(Ch., ed. Clipa, 2014 
(Colecţia „Debut sideral”)
de Teodor Bordeianu

Sunt invitaţi toţi iubitorii de carte!

Biblioteca „Onisifor Ghibu”,
Chişinău, str. Nicolae Iorga 21 A
tel: 022 232625
email: onisiforghibubiblioteca@gmail.com


Cărţi noi în colecţiile bibliotecii


Expoziţie virtuală

Bantoş, Ana. Literatura basarabeană şi modelele literare europene. - S. l., 2013. - 264 p.
Această ediţie conţine o analiză a literaturii române la Est de râul Prut, din punct de vedere a corelaţiei cu contextul literar român şi european. Autorul oferă prioritate axelor următoare: tradiţia locală şi modernitatea europeană, fenomenele de trecere ale modernismului şi postmodernismului, în proiectarea unui fundal de reflecţii a brutalităţii istoriei în peisajul literar a teritoriului între râurile Prut şi Nistru.
Burac, Andrei. Aşteptarea / Andrei Burac. - Chişinău: Lumina, 2013. - 200 p.
Volumul de faţă a adunat între coperte o suită de povestiri şi de poeme, crâmpeie de dramaturgie şi fragmente de jurnal - texte care ilustrează apetenţa autorului pentru toate genurile şi iscusinţa lui în mânuirea uneltelor literare. Acest volum e o dovadă elocventă că scriitorul Andrei Burac e un nume de referinţă al literaturii noastre. Un volum care te pune pe gânduri, care te tulbură şi îţi vorbeşte despre nişte lucruri care îţi sunt proprii şi ţie. Un volum al unui om care a găsit un rost al vieţii în literatură.
Butnaru, Leo. Dincolo de suprafaţă / Leo Butnaru. - Chişinău: Ştiinţa, 2013. - 256 p.
Leo Butnaru este un profesionist al scrisului. E chiar unul dintre rarii profesionişti, în cel puţin două dintre sensurile posibile ale cuvântului: are pană şi trăieşte numai din scris şi numai cu scrisul. Lux pentru unii, chin pentru alţii, vocaţie, ambiţie, principiu, ori ce-o mai fi acolo, dar e un destin asumat cu încrâncenare. E omniprezent în reviste şi edituri şi de ce i-o fi admirând pe unii explicabilul amănunt că pe el l-a remarcat Manolescu , în Istoria... sa, ca pe o excepţie fericită, în peisajul cam vetust al literelor basarabene?
Calamanciuc, Gheorghe. Femeie a târziului / Gheorghe Calamanciuc. – Chişinău: Editerra Prim, 2013. – 128 p.
Cu mine vei fi veşnică. Doar cu mine.
Şi nicidecum cu altcineva. Cu oricine!
Pentru că sufletu-mi pentru tine are
Leac de nemurire nevrednică, de uitare.


Calamanciuc, Gheorghe. Singur, în 50 de poeme / Gheorghe Calamanciuc. – Iaşi: Timpul, 2010. - 68 p.
... N-aş fi atât de singur, Doamne,
n-aş fi,
Dacă în sângele-mi să respiri
n-ai veni.Ciobanu, Dumitru. Vârtejul / Dumitru Ciobanu. - Chişinău: Lumina, 2013. - 440 p.
Romanul are, în egală măsură, valoare documentară şi valoare beletristică, sentimentală, căci relaţiile interumane, anomalia lor, mai ales, adeseori împing în plan secund precizia istorică a derulării evenimentelor. Un laitmotiv al scrierii este dragostea pătimaşă pentru casa părintească a eroului principal, dar şi a altor, de acfeeaşi percepere cu el, Marcel Frunzetti. Este tocmai ceea ce conferă spor de calitate unei proze artistice, pentru care autorul a adoptat o manieră antrenantă.
Ciocanu, Anatol. Ora sărutului / Anatol Ciocanu. - Chişinău: Magna-Princeps, 2010. - 200 p.
Iubirea e flacăra ce nu se stinge şi floare fără moarte. Transformă iubirea în torţă – ceea ce arde – luminează! Iar dacă eşti de piatră – fii magnet, dacă eşti plantă – fii senzitivă, dacă eşti om – fii iubire!


David, Eugenia. Viaţa ca o iluzie / Eugenia David. – Chişinău: Lumina, 2013. – 220 p.
Pentru o parte a publicului cititor de la noi, prezentul volum al Eugeniei David ar putea fi o surpriză. Cunoscând-o, decenii la rând, ca pe o harnică traducătoare de proză, cu un pronunţat simţ al fluidităţii frazei şi coloritului lexicului, aici o aflăm eseistă şi publicistă, care conjugă fericit elementul polemic, de gazetar, cu cel artistic…
Parcurgând paginile cărţii, vom intui îndărătul lor o legătură de spirit între autoare şi protagoniştii sau interlocutorii ei, o comunitate de idei între ea şi scriitorii din creaţia cărora a dorit să traducă. În schiţe şi crochiuri, autoarea infiltrează material autobiografic, sporindu-le astfel gradul de veridicitate.Halipli, Vladimir. Apostolul iubirii / Vladimir Halipli. - Chişinău: Grafema Libris, 2009. – 220 p.
Iubirea adevărată înseamnă a recunoaşte şi a înţelege opusul. A vedea dincolo de concepţia relativistă de a iubi antitetica cosmogonica concepţie de a fi iubit.

Halipli, Vladimir. Raiul suferinţelor iubirii / Vladimir Halipli. - Chişinău: S. n., 2010. - 320 p.
Cartea Raiul suferinţelor iubirii este milostivirea lui Dumnezeu în sufletul tău. O carte minunată în care ţi se dezvăluie multe din atributele iubirii... o carte pe care te invit cu mult drag să o citeşti, să descoperi Taina, Miracolele iubirii tale şi ale lui Dumnezeu, dar mai ales Milostivirea Lui şi a celui (celei) care vrea să te iubească. Te va aprinde, dar nu vei arde în văpaia Iubirii!Răileanu, Vitalie. Chei pentru labirint. - Chişinău: Magna-Princeps, 2009. - 148 p.

Deşi preocupat de Borges sau Cantemir, Vitalie Răileanu are îndreptate antenele sensibile ale receptării spre "mişcarea vie a postmodernismului", raportându-şi analizele exprese la această paradigmă. Formula preferată este foiletonistică, în cheia criticii de întâmpinare, simpatetică, autorul surprinzând trăsături fizionomice, programe estetice, "aventuri ontice", idei şi topoi obsedante.
Spiritul generaţionisteste învederat, opţiunile criticului mergând spre tânăra promoţie sau, mai exact, spre exponenţii celor mai întineritoare direcţii şi intenţionalităţi.
Răileanu, Vitalie. Ludic şi/sau ironic în poezia contemporană / Vitalie Răileanu. - Chişinău: Magna-Princeps, 2010. - 72 p.
Această lucrare poate fi citită în felurite scenarii, la discreţia fiecăruia în parte. Important este că în spatele acestui travaliu teoretic şi critic este o voinţă tot mai conturată de a justifica faptul că poezia contemporană, inclusiv cea din R. moldova, este încadrabilă într-un registru cultural a cărui sorginte este ludicul şi/sau ironicul.


Răileanu, Vitalie. ... totul la prezent / Vitalie Răileanu. - Chişinău: T-Par, 2010. - 120 p.
Despre oricine ar scrie: poeţi, prozatori, critici, istorici literari, Vitalie Răileanu are ce spune, ştie cum să spună, găseşte modul propriu de a se apropia de creaţia acestora şi de a explica/interpreta adecvat şi convingător.


Traianus. Cînd s-au fost spus Îngerii. - Chişinău: Epigraf SRL, 2009. - 96 p.
Calea spre tine, Doamne, povaţă-i cu iubire,
Calea spre nicăire povaţă-i cu blestem.
Sînt beat, dar nu de vinuri ce-adăpostesc mistere,
Sînt beat de tine, Doamne, să nu fiu beat mă tem!


Vieru, Grigore. Limpede ca lacrima / Grigore Vieru. - Chişinău: Prut, 2013. - 160 p.
A păstra sistematic prospeţimea senzorială a copilăriei, a imprima discursului evlavie, pasiune şi nobleţe, a pune în mişcare un ceremonial vizionar persuasiv - iată dimensiuni prin care poezia lui Grigore Vieru, intens comunicativă, colocvială, se situează în galeria clasicilor. Destinul său a fost al unui Re- întemeietor.
luni, 11 august 2014

Invitatie la lectura!

Proiectul „Trolleybook – cartea cu antene!”
(6 iulie – 24 august)
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
Filiala „Onisifor Ghibu” vă invită
pe data de 15 august,
să fim împreună la lectură şi divertisment!
PROGRAM
11.00-11.30
 Expoziţie de carte: Ungheraşul „Pauza de râs” de la Biblioteca „Onisifor Ghibu” în vizită la Trolleybook
 Oră de lectură „Pauza de râs” de Efim Tarlapan (S.l., 2007)
11.30 – 12.00
 Expoziţie de carte: O minte ageră, un stil de viaţă sănătos!
 Oră de lectură: Ospăţul din savană (Ch., 2013)
 Expoziţie de carte: Walter Scott (15 august 1771) – 243 ani de la naştere
12.00 – 13.00
 Atelier de creaţie: Confecţionarea şi ornamentarea unui suport pentru rechezitele şcolare.
13.00 – 16.00
Vă invităm la lecturi plăcute ale cărţilor şi revistelor din colecţia Trolleybookului, dar şi ale Bibliotecii „Onisifor Ghibu”
16.00 – 16.30
 Expoziţie de carte: Lumea din jur în proverbe şi ghicitori.
 Activitate ludică: Jocul „De-a rima!”
16.30 – 17.00
 Concurs de erudiţie: Ghici ce-i! (Dezleagă rebusul şi completează careul cu denumiri de fructe, legume, etc. alegând cuvintele care se potrivesc).
17.00 – 18.00
 Concurs de creaţie: Bufniţa veselă (copiii colorează sau înfrumuseţează, cu aplicaţii din diverse materiale naturale, conturul unei bufniţe, desenată pe o coală de hârtie. Copilul cu cel mai frumos desen va fi premiat. Premiile vor fi acordate în funcţie de aprecierile publicului.)
Vă aşteptăm în
Parcul de odihnă şi distracţii din „Valea Trandafirilor”
( str. Trandafirilor nr. 17)
Pentru ziua de 15 august Filiala "Onisifor Ghibu" a pregătit multe surprize plăcute pentru doritorii de a vizita Biblioteca din Parcul Valea Trandafirilor.