vineri, 28 noiembrie 2014

Ziua Bibliografiei – o metodă eficientă de promovare a informaţiei


Colectivul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a continuat cu succes realizarea  unui program informaţional iniţiat de  BM „B. P. Hasdeu”, organizând la 26 noiembrie Ziua Bibliografiei, fapt  ce contribuie din plin la promovarea colecţiilor bibliotecii şi a produselor informaţionale bibliografice. Ne-am propus să oferim utilizatorilor, veniţi la bibliotecă în această zi, o gamă diversă de activităţi.
În primul rând am orientat utilizatorii spre cunoaşterea colecţiei bibliotecii „Onisifor Ghibu”, prin organizarea unor expoziții de carte mai puțin obișnuite ca formă de prezentare. 
Pe parcursul zilei ei fost invitaţi la realizarea expoziției-interactive „Informația – sursă de dezvoltare personală și socială”, fiind cooptați de a alege o carte din colecțiile bibliotecii, corespunzătoare acestui generic și a o expune personal pentru a fi parte integrantă a acestei expoziții. 
Iar la expoziția-lanț „E bine să cunoști, e important să știi!”, am expus unele din cele mai reprezentative volume din diverse domenii ale cunoașterii, care au fost plasate pe perimetrul întregii colecții de carte.


Au fost prezentate reviste bibliografice în baza expozițiilor, realizate în baza listelor bibliografice tematice de recomandare ale literaturii, din colecțiile bibliotecii, elaborate de colaboratorii noștri: Literatura română: curente literare (Liuba Muntean), Fonetica limbii române (Aurelia Staci), Stilistica limbii și literaturii române (Tatiana Paşcan), Civilizația antică
(Diana Șontea).
Am propus cititorilor să descopere titluri interesante de carte pentru lecturi artistice și am prezentat două expuneri tematice în baza listelor biblografice respective: Dramaturgie românească contemporană (Liuba Munteanu),  Aventurile copilăriei și ale adolescenței (Tatiana Pașcan).

Revista bibliografică „Personalități notorii în biobibliografiile elaborate de BM „B.P. Hasdeu”, prezentată de Margareta Cebotari, bibliotecar principal,  a fost urmată de un concurs-tombolă în baza informațiilor transmise utilizatorilor


 Cititorii noştri au demonstrat că au însușit particularitățile acestui tip de documente bibliografice de informare despre viața și activitatea unor reprezentanți remarcabili ai vieţii sociale şi culturale române, reușind să regăsească în biobibliografiile de la expoziție răspunsurile corecte la întrebările,  extrase din tombolă. 

Astfel cititorii participanţi au obținut mici cadouri din partea bibliotecii noastre.
Au fost prezentate publicului din această zi şi produse informaționale din  cadrul expoziției de documente Liste bibliografice elaborate de Biblioteca „Onisifor Ghibu”.


Elevii calsei a XI-a ai Liceului Teoretic „Minerva” au participat, cu mult interes, la întâlnirea cu o personalitate marcantă – criticul şi istoricul literar, linvistul, poetul, prozatorul şi publicistul Ion Ciocanu,  protagonistul biobibliografiei editate de BM „B. P. Hasdeu” în anul 2005 (la aniversarea de 65 ani). Activitatea a fost moderată de Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
Margareta Cebotari a realizat  prezentarea biobibliografiei "Ion Ciocanu" -  sursă importantă de informare despre publicaţiile de înalt nivel spiritual, cu o bogată  şi riguroasă documentare, apărute sub semnătura acestui Om de cultură care ştie să transmită plăcut şi convingător , cunoştinţe importante în viaţa fiecăruia. 


miercuri, 26 noiembrie 2014

Ziua Mondială a Informaţiei - 26 noiembrie
Astăzi este Ziua Bibliografiei

BIBLIOGRAFÍE =  material informativ asupra unei temePropunem utilizatorilor Bibliotecii "Onisifor Ghibu"un program variat de familiarizare cu materiale informaţionale bibliografice

·         Expoziţie interactivă: Informaţia – sursă de dezvoltare personală şi socială.
Propunem utilizatorilor din această zi să aleagă din colecţiile bibliotecii o carte  care corespunde acestui generic şi să o expună pe standul cu genericul dat. La sfârşitul zilei vom  realiza o expoziţie creată de cititorii noştri.
·        Expoziţie-lanţ: „E bine să cunoşti, e important să ştii!”
Ediţii din diverse domenii ale cunoaşterii sunt scoase în evidenţă pe rafturile bibliotecii.
·        Expoziţie de biobibliografii: Personalităţi notorii în biobibliografiile editate de Biblioteca Municipală  „B. P. Hasdeu”
·        Expoziţie de documenteListe bibliografice elaborate de Biblioteca „Onisifor Ghibu”
·        Expoziţii cognitive: Informaţii în ajutorul programului de studiu

În baza listelor bibliografice de recomandare elaborate de Biblioteca „Onisifor Ghibu” sunt realizate mai multe expoziţii::
-         Literatura română: curente literare
-         Civilizaţia antică
-         Fonetica limbii române;
-         Stilistica limbii române
·  Expoziţii tematice: Lecturi ce înnobilează sufletul !
Propunem să descoperiţi titluri interesante pentru lecturi artistice:
-         Dramaturgie românească
-         Aventurile copilăriei şi ale adolescenţei
 12.30 Revistă bibliografică:  Personalităţi notorii în biobibliografiile BM „B.P. Hasdeu”
13.00 Concurs-tombolă: Cunoaştem bibliografiile BM „B.P. Hasdeu”
13.30 Întâlnire cu criticul literar Ion Ciocanu şi prezentarea de carte: Biobibliografia „Ion Ciocanu” (Ch., 2005)


        Literatura română: curente literare

Listă bibliografică de recomandare
din colecţiile bibliotecii "Onisifor Ghibu"


Prezentată în cadrul Zilei Bibliografiei - 2014

1.Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu, Dana Gavrilă. - Ed. a 3-a, rev. - Chişinău : Ed. Princeps, 2001. - 559. 
2.Apostolescu, Nicolae I. Studii şi portrete literare // Nicolae I. Apostolescu. Clasicism, romantism, realism. - Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1983. - P. 172-180 p.
3.Barbu, N. Noi şi clasicii / N. Barbu. - Bucureşti : Ed. Eminescu, 1975. - 334 p.
4.Bădărău, George. Simbolismul / George Bădărău. - Iaşi : Institutul European, 2005. - 100 p.
5.Călinescu, George. Istoria literaturii române. Compendiu / George Călinescu. - Bucureşti : Editura pentru literatură, 1986. - 486 p.
6.Călinescu, George. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. Romancierii / Cartea Românească, 1998. - 297 p.
7.Ciocanu, Ion. Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţămîntul preuniversitar / Ion Ciocanu. - Chişinău : Ed. Prometeu, 2003. - 510 p.     
8.Ciopraga, Constantin. Literatura română între anii 1900-1918 / Constantin Ciopraga. - Bucureşti : Ed. Junimea, 1970. - 771 p.
9.Corbu, Daniel. Postmodernismul pe înşelesul tuturor / Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2004. - 171 p.
10.Corbu, Daniel. Postmodernism şi postmodernitate în România de azi / Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2007. - 106 p.
11.Corbu, Haralambie. Deschideri către valori: studii, eseuri, atitudini // Haralambie Corbu. Clasicii mereu actuali. - Chişinău : Ed. Cartea Moldovei, 2003. - P. 53-156.
12.Cornea, Paul. Gîndirea românească în perioada paşoptistă. Vol. 2. / Paul Cornea, Mihai Zamfir. - Bucureşti : Editura pentru literatură, 1968. - 406 p.
13.Crăciun, Gheorghe. Istoria literaturii române pentru elevi şi profesori / Gheorghe Crăciun. - Ed. I. - Chişinău : Ed. Cartier, 2004. - 960 p.
14.Crihană, Marcel. Şcoala Ardeleană: structură, reprezentanţi, scrieri / Marcel Crihană. - Galaţi : Ed. Porto Franco, 1998. - 265 p.
15.Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română şi expresionismul. / Ov. S. Crohmălniceanu. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1978. - 333 p.
16.Iliescu, Adriana. Realismul în literatura română / Adriana Iliescu. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1975. - 270 p.
17.Istoria literaturii române: studii / coord.: Zoe Dumitrescu Buşuleanga. - Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1979. - 323 p.
18.Istrate, Ion. Barocul literar românesc: momente şi sinteze / Ion Istrate. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1982. - 386 p.
19.Ivaşcu, George. Istoria literaturii române. Vol. I / George Ivaşcu. - Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1969. - 603 p.
20.Literatura română. Dicţionar-antologie de istorie şi teorie literară / coord.: Iurie Colesnic, alcăt.: Lora Bucătaru. - Chişinău : Ed. Museum, 2001. - 523 p. 
21.Lungu, Ion. Şcoala ardeleană / Ion Lungu. - Bucureşti : Ed. Viitorul românesc, 1995. - 461 p. 
22.Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române // Nicolae Manolescu. Romantismul 1830-1889. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1997. - P.   167-305 p.
23.Micu, Dumitru. Scurtă istorie a literaturii române : în 3 vol. / Dumitru Micu. - Bucureşti : Ed. Iriana.
24.       Vol. 1 : De la începuturi pînă la primul război mondial. - 1994. - 399 p.
25.       Vol. 2 : Perioada interbeliă - perioada contemporană. - 1995. - 455 p.
26.       Vol. 3 : Perioada contemporană. - 1996. - 445 p.
27.Negoiţescu, Ion. Istoria literaturii române / Ion Negoiţescu. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1991. -                                                                                                                                         371 p.
28.Petraş, Irina. Teoria literaturii // Petraş Irina. Curente literare : dicţionar-antologie. - Bucureşti, Ed. didactică şi pedagogică, 1996. - P. 7-103.
29.Piru, Alexandru. Istroria literaturii române / Alexandru Piru. - Bucureşti : Ed. Grai şi suflet - cultură naţională, 1994. - 412.
30.Popovici, D. Romantismul românesc / D. Popovici. - Bucureşti : Ed. Albatros, 1972. - 543 p.
31.Vasile, Marian. Noţiuni de teoria literaturii pentru învăţămîntul preuniversitar // Vasile Marian. Curente literare. - Bucureşti : Ed. Vestala, 1996. - P. 76-82.
32.Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române: 1880-2000 / Henri Zalis. - Ed. a 2-a, rev. - Tîrgovişte : Ed. Bibliotheca, 2007. - 690 p.

Dramaturgia românească contemporană

Listă bibliografică de recomandare
din colecţiile bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Prezentată în cadrul Zilei Bibliografiei - 2014

1. Burac, Andrei. Între somn şi veghe // Andrei Burac. Traseul. Cîteva zile şi nopţi cu vedere la mare. – Chişinău : Ed. Prut Internaţional, 2005. – P. 121-196.
2. Buruiană, Alexandru. Big Bang / Alexandru Buruiană. – Chişinău : Ed. Magna-Princeps, 2010. – 220 p.
3. Beşleagă, Vladimir. Misterioasele sfere / Vladimir Beşleagă. – Chişinău : Ed. Magna Princeps, 2011. – 264 p.
4. Butnaru, Val. Apusul de soare se amînă / Val Butnaru. – Chişinău : Ed. Cartier, 2003. – 112 p.
5. Cheianu, Constantin. În container / Constantin Cheianu. – Chişinău : Ed. Cartier Rotonda, 2007. – 48 p.
6. Crudu, Dumitru. Oameni ai nimănui / Dumitru Crudu. – Chişinău : Ed. Cartier, 2007. – 80 p.
7. Crudu, Dumitru. Steaua fără… Mihail Sebastian / Dumitru Crudu. – Bucureşti : Ed. Cartea Românească, 2006. – 150 p.
8. Druţă, Ion. Apostilul Pavel: epopee creştină în două acte / Ion Druţă. – Chişinău : Asociaţia Cartea, 1999. – 117 p.
9. Druţă, Ion. Harul Domnului: epopee teatrală. Vol. II / Ion Druţă. – Chişinău : Ed. Baştina-RADOG, 2001. – 351 p.
10. Druţă, Ion. Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare / Ion Druţă. – Chişinău : Ed. Universul, 2008. – 96 p.
11. Esinencu, Nicolae. Scrieri alese. Dramaturgie. Vol. 5 / Nicolae Esinencu. – Chişinău : Ed. Prometeu, 2002. – 475 p.
12. Grecu, Alexandru. De la „Moţoc” la „Caligula” / Alexandru Grecu. – Chişinău : Ed. Bons Offices, 2008. – 331 p.
13. Grigorescu, Dan. Nuntă cu girofar / Dinu Grigorescu. – Ploieşti : Ed. Karta-Graphic, 2007. – 145 p.
14. Matcovschi, Dumitru. Teatru / Dumitru Matcovschi. – Chişinău : Ed. Prometeu, 2004. – 535 p.
15. Podoleanu, Ion. Drame şi comedii / Ion Podoleanu. – Chişinău : Ed. Cartea Moldovei, 2004. – 276 p.

Civilizaţia antică

Listă bibliografică de recomandare
din colecţia bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Prezentată în cadrul Zilei Bibliografiei - 2014

 1. Bălan, Angela. Atlas şcolar de istorie universală / Angela Mihaela Bălan, Ovidiu Cristian Ioniţă. – Ed. a 3-a rev. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2006. – 64 p.
 2. Bălan-Mihailovici, Aurelia. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine / Aurelia Bălan-Mihailovici. – Bucureşti : Oscar Print, 2002. – 400 p.
 3. Berciu-Drăginescu, Adina. Istoria universală. Epoca antică şi cea medievală : manual pentru clasa a 10-a / Adina Berciu-Drăginescu, Alexandru Ofrim, Maria Preda. – Ch. : Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova, 2006. – 216 p.
 4. Braunstein, Florence. Istoria civilizaţiilor : de la origini până în sec. VII d. Hr. / Florence Braunstein ; trad. : Margareta Chiva. – Bucureşti : Lider, [s.a.] – 295 p.
 5. Bury, J.B. Istoria Greciei / J.B. Bury ; trad. : Diana Stanciu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : ALL, 2006. – 585 p.
 6. Căzan, Ileana. Atlas de istorie universală : gimnaziu, liceu / Ileana Căzan, Camelia Brâncoveanu, Iuliana Voicu. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : Aramis Print, 2005. – 64 p.
 7. Chirovici, Eugen Ovidiu. Misterele istoriei : religie, politică, bani / Eugen Ovidiu Chirovici. – Bucureşti : RAO Internaţional Publishing Company, 2005. – 192 p.
 8. Clayton, Peter A. Cronica faraonilor / Peter A. Clayton ; trad. : Gina Frâncu. – Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007. – 224 p.
 9. Crişan, Ion Horaţiu. Civilizaţia geto-dacilor / Ion Horaţiu Crişan. – Bucureşti : Meridiane, 1993. – 273 p.
 10. Danov, Hristo M. Tracia antică / Hristo M. Danov ; trad. : Constantin Velichi. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1976. – 490 p.
 11. Djuvara, Neagu. Civilizaţii şi tipare istorice: un studiu comparat al civilizaţiilor / Neagu Djuvara ; trad. : Şerban Broche. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 566 p.
 12. Drimba, Ovidiu. Incursiuni în civilizaţia omenirii / Ovidiu Drimba. – Bucureşti : Ed. Multi press, 1997. – 200 p.
 13. Drimba, Ovidiu. Istoria culturii şi civilizaţiei / Ovidiu Drimba : [în volume : 1-13]. – Bucureşti : Saeculum, 2001. – 366 p.
 14. Gontier, Thierry. Marile opere ale filosofiei antice / Thierry Gotier ; trad. : Ioana Drăgan. – Iaşi : Ed. Institutului European, 1996. – 72 p.
 15. Hadot, Pierre. Ce este filosofia antică? / Pierre Hadot ; trad. : George Bondor, Claudiu Tipuliţă. – Iaşi : Polirom, 1997. – 336 p.
 16. Levy, Joel. Secrete ale istoriei : forţele secrete care au modelat trecutul / Joel Levy ; trad. : Rodica Frăţilă. – Bucureşti : ALLFA, 2006. – 312 p.
 17. Matei, Horia C. Civilizaţia orientului antic : mic dicţionar biografic / Horia C. Matei. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1990. – 367 p.
 18. Matei, Horia C. Lumea antică : mic dicţionar biografic / Horia C. Matei. – Bucureşti : Ed. Danubis, 1991. – 252 p.
 19. Matei, Horia. Civilizaţia Romei antice / Horia Matei. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1980. – 400 p.
 20. Matei, Horia. Enciclopedia antichităţii / Horia Matei. – Bucureşti : Meronia, 2003. – 495 p.
 21. Neumann, Victor. Tentaţia lui homo europaeus: geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est / Victor Neumann. – Ed. a 3-a. – Iaşi : Polirom, 2006. – 310 p.
 22. Park, Louise. Grecia antică / Louise Park ; trad. : Elena Stan. – Bucureşti : Ed. Litera Internaţional, 2012. – 32 p.
 23. Petre, Zoe. Civilizaţia greacă şi originile democraţiei / Zoe Petre. – Bucureşti : Ed. Erasmus, 1993. – 265 p.
 24. Plutarh. Oameni iluştri ai Romei antice / Plutarh. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2004. – 400 p.
 25. Puiu, Mihaela. Pagini de aur din istoria universală / Mihaela Puiu. – Iaşi : Porţile orientului, 2002. – 208 p.
 26. Sanie, Silviu. Din istoria culturii şi religiei geto-dacice / Silviu Sanie. – Iaşi : Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 1995. – 342 p.
 27. Şarambei, Iohanna. 99 personalităţi din lumea antică / Iohanna Şarambei. – Bucureşti : Artemis, [s.a.] – 320 p.
 28. Ştefănescu, Paul. Enigme ale istoriei universale / Paul Ştefănescu. – Bucureşti : Vestala, 2003. – 352 p.
 29. Tănase, Alexandru. Cultură şi civilizaţie / Alexandru Tănase. – Bucureşti : Ed. Politică, 1977. – 360 p.
 30. Theodorescu, Răzvan. Civilizaţia românilor între medieval şi modern : orizontul imaginii : 1550-1800 / Răzvan Theodorescu. – Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2006. – 518 p.
 31. Tudor, D. Mari căpitani ai lumii antice / D. Tudor. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică română, 1969. – 406 p.
 32. Viaţa cotidiană în Lumea Antică : enciclopedie / editori : Julie Ferris, Camilla Reid, Jonathan Stroud. – Bucureşti : Ed. Enciclopedia RAO, 2003. – 128 p.
 33. Ward-Perkins, Bryan. Căderea Romei şi sfârşitul civilizaţiei / Bryan Ward-Perkins ; trad. : Doina Lică. – Bucureşti : Ed. ALL, 2008. – 221 p.

Ediţii noi de referinţă din colecţia bibliotecii


Ediţii noi de referinţă din colecţia bibliotecii

Listă bibliografică de recomandare
din colecţia bibliotecii „Onisifor Ghibu”

 1. Aureliu Busuioc : Bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca Publică „Liviu Rebreanu” ; alcăt. : Elena Cebotari, Irina Tutun ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. Magna-Princeps SRL, 2010. – 144 p.
 2. Bibliografia esenţială a literaturii române / coord. : Dan Grigorescu. – Bucureşti : Ed. Enciclopediă, 2003. – 350 p.
 3. Bibliografia Municipiului Chişinău. 1999-2004 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centru de inform. şi doc. „Chişinău” ; alcăt. : Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. Grafema Libris SRL, 2009. – 444 p.
 4. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 : Bibliografie / / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centru de inform. şi doc. „Chişinău” ; alcăt. : Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2012. – 275 p.
 5. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă : 2002-2006 : Bibliografie / / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centru de inform. şi doc. „Chişinău” ; alcăt. : Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Taisia Foiu. – Ch. : S. n., 2007. – 234 p.
 6. Bodarev, Lilia. Academicianul Dumitru Matcoschi: (la 70 ani de la naştere) : Biobibliografie / Lilia Bodarev, Eugenia Creul. – Ch. : Ştiinţa, 2009. – 220 p.
 7. Chişinăul în pictură: (peisaje, portrete) : cat.-bibliogr./ Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centru de inform. şi doc. „Chişinău” ; alcăt. : Taisia Foiu, Ludmila Toma ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. S.n., 2012. – 176 p.
 8. Grigore Vieru : Bibliografie / Min. Culturii al Rep. Moldova, Bibl. Naţ, pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt. : Maria Ilievici, Tamara Maleru ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Baştina-Radog SRL, 2010. – 568 p.
 9. Ianoş Ţurcanu : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centru de inform. şi doc. „Chişinău”. – Ch. : Grafema Libris, 2011. – 184 p.
 10. Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor : Bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgovişte” ; alcăt. : Larisa Ungureanu, Doina Spătaru ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2012. – 131 p.
 11. Neamul Cantemireştilor: bibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept ; alcăt. : Andrei Eşanu, Igor Cereteu, Valentina Eşanu. – Ch. : Pontos, 2010. – 388 p.
 12. Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centru de inform. şi doc. „Chişinău” ; alcăt. : Taisia Foiu, Claudia Tricolici, Ludmila Pânzari. – Ch. : Ed. Magna-Princeps SRL, 2011. – 323 p.
 13. Vladimir Beşleagă : „…în creaţie axul moral este totul” : Bibliografie selectivă / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgu Mureş” ; alcăt. : Tatiana Şatravca ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2012. – 128 p.
 14. Vrabie, Diana. Dicţionar bibliografic selectiv de literatură română pentru copii şi adolescenţi / Diana Vrabie. – Ch. : Ed. Integritas SRL, 2011. – 208 p.

Etica pe înţelesul tuturor

Listă bibliografică de recomandare
din colecţia bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Prezentată în cadrul Zilei Bibliografiei - 2014

1.     Capcelea, Valeriu. Etica : manual pentru instituţiile de învăţământ superior / Valeriu Capcelea. – Ch. : ARC, 2003. – 240 p.
2.     Capcelea, Valeriu. Etica şi conduita umană : manual pentru instituţiile de învăţământ superior / Valeriu Capcelea. – Ch. : ARC, 2010. – 328 p.
3.     Cătineanu, Tudor. Elemente de etică: faptul moral / Tudor Cătineanu. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1982. – 320 p.
4.     Chivu, Iulian. Mari paradigme etice şi etosul românesc / Iulian Chivu. – Bucureşti : Herald, 2008. – 315 p.
5.     Confruntări de idei în etică / coord. : Elena Ciobanu, Vasile Popescu, Stelian Stoica. – Bucureşti : Ed. Politică, 1988. – 217 p.
6.     Covey, Stephen R. A 8-a treaptă a înţelepciunii / Stephen R. Covey ; trad. : Radu Trif. – Bucureşti : ALLFA, 2006. – 392 p.
7.     Droit, Roger-Pol. Etica pe înţelesul tuturor / Roger-Pol Droit ; trad. : Alexandru Şiclvan. – Ch. : Cartie, 2009. – 96 p.
8.     Iordănescu, Mihai. Convorbiri etice / Mihai Iordănescu. – Bucureşti : Ed. Politică, 1978. – 348 p.
9.     Marinescu, Aurelia. Codul bunelor maniere astăzi / Aurelia Marinescu. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 326 p.
10. Mureşan, Valentin. Comentariu la Etica nicomahică / Valentin Mureşan. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 407 p.
11. Savater, Fernando. Etica pentru fiul meu Amador / Fernando Sacater. – Ch. : Ed. ARC, 1997. – 148 p.
12. Shepherd, Margaret. Arta conversaţiei civilizate: ghid de exprimare elegantă / Margaret Shepherd în colaborare cu Sharon Hogan ; trad. : Adina Cobuz. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 291 p.
13. Spezzano, Chuck. 30 de zile pentru a te înţelege cu toată lumea / Chuck Spezzano ; trad. : Dorin Vieru. – Bucureşti : Sapienţia, 1999. – 95 p.
14. Tratat de etică / ed. : Peter Singer ; trad. : Vasile Boari, Raluca Mărincean ; cuv. înainte de Vasile Boari. – Iaşi : Polirom, 2006. – 605 p.

STILISTICA LIMBII ROMÂNE

Listă bibliografică de recomandare din
colecţiile bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Prezentată în cadrul Zilei Bibliografiei - 2014

Andrescu, Alexandru. Stil şi limbaj / Alexandru Andrescu. – Iaşi : Ed. Junimea, 1977. – 251 p.
Bidu-Vrăiceanu, Angela. Exerciţii de interpretare stilistică a sinonimiei // Bidu-Vrăiceanu  Angela. Cuvinte şi sensuri / Angela Bidu-Vrăiceanu, Narcisa Forăscu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. – P. 154-164.
 Bidu-Vrăiceanu, Angela. Exerciţii privind analiza stilistică a polisemiei // Bidu-Vrăiceanu  Angela. Cuvinte şi sensuri / Angela Bidu-Vrăiceanu, Narcisa Forăscu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. – P. 94-104.
Buşmachiu, Victoria. Stilistica sistemului lexical al limbii române // Philologia. – 2012. – Mai/ august. – P. 155-158.
Buşmachiu, Victoria. Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române // Philologia. – 2012. – Mai/ august. – P. 159-166.
Coteanu, Ion. Gramatică, stilistică, compoziţie / Ion Coteanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1990. – 250 p.
Coteanu, Ion. Stilistica funcţională a limbii române / Ion Coteanu. – Bucureşti : Ed. Academiei RSR, 1985. – 172 p.
Crăciun Gheorghe. Poetică, retorică, stilistică şi semiotică // Crăciun Gheorghe. Introducere în teoria literaturii / Gheorghe Crăciun. – Chişinău : Ed. Cartier, 2003. – P. 73-83.
Crăciun Gheorghe. Stilul operei literare // Crăciun Gheorghe. Introducere în teoria literaturii / Gheorghe Crăciun. – Chişinău : Ed. Cartier, 2003. – P. 112-120.
Milaş, Constantin. Introducere în stilistica oralităţii / Constantin Milaş. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. – 268 p.
Munteanu, Ştefan. Introducere în stilistica operei literare / Ştefan Munteanu. – Timişoara : Ed. de vest, 1995. – 358 p.
Munteanu, Ştefan. Valori stilistice ale limbii populare în opera lui Ion Creangă // Munteanu Ştefan. Limba română artistică / Ştefan Munteanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. – P. 104-122.
Munteanu, Ştefan. Atmosferă şi stil în poezia lui G. Bacovia // Munteanu Ştefan. Limba română artistică / Ştefan Munteanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. – P. 212-227.
Munteanu, Ştefan. Implicaţii folclorice şi stil ermetic în limba poetică a lui Ion Barbu // Munteanu Ştefan. Limba română artistică / Ştefan Munteanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. – P. 228-247.
Munteanu, Ştefan. O ipostază stilistică a liricii reflexive: Lucian Blaga // Munteanu Ştefan. Limba română artistică / Ştefan Munteanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. – P. 249-268.
Rotaru, Ion. Analize literare şi stilistice / Ion Rotaru. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1979. – 447 p.
Stati, Sorin. Analize sintactice şi stilistice / Sorin Stati, Gheorghe Bulgăr. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1970. – 294 p.
Studii de poetică şi stilistică. red. : Tudor Vianu, Al. Rosetti, Mihai Pop. – Bucureşti : Ed. Pentru literatură, 1966. – 481 p.
Vianu, Tudor. Studii de stilistică / Tudor Vianu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1968. – 414 p.
Vişinescu, Victor. Valori lexicale şi stilistice în publicistica literară românească : Antologie / Victor Vişinescu. – Bucureşti : Albatros, 1981. – 303 p.

Fonetica limbii române

Listă bibliografică de recomandare
 din colecţiile bibliotecii „ Onisifor Ghibu” 
Ediţii aparte
1.      Andrei, Mihail. Culegere de exerciţii lexicale, fonetice, gramaticale şi stilistice / Mihail Andrei  –  Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1971. –  422 p.
2.      Andrei, Mihail. Limba română : fonetica, lexicologie, morfosintaxa / Mihail Andrei  –  Bucureşti : CORINT, 1996. – 462 p.
3.      Andrei, Mihail. Limba română : fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, exerciţii / Mihail Andrei  –  Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1983. –  226 p.
4.      Bulgăre, Gheorghe. Limba română : Fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stilistică / Gheotghe Bulgăre – Bucureşti : VOX, 1995. –  335 p.
5.      Popa, Ion. Limba română : pentru gimnaziu, liceu, bacalaureat şi admitere în facultate : gramatica, fonetica, vocabular / Ion Popa – Bucureşti : Ed. NICULESCU, 2006. – 474 p.
6.      Roceric-Alexandrescu, Alexandra. Fonostatistica limbii române / Alexandra Roceric-Alexandrescu –  Bucureşti : Ed. Academiei RSR, 1968. –  173 p.
7.      Vicol, Nelu. Implicaţii didactice la fonetică / Nelu Vicol  Ch. : TEHNICA-INFO –  1999. – 140 p.
Publicaţii în culegeri manuale, monografii etc.
1.            Beldescu, George. Transcrierea fonologică şi fonetică // Beldescu  George. Ortografia actuală a limbii române /George Beldescu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. – P. 7-9.
2.            Boatcă, Silvestru. Fonetica, ortografia şi punctuaţia // Boatcă Silvestru. Gramatica limbii române / Silvestru Boatcă, Marcel Crihană, Mircea Mardare. – Bucureşti : Cartea Şcolii, 1995. – P. 9-14.
3.            Brâncuş, Grigore. Analiza morfologică şi fonetică // Brâncuş Grigore. Vocabularul autohton al limbii române / Grigore Brâncuş. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. – P. 152-157.
4.            Constantinescu, Silviu. Fonetica // Constantinescu Silviu. Gramatica limbii române / Silviu Constantinescu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1994. – P. 21-23.
5.            Densusianu, Ovid. Fonetica // Densusianu Ovid. Istoria limbii române. Vol. II / Ovid Densusianu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1961. – P. 16-91.
6.            Fonologia // Curs de gramatică istorică a limbii române, Manual pentru studenţii de la in-ţiile de învăţ. super / S. Berejan, A. Ciobanu, A. Dîru ş.a., Red. V. Marin, G. Rusnac. – Ch. : Lumina, 1991.  –  P.45-86 
7.            Gavrilă, Camelia. Noţiuni de fonetică, ortografie şi punctuaţie // Gavrilă Camelia. Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă / Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş, Mariana Chirilă, Cezar Zaharia. – Iaşi : Polirom, 2010. – P. 159-162.
8.            Gheţie, Ion. Fonetica // Gheţie Ion. Istoria limbii române literare / Ion Gheţie. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1978. – P. 131-134.
9.            Graur, Alexandru. Fonemele // Graur Alexandru. Lingvistica pe înţelesul tuturor /Alexandru Graur. –  Bucureşti : Ed. Enciclopedică română, 1972. – P. 58-62.
10.        Graur, Alexandru. Fonetica  // Graur Alexandru. Istoria limbii române. Vol. II / Alexandru Graur. – Bucureşti : Ed. Academiei RPR, 1965. – P. 320-324.
11.        Graur, Alexandru. Mijloace fonetice folosite în flexiune // Graur Alexandru. Gramatica limbii române / Alexandru Graur, Mioara Avram, Laura Vasiliu. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1963. – P. 41-46.
12.        Graur, Alexandru. Sistemul fonologic // Graur Alexandru. Istoria limbii române. Vol. I / Alexandru Graur. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1965. – P. 17-27.
13.        Hristea, Theodor. Fonetică şi fonologie // Hristea Theodor. Sinteze de limbă română / Theodor Hristea. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981. – P. 75-82.
14.        Ilade-Costea, Monica. Fonetica // Ilade-Costea  Monica. Limba română de la simplu la complex / Monica Ilade-Costea, Vasile Ilade. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2002. – P. 5-7.
15.        Istrate, Aurel. Fonetica // Istrate Aurel. Exerciţii cu cheie / Aurel Istrate. – Iaşi : Polirom, 1997. – P. 11-18.
16.        Macrea, Dimitrie. Elemente de fonetică istorică // Macrea Dimitrie. Probleme ale structurii şi evoluţiei limbii române / Dimitrie Macrea. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. – P.168- 174.
17.        Paşa-Burlacu M. Fonetică şi ortografie // Paşa-Burlacu M. Memo -Gim - Limba şi literatura română : Manual-călăuză pentru ciclul gimnazial /  M. Paşa-Burlacu, A. Revencu. – Ch. : Cadran, 2003. – P. 8-11.
18.        Pătrînac-Caranfil, Claudia. Sistemul sonor // Pătrînac-Caranfil Claudia. Lumina Trinităţii / Claudia Pătrînac-Caranfil. – Chişinău : Reclama, 2008. – P. 6-26.
19.        Pietreanu, Maricica. Alternanţe fonetice // Pietreanu Maricica. Gramatica limbii române / Maricica Pietreanu. – Bucureşti : Garamond, [s.a.] – P. 8-9.
20.        Popa, Marinela. Noţiuni de fonetică // Popa Marinela. Limba română : Manual preparator / Marinela Popa, Ion Popa. – Bucureşti :  Meteora Press, 2001. – P. 9-17.
21.        Rosetti, Alexandru. Fonetica // Rosetti Alexandru. Istoria limbii române. Vol. II / Alexandru Rosetti. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1964. – P. 81-92.
22.        Rosetti, Alexandru. Fonetica // Rosetti Alexandru. Istoria limbii române. Vol. IV, V, VI / Alexandru Rosseti. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1966. – P. 37-63.
23.        Rosetti, Alexandru. Fapte fonetice neliterare // Rosetti Alexandru. Schiţă de istorie a limbii române de la origini şi până în zilele noastre / Alexandru Rosetti. – Bucureşti : Albatros, 1976. – P. 93-99.
24.        Şuteu, Flora. Fonetica  // Şuteu Flora. Ortografia limbii române / Flora Şuteu, Elisabeta Şoşa . – Bucureşti : Ed. FLOAREA DARURILOR, SAECULUM,  1995. – P. 286- 292.
25.        Şuteu, Flora. Sunetele şi polisemia literelor // Şuteu Flora. Dificultăţile ortografiei limbii române / Flora Şuteu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. – P. 45-90.  
26.        Tătaru, Ana. Transcrierea fonetică a limbii române // Tătaru Ana. Limba română : specificul pronunţării în contrast cu germana şi engleza. / Ana Tătaru. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1997. –  P. 31-40.
27.        Toma, Ion. Fonetica – Fonologia  //  Toma Ion. Limba română pentru elevi, studenţi şi profesori / Ion Toma. – Bucureşti : Ed. NICULESCU, 1994. – P. 21-27.