vineri, 27 noiembrie 2015

Medalion literar-artistic "Traian Vasilcau"


“Prea plin de Tine, Doamne, vreau să fiu,
Căci numai Tu eşti poezia lumii.
Ea mamă mi-i acum, în ea te ştiu,
Anii de-azur în necădere dumi-i”.

 Plăcute sunt momentele când la biblioteca „Onisifor Ghibu” au loc evenimente în cadrul cărora poezia este apreciată şi recitată. Pe data de 27 noiembrie în Sala Nuciferă am avut deosebita onoare să găzduim oameni frumoşi la suflet, oameni care ne-au insuflat dragostea de poezie, deoarece poezia a fost şi este delectare spirituală şi intelectuală.
Oaspete special l-am avut pe poetul Traian Vasilcău (Traianus), un poet autentic care ne comunică prin poezia sa un simţământ al unirii cu divinitatea.
Veronica Postolachi, moderatorul acestui medalion literar-artistic a vorbit despre poezia lui Traianus ca fiind o scînteie divină, poezie prin care vedem şi citim sufletul poetului, un suflet liniştit ca un „sfeşnic în rugăciune”.
         
Cu recital poetic au venit elevii din cl. 7-P ai Liceului Teoretic „Mircea Eliade”:
·        Cătălina Epureanu, Psalm
·        Stratulat Victoria, Suflet în seară
·        Gherman Laura, Doi în mine
·        Pârlici Monica, Bezna ce-i lumină
·        Borodache Valentina, De vorbă cu îngerul
·        Cojocaru Andreea, În miresme îngropat
·        Spinei Daniela, Transcendere-n neunde
·        Cojocaru Cătălina, Uitare de uitare
·        Bârcă Valeria, Autumnală
·        Vitruc Iuliana, Cântec revoltat

Despre poezia lui Traianus în viziunea adolescenţilor ne-a vorbit eleva clasei a XI, Stan Diana de la Liceul „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea şi elevii claselor a X-C şi XI-C au afirmat că cel mai des întâlnit în poeziile poetului este cuvântul „lacrima”. Poeziile sale schimbă aspecte, atitudini, omul se detaşează de alte influenţe citindu-i creaţia. În poeziile lui Traian Vasilcău predomină tematica religioasă, au un conţinut plin de adevăr. Elevii au menţionat că poetul Traian Vasilcău îi uimeşte plăcut prin operele sale, abordând tema realităţii noastre, deoarece într-adevăr oamenii au uitat de Dumnezeu: [E ora mea de rai şi-l văd în seară/ Pe Dumnezeu strigând: „Lume avară,/ M-au dat din voi şi lacrimile-afară!”].


Frumos a fost momentul muzical prezentat de elevele Roibu Alexandra, chitară - Dans brazilian, Kornombuco şi Cojocaru Cătălina, pian – D’une autre ete, Aurelie Comptime.

Despre poezia lui Traian Vasilcău ne-au vorbit invitaţii şi prietenii poetului Nicolae Fabian, teosof care a cunoscut iubirea pentru existenţă şi a vorbit despre Traianus ca fiind un ostenitor smerit în monastirea cuvântului şi Ludmila Bolboceanu-Grama dr., învăţând prin poeziile poetului să-l cunoască pe Dumnezeu, să-şi iubească ţara, încurajându-i pe elevi să iubească poezia şi să citească mereu, căci doar cititul cărţilor ne dă posibilitatea de a cunoaşte şi a prospera.Pe final poetul Traian Vasilcău a reiterat că pentru el este o sărbătoare rară întâlnirea cu cititorii-elevi, vorbindu-ne despre o lume fără idealuri în care toţi aleargă după materialism. O lume care nu se mai teme de Dumnezeu, care nu mai este bolnavă de carte.


Principalele teme abordate în creația poetului sunt: Mama, Ţara, Dumnezeu,  Divinitatea – deoarece alcătuiesc stâlpii de bază ai vieţii unui om şi a unei societăţi. În confirmarea celor expuse, poetul a citit unele poeme ale sale, care, se pare, au reuşit să-i intrige, la lectură, pe tinerii aflaţi în Sala Nuciferă a bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
Evenimentul s-a încheiat cu premii de carte din partea autorului şi autografe pentru participanţi. joi, 26 noiembrie 2015

26 Noiembrie - Ziua Mondială a Informaţiei


   Ziua Bibliografiei este deosebită pentru orice bibliotecă, cu ocazia acestei sărbători colectivul bibliotecii "Onisifor Ghibu" a realizat un şir de activităţi în scopul perfecţionării culturii bibliografice  şi informaţionale a utilizatorilor.

  Prioritatea anului 2015 pentru Filialele ale Bibliotecii Municipale, este Catalogul on-line (OPAC), deaceea una dintre activităţile realizate de Biblioteca "Onisifor Ghibu" a fost instruirea cititorilor cu privire la posibilităţile şi facilităţile oferite de catalogul on-line al bibliotecii. Ora de informare a fost repetată de mai multe ori pe parcursul zilei de 26 noiembrie pentru ca tot mai mulţi utilizatori ai bibliotecii să beneficieze de catalogul electronic. 
    Mulţi dintre cei care au participat la prezentare au recunoscut că facilităţile oferite de catalogul electronic îi va ajuta să-şi economisească preţiosul timp, reuşind să identifice mai uşor la ce filială se află cartea care îi interesează sau ce surse pot fi cercetate la o temă specifică.

   O altă activitate realizată de lucrătorii bibliotecii "Onisifor Ghibu" a fost lecţia bibliografăcă în cadrul căreia mai mulţi liceeni au fost instruiţi cum să elaboreze corect listele bibliografice la diverse teme din programul de studiu liceeal. Tinerii s-au arătat a fi foarte interesanţi, recunoscând că au nevoie de aceste cunoştinţe, în special, la realizarea bibliografiei de la finalul referatelor şi altor lucrări.


    Putem afirma că trăim în timpul unei noi ere, unei ere digitate, iar pe fundalul acestei realităţi biblioteca nu poate rămâne la fel ca acum 50 ani în urmă (sau chiar mai puţini). În acest context a fost organizată în Sala Nuciferă a Bibliotecii "Onisifor Ghibu" o masă rotundă cu studenţi de la biblioteconomie în cadrul căreia a fost discutată tema: "Biblioteca şi provocările erei digitale". Concluziile la care s-a ajuns vizează adevărul că în ciuda concurenţei internetului şi reţelelor de socializare, cartea, biblioteca rămâne a fi o sursă inegalabilă de cunoştinţe şi o cale de neevitat dacă doreşti să obţii înţelepciunea.
      Totodată este necesar ca biblioteca să se adapteze cerinţelor erei digitale şi să colaboreze cu ea pentru obţinerea performanţelor şi pentru a fi cât mai utilă cititorilor. Exemple de astfel de colaborare sunt ebook-urile, cărţile electronice, cărţile audio, catalogul electronic, bibliotecile on-line etc.


Expoziţie originală: Biobliografia - cartea despre cărți!


Cu ocazia Zilei Bibliografiei, prioritate a Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, desfăşurată la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, a fost prezentată utilizatorilor noștri frumoasa expoziție de carte Biobliografia – Cartea despre cărți editate în cadrul Laboratorului de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”.
Cuvântul „Bibliografie” pentru prima dată a fost folosit în Grecia antică. El provine de la două cuvinte biblion « carte », graphein « a scrie », în traducerea literară – transcrierea cărții. Bibliografia  indică sursele din literatura de specialitate sau lista cărților cu titlurile ordonate alfabetic din care s-a inspirat articolul sau lucrarea respectivă.                                                

Pentru a cunoaște „cine“? „unde“? „când“? și „cât“? a scris despre un subiect anume este aproape imposibil pentru o persoana care nu cunoaște metodele și posibilitățile de căutare rapidă a unei cărți. În soluționarea acestei probleme intervine bibliografia.
Astfel, bibliografia devine intermediar între carte și cititor. Anume bibliografia, posedă informația necesară despre cărți și te ajută în regăsirea ei.                                                                                                                           

În decurs a 20 de ani BM „B.P. Hasdeu” desfășoară o activitate de cercetare în domeniul biobliografiei. În prezent sunt publicate în jur de 70 biobliografii ale diferitor personalităţi chişinăuiene.

Expoziţie de carte

ACHIZIŢII NOI ÎN BIBLIOTECA „ONISIFOR GHIBU”

Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni;
sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri,
şi cei mai răbdători profesori.”
 (Charles William Eliot)

Pe data de 26 noiembrie 2015, la biblioteca „Onisifor Ghibu”  s-a desfăşurat Ziua Bibliografiei. Tematica Zilei Bibliografiei a fost „Integrarea în Catalogul electronic al BM „B.P. Hasdeu”, prioritatea anului BM. Utilizatorii au făcut cunoştinţă despre necesitatea utilizării OPAC-ului (catalogul on-line), care sunt metodele de căutare a informaţiei pas cu pas în catalogul on-line a BM „B.P. Hasdeu”.
Totodată, utilizatorilor le-a fost prezentată expoziţia de achiziţii noi apărute în bibliotecă. Au fost expuse cărţi din gama diversă de întrebări care vizează universul adolescenţilor, în general, şi pe cel al tinerelor fete, în mod special: cultură, frumuseţe, modă, dragoste, prietenie şi spiritualitate. Utilizatorii s-au arătat entuziasmaţi de cărţile apărute recent, unii din copii chiar împrumutându-le la domiciliu.

Vă aşteptăm cu drag la biblioteca „Onisifor Ghibu” să admiraţi cele mai bune expoziţii din colecţia bibliotecii.
ZIUA BIBLIOGRAFIEI - Prezentare de carte: "Petru Cărare – scriitor nonconformist"


Cu ocazia Zilei Mondiale a Informației la Filiala “Onisifor Ghibu” s-a organizat Ziua Bibliografiei în cadrul căreia am prezentat utilizatorilor volumul  de exegeze literare și bibliografice „Petru Cărare – scriitor nonconformist”. Am vorbit cititorilor succint date din biografia scriitorului Petru Cărare. Le-am prezentat operele editate aparte ale scriitorului, i-am informat despre operele traduse și despre aprecierile  vieții și activității literare cărăriene.

Crezul meu
                                                (Petru Cărare)

Cu versul meu de sters-am
O lacrimă cuiva,
Pot spune spune cu mândrie
Cam scris și eu ceva.

De l-am întors acasă
Pe fiul abătut,
Nu-mi pare rău de timpul
Pe scris ce-am dat tribut.

De am sădit un zâmbet
Pe-o față de mahmur,
Eu muza mea cu mine
Să stea o mai conjur.

De am făcut pe unii
Să-și cânte graiu-n cânt,
Eu mâna mea pe liră
O port cu tremur sfânt.

De i-am făcut prieteni
Pe cei sfădiți de ieri,
Întorc o altă foaie
Și scriu cu noi puteri.

Și dacă fac să tacă
Măcar un gât de tun,
Condeiu-mi iau drept sculă
Să-l fac pe om mai bun.


Arta poetică a lui P. Cărare se caracterizează prin câteva particularități distinctive și autentice. Ele țin de temperamentul și structura sa psihologico-artistică, de cultura sensibilității artistice,de viziune și formulă, de curajul civic. Ceea ce poate fi observat în primul rând la lectura poeziei lui Petru Cărare sunt spiritul de creație, verva ironică, sclipirile de cuget, gravitatea trăirii conjugată cu expresia simplă, nevinovată, nebătătoare la ochi. Ele… definesc ceea ce se cheamă strategie a lirismului său…
Timofei Roșca 

Lansarea volumului „Românii în goana după happy-end” de Bogumil Luft
Lansarea volumului Românii în goana după happy-end de Bogumil Luft a avut loc pe 25 noiembrie 2015, la Biiblioteca „Onisifor Ghibu”. Publicul select (Ambasadorul României în RM – Marius Lazurcă; Președintele Curții Constituționale – Alexandru Tănase; Scriitorii – Andrei Burac, Vladimir Beșleagă, Maria Șleahtițchi, Nicolae Spătaru; Criticul literar – Lucia Țurcanu) prezent la lansarea a avut ocazia să discute cu autorul cărții Bogumil LUFT.
Bogumił Luft (n. 1955) – ziarist şi publicist, începând cu anul 1981 colaborator al revistei lunare Więź. În perioada 1999‑2006 a fost redactor, publicist şi comentator politic al cotidianului Rzeczpospolita şi comentator radio şi TV. În anii 2001‑2003 a fost corespondent al cotidianului Rzeczpospolita la Bucureşti şi Chişinău. Între 1993 şi 1999 a fost ambasadorul Republicii Polone în România, iar în anii 2010‑2012 ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova.Românii în goana după happy-end este o poveste cu o intrigă complexă despre întâlnirea a două popoare – polonez și român –, precum și despre moldoveni, care încearcă să-i ajungă din urmă. Peste treizeci de ani de întâlniri și experiențe ale autorului – ziarist, publicist și diplomat, fost ambasador al Republicii Polone în România și Moldova – au dat roade într-o minunată și foarte personală poveste despre țări înca prea puțin cunoscute în Polonia.


CONFERINȚA FINALĂ A PROGRAMULUI DE LECTURĂ ”CHIȘINĂUL CITEȘTE”


La data de 25 noiembrie 2015 a avut loc Conferința de totalizare a Programului de lectură „Chișinăul citește” Petale de mac de autorul MIhail Curicheru -  desfăşurat la filiala Transilvania.
 Invitaţi de onoare au fost - nepoata scriitorului Mihail Curicheru – Leontina Vatamanu-Mărgineanu, dna Elena Butucel, prim-vice director, ziaristul Vlad Pohilă și Andrei Viziru. La activitate au fost prezenţi reprezentanți din toate departamentele și filialele BM împreună cu utilizatorii săi.
Moderatoarea activității a fost dna Alexandra Tănase - profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Gaudeamus”. Conferința s-a bazat pe dezbateri, discuții, interpretări asupra remarcabilei cărți „Petale de mac. Cititorii au fost activi și au interpretat romanul în toată splendoarea lui. La încheiere, dna Leontina a adus mulțumiri tuturor participanților și i-a îndemnat cu multă abilitate să citească deosebita nuvelă „Petale de mac” de Mihail Curicheru.

Conferința de totalizare a Programului de lectură „Chișinăul citește” „Țesut viu10x10”  de autorul Emilian Galaicu-Păun a avut loc pe data de 26 noiembrie la BM B.P. Hasdeu (Sediul Central)
Cu un cuvânt de deschidere a venit Mariana Harjevschi, director general Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Prezentarea scriitorului  Emilian Galaicu-Păun  și a cărții „Țesut viu. 10x10” a fost realizată de Mircea V. Ciobanu - critic literar, redactor-şef la Editura „Ştiinţa”. Participanţi - dna Elena Butucel, prim-vice director, Gheorghe Erezanu - blogger, eseist, jurnalist, şi publicist, directorul editurii Cartier, D-na Nina Corcinschi, profesor universitar şi critic literar.
Cu emoții palpitante în voce, scriitorul Emilian Galaicu-Păun a dezvăluit în fața cititorilor, gândurile care îi răvășeau inima în timpul celor aproape 14 ani, cât a durat scrierea acestei cărți.
În cadrul conferinţei au avut loc discuţii, schimb de păreri între autor şi publicul prezent, ce relevă tematica romanului.
Participanţii au rămas intrigaţi de această inedită carte, au fost impresionaţi de subiectele abordate şi de stilul irepetabil al omului de cultură Emilian Galaicu-Păun.


vineri, 20 noiembrie 2015

Lecturi de calitate pentru o minte sănătoasă – obiceiuri matinale pentru un corp viguros!


Cu toţii ne dorim o minte ageră, multă imaginaţie şi înţelepciune, iar pentru a atinge acest obiectiv Biblioteca "Onisifor Ghibu" vă oferă o varietate de cărţi valoroase care merită şi trebuie citite, căci „Cel care nu citeşte cărţi bune nu este cu nimic mai presus de cel care nu poate să le citească” afirmă Mark Twain.
Şi totuşi, ar fi de neertat să nu conştientizăm adevărul că pentru o minte sănătoasă avem nevoie de un corp sănătos. Sănătatea este o comoară nepreţuită, un dar de la Dumnezeu şi trebuie să aven grijă de ea. Iar felul în care îţi începi dimineaţa are un impact imens asupra întregii zile.
Elevii clase a VI de la Gimnaziul nr. 7 au avut posibilitatea să descopere câteva obiceiuri matinale care te ajută să-ţi menţii sănătatea, participănd la o lecţie organizată de Biblioteca "Onisifor Ghibu". Iată câteva dintre aceste bune obiceiuri:
* O rugăciune de dmineaţă durează doar câteva minute, dar binecuvîntarea primită te va însoţi întreaga zi.
* Un mic dejun sănătos îţi dă energie, îţi îmbunătăţeşte memoria pe termen scurt şi te ajută să te concentrezi.
* Gimnastica de dimineaţă - cel mai potrivit moment pentru a face mişcare, ea îţi va oferi mai multa energie şi mai puţin stres.
* Un pahar de apă - este important să-ţi refaci echilibrul de fluide după somn. Umple un pahar şi adaugă o felie de lămâie, bea cu înghiţituri mici cu 20 de minute înainte de mâncare. Apa pregăteşte organismul pentru primirea hranei, îmbunătăţeşte metabolismul, contribuie la arderea grăsimilor, curăţă ficatul de toxine.
* Miere înainte de mâncare. Cu 10 minute înainte de micul dejun mănâncă o linguriţă mică de miere naturală. Mierea ridică imunitatea, este o sursă de vitamine şi microelemente.
Dragi cititori, vă dorim multă înţelepciune şi o sănătate de fier!

Dezbatere publică!

Arta succesului… e altfel! Cu acest slogan a început dezbaterea publică a proiectului Challenge, organizată ieri, 19 noiembrie, 2015, la Biblioteca „Onisifor Ghibu” de Dumitru Cuculescu, student la Academia de Studii Economice din R. Moldova.
„Proiectul Challenge reprezintă o mare provocare, căci după cum ştim întreaga viaţă a unui om e o provocare, iar noi trebuie să ne realizăm scopurile într-o metodă cât mai bună”, şi-a exprimat părerea Dumitru Cuculescu, organizatorul acestui proiect.
Pentru a fi mai productiv, treningul s-a desfăşurat în baza unui program bine structurat, ce includea trei secţiuni:
1.     Ce este succesul şi cum să-ţi stabileşti scopurile pentru a avea succes.
2.     Dezbaterea publică despre acţiunile care duc spre succes.
3.     Cele 10 reguli ale succesului.
După unii autori în domeniu, succesul reprezintă rezultatul obţinut ca urmare a depunerii unui efort fizic sa intelectual.
Pentru a ne autoorganiza succesul trebuie să vedem care este scopul care ne impune să facem unele sau alte acţiuni.
Pentru a avea succes de multe ori ne bazăm pe cele 10 reguli ale succesului, cum ar fi:
Faci ceea ce-ţi place, şi o faci des; învaţă tot pe parcursul vieţii; gândeşte pozitiv, fii pozitiv; disciplina îţi asigură succesul; succesul necesită sacrificiu; succesul reprezintă 90% din muncă; găseşte-ţi un erou demn de urmat; oamenii persistenţi îşi încep succesul acolo unde alţii termină în eşec.
De aici tragem concluzia că succesul consta în oameni, interacţiunea cu aceştia, valoarea în societate.

joi, 19 noiembrie 2015

AVIZ!


Bogumil Luft
în dialog cu Vitalie Ciobanu
pornind de la volumul
ROMÂNII ÎN GOANA DUPĂ HAPPY-END 

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG
Miercuri, 25 noiembrie 2015, ora 17.00
la Biblioteca "Onisifor Ghibu"
(str. Nicolae Iorga nr. 21 A, 
tel: 022 232625)

marți, 17 noiembrie 2015

Ţesut viu al lecturilor…


Astăzi, 13 noiembrie, în Sala Nuciferă a bibliotecii „Onisifor Ghibu” a fost o zi deosebită pentru elevii clasei a X și XI-a, de la Liceul Mircea cel Bătrân, conduşi de doamna Olga Apolonic şi Angela Dascăl, profesori de limbă și literatură română al acestei instituții, dar şi pentru cititorii noştri.  Elevii au participat la ediția finală a Programului Chișinăul citește o carte, unde a avut loc întâlnirea cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun, poet, prozator, eseist, traducător și editor-șef al editurii Cartier din Chișinău. În discuţie a fost, desigur, cartea Ţesut viu 10x10, propusă chişinăuienilor spre lectură în acest an.
Prezentarea scriitorului  Emilian Galaicu-Păun  și a cărții „Țesut viu. 10x10” a fost realizată de cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Dlui a remarcat: „Scriitorul Emilian Galaicu-Păun este un nume important în literatura română, iar romanul „Țesut viu.10x10” este  cel mai bun roman contemporan din ultimele două decenii, scris în acest spaţiu cultural românesc, ce reprezintă o țesere a personajelor, a ideilor, a stilurilor”. Emil Galaicu-Păun este un poet atât de bine cunoscut  atât la noi cât şi în Anglia, SUA, Franţa, Paris şi alte ţări.
Această carte a fost scrisă în decurs de 14 ani. Ideea romanului a pornit încă prin anii când era student la Moscova.
Personajul principal – singurul cu identitate certă – al acestei cărţi este cuvântul. Un mic îndreptar de lectură deschide romanul. Emil Galaicu-Păun pare să întindă o mână de ajutor cititorului cărţii sale.
Fiind pasionat de religie, autorul relevă aceasta și în roman, prin capitolul 8, unde este descris cimitirul unui sat. Între capitolul 7 și 8 se află o filă neagră, ce este asemănătoare foii de indigo unde scriitorul are câteva versuri despre cimitir. Multe povestiri din copilăria și viața autorului le vom întâlni în paginile cărţii. Regăsim în roman și unele pagini inversate, fiind cauza unei călătorii cu avionul…
Liceenii au fost profund emoționați, participând activ la o discuţie ce relevă tematica romanului. Autorul a vorbit despre mai multe evenimente importante care l-au marcat / catalizat să scrie această carte, o carte cu multe exemple şi experiențe de viață, iar copii n-au ezitat să-l țese pe scriitorul Emilian Galaicu-Păun cu multe întrebări, la care autorul a răspuns plin de sinceritate.
Pe final Emilian Galaicu-Păun a invitat toți doritorii să vină cu noi întrebări la Conferința de totalizare a programului „Chișinăul citește o carte”, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”.
ai