miercuri, 24 octombrie 2012

Zilele bibliotecii O. Ghibu Ediţia a XX-a


Pe data de 24 octombrie, în incinta bibliotecii Onisifor Ghibu a avut loc o deosebită activitate festivă Omagiu patronului spiritual al Bibliotecii - Onisifor Ghibu, moderator pe post de gazdă a fost Vitalie Răileanu (cercetător literar) dar şi directorul bibliotecii. La această manifestare culturală au fost invitaţi: Ion Ungureanu (actor, regizor, scriitor), Vladimir Beşleagă (scriitor), Nicolae Dabija, (poet academician), Alexandru Moşanu (istoric), elevii de la Liceul Teoretic „O. Ghibu”, directorul B.M. „B. P. Hasdeu” Lidia Kulikovski etc.
Acest program al manifestării culturale şi ştiinţifice ce a întregit marcarea celor 20 de ani a acestui prim-lăcaş  ai Cărţii româneşti. Astfel, această zi este dedicată şi omului de cultură Onisifor Ghibu, care a luptat pentru o naţiune pur românească, şi continuă să cultive acel spirit de patriotism în noua  generaţie prin prisma bibliotecii, unde în anul 1991 şi-a deschis uşile pentru cititori, oferind ediţii şi publicaţii româneşti.
Învăţăceii de la L.T. „O. Ghibu” au prezentat un program de excepţie, un val de muzică populară care a încântat şi mângâiat inimile oamenilor, cât şi recital de poezie, cu însufleţire patriotică: „Mai aproape de hotare prin Basarabia.
Noi, sîntem Românie,
Şi pe câmp de bătălie
Vom lupta pentru Românie”.
Elevii au oferit şi un studiu biografic a lui O. Ghibu: „Marele patriot, pedagog şi istoric a avut drept scop să trezească în noi acele rădăcini româneşti, cât şi susţinerea profesorilor de a cultiva şi instrui. Astfel rămâne o personalitate care a luptat pentru primul abecedar românesc şi care a fost şi este un model de un cetăţean fidel al Patriei sale”.
Ion Ungureanu, fost ministru al culturii, a avut o contribuţie deosebită prin  protejare acestei biblioteci, cu scopul de a continua activitatea lui O. Ghibu şi de a distruge flagelul mentalităţii sovietice, ce rugina moralitatea şi educaţia copiilor. Timp de 20 de ani biblioteca se află în strânsă legătură şi în parteneriat cu Biblioteca Mitropolitană din Bucureşti „Mihail Sadoveanu”, care oferă seturi şi volume de excepţie pentru promovarea şi dezvoltarea culturii a cărţii.

marți, 23 octombrie 2012

Biblioteca ,,Onisifor Ghibu’’ – ,,Mica Românie’’ din inima Chişinăului

Marţi, 23 octombrie s-a dat startul manifestărilor culturale şi ştiinţifice dedicate aniversării a 20 de ani de la fondarea Bibliotecii ,,Onisifor Ghibu’’. Ziua festivă a început la ora 10.00 cu o conferinţă de presă Biblioteca Onisifor Ghibu – două decenii de axiomă culturală, după care a urmat simpozionul Biblioteca în spaţiul cultural modern – catalizant întru lecturi, comunicare şi emancipare. La ora 12.00  a avut loc prezentarea cărţii Biblioteca ,,Onisifor Ghibu’’ – două decenii de istorie. În final, invitaţii au apreciat lucrările pictorului Ştefan Coman.

Ne-au onorat cu prezenţa oameni de cultură iluştri: Lidia Kulikovski, director general al B.M. ,,B.P. Hasdeu’’; academicianul Mihai Cimpoi; Florin Rotaru, director Biblioteca Metropolitană din Bucureşti; Ion Constantin, scriitor (Bucureşti); scriitorul Vladimir Beşleagă; scriitorul Iulian Filip; pictorul Ştefan Coman… Fiecare din ei au adus la cunoştinţă publicului fapte, evenimente trecute din viaţa bibliotecii ,,Onisifor Ghibu’’. Lauri bine-meritaţi au fost aduşi acestei instituţii de cultură.
Scriitorul Vladimir Beşleagă a evocat cu nostalgie amintiri relevante din istoria Bibliotecii, susţinând că în acest templu al adevărului s-au produs lucruri miraculoase.
Ex-directoarea bibliotecii ,,Onisifor Ghibu’’, doamna Elena Vulpe a susţinut că această biblioteca a parcurs o experienţă deosebită de celelalte filiale, fiind un bastion al românismului, un focar de cultură românească. Pentru merite remarcabile în activitatea biblioteconomică, Doamna Elena Vulpe a primit o diplomă din partea B.M. ,,B.P. Hasdeu’’.

Directorul general al B.M. ,,B.P. Hasdeu'' doamna Lidia Kulikovski
Ex-directorul Bibliotecii ,,Onisifor Ghibu'' doamna Elena Vulpe
Academicianul Mihai Cimpoi
Biblioteca Publică “Onisifor Ghibu” a fost fondată de către Octavian Ghibu şi inaugurată la data de 15 ianuarie 1992, ca fiind prima instituţie românească din Republica Moldova.
Pe lângă marele avantaj de a fi situată într-un spaţiu elitar, aproape de lux, în centrul Chişinăului, biblioteca mai dispune de o colecţie valoroasă, în exclusivitate de carte românească, care mereu se completează cu ediţii noi, graţie donaţiilor din partea Bibliotecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti şi nu numai. Astăzi patrimoniul bibliotecii însumează circa 53 de mii de titluri de diverse publicaţii.
Biblioteca organizează şi creează evenimente culturale cu mare efect de imagine pentru diferite categorii de cititori, gama lor fiind diversificată şi ca formă, dar şi conţinut. Astfel, Biblioteca este cea mai primitoare gazdă şi organizatoare a numeroase conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere profesionale şi de dezbateri, de creaţie, concursuri, Zile şi expoziţii tematice, recitaluri, întâlniri şi dialoguri cu personalităţi literare, politice, culturale, ştiinţifice, multiple expoziţii de carte, dar şi de pictură, de fotografii, de documente, la care vin numeroşi participanţi, tineri şi adulţi din toate sferele vieţii sociale.

Pictorul Ştefan Coman şi directorul general al B.M. ,,B.P. Hasdeu'' doamna Lidia Kulikovski

luni, 22 octombrie 2012

Vă invităm la Zilele Bibliotecii ,,Onisifor Ghibu'', ediţia a XX-a

Program
Marţi, 23 octombrie:
10.00      Conferinţă de presă
               Biblioteca Onisifor Ghibu – două  decenii de axiomă culturală.
10.30     Simpozion
              Biblioteca în spaţiul cultural modern –  catalizant întru lecturi, comunicare şi emancipare
              Invitaţi: Dorin Chirtoacă, primar  general al municipiului Chişinău
                            Boris Focşa, ministrul Culturii
                            Lucia Culev, şef direcţie cultură municipală
                            Sandu Grecu, actor; consilier municipal
                Participă: Lidia Kulikovski, director  general al B.M. „B.P.Hasdeu”
                                Mihai Cimpoi, academician
                            Florin Rotaru, director  Biblioteca Metropolitană Bucureşti
                            Dinu Săraru, scriitor (Bucureşti)
                            Ion Constantin, scriitor (Bucureşti)
12.00    Prezentare de carte  şi expoziţii
            Biblioteca “Onisifor Ghibu” Două decenii de istorie (Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2012),
            Prezintă: Ion Constantin
            135 de imagini cu autori,cititori, bibliotecari;
      Prezintă: Vasile Şoimaru
            -  Donaţii ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
  13.00   Vernisaj
             - Gama ideilor culorilor Expune:   pictorul Ştefan Coman


Miercuri, 24 octombrie:
10.00  Activitate festivă
            Omagiu patronului spiritual al Bibliotecii - Onisifor Ghibu
            Invitaţi de onoare: Ion Ungureanu, actor, regizor, scriitor
                                             Vladimir Beşleagă, scriitor
                                             Nicolae Dabija, scriitor
                                            Alexandru Moşanu, istoric
            Moderator: Vitalie Răileanu
   11.30   Lansări de cărţi, concepute şi  elaborate în Laboratorul de cercetări literare şi bibliografie“Onisifor Ghibu”: 
           Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul timpului prezent (Ed. “Viaţa arădeană”, Arad România, 2012);
           Prezintă: Vitalie Răileanu, coordonatorul şi antologatorul volumului; 
                          Andrei Ţurcanu, dr. hab., cercetător şi istoric literar
           Anatol Ciocanu şi senectutea teiului (Ed. „Profesional Service”, Chişinău, 2012);
           Prezintă:  Ioan Mânăscurtă, scriitor, editor
                            Tudor Palladi, scriitor
                            Dorian Conea, editor
        - Petru Dudnic. Poeme şi epistole în zbucium (Carte postumnă, Ed. Grafema Libris, Chişinău, 2012)
   Prezintă:  Valeriu Nazar, directorul Muzeului de Literatură Română „M. Kogălniceanu”

Joi, 24 octombrie:
10.00    Masă rotundă
           Procesul literar contemporan şi impactul asupra cititorului mileniului trei    
          Organizatori: Ambasada României în   Republica Moldova                  
                                  Institutul de Filologie al AŞM.;
                                  Universitatea Pedagogică, „Ion Creangă”
                                 Uniunea Scriitorilor din R. Moldova
          Vor participa: Marius Lazurcă, ambasadorul
                                 României în Republica Moldova
                                 Mihai Cimpoi, academician
                                 Aliona Grati, dr. hab., Institutul de Filologie al AŞM
                                 Nina Corcinschi, dr. în filologie, Institutul de Filologie al AŞM
                                 Elena Pruss, dr. hab., ULIM
                                        Anatol Moraru, prof. univ., scriitor,    (Bălţi)
11.30  Lansări de cărţi
  elaborate, prezentate - anticipat la şedinţele „Clubului poeţilor desculţi”, coordonator Oleg Carp, scriitor
              - Ronin Terente, Drumul spre Tibet (Samizdat, Chişinău, 2012)
            Prezintă: Anatol Moraru, scriitor
                            Dumitru Crudu, scriitor
             - Alexandra Bobu, Visele şi oamenii mării (Samizdat, Chişinău, 2012)
            Prezintă: Maria Pilchin, prof.univ.
           - Melopee la început de mileniu (Antologie de versuri ale membrilor „Clubului poeţilor desculţi”, coordonator Vitalie Răileanu, Oleg Carp,) Ed. „Grafema Libris”, Chişinău, 2012
13.00    Înmânarea diplomelorjoi, 4 octombrie 2012

Donaţie de carteDonaţie de carte la manifestarea - Masa rotundă „Procesul literar contemporan. Nevoia de Paul Goma”, din data de 2 octombrie, 2012, făcută pentru fondul de carte a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din partea Editurii Curtea Veche, a Profesorului universitar Petru Ursachi (Bucureşti), a criticului literar Aliona Grati, doctor în filologie Ancuţa Maria Coza (Baia-Mare), doctor în filologie Mariana Pasincovschi (Suceava), jurnalistul Viorel Ilişoi (Bucureşti), dar şi foarte semnificativa donaţie trimisă personal de scriitorul Paul Goma.


Coza, Ancuţa Maria. Paul Goma. Scriitura disidenţei / Ancuţa Maria Coza. – Iaşi : Tipo Moldova, 2011. – 502p.


Goma, Paul. Adameva / Paul Goma. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2008. – 198p.

Goma, Paul. Bonifacia / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2006. – 264p.


Goma, Paul. Gherla-Lateşti / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2007. – 302p. (2 expl.)


Goma, Paul. Gherla-Lătăreşti / Paul Goma. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2008. – 299p.
Goma, Paul. Infarct / Paul Goma. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2008. – 181p.Goma, Paul. Jurnal 12, 2004 / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2007. – 381p.


Goma, Paul. Jurnal 13, 2005 / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2007. – 685p. (2 expl.)


Goma, Paul. Jurnal 14, 2006 / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2007. – 760p.


Goma, Paul. Ostinato / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2007. – 232p. (2 expl.)


Goma, Paul. Roman intim / Paul Goma. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009. – 310p.


Goma, Paul. Săptămâna roşie / Paul Goma. – Bucureşti : Anamarol, 2007. – 448p.


Goma, Paul. Scrisuri I (1971-1989) / Paul Goma. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2010. – 631p.


Goma, Paul. Scrisuri II (1990-1998) / îngrijire ed.: Florin Bălănescu. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012. – 509 p.


Goma, Paul. Soldatul câinelui. Audiobook / Viorel Ilişoi. – Bucureşti : s.a., 2012


Grati, Aliona. Paul Goma. Iniţieri în textul literar / Aliona Grati. – Ch. : Arc, 2011. – 68p.


Pasincovschi, Mariana. Paul Goma Biografie şi literatură / Mariana Pasincovschi. – Floreşti-Cluj : Limes, 2012. – 307p.


Paul Goma Scriitor basarabean Internetizat. Bio-Bibliografie. – Ch. : Tipografia Editurii Universul, 2011. – 15p.


Ursache, Petru. Omul din Calidor / Petru Ursache. – Cluj- Napoca : Eikon, 2012. – 320p.