vineri, 24 mai 2013

Săptămâna Uşilor Deschise

APRECIERI

 Pentru contribuţii de excepţie în activităţile culturale şi ştiinţifice organizate în parteneriat cu Biblioteca "Onisifor Ghibu" 
Andrei Viziru (Radio Moldova)

Veronica Postolachi (Liceul "Mircea Eliade", Centrul de Cultură "Călin Postolachi")
Cei mai fideli cititori


Olga Moroz

Olga ApolonicSăptămâna Uşilor Deschise


Lansare de carte "De ce mă doare inima" de Iulian Filip

(colecţia Opera Omnia, ed. Tipo-Moldova, Iaşi, 2013)

joi, 23 mai 2013

Zilele Ghibu la Chişinău


31.05.1883 - 31.10.1972

Onisifor Ghibu - 130 de ani de la naştere

    Onisifor Ghibu – un dascăl pentru eternitate


Listă bibliografică

Amintirile unui pedagog militant / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Mihai O. Ghibu. – Bucureşti : Ed. Inst. Cultural Român, 2004. – 400 p. – (Cărţile civilizaţiei româneşti).
Auf den barrikaden des lebens : Meine lehrjahre / Onisifor Ghibu. – Cluj.Napoca : Dacia Verlag, 1988. – 367 p. – În limba germ.
Chemare la judecata istoriei : [în 2 vol.] / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Octavian O. Ghibu. – Bucureşti : Albatros
Vol. 1. – 1992. – 208 p.
Vol. 2. – 1993. – 278 p.
De la Basarabia rusească la Basarabia românească / Onisifor Ghibu ; ed. îngr.. de Marian Radu. – Bucureşti : Semne, 1997. – 504 p.
Despre educaţie / Onisifor Ghibu. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Ed. „Marin Preda”, 1995. – 78 p.
Din istoria literaturii didactice româneşti / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Octav Păun. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975. – 316 p.
Din istoria literaturii didactice româneşti / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Paula Braga. – Bucureşti : Ed. Semne, 1998. – 310 p.
În vâltoarea revoluţiei ruseşti : Însemnări din Basarabia anului 1917 / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Octavian O. Ghibu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1993. – 223 p. – (Col. Biblioteca  Memoriei).
Nu din partea aceea : Studii şi articole 1904-1914 / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Vasile Popeangă. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1985. – 423 p.
Oameni între oameni / Onisifor Ghibu ; sel. şi introd. de Ion Bulei ; ed. îngr. de Octavian O. Ghibu. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1990. – 528 p.
Oameni între oameni : Amintiri / Onisifor Ghibu ; sel., text stabilit, cuv. înainte, note comentarii şi indice de nume de Mihai O. Ghibu. – Bucureşti : Albatros, 2006. – 330 p.
Ghibu, Onisifor. Pagini de jurnal : [în 3 vol.] / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Mihai O. Ghibu. – Bucureşti : Albatros, 2000
Vol. 2. : (1965-1967). – 286 p.
Vol. 3 :  (1968-1972). – 470 p.
Pe baricadele vieţii  : Anii mei de învăţătură/ Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Nadia Nicolescu ; postf. de Mircea Zaciu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 392 p.
Pedagogia militans : (antologie de idei pedagogice) / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Patiţa Silvestru. – Bucureşti : Semne, 1998. – 292 p.
Pentru o pedagogie românească : Antologie de scrieri pedagogice / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Octavian O. Ghibu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1977. – 392 p.
Politica religioasă şi minoritară a României / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Mihai O. Ghibu. – Bucureşti : Albatros, 2003. – 844 p. – (Col. Argumente).
Trei ani pe frontul Basarabean : Bilanţul unei activităţi / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Marian Radu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1996. – 223 p.
Ziar de lagăr : Caracal, 1945 / Onisifor Ghibu ; ed. îngr. de Romeo Dăscălescu şi Octavian Ghibu. – Bucureşti : Albatros, 1991. – 343 p.

*****
Braga, Paula. Dilemele lui Onisifor Ghibu / Paula Braga ; cuv. înainte de Ion Gh. Stanciu. – Bucureşti : Semne, 2000. – 194 p.
Din scrisorile primite de Onisifor Ghibu : [în 3 vol.] / sel. scrisorilor, cuv. înainte, îngr. ed., note şi comentarii, indici de nume de Mihai O. Ghibu. – Bucureşti : Semne, 2007
Vol. 1. – 351 p.
Vol. 2. – 330 p.
Vol. 3. – 380 p.
Onisifor Ghibu în corespondenţă / ed. îngr.:  Mihai O. Ghibu. – Bucureşti : Semne, 1998. – 435 p.
Onisifor Ghibu, unitatea românească şi chestiunea Basarabiei: studii şi eseuri prezentate cu prilejul „Zilelor Onisifor Ghibu”, Chişinău,  1992-1995 / ed. îngr. de Dumitru Preda ; coord. : Octavian O. Ghibu. – Bucureşti : Ed. „Fiat Lux”, 1995. – 256 p.
Onisifor Ghibu. 100 de ani de la naştere : culeg. de comunicări / coord. : Ioan Cerghit, M. Ghivirigă, A. Lauterman. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale „Onisifor şi Octavian Ghibu”, 1984. – 197 p.

miercuri, 22 mai 2013

Săptămâna Uşilor Deschise

Lansare de carte "a(l)ta" de Radmila Popovici-Paraschiv 

(colecţia Opera Omnia, ed. "Tipo-Moldova", Iaşi, 2013)


Volumul de versuri ,,a(l)ta” face parte din colecţia ,,Opera Omnia” şi cuprinde un ciclu de poeme inedite. Prefaţatorul cărţii Grigore Chiperi a susţinut că autoarea scrie texte accesibile, dar cu mult nerv. Motivele poeziei – Sufletul, Lacrima – se regăsesc chiar în primele versuri din carte. Poezia ,,Închinare” reprezintă o meditaţie a reperelor existenţiale.

Criticul literar Maria Pilchin a făcut o amplă caracteristică a scrierilor Radmilei, susţinând că autoarea are o gândire filosofică feminină. Versurile Radmilei Popovici-Paraschiv au capacitatea să exprime multe înţelesuri prin cuvinte puţine.
Scriitorul Ianoş Ţurcanu, citind versurile Radmilei Popovici-Paraschiv, a fost uimit pozitiv.

Poeta susţine că noi îmbrăcăm lumea în haine lucioase, însă lumea este frumoasă în nuditatea şi puritatea sa. Poezia sa fiind o încercare de a prezenta lumea în puritatea ei.  
Radmila Popovici-Paraschiv a pătruns brusc în literatura autohtonă în anul 2008, debutând cu cartea ,,EvAdam”. Poeta a debutat la o vârstă a maturităţii, fiind deja formată ca literat. Următoarul volum de versuri – ,,Mi-s” – a fost primit cu entuziasm de către iubitorii de poezie rafinată şi de critici. Cărţile poetei se caracterizează prin titluri extravagante, care intrigă.

Masă rotundă "Abordări inovative în organizarea Programului estival Lecturile verii" la BM "B. P. Hasdeu"