marți, 11 octombrie 2016

Training: principiile unui arbitru calificat


       În după-amiaza zilei de 11 octombrie, în sala  Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a avut loc un trening dedicat arbitrilor şi instructorilor începători care vor să devină cu adevărat profesionişti.
         Participanţii au învăţat diverse principii care le va permite să fie arbitri mai buni. Un arbitru calificat trebuie să asigure părţilor egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.
         Principalele probleme discutate în cadrul trainingului au fost: principiile de bază ale unui arbitru calificat;  acordarea punctajelor în funcţie de: argumentare, dovezi şi organizare, prezentare etc.; încurajarea echipelor; luarea decizie etc.

         Dezbaterile au un rol nu doar în crearea unor deprinderi şi abilităţi în rândul debaterilor, ci şi în educarea unor deprinderi de moralitate, fair-play şi spirit de echipa. În acest sens, rolul arbitrilor este foarte important, nu doar în evaluarea laturii argumentative şi retorice a dezbaterilor, ci şi în responsabilizarea celor ce dezbat. De aceea arbitrii trebuie să respecte în orice moment o serie de principii foarte clare.

Ø     Principii
-         să descurajeze orice fel de comportament non-etic care vine din partea cuiva implicat în dezbateri;
-         să facă abstracţie atât de convingerile personale, cât şi de eventuale cunoştinţe de specialitate pe care le-ar putea avea cu privire la noţiunea discutata;
-         să nu trateze echipa căreia îi da verdictul ca echipa care a avut dreptate, ci echipa care a fost mai convingătoare în rundă;
-         să pună pe primul loc conţinutul dezbaterii şi în plan secund maniera de prezentare;
-         să evalueze dovezile în funcţie de criteriul calitativ şi nu cel cantitativ, punând pe primul loc calitatea şi relevanta dovezilor;
-         să încurajeze vorbitorii să vorbească într-un ritm normal, care să poate fi înţeles de oricine, şi să folosească un vocabular lipsit de elemente de jargon al dezbaterilor;
-         să completeze fişa de arbitraj în aşa manieră încât aceasta să poată fi folosit în scop informativ şi educativ pentru debateri;

Ø     Acordarea punctajelor individuale
Este rolul arbitrilor să evalueze şi să puncteze prestaţiile individuale ale vorbitorilor, şi să realizeze o ierarhie a discursurilor în funcţie de impactul în rundă. Astfel, se acordă câte un rang fiecărui vorbitor, de la I la VI. Cel mai bun vorbitor al dezbaterii va primi rangul I, iar cel mai slab rangul VI. În plus, fiecare vorbitor va primi un punctaj pentru prestaţia sa, dintr-un maxim de 30 de puncte. Acordarea acestor puncte se poate face luând în calcul următoarele elemente: argumentarea, dovezile şi organizarea, prezentare şi sarcina de rol, stilul.

Ø     Luarea deciziei
         Deciderea echipei câştigătoare într-o rundă se poate dovedi adesea un lucru foarte dificil. Dezbaterile la finalul cărora câştigătorul este foarte clar sunt rare, iar cele în care ambele echipe şi-au făcut datoria în mod ireproşabil sunt şi mai rare. Indiferent de situaţie, în calitate de arbitri ar trebui întotdeauna să vă luaţi câteva minute la finalul rundei pentru a vă pune gândurile în ordine.

Încercaţi întotdeauna să puneţi conţinutul înaintea prezentării şi să luaţi o decizie în baza analizei balanţei cazurilor şi ariilor de conflict din rundă. Nu uitaţi care sunt obligaţiile de bază ale echipelor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu