miercuri, 15 februarie 2012

Limba maternă – comoară eternă

Listă bibliografică
 1. Vintilă-Rădulescu, Ioana. Limbile statelor lumii.Mică enciclopedie / Vintilă-Rădulescu,I.- Bucureşti: Meronia, 2007
 2. Hanganu, Aurelia Elemente latineşti şi greceşti în limbile moderne / Hanganu, Aurelia.- Chişinău : S.n.,2010
 3. Rousseau, Jean- Jacques. Eseu despre originea limbilor / Rousseau, Jean- Jacques. – Iaşi:Polirom,1999
 4. Cazacu, Tamara Bună ziua! Studiu incipient de limbă română pentru alolingvi / Cazacu, T.- Bucureşti:Cartier, 2000
 5. Limba română prin cultură şi civilizaţie.Material didactic pentru alolingvi.- Chişinău : S.n.,1997
 6. Frisch, Hemulth. Relaţiile dintre lingvistica română şi cea europeană / Frisch, Hemulth.- Bucureşti :Saeculum, 1995
 7. Limba care ne uneşte. Manual nivelul I. -Chişinău : Arhimedia,2004
 8. Limba care ne uneşte. Manual nivelul II. -Chişinău : Arhimedia,2004
 9. Limba care ne uneşte. Manual nivelul III. -Chişinău : Arhimedia,2004
 10. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare. .- Chişinău : S.n.,2003
 11. Cartaleanu, Tatiana. Limba română pentru toţi. / Cartaleanu, Tatiana. -Chişinău : Litera,2003
 12. Dicţionarul ilustrat al limbii române pentru elevi. – Iaşi: Porţile Orientului,2011
 13. Limba română- adevărata mea patrie. – B.,Chişinău : Litera Internaţional,2005
 14. Mateevici, Alexei. Limba noastră / Mateevici, Alexei.- Chişinău : Luminătorul, 1997
 15. Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române / Ciocanu,Ion.- Chişinău:Garuda – art, 1999
 16. Bulgăr, Gh. Limba română / Bulgăr, Gh. .-Bucureşti :Vox, 1995
 17. Munteanu, Eugen Introducere în lingvistică / Munteanu, Eugen. – Iaşi:Polirom,2005
 18. Limba română. Manual pentru studenţii alolingvi.- Chişinău:Epigraf, 2000
 19. Wald, Lucia.Ce limbi se vorbesc pe glob? / Wald, Lucia.- Bucureşti :Ştiinţifică, 1968
 20. Melnic, Vasile. Mîndria şi speranţa noastră / Melnic, Vasile.- Chişinău :F.E.P.”Tipografia Centrală”, 1999
 21. Crăciun, Boris. Povestea limbii române / Crăciun, Boris. – Iaşi: Porţile Orientului,2004
 22. Dascălu-Jinga, L. Melodia vorbirii în limba română / Dascălu-Jinga, L.- Buc.:Univers enciclopedic, 2001
 23. Molan, Vasile. Limba noastră-i o comoară / Molan, Vasile.- Bucureşti:Petrion, 1991
 24. Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă.– Iaşi:Polirom,2010
 25. Sala, Marius Limbile Europei / Sala, Marius.- Bucureşti :Univers enciclopedic, 2001
 26. Limba română şi varietăţile ei locale.- Bucureşti :Academia Română, 1995
 27. Rădulescu, Ilie-Ştefan.Să vorbi, şi să scriem corect / Rădulescu, Ilie-Ştefan.- Bucureşti :Niculescu, 2008

marți, 14 februarie 2012

Andrei Lupan - Un lider de altădată

Revistă Bibliografică

Lupan, Andrei. Scrieri vol.1 .- Ch.: Cartea Moldovei, 2002.- 392p.

Prezenta ediţie în 2 volume a creaţiei lui Andrei Lupan e prima după introducerea în R. Moldova – în 1989 a grafiei latine. Volumul 1 cuprinde poezie. Un studiu al vieţii şi activităţii lui A.Lupan prefaţează cele două volume, iar postfaţa la primul volum reprezintă o analiză consacrată integral poeziei. La baza actualei ediţii stau volumele de sinteză apărute în timpul vieţii scriitorului sub supravegherea lui nemijlocită: Frate al pământului, Răbojul anilor, cele 3 volume de Scrieri, care au văzut lumina tiparului în 1973.
Lupan, Andrei. Scrieri vol.2 .- Ch.: Cartea Moldovei, 2002.- 432p.

 Ediţia Andrei Lupan Scrieri se află la vol.2 întitulat Publicistică Schiţe, eseuri, atitudini. Volumul cuprinde, pe lângă pozele şi schiţele de până la 1940, prezenţa masivă a scriitorului în viaţa literară şi socială de-a lungul întregii sale activităţi, activitate care este comportamentată conform unor principii tematice privind valorificarea moştenirii clasice, tineretul de creaţie, scriitorii cintemporani, relaţiile deosebite cu unii confraţi de condei cum ar fi G.Meniuc şi I.Druţă. volumul cuprinde şi materiale din arhiva scriitorului care completeză şi documenteză conţinutul capitolelor. Alături de schiţe, însemnări, apar şi extrase din interviuri, cuvântări rostite la congrese şi întruniri. Aceste materiale ar putea constitui temelia celui de al treilea volum Andrei Lupan Scrieri.

Cimpoi, Mihai. O istorie a literaturii române din Basarabia.- Ch.: Arc, 1996.-397p.

 Este absolvent al Școlii Agricole din Cucuruzeni (1929) și al Școlii de Viticultură din Chișinău (1934). În 1935 devine student al Facultății de Agronomie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași cu sediul la Chișinău. A absolvit Institutul Agricol din Chișinău (1941). După 1945, a exercitat funcțiile de președinte al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M. (1946-1962), secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. (1954-1971), președinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1963-1967), locțiitor al președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1967-1971). Până la sfârșitul vieții se consacră muncii de creație. 

Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010.- Ch.: Prut Internaţional, 2010.-599p. (menţiuni A. Lupan pag. 332-333) 

Poezia lui A. Lupan este extrem de ideologizată. Poetul a izbutit, totuşi, acolo unde a evitat materialitatea, spiritualizând imaginile (...) şi unde a îmbrăţişat formula barbiană, eliptică, uşor ermetică, uzând de cuvântul dur, pitoresc şi dedându-se unei gratuităţi sonore (...). barbianismul de tinereţe a cunoscut astfel o resurecţie evidentă, impunându-se în pofida pragmatismului ţărănesc etic şi estetic al poetului.
(M. Cimpoi)
Literatura română. Dicţionar-antologie de istorie şi teorie literară.- Ch.: Museum, 2001.-523p. (menţiuni A. Lupan pag. 324-326)

Operele de rezistenţă a lui Andrei Lupan se datoresc fidelităţii lui faţă de crezul exprimat în poezia sa. Poetul dovedeşte o subtilă artă a recreierii atmosferei în care s-a format personajul poeziei sale, versul său fiind simplu şi totodată capabil să evoce esenţialul. Creația literară de după 1945, reflectată în volumele Poezii (1947); Întrare în baladă (1954); Haz şi necaz (1957); Meşter-faur (1958); Frate al pământului (1962); Versuri (1962); Legea găzduirii (1966); Cărţile şi răbojul anilor (1969); Scrieri (în 3 vol., 1973); Gromovnic (1973); Magistrale (1976); Versuri (1982); Frate al pământului (1986); Scrieri (în 2 vol., 2002) ş.a.

Rachieru, Adrian Dinu. Poeţi din Basarabia: (un veac de poezie românească) .- Ch.: Ştiinţa, 2010.- 677p. (menţiuni A. Lupan pag. 105-111) 

 Agronom de meserie şi ilegalist în tinereţe, om politic cu funcţii înalte şi lider gospodăros al condeierilor moldoveni, Andrei Lupan s-a afirmat, trecând prin vâltoarea sărată a vieţii, fiind înainte de toate – un poet iute clasicizat, devenit bun naţional şi, tot în mare viteză, declarat cu o scriitură azi ilizibilă, cum susţin unele voci. Cu funcţii înalte şi onoruri, poetul Andrei Lupan, bătând la porţile lui Cronos, rămâne scriitorul vremurilor ce l-au plămădit....

vineri, 10 februarie 2012

Ada Zaporojanu - între dăruire şi simplitate...

Revistă bibliografică
Zaporojanu, Ada. Ghiduşiile lui Vlăstărel / Ada Zaporojanu. –Ch.: Serebia, 2011. – 60 p.
      Bebeluşul se afla încă în burtica mamei, iar în familie era mare zarvă. Toţi îl aşteptau şi îi cumpărau fel de fel de cadouri. Taică-său se lăuda că va avea un băieţel voinic şi deştept. Aşa cum sunt toţi cei din neamul codrenilor. Într-o zi îi cumpără un leagăn, în altă zi o săniuţă, un căluţ, o bicicletă, apoi toate celelalte.
-    Iată, dacă n-ai gărgăuni în cap, - îl certa bunica. –Ce o să faci cu aceste lucruri dacă se va naşte o fetiţă ?
-    Las-că ştiu eu ce fac, - nu se lăsa feciorul. –Unde s-a mai vazut ca la codreni primul copil să fie fetiţă. (…)Zaporojanu, Ada. Legănuţ pe rămurea / Ada Zaporojanu. –Ch.: Pontos, 2005. – 96 p.
      Încă în 1999 Ada Zaporojanu ne încuraja să deschidem uşa în lumea miraculoasă a Copilăriei pe care reuşea s-o fixeze în ,,chingile’’ poeziei sau pe portativul excesiv de  disciplinat al sunetelor de o manieră de redare surprinzătoare prin simplicitatea viziunii şi a turnurii artistice. Această calitate o sesizăm explicit când înţelegem a ne menţine în atmosfera de contact organic fluent nedistanţat cu fenomenul, cu obiectul emanator de esenţe estetice.
     Mulţi pornesc a scrie. Dar nu toţi ating maturiattea scriitoricească. Ada Zaporojanu – la cele cîteva cărţi ale Domnbiei sale – s-a apropiat strâns de această abilitate a talentului, încât nu mai poate fi încercată de temera de a nu putea comunica poetic cu cel mai avid consummator şi cu cel mai lucid şi exigent consumator – copilul.


Zaporojanu, Ada. Mi-i dor de bunicuţa / Ada Zaporojanu. –Ch.: Ruxanda, 2008. – 28 p.
         Din copac cad nucile,
         Gălbioare-s frunzele,
         Timpul trece la fuguţa,
         Doru mi-i de bunicuţa.

                           Şi i-am spus de-atâtea ori
                           Ca să stea mai mult la noi.
                           E cuminte, mă ascultă
                           Dar prea des la ceas se uită.Zaporojanu, Ada. Misterele anotimpurilor / Ada Zaporojanu. –Ch.: Pontos, 2007. – 128 p.
 
             Ce frumoasă este iarna,
             Când îşi vălură năframă
             Şi prinde pe copăcei
             Horboţele şi cercei.

                                         Apoi vine primăvara
                                         Şi ne-mpodobeşte ţara
                                         Ramul voiniceşte creşte
                                         Şi livada înfloreşte.

 
             După scumpa primăvară,
             Dor îmi este şi de vară,
             De parfumul teilor,
             De freamătul frunzelor.

                                      Când e totul ca-n poveste,
                                      Bate toamna la ferestre
                                      Cu gutuie, poamă-n vie
                                      Şi cu-n pic de nostalgie.


Zaporojanu, Ada. Prin bunătate – spre dăinuire / Ada Zaporojanu. –Ch.: S.n., 2010. – 120 p.
Natura este lumea fizică înconjurătoare, ce cuprinde vegetaţia, formele de relief, clima. Educaţia ecologică conduce la protejarea mediului, a plantelor şi animalelor. Pământul, soarele, apa, aerul sunt izvoarele inepuizabile ale tuturor vietăţilor. Ele ne dau viaţă şi suflare. Datorită lor noi existăm, de aceea trebuie să le preţuim. Prin natură vorbeşte cu noi bunul Dumnezeu. Şi păsările, şi insectele, şi copacii, şi plantele fac parte din destinul nostru.
- Spune-mi firicel de iarbă,
Cine este mama ta ?
- Mama mea ploiţa este
Ea guriţa îmi stropeşte.
- Spune-mi firicel de iarbă
Cine este al tău tată ?
- Tatăl meu Pământul este
Cu mult drag mă ocroteşte.
- Dar când vântul se-nteţeşte
Cine mi te încălzeşte?
- Bunul şi bătrânul soare
Mă-ncălzeşte când răsare.

joi, 9 februarie 2012

"Iubirea - ram cu rouă sfântă..."

    Valentine's Day este Ziua Îndrăgostiţilor în tradiţia occidentală, care se sărbatoreşte pe data de 14 februarie.
   Ziua comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostiţilor galezi. În Franţa o ţară tradiţional catolică, Valentine's Day este cunoscut simplu drept Sfantul Valentin şi este sarbatorită ca în restul ţărilor occidentale.
   În Danemarca şi Norvegia 14 februarie este cunoscut ca Valentinsdag. Nu este sărbătorită pe o scară largă, dar mulţi oameni îşi fac timp pentru a îl petrece într-un mod romantic cu partenerul de viaţă sau trimit o felicitare unei iubiri secrete.
   În Suedia este numită ziua tuturor inimilor. Nu este o sărbătoare oficială. În Slovenia un proverb spune că Sfântul Valentin aduce cheile rădăcinilor, aşa că pe 14 februarie plantele şi florile încep să crească.
   Ziua Îndrăgostiţilor a fost sărbatorită ca ziua în care încep lucrările în vii şi pe câmpuri. Este de asemenea spus ca păsările se căsătoresc în această zi. Cu siguranță, numai de curând este sărbătorită ca Ziua Iubirii. Ziua iubirii este tradiţional 12 martie, ziua Sf Gregor.
   În România, sărbătoarea tradiţională pentru iubiţi este Dragobete care este sărbătorită pe 24 februarie. Este numit după un personaj din folclorul românesc care se presupune că ar fi fiul Babei Dochia. Etimologic, o parte din numele de Dragobete poate fi găsit şi în cuvântul romanesc dragoste. România a început să sărbătorească şi Valentine's day, deşi deja avea prin Dragobete o sărbătoare tradiţională. Aceasta a dus la un val de critici din partea mai multor grupuri, persoane reputate, instituţii. 
 
                                                                                       Legenda Sf. Valentin
 
    Odată era un împărat roman al cărui nume era Claudiu al II-lea. El era un luptător îndârjit şi a avut multe războaie. El a vrut o armată puternică dar majoritatea bărbaţilor români nu doreau să meargă în luptă. Împăratul s-a gândit că, in locul luptei, bărbaţii preferau să stea acasă cu soţiile şi copiii lor. În consecinţă, Claudiu a decis că niciunul dintre soldaţii din Roma să nu se mai poată căsători. Împăratul s-a gândit că această lege îi va face pe bărbaţi să meargă la război şi să lupte ca nişte adevăraţi soldaţi.
   Valentin, care era un preot crestin, credea că dreptul oamenilor de a sa căsători era dat de Dumnezeu iar Claudiu nu avea dreptul să-l interzică. El a căsătorit în secret cupluri, cununiile fiind făcute în locuri secrete, pentru a nu putea fi găsit de împărat.
   Într-un final, Claudiu l-a găsit şi l-a arestat. Lui Claudiu i-a plăcut personalitatea lui Valentin, considerând că este un om tânăr şi înţelept. L-a încurajat să renunțe la creştinism şi să devină un soldat roman. Când Valentin a refuzat, a fost întemniţat şi condamnat la moarte. Până în ziua execuţiei, el a trimis scrisori de adio către prietenii săi şi le-a semnat scriind "Adu-ţi aminte de Valentin al tău."
   Valentin a fost probabil executat pe 14 februarie în anul 269 sau 270. Nu se cunosc toate detaliile legate de viaţa sfântului Valentin şi nu se ştie dacă legenda are o bază istorică reală.

"Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiţi cu ceea ce avem şi nemultumiţi de ceea ce suntem..."

"Dragostea e un munte pe care il urci râzând şi il cobori plângând. E o taina pe care îndrăgostiţii o ascund de frica lumii....când taina e descoperită dragostea se stinge ca un clişeu fotografic expus la lumină".


Grigore Vieru - fiinţă întru poezie

Revistă bibliografică

101 poeme / Grigore Vieru.- Ch.: Asoc. Ideal, 2011.-108p.
                                              Autobiografică     
Mama mea viaţa-ntregă         
A trăit fără bărbat.
Prea singuri eram în casă   
Ploi cu grindină când bat.
                                             Mama mea viaţa-ntregă,
                                             Stând la masă, ea şi eu,
                                             Se aşeză între mine                
                                             Şi Preabunul Dumnezeu.


Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru.- Bucureşti: Jurnalul, 2009.-285p.  
Această carte este dedicată unui alt mare nume al literaturii române, Grigore Vieru, a cărei poezie se va eterniza prin străfulgerările de geniu care o susţin şi p luminez dinăuntru, este o datorie morală şi existenţială, dar şi estetică, a meseriaşului.
În trupul lui firav şi sufletul lui mare, în inima lui, care nu a mai avut puterea să lucreze, într-o noapte de ianuarie, la Chişinău, au apărut numeroasele poveri ale unui destin zbuciumat, de poet exilat înlăuntrul propriului său popor, dar şi grija faţă de noi ceilalţi, faţă de România întreagă şi faţă de tulburele ei viitor.

Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru.- trad. În limba germană de Ion Mărgineanu.- Ch.: Bons Offices SRL, 2010.-180p.
"Un adevărat miracol, cum poezia lui Grigore Vieru s-a împletit organic cu viaţa a câtorva generaţii: de la picii de grădiniţă la adolescenţii străbătuţi de primul fior al dragostei până la cei ce-şi dau ultima suflare....
Domnul Ion Mărgineanu a realizat o uluitoare selecţie din poemele regretatului poet transpunându-le în germană, care l-a luminat odinioară pe Eminescu, într-un mod cu adevărat fidel şi inspirat."
(Vladimir Beşleagă)

Cimpoi Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor / Mihai Cimpoi.- Ch.: Prut Internaţăional, 2005.-185p.
Moartea unui poet seamănă întru totul cu viaţa sa, proiectându-i, ca într-un remember, punctele luminiscente ale operei şi personalităţii. În cazul Lui G. Vieru aceste punce sunt cele pe care le-am remarcat în ediţia cărţii noastre din 2005, puse într-un relief deosebit de versurile din ultimii ani din viaţă: arhetipalic, clasicitate, religiozitate – cele trei balene pe care se ţine universul său.
Rezumând putem spune că a fost, prin excelenţă, o Fiinţă întru poezie. Figură-simbol, a avut şi o moarte tragică, semnificaţia căreia ne apare – acum- într-un fel previdenţială: destinul său s-a contopit cu destinul Basarabiei. Putem vorbi astfel, de o asumare, la nivel de înaltă conştiinţă şi intensă simţire, a riscului existenţial al unei atari contopiri. 
(Mihai Cimpoi)
 
Doctoreanu Isidor. În amintirea lui Grigore Vieru / Isidor Doctoreanu.- Ch.: S.n., 2010.-112p.
Cu acest micuţ Cuvânt îmi începeam eu Cărţulia de muzică scrisă în 1989 (autor al versurilor fiind dragul nostru poet şi tribun Grigore Vieru) şi publicată la începutul lui 1990, având experienţa multor compoziţii muzicale începând chiar din copilărie şi a publicărei unei alte, şi mai ample, cărţi de muzică în 1988. Am evidenţiat aici acest Micuţ cuvânt precum că, într-un fel, prezenta lucrare adăugită este o nouă ediţie a aceleia din 1990: dar prin amploare, cu o altă fizionomie. Între timp am publicat şi un Omagiu lui Grigore Vieru, 220p., în decembrie 2009.
Considerăm că până în prezent, ceva mai organizat, mai important, mai frumos şi mai de suflet pentru Poetul-tribun Grigore Vieru nu s-a mai dedicat.
 
Grigore Vieru în amintirea contemporanilor / îngrij.de editie Daniel Corbu.- Iaşi: Princeps Edit, 2009.-336p.
Grigore Vieru în amintirea contemporanilor este cartea prietenilor lui G. Vieru. După ce s-a dat zvon că se încearcă a se alcătui o asemenea carte în colecţia care i-a cuprins deja pe Eminescu, Creangă, Topârceanu, Lovinescu, Maiorescu, etc., a trebuit să se selecteze pentru doar 500 de pagini. Răsfoind pagini semnate de Alex Ştefănescu, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Marin Sorescu, ş.a., cititorul va avea revelaţia unui mare poet naţional şi popular, oracul-mesianic, dar şi a unui personaj fabulos, ale cărei energii s-au revărsat în şuvoie, unul din rarii patrioţi ai acestor timpuri, dedicat patriei, neamului, limbii. 

Grigore Vieru, poetul: (monogr. colect. intern.) / Academia de Ştiinţe a Moldovei, coord. Mihai Cimpoi.- Ch.: Ştiinţa, 2010.-463p.
Obiectivul general al acestei colecţii este reintroducerea patrimoniului ştiinţific, cultural şi artistic în circuitul larg. Cărţile înmănunchiate sub genericul Academica vor să familiarizeze cititorul cu operele de referinţă ale înaintaşilor şi ale contemporanilor noştri, opere create de-a lungul a mai bine de patru secole, adică de la primele izvoare scrise în limba română şi până la textele recente.
Acest serial de cărţi îşi propune şi un obiectiv, orientat spre generaţiile tinere: studenţi şi elevi, viitori savanţi şi diplomaţi, profesori, oameni de artă ori simpli oameni ai cetăţii şi va fi un imbold pentru toţi cititorii să cunoască mai profund istoria, performanţele noastre ştiinţifice şi spirituale, locul nostru în contextul civilizaţiei umane.
(Gheorghe Duca)
 
Lumina de taină: pagini alese cu CD / Grigore Vieru.- Ch.: Policadran SRL, Bons Offices SRL, 2011.-308p. 
Lumina de taină de Grigore Vieru cuprinde cinci capitole: Cântece pentru mama, Cântări pentru ţară şi pământ, Cântece de iubire, O, neamule, tu, şi se încheie cu Mărturisirile poetului – „...dragă cititorule, mărturisesc că nu sunt unul din străluciţii mântuitori ai verbului matern, dar imi place să declar că mă prenumăr printre cei care se frământă, se zbat în căutarea cuvântului potrivit, printre cei care tind să lege sănător verbele în frază, - a vorbi sănătos limba mamei este o datorie, una dintre cele mai patriotice”.
miercuri, 8 februarie 2012

Universul copilăriei lui Charles Dickens

Listă bibliografică
 1. Dickens, Charles. Martin Chuzzlewit.Vol I. / Dickens, Charles. –Buc.: Literatura universală, 1965. - 488 p.
 2. Dickens, Charles. Martin Chuzzlewit.Vol II. / Dickens, Charles. –Buc.: Literatura universală, 1965. - 498 p.
 3. Dickens, Charles. Documentele postume ale clubului Pickwick.Vol.I / Dickens, Charles. –Buc.: Humanitas, 1970. - 436p.
 4. Dickens, Charles. Documentele postume ale clubului Pickwick.Vol.II / Dickens, Charles. –Buc.: Humanitas, 1970. - 434p.
 5. Dickens, Charles. Misterul lui Edwin Drood / Dickens, Charles. –Buc.: Cartea românească, 1970. - 311 p.
 6. Dickens, Charles. Prietenul nostru comun. Vol.I. / Dickens, Charles. –Buc.: Cartea românească, 1973. - 527 p.
 7. Dickens, Charles. Prietenul nostru comun. Vol.II. / Dickens, Charles. –Buc.: Cartea românească, 1973. - 479 p.
 8. Dickens, Charles. Poveste despre două oraşe / Dickens, Charles. –Buc.: Eminescu, 1973. - 413 p.
 9. Dickens, Charles. Mica Dorrit. Vol. I. / Dickens, Charles. –Buc.: Cartea românească, 1975. - 534 p.
 10. Dickens, Charles. Mica Dorrit. Vol. II. / Dickens, Charles. –Buc.: Cartea românească, 1975. - 486 p.
 11. Dickens, Charles. Pagini alese / Dickens, Charles. –Buc.: Ştiinţifică şi enciclopedică, 1982. - 807 p.
 12. Dickens, Charles. Poveste de crăciun / Dickens, Charles. –Buc.: Fundaţia culturală română, 1995. - 237 p.
 13. Dickens, Charles. Aventurile lui Oliver Twist / Dickens, Charles. – Piteşti.: Herra, 2007. - 512 p.
 14. Dickens, Charles. Viaţa Domnului nostru / Dickens, Charles. –Buc.: Humanitas, 2007. - 83 p.
 15. Dickens, Charles. Marile speranţe / Dickens, Charles. –Buc.: Humanitas,   s.a. - 544 p.
 16. Dickens, Charles. David Copperfield / Dickens, Charles. –Buc.: Regis, s.a.. - 160 p.
 17. Nickleby, Nicholas. Charles Dickens / Dickens, Charles. –Buc.: Tineretului, 1960. - 535 p.
 18. Chesterton, G.K. Charles Dickens / Dickens, Charles. –Buc.: Literatura universală, 1965. - 488 p.
Biblioteca Publică ,,O.Ghibu'' vă recomandă un semn de
carte Charles Dickens

luni, 6 februarie 2012

Dacă dragoste nu e, nimic nu e...

Revistă bibliografică

1.  Laurens, Stephanie. Adevărata faţă a dragostei / Stephanie Laurens. –Buc.: Ed. Lider, 2006. -451 p.
După ce a cucerit inimile cititorilor români cu primul său roman, Femeia ideală, cunoscuta scriitoare americană Stephanie Laurens, autoare a 27 bestselleruri, oferă prin cartea de faţă o nouă dovadă a deosebitului său talent scriitoricesc.
În Anglia începutului de secol al XIX-lea, Gerrard Debbington, un renumit pictor peisagist, burlac foarte vânat în înalta societae, doreşte să-şi întregească faima imortalizând pe pânză straniile grădini de la Hellebore Hall. Îndeplinirea dorinţei lui e condiţionată de realizarea în prealabil a portretului fiicei lordului Tregonning, stăpânul acestora.
Deloc încântat de perspectiva irosirii talentului cu pictarea uneio ,,gâsculiţe’’, cum o credea pe Jacqueline, acceptă până la urmă, tentaţia de a reda splendoarea grădinilor fiind mult prea puternică. Ajuns la destinaţie, el constată cu uimire că fata este cu totul altfel decât şi-o imaginase. Curând, Gerrard va realiza că Jacqueline reprezintă sufletul său pereche. Numai că răul care pare să desluşească în domeniul de la Hellebore Hall se răsfrânge şi asupra  frumoasei fete. O serie de zvonuri abat asupra ei, acuzaţii grave, care o fac responsabilă de ucidera logodnicului şi a mamei ei. Oare sub masca ingenuităţii cu care l-a cucerit pe Gerrard se ascunde o criminală sadică? 

2. Gratch, Alon. Dacă dragostea ar putea gândi / Alon Gratch. –Buc.: Ed. Trei, 2010. -297 p.
Pare întotdeauna că te îndrăgosteşti de cine nu trebuie? Simţi mai mereu că partenerul tău nu se ridică la nivelul aşteptărilor? Eşti îndrăgostit de cineva care nu te iubeşte la rândul său? Psihoterapeutul Alon Gratch a identificat şapte tipare care ne împiedică să găsim dragostea şi fericirea. În această carte el ne arată cum să recunoaştem tiparul de relaţie pe care-l repetăm, să acceptăm părţile bune şi părţile rele din relaţiile noastre şi ne ajută să reuşim să ne gândim la relaţiile noastre, atât de pline de sentimente care, uneori, ne copleşesc. El ne arată cei trei paşi necesari pentru a ne opri din repetarea acestor tipare ale iubirii iluzorii şi a găsi iubirea reală şi durabilă.
3. Ortega y Gasset, Jose. Studii despre iubire / Jose Ortega y Gasset. –Buc.: Humanitas, 2008. -252 p.
,,Femeia ca femeie’’ acţionează, în viziunea raţională şi prudentă a lui Ortega y Gasset, ca forţă majoră în evoluţia societăţii omeneşti, îndeobşte interesată doar de rolurile curente ale femeii, ca mamă, soră, soţie şi fiică. Iubirea, fenomen activ ţinând de sfera atenţiei, proces de alegere care impune concentrarea întregului potenţial biopsihic al individului, modelează nu numai destinul personal, ci şi destinul istoric al generaţiilor succesive. Arii culturale vaste (Antichitatea greacă, Evul Mediu european, poezia trubadurească şi dantescă, islamul, civilizaţiile amerindiene etc.) intră în atenţia filozofului ca material argumentativ în serviciul unei gândiri originale şi strălucitoare ca expresie stilistică.
4. Gueguen, Nicolas. Psihologia seducţiei / Nicolas Gueguen. – Iaşi: Polirom, 2008. -272 p.
O mână trecută prin păr, o privire insistentă, un zâmbet larg: seducţia se bazează pe nenumărate strategii, deseori inconştiente. Pentru a vă face remarcat şi plăcut, trebuie să stăpâniţi limbajul trupului şi să ştiţi cum poate fi interpretat comportamentul dumneavoastră. Nicolas Gueguen prezintă rezultatele unor experimente ştiinţifice care au demonstrat, spre exemplu, că o femeie care zâmbeşte devine mai frumoasă sau că simţul umorului e un avantaj considerabil pentru un bărbat. Misterul atracţiei este astfel explicat prin intermediul psihologiei comportamentale, ce vă ajută să înţelegeţi regulile jocului seducţiei.
5. Dragostea, gelozia, ura: proverbe, maxime, cugetări, reflecţii. –Târgovişte: Ed. Pandora-M, 2005. -139 p.
Cu adevărat, dragostea e străbuna lumii.
                                                             Ghasemi
Cel reînviat de dragoste, rămâne nemuritor.
                                                             Sanai

Cine-a scornit dragostea să aibă parte de ea.
                                                             Proverb românesc

Ce lucru minunat e dragostea! Sute de plăceri sunt ascunse în ea. Doar una dintre ele îţi spun: şi anume că în faţa dragostei şi rege şi sărac sunt egali.
                                                                                               Tuti-Name

 6. Verdon, Jean. Dragostea în Evul Mediu: Trup, sexualitae şi sentiment / Jean Verdon. –Buc.: Humanitas, 2009. -295 p.
Tristan şi Isolda, Heloise şi Abelard, Perceval şi Blanchefleur, Lancelot şi Ginevra – dragostea i-a inspirat mereu pe autorii din Evul Mediu. Trubadurii propun o artă de a iubi şi elaborează o ,,hartă a tandreţei''. Chiar dacă pentru Biserică dragostea este o pasiune neliniştitoare, care trebuie supravegheată, limitată şi reglementată ritual, ea este omniprezentă: legitimă sau ilegitimă, platonică sau carnală, iubirea îmbracă o mare diversitae de forme. O regăsim în fin’amor, triumfător în secolul al XII-lea, în materialismul robust din fabliaux, în nuvelele îndrăzneţe ale lui Boccaccio şi lirismul lui Petrarca...
Istoric al Evului Mediu specializat în viaţa cotidiană, Jean Verdon realizează o sinteză pasionantă a cunoştinţelor disponibile, pornind de la textele biblice şi patristice, liturgice, de la predici şi alte scrieri teologice, ajungând la marea literatură medievală. Între Confesiunile Sfântului Augustin şi aventurile Cavalerilor Mesei Rotunde, autorul urmăreşte evoluţia sentimentelor şi a sexualităţii pe parcursul unei îndelungate perioade. Şi reuşeşte de multe ori să ne pătrundă.

7. North, Freya. Regulile dragostei / Freya North. –Iaşi: Polirom, 2009. -414 p.
Regulile dragostei (2005) ne prezintă două tinere extrem de diferite, ceea ce nu le împiedică să fie cele mai bune prietene încă din copilărie. Thea Luckmore, o practicantă devotată a terapiei prin masaj, crede în dragoste la modul de-acum demodat – o dragoste unică, defintivă, absolută, ca-n filme. În schimb, Alice Heggarty, o editoare de succes, s-a lăsat întotdeauna condusă de dorinţă, cu toate că n-a avut până la urmă parte decât de lacrimi. La vârsta de treizeci de ani şi la sfârşitul încă unei relaţii dezastruoase, Alice ia decizia să se mărite cu Mark Sinclar, un bun şi vechi amic şi confident, îndrăgostit de ea încă din adolescenţă. În acelaşi timp, o întâlnire pe Primrose Hill stârneşte fiorii mult aşteptatului amor visat de Thea. Saul Mundy pare mitica ei jumătate perfectă. Însă, cu toate că proaspăt căsătorita Alice o îndeamnă stăruitor să-i urmeze exemplul, Thea descoperă că nu-l iubeşte îndeajuns pe Saul încât să accepte ceea ce, după standardele ei morale, este de neacceptat. Iar Alice constată că, de fapt, nici ea nu e chiar atît de dornică să respecte regulile dragostei. Astfel că începe să le calce una câte una...
,,Un roman captivant, făurit din acelaşi material ca viaţa însăşi: din dragoste, sex, fidelitate, pasiune şi prietenie.’’ Glamour

8. Garcia Marquez, Gabriel. Despre dragoste şi alţi demoni / Gabriel Garcia Marquez. –Buc.: RAO, 2006. -156 p.
În 1942, într-o mănăstire din America Latină sînt scoase la lumină rămăşiţele lumeşti ale unei adolescente, Sierva Maria de Todos Los Angeles. Splendida ei podoabă capilară măsoară douăzeci şi doi de metri lungime... Să fie oare această descoperire fructul imaginaţiei înflăcărate a autorului? Reală sau fictivă, ea reprezintă punctul de plecare al unei inedite poveşti de dragoste, desfăşurate pe fundalul pitoresc şi decadent al Cartagenei, la mijlocul secolului al XVIII-lea. Sierva Maria este muşcată la vârsta de douăzeci de ani de un câine. Bănuind-o de turbare sau ca ar fi posedată de diavol, Inchiziţia o trimite la o mănăstire, unde, alături de exorcistul ei, Don Cayetano Delaura, trăieşte o pasiune nebună, distructivă şi, prin urmare, blestemată... Prin această capodoperă situată la cumpăna dintre istorie şi legendă, misticism şi erotism, Gabriel Garcia Marquez depăşeşte graniţele realismului magic. Poezia şi măiestria stilului său transformă aici scena magicianului aventurier într-un iconostas baroc.


Dragobete – patron al tinerilor îndrăgostiţi

Listă bibliografică

 1. Andre, Christophe. Stările sufleteşti / Christophe Andre. – Bucureşti: Trei, 2010 
 2. Appelfeld, Aharon. Pe neaşteptate, dragoste/ Aharon Appelfeld. - Iaşi: Polirom, 2006
 3. Bacharan, Nicole.  Dragostea pe înţelesul copiilor noştri / Nicole Bacharan. – Chişinău:Cartier, 2008
 4. Cenuşă, Zina. Culorile inimii/ Zina Cenuşă.-Zalău: Stadiform, 2011 
 5. Ciccotti, Serge. 150 de experimente pentru cunoaşterea sexului opus / Serge Ciccotti. – Iaşi: Polirom, 2009
 6. Dragostea, gelozia,ura: Proverbe, maxime, cugetări, reflecţii / antolog. – Târgovişte: Pandora-M, 2005
 7. Gamarţ, Andrei. Eu spun dragoste / Andrei Gamarţ. – Chişinău: „Bons Offices” S.R.L., 2007
 8. Garcia Marquez, Gabriel.  Despre dragoste şi alţi demoni / Gabriel  Garcia Marquez. – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2006
 9. Garwood, Julie. Dragoste ascunsă / Julie Garwood. - Bucureşti:Miron, s.a.  
 10. Gueguen, Nicolas. Psihologia seducţiei / Nicolas Gueguen. – Bucureşti: Polirom, 2008
 11. Buzzati, Dino. O dragoste / Dino Buzzati .- Iaşi: Polirom, 2002
 12. Lawrence, D.H. Fii şi îndrăgostiţi / D.H. Lawrence. - Iaşi: Polirom, 2002
 13. Klein, Stefan. Formula fericirii: minunatele descoperiri ale neuropsihologiei de azi /  Stefan Klein. – Bucureşti: Humanitas, 2008 
 14. Makine, Andrei. Iubirea omenească / Andrei Makine. - Iaşi: Polirom, 2007
 15. Nevins, Kate. Fidelitate şi recunoaştere / Kate Nevins. – Bucureşti:Alcris, 2008 
 16. Okudjava, Bulat. L’amour toujours / Bulat Okudjava . - Iaşi: Polirom, 1998 
 17. Oz, Amos. Poveste despre dragoste şi întuneric /Amos Oz. – Bucureşti: Humanitas Fiction, 2009
 18. Ortega Y Gasset, Jose. Studii despre iubire / Jose Ortega Y Gasset. – Bucureşti: Humanitas, 2008 
 19. Regulile dragostei / Freya North.- Iaşi: Polirom, 2009 
 20. Page, Martin. O poveste de dragoste, poate / Martin Page. – Bucureşti: Humanitas, 2009 
 21. Sterpu, Doina. Durerea – nectarul dragostei.../ Doina Sterpu . – Chişinău: Ancestrala,2011
 22. Schurmans, Marie-Noelle. Iubirea – Fulger / Marie- Noelle Schurmans. – Bucureşti: Trei, 2002
 23. Ted, Andrews. Cum să citeşti psihicul prin atingere. Incursiune  în psihometrie/ Andrews Ted. - Iaşi: Polirom, 2004
 24. Turchet, Philippe. Limbajul trupului şi puterea de seducţie: Cum să-ţi înţelegi interlocutorul cu ajutorul sinergologiei / Philippe Turchet. - Iaşi: Polirom, 2006 North, Freya. 
 25. Van Booy, Simon. Vieţile secrete ale îndrăgostiţilor / Simon Van Booy. – Bucureşti: Humanitas, 2009 


Cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor, Biblioteca Publică ,,O.Ghibu'' vă
propune un semn de carte

joi, 2 februarie 2012

Grigore Vieru - un poet cu lira-n lacrimi

Listă Bibliografică
1.    Rădăcina de foc: poeme, confesiuni.- Bucureşti: Univers, 1988.-371p.
2.    Învierea: cântece sacre.-Ch.: Litera, 1990.-92p.
3.    Hristos nu are nici o vină.-S.l. Ed. Orient, 1991.-200p.
4.    Acum şi în viac: poeme, cântece, confesiuni.-Ch.: Litera, 2001.-312p.
5.    Strigat-am către tine: volum antologic de autor.-Ch.: Litera, 2002.-552p.
6.    Steaua de vineri.- Ch.: Prut Internaţional, 2004.-183p.
7.    Ghicitoare fără sfârşit.- Ch.: Prut Internaţional, 2005.-227p.
8.    Taina care mă apără – opera poetică.- Iaşi: Princeps Edit, 2008.-682p.
9.    Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru.- Bucureşti: Jurnalul, 2009.-285p.
10. Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru.- trad. În limba germană de Ion Mărgineanu.- Ch.: Bons Offices SRL, 2010.-180p.
11.  Roua veşniciei / Grigore Vieru.- Ch.: Pontos, 2010.-752p.
12. Grigore Vieru în amintirea contemporanilor / îngrij.de editie Daniel Corbu.- Iaşi: Princeps Edit, 2009.-336p.
13. Grigore Vieru, poetul: (monogr.colect. intern.) / Academia de Ştiinţe a Moldovei, coord. Mihai Cimpoi.- Ch.: Ştiinţa, 2010.-463p.
14.  Un discipol al lui Orfeu / ediţie îngrijită de Raisa Vieru.-Ch.: Prut Internaţional, 2010.-416p.
15. 101 poeme / Grigore Vieru.- Ch.: Asoc. Ideal, 2011.-108p.
16. Lumina de taină: pagini alese cu CD / Grigore Vieru.- Ch.: Policadran SRL, Bons Offices SRL, 2011.-308p.
17. Dolgan Mihail. Grigore Vieru, adevăratul: eseu / Mihail Dolgan.- Ch.: Ed. pentru Literatură şi artă, 2003.-64p.
18. Cimpoi Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor / Mihai Cimpoi.- Ch.: Prut Internaţăional, 2005.-185p.
19. Doctoreanu Isidor. În amintirea lui Grigore Vieru / Isidor Doctoreanu.- Ch.: S.n., 2010.-112p.

Grigore Vieru - poetul arhetipurilor

                                                                                                                                Tabel cronologic
1935 - Grigore Vieru se naşte la 14 februarie în satul Pererâta, judeţul Hotin (azi raionul Briceni)
1942-1949 - Îşi face studiile primare şi secundare în satul natal
1953 - Absolveşte Şcoala medie nr. 2 din orăşelul Lipcani
1953-1958 - Studiază la Facultatea de Filologie şi Istorie a Institutului Pedagogic "Ion Creangă" din Chişinău
1957 - Debutează editorial cu placheta de versuri pentru cei mici Alarma la Editura Şcoala Sovietică ;
1958 - La Editura Şcoala Sovietică îi apare a doua carte de versuri pentru copii Muzicuţe;
1959 - Se căsătoreşte cu Raisa Nacu, profesoară de română şi latină; Se angajează ca redactor la revista pentru copii "Scânteia leninistă"
1960 - O nouă apariţie editorială - cartea La fereastra cu minuni, Editura Cartea Moldovenească
1961 - Activează ca referent la Uniunea Scriitorilor din Moldova şi redactor la Editura Cartea Moldovenească; La Editura Cartea Moldovenească sunt editate cărţile Bună ziua, fulgilor, Făt-Frumos, curcubeul, Ce poezie ştii tu?; Se naşte primul copil, fiul Tudor
1961-1963 - Lucrează la Editura Şcoala Sovietică
1963 - Devine consultant la Uniunea Scriitorilor din Moldova; Debutează cu prima culegere de povestiri Soarele cel mic la Editura Cartea Moldovenească. La aceeaşi editură văd lumina tiparului culegerea de versuri: Mulţămim pentru pace, culegerea de versuri, povestiri şi cântece Făguraşi, cartea Cum mi-am învăţat băiatul cifrele şi număratul
1968 - Apare volumul de poeme Numele tău (Editura Cartea Moldovenească), prefaţat de Ion Druţă şi apreciat de critica literară drept cea mai originală apariţie poetică din ultimii ani;
1969 - Editează culegerea de versuri pentru copii Duminica cuvintelor, Editura Lumina,
1970 - Editura Lumina scoate de sub tipar cartea Trei iezi şi culegerile scrise în colaborare: Codrule, codruţule cu Spiridon Vangheli, Abecedar cu Spiridon Vangheli, M. Aftenii şi alţii;
1971 - La Editura Cartea Moldovenească, în colecţia "Mioriţa”, apare antologia Versuri cu o prefaţă de George Meniuc şi volumul Cântece de dragoste
1972 - Bucură cititorii cu o nouă culegere de cântece pentru copii Soare, soare
1973 - Vizitează pentru prima dată România. Se întâlneşte cu redactorii revistei "Secolul XX" şi cu poetul Nichita Stănescu, care îi devine un prieten de suflet
1975 - Este editat volumul de poezii Mama, ilustrat de Igor Vieru, la Editura Lumina
1976 - Apar volumele Versuri şi Un verde ne vede la Editura Lumina
1978 - Poetul devine laureat al  Premiului de Stat al Moldovei pentru culegerea de versuri Un verde ne vede; La Editura Junimea (Iaşi) apare volumul Steaua de vineri;
1980 - Începe colaborarea  cu Doina   şi   Ion  Aldea-Teodorovici; Apare   volumul   de   poezii Fiindcă iubesc la Editura Literatura artistică şi culegerea de cântece pentru copii Să creşti mare; Se realizează filmul televizat despre Grigore Vieru  Aproape
1981 - La Editura Albatros din Bucureşti apare, în colecţia „Cele mai frumoase poezii”, volumul Izvorul şi clipa cu prefaţă  de Marin  Sorescu şi cu un portret de Sabin Bălaşa
1984 - Este decorat cu Ordinul "Prietenia popoarelor"
1987 - Sunt editate culegerea de cântece Poftim de intraţi şi cartea de poezii, creionări, interviuri, note Cel care sunt, prefaţă şi selecţie de Mihai Cimpoi, Editura Literatura artistică. Pentru prima oară Grigore Vieru se lansează şi ca autor de melodii pentru copii
1989 - Apar cărţile pentru copii Să facem cunoştinţă, Spune-i soarelui o poezie şi Cine crede - culegere de interviuri, publicistică, poezii, melodii, Editura Literatura artistică, Este ales deputat al poporului.
1990 - I se acordă Premiul Mare pentru literatură al Fundaţiei "Crescent", Bucureşti; Este ales membru de onoare al Academiei Române. Cuvântul de laudatio este rostit de Zoe Dumitrescu-Buşulenga
1992 - I se conferă Titlul onorific "Scriitor al poporului din Republica Moldova"; Este deţinătorul Premiului revistei "Europa" pentru poziţia lui realistă cu referire la unitatea naţională; Academia Română îl propune pentru Premiul Nobel pentru Pace; La Electrecord apar discurile: "Răsai" cu cântece pe versuri de Grigore Vieru,
1993 - Este ales membru corespondent al Academiei Române;
1995 - Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani poetul este sărbătorit oficial la Chişinău, Bucureşti, Iaşi; Este ales membru al Consiliului de administraţie pentru Societatea Română de Radiodifuziune
1996 - Este decorat cu Ordinul Republicii; Laureat al Premiului Centrului Internaţional Ecumenic pentru Dialog Spiritual; La Chişinău apar cărţile Frumoasă-i limba noastră, Cartea ghioceilor şi Vesiolai azbuka;        
2005 - Este sărbătorit cu ocazia jubileului de 70 de ani. Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău îi acordă Titlul de Doctor Honoris Causa. La Universitatea de Medicină se organizează Teatrul Studențesc Model ”Grigore Vieru”; La Sala cu Orgă se desfăşoară un spectacol de omagiere a poetului, iar la Teatrul Republican de Păpuşi  „Licurici” are loc premiera spectacolului Planeta de rouă după versurile lui Grigore Vieru; La Editura Litera  Internaţional apare Albinuţa într-o nouă ediţie revăzută şi completată;       
2007 - Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova îi conferă Titlul Doctor Honoris Causa; Este deţinătorul Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de la Geneva pentru Proprietate, Intelectuală Eveniment cultural unic la Bucureşti: Fuego îl cântă pe Grigore Vieru
2008 - Volumul Taina care mă apără, apărut în colecţia "Ediţii critice" a Editurii "Princeps Edit", Iaşi, este desemnat "Cartea anului" la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău şi premiat la Salonul Internaţional de Carte românească de la Iaşi; Şcolii primare nr. 83 din municipiul Chişinău i se conferă numele poetului, Este laureat al săptămânalului "Literatura şi arta"
2009 - La 18 ianuarie, ora 1.20, poetul Grigore Vieru s-a stins din viaţă. La 19 ianuarie, Preşedintele României Traian Băsescu a semnat decretul privind conferirea post-mortem a Ordinului Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce poetului Grigore Vieru