vineri, 31 ianuarie 2014

Ora poeţilor celeşti

     În ultima şi în cea mai friguroasă zi a lunii ianuarie, la Biblioteca "Onisifor Ghibu", într-o atmosferă călduroasă a avut loc prima ediţie a Orei poeţilor celeşti dedicată marelui poet Mihai Eminescu, care, în fiecare început de  an, este comemorat de iubitorii creaţiiei acestui mare geniu.
      Invitatul special al acestui eveniment a fost actorul Sandu Aristin Cupcea, care a menţionat: "Eminescu este o comoară, el ne învaţă să fim demni şi că demnitatea este partea componentă indinspensabilă a omului, pe care poetul o demonstrează în fiecare lucrare a sa". De asemenea, actorul a mai recitat un fragment din renumita Scrisoare a III-a, lăsându-i pe cei prezenţi plăcut surprinşi de emotivitatea şi expresivitatea cu care a fost recitată.
    A urmat un frumos recital poetic eminescian organizat în colaborare cu Centrul de Cultură Călin Postolachi şi mai multe licee din municipiul Chişinău, condus de profesoara de Limba şi Literatura Română Veronica Postolachi.
      Renumite poezii ale lui Mihai Eminescu au fost declamate de către elevii claselor a V-a, a VIII-a şi a XI-a de la Liceul Teoretic "Mircea Eliade", Liceul Teoretic "Al. I. Cuza", Gimnaziul "Nicolae Costin" şi două studente de la Universitateta de Stat a Moldovei şi Universitatea de Medicină. Emoţiile recitatorilor,  transmise în versul eminescian, au indus o atmosferă mirifică în sala bibliotecii. 
    Astfel, încă o dată ne convingem că creaţia marelui poet este iubită de la mic la mare, căci, alfel nici nu poate fi! Mihai Eminescu, prin toată viaţa şi opera sa ne îndeamnă să iubim şi să ne mândrim de ceea ce şi cine suntem. El este steaua care mereu va lumina sufletele noastre!
    

     

miercuri, 29 ianuarie 2014

AVIZ !

JuniorBildungs
 traininguri formative


Trainingul nr 1 va avea loc marţi, 4 februarie, ora 13.00

Tema: Psihologia Sinelui şi a Celuilalt

Trainer-formator:

Natalia GORDILĂ, psiholog, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Sectorul Centru

    Participanţi: Eelvi de la Liceul „Vasile Vasilachi”

În egală măsură sunt aşteptaţi  toţi doritorii de  perfecţionare 

personală şi dezvoltare a aptitudinilor.

marți, 28 ianuarie 2014

Traininguri formative

B i b l i o t e c a „O n i s i f o r G h i b u”

INVITĂ

JuniorBildungs
 traininguri formative

    Descrierea programului
Ideea acestui program a venit ca o reacţie la situaţia din învăţământ, de pe piaţa muncii şi la atmosfera deloc pozitivă care domină printre tineri (lipsa unor ocupaţii formative, dificultăţile financiare şi lipsa unei orientări personale şi profesionale). Programul îşi propune organizarea a 9 traininguri formative pentru tinerii din municipiul Chişinău (elevi şi studenţi).
Scop
Formarea la tineri a competenţelor necesare pentru învăţarea şi perfecţionarea personală, pentru dezvoltarea aptitudinilor sociale şi profesionale şi pentru schimbarea mentalităţii.
Obiective:
 • Organizarea a 9 traininguri formative pentru elevi şi studenţi;
 • Informarea tinerilor despre posibilităţile de învăţare şi autoperfecţionare;
 • Difuzarea unor modele de comportament socio-profesional;
 • Formarea la participanţi a competenţelor de integrare socio-profesioanală.
Coordonator de program
Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”
Asistent de program
Margareta Cebotari, bibliotecar principal, Biblioteca „Onisifor Ghibu”
Traineri (specialişti în diverse domenii) : specialist în psihologie, specialist în economie, medic, om de litere, savant, cercetător, sportiv, antrenor, specialist în psiho-didactică, designer de modă, artist plastic
Grupul ţintă
Vor beneficia de aceste activităţi tineri de vârsta 15-25 ani.
Beneficiari direcţi: elevii  implicaţi în activităţile trainingului.
Beneficiari indirecţi: publicul potenţial care va afla despre rezultatele proiectului din presă şi de pe Internet.
Tematica trainingurilor:
 1. Psihologia Sinelui şi a Celuilalt
 2. Comunicarea în afaceri şi „afacerea” comunicării
 3. Viaţa, Sănătatea şi Noi
 4. Lectura ca un exerciţiu de viaţă şi de reuşită
 5. Ştiinţa prin pasiune
 6. Sportul ca o filosofie de viaţă
 7. Să învăţăm a învăţa
 8. Cum ne îmbrăcăm?!
 9. Arta ca oglindă a vieţii
Metode de instruire şi formare
 • Activităţi de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare)
 • Prezentări: o carieră de succes
 • Lucru în grup
 • Dezbateri
 • Exerciţii de autocunoaştere
 • Jocuri: de creativitate, de cooperare, de comunicare, de rol, etc.

 Înscrierea doritorilor de a participa la traininguri se face direct în sediul bibliotecii (Biroul Înregistrare), sau de la distanţă:
tel: 022 232625
e-mail: onisiforghibubiblioteca @gmail.com
e-mail: oghibu@hasdeu.md

luni, 27 ianuarie 2014

Aviz!Centrul de Cultură Călin Postolachi

Ora poeţilor celeşti
Ora Eminescu

Ediţia 1

   Moderator: Veronica Postolachi
                


Vă aşteptăm la 31 ianuarie 2014,  ora 14:30
în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

vineri, 24 ianuarie 2014

POEZIE CONTEMPORANĂ

Lansare de carte: volumul de versuri „acum” de Maria Şleahtiţchi
        
            Lansarea unei cărţi bune este binevenită şi multaşteptată întotdeauna de cititorii bibliotecii "Onisifor Ghibu", a menţionat directorul bibliotecii, cercetătorul literar Vitalie Răileanu.
        
Poezia a fost în capul mesei chiar din deschiderea activităţii, tânărul actor Ion Coşeru citind pentru numerosul public, adunat în Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”,  versuri din cartea lansată. 
În deosebi l-a emoţionat poezia „Lut”, care i-a adus aminte de copilărie, de timpurile când mamele noastre munceau din greu pentru a face un cuib frumos – casa părintească.

Prezentarea autoarei, a creaţiei sale multiple, deoarece  reuşeşte să intre cu succes  şi pe teritoriul criticii literare a fost prerogativa criticului literar Mircea V. Ciobanu, postfaţatorul acestui volum.
        


 În luările de cuvânt care au urmat, colegii de breaslă mai tineri şi mai în vârstă, şi-au expus punctele de vedere vizavi de creaţia Mariei Şleahtiţchi.
        
  Emilian Galaicu-Păun a surprins ochiul fin al poetei Maria Şleahtiţhi, care scrie o poezie livrească, dar şi existenţială.
 Iar poezia "Lut" este excepţională! Autoarea ridică lutul la spiritualitate. Este necesară o mare inteligenţă critică, ca să faci aşa trecere de la concret la spiritual! Şi autoarei îi reuşeşte acest lucru. 
 În acelaşi timp, fiind un bun om al cuvântului,  adică îl mânuieşte foarte bine, Maria Şleahtiţchi este şi un bun critic literar.   


Lansările de carte sunt acum, când şi-au suspendat apariţia mai multe ediţii literare, un bun prilej de a se discuta despre procesele literare curente, despre noutăţile editoriale  – a menţionat scriitorul bălţean Anatol Moraru. Referindu-se la versurile Mariei Şleahtiţchi, a remarcat evoluţia ei continuă, o perpetuă căutare a identicului poetic, autoarea aflându-se într-o ofensivă de creaţie continuă.
 Prin ce cucereşte poezia Mariei Şleahtiţchi a fost subiectul expunerii binecunoscutului scriitor Vladimir Beşleagă. Este foarte bine că autoarea recurge la originea cuvintelor, le redă sensul adevărat, foloseşte cuvinte deosebite, iar în versurile sale omul revine la sinele lui, iar acest fapt este foarte valoros.
        
Acelaşi motiv de refugiu în sine din spaţiile mari ale universului, l-a remarcat de la volum la volum, apărut de sub pana protagonistei, şi criticul literar Lucia Ţurcanu.
         
Cercetătoarea literară Maria Pilkin a scos în evidenţă feminitatea frumoasă a versurilor, dar şi faptul că Maria Şleahtiţchi scrie o poezie cerebrală, inteligentă, remarcând şi titlurile laconice, deosebite ale volumelor editate, în special al celui lansat.
         Profesorul univsitar Sergiu Pavlicencu, unul din cei mai buni hispanişti din Republica Moldova, a tradus în limba spaniolă unele versuri din proaspăta ediţie, remarcând că este greu să găseşti echivalente lexicale cară să transmită starea deosebită de spirit  versurilor dedicate mamei, casei părinteşti.
         


Activitatea s-a încheiat în aceiaşi cheie – versuri noi a citit poeta Maria Şleahtiţchi, aducând mulţumiri celor ce au venit la lansare, şi colegilor scriitori, şi elevilor de la Liceele „Spiru Haret” şi „Vasile Vasilache”.
         
Indiferenţa înseamnă moartea unui autor, iar dacă reuşim să adunăm atâta lume în sălile bibliotecilor, este un semn bun pentru ca un scriitor să-şi continue creaţia.
      
         

joi, 23 ianuarie 2014

Lansare de carte


Cenaclul literar-artistic 
Sic Cogito
Vă invită la lansarea

volumului de poezie acum
(ed. TipoMoldova, colecţia Opera Omnia,
Poezie contemporană, Iaşi, 2013)
semnat de Maria Şleahtiţchi.

Manifestarea va avea loc pe 
24 ianuarie 2014,
la ora 13:00 
în Sala Nuciferă a
Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.


Adresa noastră:
Str. N. Iorga 21A
Tel: 022 232625
e-mail: oghibu@hasdeu.md
onisiforghibubiblioteca@gmail.com


miercuri, 22 ianuarie 2014

Iulian Filip - poetul aproape inimilor noastre

     Descifrarea enigmelor poetului Iulian Filip s-a aflat în centrul discuţiilor din cadrul unei mese rotunde  la care şi-au dat întâlnire membrii cenaclului "Miercurea, pe la chindii...", moderat de poet în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi membrii Cenaclului literar-artistic "Sic Cogito" de la biblioteca "Onisifor Ghibu", moderat de cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii.
     Culorile talentului, de pictor, al poetului Iulian Filip au fost descifrate de criticul de artă Tudor Braga, iar scriitorul Ianoş Ţurcanu a fost foarte convingător în prezentarea  fascinaţiei versului filipian, dar şi a omului Iulian Filip, a cărui crez în viaţă este - împarte din bunătatea pe care o ai şi o să fii cel mai bogat !
    Participanţi la manifestare au fost şi elevi de la Liceele "Prometeu", "Gaudeamus" , "Spiru Haret".

 Prezentăm un mic colaj de fotografii, iar cu mai multe detalii despre activitate vom reveni  în curând.

Masa rotundă 
„Miercurea pe la chindii cu Iulian Filip:
Pictură, sculptură şi dor de poezie”
Cu un cuvânt de salut a început manifestarea directorul filialei „Onisifor Ghibu”, cercetătorul literar Vitalie Răileanu, care a fost şi pe post de moderator. Pentru început,  a ţinut să precizeze că anul trecut Iulian Filip a venit în faţa utilizatorilor bibliotecii noastre, cu lansarea unor volume de excepţie de poezie, deoarece: „Iulian Filip nu întârzie să vină la cititorul său pentru a se confesa „de ce mă doare inima...”, că doar aşa este întitulat volumul apărut la editura ieşeană TipoMoldova. Este un talent aparte şi un om deosebit, care dăruieşte tuturor câte o bucăţică din bunătatea sa”.
Iulian Filip a constatat că această formulă conjugată între Cenaclul „Miercurea pe la chindii” şi Cenaclul literar-artistic „Sic Cogito” ia plăcut foarte mult. Încă de la şcoală, poetul a descoperit că poeziile au culoare stilistică.
Pictorul şi membrul Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, Tudor Braga, referindu-se la picturile, semnate de acelaşi Iulian Filip, expuse în sala bibliotecii,  a vorbit despre cum poate pictura îmbina poezia şi cum poezia îmbină pictura precizând că: „Iulian Filip trebuie înscris în cohorta oamenilor de cultură. El e talentul care a redat în pictura cărţii poezia, ceea ce alţii nu o pot obţine”.
 Elevii clasei a 11-a de la Liceul Academiei de Ştiinţe au prezentat în PowerPoint un proiect realizat în baza întâlnirilor de suflet  pe care le-au avut pe parcursul şedinţelor clubului Miercurea pe la chindii, unde au discutat despre cărţile şi galeria varietăţilor de culori, nedescoperite încă pentru mulţi, în operele literare, dar şi în picturile lui Iulian Filip. Una dintre eleve a precizat că întâlnirile cu multe personalităţi din cadrul Clubului Miercurea pe la chinii sunt sufletului liceului, deoarece ştiinta sufletului o pot învăţa numai de la maestrul Iulian Filip.
Scriitorul Ianoş Ţurcanu ia atribuit prietenului său Iulian Filip, calificativul omului bun: „Avem în faţă un om fericit, bun, care este un altruist absolut, e fericit când face bine, are simtul umorului, nu se supără şi înţelege gluma.”
Doi tineri de la Liceul AŞM, Elena şi Vlad,  au iniţiat un dialog hipocratic, vorbind despre scriitorul Iulian Filip, dar şi despre poezia si creaţia acestuia, despre inspiraţiile sale şi  prietenii care l-au susţinut pe acest maestru al cuvântului.
Iulian Filip este unul din marii poeţi români de la începutul acestui mileniu, este poetul care n-a venit  în preajma cuiva sa scrie poezia, el o face foarte cuminte, pentru a ajunge aproape de inimile noastre, a mai precizat criticul literar Vitalie Răileanu.
Profesorul universitar Tamara Cristei a afirmat ca orele de literatură de la liceu le face altfel, mai autentice. Ea a apreciat ca fiind foarte binevenite întâlnirile scriitorilor din cadrul clubului Miercurea pe la chindii cu elevii: „avem nevoie de aceste întâlniri,  deoarece ele aduc lecturile mai aproape de elevi".
Pe final, Vitalie Răileanu, directorul Filialei „Onisifor Ghibu”, dar şi critic literar, a încheiat programul într-o nota de referinţă din citatul lui Vasile Romanciuc, scriitor, dar  şi prietenul invitatului nostru: „Scriitorul Iulian Filip a ştiut să crească mic”, precizând că este scriitorul sincer, fântânar, care te face să citeşti orice operă de-a sa.sâmbătă, 18 ianuarie 2014

Aviz!

Cenaclul literar-artistic „Sic Cogito”
Cenaclul „Miercurea după chindii”
şi Cenacliştii de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Vă invită
Miercuri, 22.01.2013, ora 15.00
Masa rotundă
„Miercurea după chindii cu Iulian Filip:
Pictură,sculptură şi dor de poezie…”

 Vă aşteptăm cu drag!

Adresa noastră:
Str. N. Iorga 21A
Tel: 022 232625
e-mail: oghibu@hasdeu.md
onisiforghibubiblioteca@gmail.com

joi, 16 ianuarie 2014

Lecturi în timpul liber

 Dragi iubitori de carte, din ultimile intrări în colecţiile Bibliotecii "Onisifor Ghibu", am ales să vă prezentăm câteva volume artistice care, cu siguranţă,
 vă vor atrage atenţia prin conţinuturile  captivante. 

Expoziţie virtuală


Chamberlain, Ddiana. Înainte de furtună /  Diana Chamberlain ; trad. : Ruxandra Târcă. – Bucureşti, 2012. – 444 p. 
 
Andy Lockwood, un adolescent de cincisprezece ani, este diferit de colegii săi de generație - spune tot ce-i trece prin minte, nu poate anticipa consecințele faptelor sale și se comportă mai degrabă ca un copil. Dar mama lui vede doar un băiat cu o inimă la fel de mare ca oceanul. Laurel Lockwood și-a pierdut fiul o dată din cauza neglijenței. Și-a petrecut restul vieții hotărâtă să-și răscumpere greșelile și a reușit să devină un părinte afectuos și protector – poate chiar exagerat de protector. În cele din urmă, este de acord să-l lase pe Andy să participe la un eveniment social al bisericii locale – decizie care o îngrozește când lăcașul este distrus de un incendiu. Andy supraviețuiește însă și, în mod remarcabil, salvează mulți copii din flăcări. Laurel asistă la transformarea fiului ei într-un erou, iar restul lumii ajunge să-l descopere pe Andy cel știut de ea, băiatul sufletist și demn de încredere. Atunci când suspiciunile privind originea incendiului se îndreaptă asupra lui Andy, Laurel trebuie să se întrebe cât de bine îşi cunoaște fiul... și cât de departe va merge ca să-și țină promisiunea de a-l ocroti mereu.


Cremer, Andreea. Blestemul lupilor / Andreea Cremer ; trad. : Smaranda Câmpeanu. – Bucureşti, 2012. – 328 p.

Când se trezeşte in cartierul general al Căutatorilor, duşmanii ei dintotdeauna, Calla Tor este sigură ca zilele îi sunt numărate. Dar Căutatorii îi fac o ofertă care îi dă şansa de a-şi distruge foştii stăpâni si de a-şi salva haita si partenerul, pe care a fost nevoită să-i abandoneze. Merită oare Ren preţul libertătii ei? Ii va ramâne Shay alături, orice s-ar întampla? Luandu-şi soarta în propriile mâini, Calla trebuie să înveţe ce bătălii merită purtate şi prin cate încercări poate trece adevarata dragoste fără să se stingă. Merită oare dragostea sacrificiul suprem? Răspunsul il vei găsi în ultima parte a trilogiei.Dashner, James. Captiv în labirint / James Dashner ; trad. : Simona Toroscai. – Bucureşti, 2012. – 366 p.

Personajul principal, Thomas, se trezeşte intr-un loc necunoscut numit Glade, amnezic si înfricoşat, alături de alti băieţi – toţi adolescenţi - aflaţi în aceeaţi situaţie. Aici descoperă, rând pe rând, că noua sa casă e de fapt un labirint uriaş, cu ziduri de piatră care se mişcă in timpul nopţii, făcând rezolvarea sa aproape imposibilă; ca în labirint se ascund nişte monştri-roboţi – dureroşii - care îi atacă şi îi determină să treacă printr-o transformare
dureroasă; că sunt fortaţi să locuiască în Glade de catre nişte Creatori despre care nu-si amintesc nimic. Thomas şi tovarăşii săi, alaturi de Teresa - singura fata din întregul grup - trebuie să rezolve labirintul şi sa găsească drumul spre casă cu orice preţ.


Faulks, Sebastian. Amprenta omului / Sebastian Faulks ; trad. : Daria-Laura Bârsan. – Bucureşti, 2012. – 825 p.
          
         
    În anii 1870, Jacques Rebiere şi Thomas Midwinter, doi tineri ambiţioşi, descoperă că au aceeaşi fascinaţie de a întelege cum funcţioneaza mintea omenească.
      Cercetările lor în noul domeniu al psihiatriei îi poartă dintr-un ospiciu englezesc de la ţară în caâmpiile Africii, din sălile de conferintă ale Parisului în Alpii austrieci şi în California. Îi însoţesc în această călătorie initiatica Sonia, sora devotată a lui Thomas, şi Katharina, o fosta pacientă, a cărei sosire în sanatoriul lor de boli nervoase dezvaluie pentru prima data direcţiile diferite ale cercetarii lor. La trecerea într-un nou secol si în vreme ce Europa este divizată de Primul Razboi Mondial, cei doi prienteni sunt constrânşi la o tragică introspeţie a propriilor idealuri si credinţe.
        Impresionant si provocator în acelaţi timp, romanul lui Sebastian Faulks cauta raspuns la întrebarea ce fel de fiinţe suntem noi, oamenii, şi dacă nu cumva nebunia este preţul pe care îl plătim pentru a fi umani.

„Cel mai ambiţios roman al lui Sebastian Faulks de pana acum… Dragoste, loialitate, curaj, compasiune, generozitate… aceştea sunt polii în jurul cărora gravitează poveştile sale.“ – The Independent


Harkness, Deborah. Cartea pierdută a vrăjitoarelor / Deborah Harkness ; trad. : Oana Cristea. – Bucureşti, 2012. – 654 p.

         
         În inima Bibliotecii Bodleiene din Oxford, profesorul universitar Diana Bishop descoperă fară să vrea, în cursul cercetărilor ei, un manuscris alchimic aflat sub o vrajă. Deşi se trage dintr-un neam vechi si celebru de vrăjitoare, Diana nu vrea să aibă de-a face cu vrăjitoria, aşa cş, după o analiză sumară, returnează manuscrisul. Dar descoperirea ei pune ăn mişcare o întreagă lume fantastică, atrăgând pe urmele sale o sumedenie de demoni, vrăjitoare şi vampiri. Manuscrisul găsit de Diana şi considerat pierdut de secole, este râvnit de toţi aceştia, iar faptul că ea este singura creatură care poarte rupe vraja o transformă într-o tintă.
Printre creaturile care se strâng în jurul Dianei se numară şi vampirul Matthew Clairmont, un genetician pasionat de teoriile lui Darwin. Împreună, Diana si Matthew pornesc să descifreze secretele manuscrisului. Dar relaţia care se înfiripă între vampirul de o mie cinci sute de ani şi vrăjitoarea ale cărei puteri sunt legate printr-o vrajă ameninţă să spulbere pacea fragilă care domnea de multa vreme între creaturi si oameni - şi cu siguranţă va transforma lumea Dianei.


Jonsson, Ulrika. Suflete regăsite / Ulrika Jonsson ; trad. : Andreea Năstase. – Bucureşti, 2012. – 284 p.

Este oare posibil ca dispariţia neaşteptată partenerului de viaţă să reprezinte şansa unui nou început? Când soţul lui Myrtle, Austin, moare subit în drum spre serviciu, lumea pare să se oprească în jurul ei. Cu toate astea însă, Myrtle şi-a petrecut toţi anii de căsnicie sub o calotă de gheaţă din punct de vedere emoţional. Fiicele ei sunt o enigmă pentru ea – una este irascibilă şi agresivă, iar cealaltă ascunde cu înverşunare un secret. În plus, atitudinea distantă a lui Austin a împiedicat-o pe Myrtle să lege prietenii. Atunci de ce nu se simte eliberată? Cum îşi poate continua viaţa o văduvă nesigură pe locul ei în lume? Myrtle nu poate merge mai departe până nu-şi înfruntă propriul trecut și nu recunoaște motivele pentru care i-a arătat lui Austin un asemenea devotament. Adevărul trebuie să iasă la lumină, chiar dacă, pentru ea şi fiicele ei, consecinţele ar putea fi devastatoare...


Metz, Julie. Perfecţiune. Însemnări despre trădare şi renaştere / Julie Metz ; trad. : Monica Dinu. – Bucureşti, 2012. – 380 p.

Pentru Julie, viaţa părea perfectă - un soţ iubitor, o fetiţă de şase ani şi o casă elegantă în suburbii. Soţul ei, Henry, pasionat de gastronomie, lucra intens la o carte de bucate despre umami (termenul japonez pentru savoarea desăvârşită).
Într-o după-amiază, Henry se prabuşeste pe podeaua din bucătărie şi moare. La câteva luni după moartea lui, când Julie crede că începe sa-şi revină din durere, ea află că soţul, care o iubise aşa de mult, i-a fost infidel.
Reconstituind viaţa secretă a soţului, momentele în care Henry o minţea, Julie caută răspunsuri la întrebări legate de cuplu, dragoste, trădare, dar şi de ideea de perfecţiune in jurul căreia gravitează existenţa femeilor din ziua de azi.
Perfeţtiune este povestea sinceră si emoţionantă a călătoriei scriitoarei Julie Metz de la haos spre renaştere, povestea acceptării unor adevăruri dureroase, astfel încat propria viată să merite din nou sa fie trăita. Oricine a avut experienţa unei relaţii nefericite se va regasi, cu siguranţă, în aceste pagini.


Pike, Aprilynne. Aaripi / Aprilynne Pike ; trad. : Mihaela Alexandrescu şi Laura Frunză. – Bucureşti, 2012. – 271 p.

”Laurel privea fascinată chestiile acelea deschise. Erau înspăimântător de frumoase – o frumuseţe imposibil de exprimat în cuvinte. Se întoarse din nou spre oglindă şi privi de-o parte şi de alta a capului. Păreau ca nişte aripi...”
 Laurel crede că este o liceană ca oricare alta, dar are câteva particularităţi pe care nu şi le poate explica. Nu suportă soarele, nu-i este frig niciodată şi preferă să-şi petreacă timpul în aer liber. Până când se întâmplă ceva cu adevărat straniu: o floare cu petale ca nişte aripi îi înfloreşte pe... spate. Laurel nu este o fiinţă omenească, nimic din viaţa ei nu este ceea ce pare, iar extraordinara ei metamorfoză este inevitabilă. Tulburată de afecţiunea pe care o simte pentru David, colegul săritor şi amabil, şi Tamani, paznicul ei vigilent şi pasional din lumea zânelor, Laurel se vede pusă în faţa unei noi încercări: pentru a-şi păstra identitatea, casa şi familia şi pentru a proteja tărâmul zânelor, Avalon, trebuie să înfrunte un inamic puternic.
Tot ceea ce ştiaţi despre zâne se va schimba pentru totdeauna după ce citiţi această nouă serie plină de suspans şi de magie. Continuarea în cartea a doua, Iluzii.

 Quick, Amanda. Dorinţa / Amanda Quick ; trad. : Dana Purgaru. – Bucureşti, 2013. – 315 p.

Pe ţărmul abrupt, bătut de vânturi al unei insule britanice îndepărtate, destinele unei tinere nobile şi al unui cavaler îndrăzneţ sunt legate de încercările sorţii şi de dorinţa nestăvilită care se naşte între ei. La moartea tatălui ei, frumoasa şi încăpățânata Lady Clare ştie că trebuie să se mărite pentru a garanta protecţia insulei pe care a moştenit-o. Dar atunci când viitorul soţ pe care i l-a ales seniorul ţinutului intră călare pe poarta castelului, Lady Clare simte că a fost trădată. Cu trupul călit în lupte şi armura de oţel strălucitor, Sir Gareth de Wyckmere este un cavaler de temut, departe de a fi poetul romantic pe care ea şi l-a dorit. Sute de tâlhari au pierit până acum de sabia Cerberului din Wyckmere, cum este poreclit, astfel că temerarul războinic nu are nici o îndoială că-şi va putea îmblânzi soţia. Cu toate acestea, Lady Clare insistă să-l modeleze după idealul ei... până când ciocnirea dintre voinţele lor va stârni o pasiune incendiară, iar o urzeală malefică le va pune vieţile în pericol.


Scott, Amanda. Regele furtunilor / Amanda Scott ; trad. : Andreea Năstase. – Bucureşti, 2012. – 380 p.
Lady Sidony Macleod, tânăra reprezentantă a unei mari familii scoţiene, a ştiut întotdeauna, cu demnitate şi graţie, sş-i ţină la distanţă pe bărbaţii care au fost vrăjiti  de farmecul ei. Asta pâna când il întâlneşte pe Sir Giffard Maclennan, un mândru reprezentant al Cavalerilor Templieri. Luptător îndrazneţ şi neinfricat, Giff este obişnuit că femeile să i se supună fără crâcnire, dar Sidony reuşeste să-i îmblânzească firea sălbatică. Destinele lor ajung sa se împletească iîn jurul comorii pierdute a templierilor, după ce Giff este chemat la Edinburgh pentru a participa la o misiune periculoasă, al cărei scop este apărarea celei mai importante relicve a istoriei poporului scoţian. Giff si Sidony vor avea de înfruntat nenumarate pericole, fiind puşi în situaţii aparent făra ieşire, într-o aventură în care iubirea, ura, onoarea si lăcomia se împletesc, într-o luptă a cărei miăa este fie salvarea unei naţiuni, fie conducerea ei spre ruină.
          Regele furtunilor ii poarta pe cititori pe marile reci ale Scotiei, in castele de mult uitate, printre personaje puternice si realist conturate de condeiul unei mari autoare.

Trigiane, Adriana. Valentine / Trigiane, Adriana ; trad. :Cristina Tache. – Bucureşti, 2012. – 430 p.

Firma de pantofi Angelini, care realizează încălţăminte de lux la comandă de peste o sută de ani, fiind una dintre ultimele afaceri de familie din Greenwich Village, New York, se află în pragul falimentului. TânăraValentine Roncalli, nepoata şi ucenica maestrei artizan Teodora Angelini, îşi doreşte cu ardoare să salveze afacerea, dar pentru asta trebuie să o modernizeze, să o aducă în secolul XXI. Viața ei se împarte între datoria faţă de familie, povestea de dragoste cu maestrul bucătar Roman Falconi şi provocarea profesională oferită de şansa de a participa la competiţia organizată de un prestigios magazin new-yorkez. Călătorind în Italia să înveţe tehnici noi şi să găsească materialul cel mai potrivit pentru pantofii cu care îşi va doborî adversarii, Valentine îşi descoperă propriul simţ artistic, dar şi un secret de familie care îi va schimba viaţa într-un mod cu totul neaşteptat.
Scrisă cu sensibilitate, dar şi cu umor, cartea Adrianei Trigiani este o celebrare a dragostei, o desfătare pentru cititorul pasionat de experienţe de viaţă împlinite.

 Tropper, Jonathan. Aici ne despărţim / Jonathan Tropper ; trad. : Cornelia Marinescu. – Bucureşti, 2012. – 414 p.

În intervalul a doar câteva săptămâni, Judd Foxman află că soţia lui are o aventură de peste un an cu şeful lui, realizatorul unei emisiuni radio, macho şi misogin – dar numai pentru că a dat peste ei în timp ce făceau sex în dormitorul conjugal –, iar tatăl lui, demult bolnav de cancer în fază terminală, a trecut în nefiinţă. Iar acum Judd descoperă că trebuie să ţină shiva şi să jelească conform tradiţiei evreieşti şapte zile neîntrerupte alături de ceilalţi membri ai familiei sale, total disfuncţionale. Este o vreme a reamintirii şi a reluării unor vechi şi nu mereu calme relaţii între membrii familiei. De fratele mai mare, Paul, îl leagă amintirea unui conflict tragic şi resentimente îndelung suprimate, cumnata lui, o fostă iubire de liceu, revarsă isteriile legate de propria ei infertilitate, fratele mai mic traversează tumultuos o criză de maturitate, soţul sardonicei lui surorii mai mari îşi plimbă bădăran lipsa de compasiune şi preocupare; mama lor, mereu nepotrivit îmbrăcată pentru vârsta ei. În tot acest amestec de sentimente și trăiri, Judd abia dacă are răgazul să se concentreze asupra propriilor dezastre – mariajul pe cale de disoluţie şi lipsa evidentă a unui viitor distinct şi promiţător. O face totuşi, mai ales după ce viitoarea lui fostă nevastă îşi face apariţia şi anunţă că este însărcinată, iar copilul nu poate fi decât al lui. Zilele de shiva trec una după alta, familia Foxman dezvăluie ani de sentimente reprimate – amărăciune, confuzie, furie şi, în final, iubire unii faţă de ceilalţi. Amestec de tristeţe şi umor debordant, uneori licenţios, de ireverenţă provocată de religiozitatea impusă cu forţa unor personaje fundamental atee.
Aici ne despărţim este un roman emoţionant şi angajant, care examinează cu umor motivele din spatele acţiunilor noastre cele mai afectuoase, dar şi a celor mai răutăcioase şi care explorează relaţiile noastre, complicate şi contradictorii, cu aceia pe care îi numim familia noastră.

Vassanji, M. G. Cântarea asasinului / M. G.Vassanji ; trad. : Mariana Piroteală. – Iaşi, 2007. – 460 p.

După sângeroasele conflicte între hinduişti şi musulmani care au cuprins vestul Indiei în anul 2002, Karsan Dargawalla, fiul unui lider spiritual, păzitorul altarului unui sufist medieval, începe să spună povestea familiei sale şi a altarului acum distrus. În anii 1960, tânărul Karsan, deşi menit să devină, la rândul său, lider spiritual, nu-şi doreşte decât să fie un om „obişnuit”, să meargă la şcoală, să joace cricket, să curteze fete de vârsta sa, să călătorească. Când este admis la Harvard, inevitabilul conflict între chemarea lumii celei mari şi dorinţa tatălui de respectare a tradiţiei nu mai poate fi oprit. Karsan îşi alege drumul său şi se rupe de familie. După treizeci de ani însă, moştenirea sa îl bântuie în moduri cu totul neaşteptate.
O poveste de o mare încărcătură istorică și emoţională, a unui om prins între vechi şi modern, între moştenire şi descoperire, între datorie filială ţi dorinţe personale de nestăpânit, Cântarea Asasinului este balada unei vieţi schimbate irevocabil. Tensiunea dintre tradiţiile spirituale seculare ale Indiei şi militantismul religios contemporan sunt mecanismele care derulează această melancolică saga de familie cu adevărat memorabilă.