joi, 30 octombrie 2014

Avem nevoie de biblioteci performante!

Zilele FedEx@Hasdeu, ediţia a treia

Bibliotecile se află acum într-un mediu foarte competitiv, de aceea avem nevoie de idei inspirate de atragere a publicului în biblioteci.
Zilele FedEx – provoacă și susțin un comportament inovațional al echipei care se implică în așa o activitate, de generare a ideilor noi.
Deoarece colectivul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” este alcătuit la momentul actual în proporție de 40% din angajați noi, când am primit informația de organizare a Zileleor FedEx@Hasdeu  am avut o tresărire emotivă, o clipă de suspans – oare vom reuși să ne mobilzăm forțele creative ale colectivului?  Dar,  am finalizat această zi cu ferma convingere:
- primo: avem un colectiv de nota 10!
- secundo: managerii instituției au creat un spațiu adecvat unei Zile FedEx@Bibllioteca Ghibu:
·        comoditate
·        atmosferă propice comunicării neformale
·        colectivul a fost pregătit pentru această zi, au fost oferite instruiri metodice ”Ce este Ziua FedEx?”
- terțio: sinergia echipei Bibliotecii Ghibu este vie!

Deci, ideile au fost discutate / disputate / apărate punctele de vedere / motivate / finalizate pentru a fi prezentate în cadrul activității de totalizare, care a avut loc, în următoarea zi, în incinta Centrului Național de Excelență pentru Bibliotecari.


Fiecare idee lansată de angajați va fi realizată mai ușor decît cele lansate de manageri. Acesta este unul din impactele urmărit de Zilele Fedex.
Deci, Ziua FedEx@Biblioteca Ghibu a finalizat cu aceeași bunădispoziție și... dorința fiecărui angajat de a implementa acele 9 idei de optimizare a activității, fapt ce va contribui, eventual, la îmbunătățirea performanței și la prosperarea bibliotecii. Iar utilizatorii vor fi mai mulțumiți de activitatea bibliotecii, doar pentru ei existăm!

Postat de Margareta Cebotari, 
bibliotecar prinicpal.

Mai multe imagini: https://www.flickr.com/photos/ghibuonisifor/
miercuri, 29 octombrie 2014

O carte bună pe lista de lecturi a tinerilor chişinăuieni


Recent, am dialogat cu un grup de elevi ai Colegiului Politehnic din Chișinău despre  volumul de proză scurtă „Voiaj de nuntă în trei” de Mihai Ștefan Poiată. Tot aici, în primăvara acestui an elevii s-au întâlnit cu autorul, pentru a le face oferta lecturii romanului său. Era și de așteptat  ca anume aici să avem cei mai mulți cititori ai acestei cărți.

Vitalie Răileanu, cercetător literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a făcut o trecere în revistă a ideilor principale pe care scriitorul  Mihai Ștefan Poiată a  intenţionat să le prezinte cititorilor săi, prezentând astfel cartea unui grup de elevi din anul întâi, care abia deschid ușa acestui excepţional program de lectură al  BM „B.P. Hasdeu”. Ei au aflat şi unele date biografice ale autorului, care este, mai întâi de toate, un cineast foarte bun, actualmente fiind şef Catedra de regie a Academiei de Teatru Muzică  şi Arte Plastice. A fost şi deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, aflându-se printre cei care au luptat foarte mult pentru revenirea  principiilor democratice în acest stat. 

Cartea se citeşte ușor de cei tineri, deoarece este străbătută de sentimentul de dragoste al protgoniştilor: Veronica și Mihai. Actualitatea și realitatea vieţii cotidiene răbufnește și până acum din paginile ei.
Invitaţi la dialog, cei care au citit cartea nu au ezitat să-și exprime impresiile. Pe unii  i-a intrigat momentele de taină, de necunoscut de la începutul narațiunii. Pe alții – faptul că sentimentele  eroilor principali nu sunt declarative, dar le simțim vii, palpabile, ca niște „dialoguri ale sufletelor” celor îndrăgostiți.

Deci, programul „Chișinăul citește o carte” a pus pe lista de lecturi a acestor tineri o carte bună, a fost concluzia unanimă de la finalul discuţiilor.


Am remarca deosebita contribuție la promovarea lecturii acestui volum a Galinei Sărbușan, profesoară de limbă și literatură română a acestui Colegiu, implicarea, din tot sufletul, a bibliotecarei Liliana Gore,  susținerea colegială din partea lui Virgiliu Bantaş, director adjunct pentru educație, care au fost prezenți și la această activitate. 

Internetul - e - Transformare fără sfârşit

Istoria Internetului începe odată cu dezvoltarea timpurie a calculatoarelor şi a reţelelor de comunicaţii (1950 şi 1960) şi poate fi împărţită în mai multe etape. Ideea unei reţele de calculatoare destinate să permită comunicarea generală între utilizatorii aflaţi la diferite calculatoare a depins de evoluţiile tehnologice şi de fuziune a infrastructurii sistemelor şi a reţelelor existente de telecomunicaţii. Prima descriere documentată despre interacţiunile sociale care ar apărea prin crearea unor reţele (networking) este conţinută într-o serie de note scrise de J.C.R. Licklider de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, în august 1962, în care Licklider a discutat conceptul de Galactic Network - reţea galactică.

 Cu ocazia Zilei Internaţionale a Internetului vă propunem mai jos o expoziţie virtuală, cu o descriere succintă a cărţilor prezentată în ordine alfabetică conform tabelului de autori.
Expoziţie virtuală

Barbu, Gheorghe. Bazele informaticii / Gheorghe Barbu. – Bucureşti : Ed. Tehnică, 1997. – 177 p.
Scopul acestei lucrări este ca cititorul să-şi însuşească conceptele de bază, acceptate de specialişti ca baze ale informaticii.
Lucrarea cuprinde programa analitică a cursului de „Bazele informaticii” şi se adresează, în special, studenţilor din anul I de studiu de la secţiile de informatică.

Bloch, Joshua. JAVA : ghid practic pentru Programatori avansaţi / Joshua Bloch ; trad. : Andreea Lutic. – Bucureşti : Ed. Teora, 2002. – 196 p.
Acest ghid practic pentru programatori avansaţi oferă soluţii la problemele cu care se confruntă în ziua de azi majoritatea programatorilor. Fiecare regulă este prezentată sub forma unui scurt articol independent care examinează în profunzime subiectul, oferind exemple de programe. Pe parcursul cărţii sunt examinate construcţii tipice ale limbajului şi modele de design, însoţite de sugestii şi tehnici utile.

Buraga, Sabin. Programare WEB în bash şi perl / Sabin Buraga, Victor Tarhon-Onu, Ştefan Tanasă. – Iaşi : Polirom, 2002. – 256 p.
Lucrarea descrie în detaliu unul dintre cele mai folosite standarde de programare pe partea server a aplicaţiilor destinate WEB-ului, punând un accent deosebit asupra elaborării de aplicaţii CGI în două dintre limbajele de tip script, larg utilizate pe platforma Linux. Numeroase studii de caz prezentate demonstrează flexibilitatea şi uşurinţa în realizarea de aplicaţii WEB complexe.

Gheorghiu, Anca. Informatică aplicată / Anca Gheorghiu, Corina Maria Bichiş. – Bucureşti : Ed. Victor, 2004. – 350 p.
Prin conţinutul bogat şi diversitatea de teme din domeniul informaticii aplicate, această carte este deosebit de utilă unui număr mare de cititori. Întrucât în ultimele două decenii sistemele de operare au suferit optimizări şi diversificări conceptuale remarcabile, în lucrare se face referire doar la cele mai populare şi larg folosite în prezent, în special variantele Windows, Linux „Lindows” şi altele.

Livovschi, Leon. Bazele informaticii / Leon Livovschi. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1979. – 472 p.
Cartea cuprinde o prezentare sintetică a cunoştinţelor de bază din domeniul INFORMATICII, ilustrate prin numeroase exemple menite să uşureze înţelegerea şi metodologia utilizării şi programării calculatoarelor în limbaj Fortran.

Manual de utilizare a internetului. – Ed. a 2-a. – Ch. : Centrul Independent de Jurnalism, 2006. – 100 p.
Manualul de faţă este un ghid pentru explorarea plenară a acestei complexe reţele de informaţie şi comunicare şi este destinat unui spectru larg de oameni din diferite domenii. Cuprinde 21 de fişe informaţionale, fiecare cu un subiect particular din domeniul utilizării internetului, de la căutarea informaţiei până la comerţul on-line.

Miloşescu, Mariana. Informatică : pentru profilul real: manual pentru clasa a IX-a / Mariana Miloşescu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 2004. – 88 p.
Calculatorul a fost inventat de om pentru a prelucra informaţia. El îl ajută să prelucreze uşor, într-un timp extrem de scurt, cu foarte mare acurateţe, o mare cantitate de informaţie foarte complexă. Folosirea calculatorului a dus la apariţia unei noi ştiinţe şi a unui nou domeniu de activitate: informatica. Informatica reprezintă un complex de discipline prin care se asigură prelucrarea raţională a informaţiilor prin intermediul maşinilor automate.

Munteanu, Adrian. Reţele windows. Servere şi clienţi. Exemple practice / Adrian Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2004. – 344 p.
 Lucrarea constituie o abordare practică a integrării platformelor Windows, oferind soluţii în ceea ce priveşte dezvoltarea şi administrarea reţelelor locale u ajutorul sistemelor de operare Microsoft.

Oprea, Dumitru. Sisteme informaţionale pentru manageri / Dumitru Oprea, Gabriela Meşniţă. – Iaşi : Polirom, 2002. – 304 p.
Cartea de faţă reprezintă punctul de vedere al autorilor asupra minimului de cunoştinţe pe care ar trebui să-l deţină orice responsabil de firmă, indiferent de nivelul managerial la care se situează. În carte sunt abordate problematica sistemelor informaţionale de la definirea şi evoluţia lor, şi până la tratarea acelor etape din ciclul de viaţă al unui sistem în care managerii au roluri esenţiale.

Sacara, Andrei. Informatica : culegere de probleme pentru cl. 9-12 / Andrei Sacara. – Ch. : Epigraf, 2012. – 88 p.
Culegerea conţine peste 800 de probleme, informaţii suplimentare şi sugestii pentru rezolvarea lor. Ea reprezintă un bun suport pentru studierea informaticii şi aplicarea metodelor de algoritmitizare şi programare. Culegerea este alcătuită în corespundere cu Curriculumul la informatică. Problemele sunt grupate pe capitole. Iar anexele conţin sugestii pentru rezolvarea unor probleme şi arte informaţii utile.

Securitatea informatică în UNIX şi INTERNET /coord. : Victor-Valeriu Patriciu. – Bucureşti : Ed. Tehnică, 1998. – 560 p.
Lucrarea îşi propune abordarea unei largi palete de probleme circumscrise securităţii informatice. Ea tratează atât problemele de securitate ale sistemului de operare UNIX, cât şi aspectele specifice de securitate ale reţelei de reţele, cunoscut sub numele de INTERNET. Cartea este structurată în 3 părţi şi cuprinde 14 capitole.

Viney, David. Cum să ajungi în top pe Google: tehnici de optimizare pentru motoarele de căutare / David Viney ; trad. : Mihai-Dan Paveleşcu. – Bucureşti : Meteor Press, 2009. – 256 p.
În carte este prezentată metoda de şapte paşi pentru optimizarea pentru motoarele de căutare şi promovarea site-ului Web. Este o metodă verificată şi conţine toate sfaturile şi trucurile de care sunt nevoie pentru a obţine clasificări în top. 

Aviz!

Asociaţiunea ASTRA (despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi)
 împreună cu Biblioteca „Onisifor Ghibu” vă invită,
1 noiembrie 2014, ora 9.00,
la Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării.
Republica Moldova – opţiuni şi perspective: între Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică”.

Vă aşteptăm cu drag pe adresa:
 str. Nicolae Iorga 21/A,
tel: 022232625

marți, 28 octombrie 2014

E bine să cunoaştem ce înseamnă TFU


Lecția publică „Rolul statului în combaterea traficului de ființe umane”, planificată în cadrul participării Bibliotecii ”Onisifor Ghibu” în Campania Națională „Antitrafic Moldova” a fost organizată în colaborare cu Colegiul Politehnic din Chișinău. Campania are drept scop informarea cât mai masivă, a unui public cît mai mare, despre pericolele acestui fenomen cu impact social foarte negativ. Activitatea a avut loc în incinta acestei instituții de învățământ, demonstrând, încă o dată, că bibliotecile publice sunt acolo, unde este nevoie de informație.
Intrarea în tema acestei lecții, mai deosebită de cele din fiecare zi ale elevilor prezenți în sala de lectură a Bibliotecii Colegiului Politehnic, a fost prezentată de Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. El i-a provocat pe adolescenți la un dialog pe tema dată, pentru a-i  intriga din start, pentru a-i pune pe gânduri.
Apoi elevii au avut posibilitatea de a audia o comunicare succintă, dar plină de consistență juridică, prezentată de Marin Postu, magistru în drept. Lectorul și-a structurat comunicarea în baza prezentării celor mai esențiale documente legislative, privind prevenirea şi combaterea traficului de ființe umane, deoarece în baza lor se derulează componentele acestei infracțiuni. Astfel adolescenții au aflat care sunt acele 5 acțiuni ce se califică ca Trafic de Ființe Umane (TFU): recrutarea persoanelor, transportarea de ființe umane, inclusiv și transportul transfrontalier, transferul ființelor umane la diverse organizații, adăpostirea persoanelor recrutate și transportate, folosirea diverselor mijloace de impunere a persoanelor recrutate de a se supune anumitor cerințe, contrar voinței lor. Destul de detaliat, din punct de vedere juridic, dar totuși pe înțelesul adolescenților,  lectorul a descifrat aceste acțiuni de infracțiune TFU, atrăgându-le atenția să nu cadă în aceste mrege periculoase ale traficanților de ființe umane.

Marin Postu a ţinut să le explice tinerilor ascultători şi ce înseamnă exploatarea persoanei? Răspunsul îl găsim iarăși în Codul Penal al Republicii Moldova: executarea unei munci sau îndeplinirea unor servicii, în mod forţat, cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. Infracţiunile sunt cutremurătoare pentru acest început de mileniu trei – sclavie, robie, lipsa de libertate, exploatarea sexuală, exploatarea muncii copiilor, cerșit, prelevarea forțată, sau prin îșelăciune, a organelor umane, trimiterea forțată a tinerilor în zonele de conflict militar, vinderea persoanelor etc. 
Tinerii au aflat și cum se pedepsește infracțiunea TFU. Vinovăţia depinde de faptul în ce măsură şi cât de conştient persoana implicată în aşa acţiuni înţelege „ce face”. Victima  TFU nu răspunde penal, dar pedeapsa este foarte dură pentru cei a căror vinovăție este demonstrată. 
Statul garantează pedepsirea celor implicați în traficul de ființe umane, dar fiecare  trebuie să aibă grijă în ce fel de parteneriate se implică, a concluzionat Marin Postu în finalul comunicării cu elevii Colegiului Politehnic din Chişinău. Adolescenții care au participat la respectiva lecție publică, sperăm noi, vor ține cont de această avertizare și vor evita pe tot parcursul vieții implicarea în TFU și ca infractori, și ca victime.


Notă:
Este bine să cunoaştem mai multe informaţii la acest subiect. Le putem afla accesând site-ul Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe umane:  http://www.antitrafic.gov.md/
luni, 27 octombrie 2014

O mie şi una de întrebări pentru Gheorghe Grigurcu

           O discuţie caldă cu Gheorghe Grigurcu, poetul şi criticul care ne-a adus soarele în cea mai ploiaoasă zi de octombrie…
Pe 24 octombrie 2014, Biblioteca „Onisifor Ghibu” a găzduit oaspeţi selecţi atît din Moldova, cît şi de peste Prut: Nicolae Ţone, Teodor Tanco, Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu-Păun, Teo Chiriac, Dumitru Crudu, Aliona Grati, Nina Corcinschi, Nichita Danilov, Nicolae Spătaru, Grigore Chiper, Radmila Popovici ş.a.
Criticul şi istoricul literar, directorul bibliotecii „Onisifor Ghibu”, d-nul Vitalie Răileanu şi-a început discursul cu un vers de Bacovia: „Da, plouă cum n-am mai văzut…”, accentuînd cenuşiul de afară, care nu ne-a împiedicat să iniţiem o caldă conversaţie cu mult-aşteptatul oaspete Gheorghe Grigurcu.
 Reciprocă a fost şi plăcerea lui Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, de a-l vedea pe Gheorghe Grigurcu, acasă, după 70 de ani.
Directorul editurii „Vinea”, Nicolae Ţone a mulţumit Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru organizarea acestei întrevederi şi a anunţat programul întîlnirii - O mie de întrebări pentru Gheorghe Grigurcu.
Cei prezenţi s-au grăbit să-l descoase pe poetul şi criticul Gheorghe Grigurcu despre tot ceea ce-i interesează. Astfel a început confesiunea maestrului…
Oraşul de baştină, Soroca, este un loc drag sufletului, doar că după 70 de ani a devenit o noţiune. Revăzîndu-l a rămas uimit de cetatea lui Ştefan cel Mare, de schimbările majore şi modernizarea acestuia. Cea mai importantă latură a activităţii sale este şi rămîne a fi poezia, despre care susţine că e o intersecţie dintre text şi viaţă şi  în nici un caz nu putem vorbi de o separare a celor două. Poezia şi viaţa sunt domenii distincte între care nu există competiţie. Analizînd relaţia literaturii cu viaţa, s-ar părea că e o concurenţă între cele două. Literatura e un mod de a masca viaţa, şi că viaţa, la rîndul ei, e un mod de a pune sub semnul întrebării literatura: „Poezia e ca vinul. În cantităţi modeste e un mod de viaţă, în cantităţi stabilite de medic – pentru sănătate, iar în cantităţi mari – un drog.”
Cei prezenţi s-au interesat şi de activitatea critică a lui Gheorghe Grigurcu, iar maestrul şi-a început răspunsul printr-un citat de Novalis - Cel mai bun critic al poeziei nu este decît poetul. În critică totul e un proces deschis, critica e supusă revizuirii, iar atunci cînd revizuirile morale continuă se conturează un nou tablou al literaturii.

Partea a doua a întîlnirii a continuat cu un recital al poeţilor, cărţile cărora au apărut la editura „Vinea”. Am avut plăcerea de a-i admira pe Vitalie Răileanu, Emilian Galaicu-Păun, Dumitru Crudu, Teo Chiriac, Grig Chiper, Arcadie Suceveanu, Teodor Tanco, Nicolae Ţone ş.a.
vineri, 24 octombrie 2014

„Şi totuşi, limba română” (Vlad Pohilă)

„A vorbi sănătos limba maternă este o demnitate”.
Grigore Vieru

Cea de-a 41-a ediţie a Medalionului literar desfăşurat la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, a fost dedicat Limbii noastre cea române. Nu este întâmplător acest fapt, pentru că anul acesta se împlinesc 25 ani de la lupta pentru revenirea la grafia latină şi la consfinţirea limbii române în Republica Moldova.
Medalionul „Odă limbii române” a cuprins o serie de activităţi, de la recitaluri de poezie până la cele mai frumoase momente de muzică, dar şi conferenţieri deosebite.
Chiar de la bun început, atmosfera a fost plăcut surprinsă de un moment muzical, interpretat de Marius Grimalschi, elev din clasa a IX-a la Liceul „Mircea Eliade”, pe versurile „Pentru ea” de Grigore Vieru, muzică Ion-Aldea-Teodorovici.
Cu o alocuţiune despre limba română a venit poetul, profesor universitar, doctorul habilitat în filologie, Gheorghe Colţun. El a numit Limba română - „comoara comorilor”, fiind după părerea sa, cea mai scumpă şi mai veşnică comoară. A recitat şi o poezie despre limbă pentru a le arăta celor prezenţi cum trebuie să vorbeşti corect limba română şi ce nu trebuie să vorbeşti în limba română.
În Sala Nuciferă de la Biblioteca „Onisifor Ghibu” a palpat frumuseţea limbii române exprimată prin momentele spectaculoase de poezie declamate de elevii şi studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova, de la Liceele Teoretice: „Mircea Eliade”, „Gheorghe Asachi” şi Gimnaziul „N. H. Costin”.
Criticul literar, doctor habilitat în filologie, Ana Bantoş, prezentă la acest medalion dedicat Limbii noastre cea română, a precizat că „Limba este un instrument al literaturii, este fiinţa unui neam, este oglinda unui destin”. Totodată i-a îndemnat pe cei prezenţi la manifestare să cinstească Limba română, indiferent unde nu s-ar duce, să-i însoţească chiar dacă vor cunoaşte şi alte limbi.
Atent la alocuţiunile elevilor, profesorul, lingvistul şi doctor în filologie, Ion Melniciuc, a recunoscut că este un prieten adevărat al acestor iubitori ai limbii române, fiind cucerit de poeziile pe care le-au recitat, precizând că „Limba română este regele tuturor ştiinţelor, este un tezaur sacru lăsat de strămoşii noştri”.
 Profitând de prezenţa profesorilor de limbă română, conferenţiarul universitar i-a îndemnat, ca la ora de dirigenţie împreună cu elevii să facă din limba română un cult, la care să ne închinăm.
Cu frumoase mulţumiri despre limba română a venit doamna Veronica Postolachi, doctor în filologie, care este iniţiatorul şi moderatorul Medalioanelor literare, ce au loc la Biblioteca „Onisifor Ghibu”.
Pe final, criticul literar Ana Bantoş, a oferit în dar un număr din revista „Limba română”, pentru cel mai frumos recital de poezie, declamat de Adrian Bolocan, elev din clasa a IX-a la Liceul „Mircea Eliade”, care a recita poezia „O altă limbă mai frumoasă nu-i” de Victor Teleucă.
Cei prezenţi au avut posibilitatea de a răsfoi antologiile de la expoziţia de carte - „Limba română este Patria mea” dedicată Limbii române. Totodată au avut posibilitatea de a privi o expoziţie inedită de fotografii „Unitatea de limbă – unitatea de neam”, din arhiva personală a maestrului fotograf – Nicolae Răileanu, care a realizat cadre unice din perioada anilor 1991 de la Marea Adunare Naţională, despre istoria luptei pentru revenirea la grafia latină şi consfinţirea limbii române.
Deci, nouă ne rămâne să omagiem şi să promovăm cu mândrie, împreună limba noastră cea română, ca element viu al unităţii noastre spirituale, culturale şi istorice, iar lucrurile frumoase despre limbă să le aplicăm în viaţa de zi cu zi.

joi, 23 octombrie 2014

Învăţăm a învăţa


Am invitat elevii claselor a X-a ai Liceului Teoretic „Vasile Vasilache” să participe la trainingul „Învăţăm a învăţa”, organizat în cadrul programului informaţional / formativ pentru adolescenţi JuniorBildungs.
Maria Pilchin, magistru în filologie, licenţiat în economie,  formatorul acestui atelier, foarte convingător a expus motivaţia şi necesitatea instruirii pentru viaţă, nu doar pentru şcoală. Învăţatul „pe de rost”, fără a percepe esenţa noilor cunoştinţe, surmenajul ce parvine în consecinţă – sunt cele mai negative momente în procesul de studiu şcolar/liceal. De aceea, au fost aduse la cunoştinţa participanţilor, într-un mod atractiv şi convingător, unele sfaturi-trucuri pentru o organizare mai corectă a timpului dedicat studiului.
S-a pus accentul şi pe faptul că este, de asemenea, important să învăţăm a învăţa din tot ce ne înconjoară, din experienţa altor oameni, care este transmisă din generaţie în generaţie. 
Avem posibilitatea de a  cunoaşte tot mai mult prin intermediul cărţilor – acestor izvoare nesecate de  înţelepciune. Astfel, atelierul a continuat cu o activitate practică: „În căutarea noilor cunoştinţe”.
Participanţii au avut obligaţia de a reuşi, în scurt timp, să investigheze colecţiile Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, pentru a găsi o carte interesantă şi utilă, apoi să prezinte ce anume i-a intrigat, ce au aflat nou, ce ar fi bine să cunoaştem în viaţă. Nu am fost surprinşi de sârguinţa cu care adolescenţii au explorat volumele din diverse domenii ale cunoaşterii, deoarece, la această vârstă, ei sunt avizi după noi informaţii. Au şi ales să ne prezinte cărţi despre sănătate, despre mitologiile lumii, i-au interesat informaţiile utile pe care le găsim în „Enciclopedia fetelor”, cum putem afla „De câţi prieteni ai nevoie?”, care sunt „Secretele numerologiei”, ce ne spune „Ghidul cronologic al ştiinţelor” etc. Un bun ajutor pentru ei a fost expoziţia „Marile lecţii ale unor cărţi mici”, în care am selectat şi am prezentat volume din diverse domenii, în special destinate adolescenţilor. 


Un bun ajutor pentru ei a fost expoziţia „Marile lecţii ale micilor cărţi”, în care am selectat şi am prezentat volume din diverse domenii, în special destinate adolescenţilor.     

 Atelierul a fost binevenit pentru adolescenţi, acest fapt fiind demonstrat de cuvintele sincere de mulţumire adresate  dnei Maria Pilchin şi Bibliotecii „Onisifor Ghibu” şi de împrumuturile de carte din colecţiile bibliotecii, pe care le-au făcut, imediat, participanţii la această activitate.