vineri, 24 aprilie 2015

Lansare de cărţi

Biblioteca „Onisifor Ghibu” – gazdă primitoare a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIX-a

           Biblioteca „Onisifor Ghibu” continuă să fie gazda Salonului Internaţional de Carte pentru  Copiii şi Tineret. Pe data de 23.04.2015 a avut loc cea de-a XIX-a manifestare, în cadrul căreia au fost lansate mai multe cărţi ale Editurilor din Republica Moldova şi România.
         Partenerii acestui eveniment au fost: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Uniunea Scriitorilor din România şi Editurile din Republica Moldova şi România: Editura „Doxologia”, Iaşi; Editura „Grafema Libris”, Chişinău; Editura „Danaster”, Iaşi; Editura „Pontos”, Chişinău; „Tipo Moldova”, Iaşi şi Editura „Gens Latina”, Alba Iulia.
      Deschiderea evenimentului a fost realizată de directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cercetătorul şi  criticul literar Vitalie Răileanu, care a fost şi moderatorul acestei manifestări. Vitalie Răileanu a accentuat importanţa lecturilor în general şi, în special, a cărţilor lansate la această ediţie, susţinând că ele vor contribui, fără îndoială, la formarea personalităţii celor ce le vor citi.
         Directorul Editurii „Doxologia”, Cătălin Jeckel a prezentat o serie de cărţi ale Monahiei Siluana Vlad, ale cărei opere „trădează” autenticitatea trăirii ei în ascultare de Dumnezeu. Cărţile Monahiei Siluana Vlad au un filon religios, abordând teme profunde, spirituale. Lucrarea Unde-ţi este bucuria, omul lui Dumnezeu?, este un dialog despre suferinţă şi bucurie, dragoste creştinească şi eros, adevăr şi minciună. Autoarea ne aminteşte că am fost creaţi fiinţe verticale, după chipul lui Dumnezeu,  de aceea suntem chemaţi să fim integri.
         În cadrul acestui eveniment au fost lansate şi câteva cărţi de la Editura „Danaster”, printre care şi Cavalerii cnezatului de vale, al cărei autor – Ion Muscalu, a fost prezent la manifestare.
         Profesorul Constantin Parascan – consilierul Editurii „Danaster”, dar şi prefaţatorul cărţii Cavalerii cnezatului de vale a afirmat că Ion Muscalu este un om şi scriitor deosebit, care, prin muncă asiduă, a reuşit să editeze nai mult de 15 cărţi. 
     Cercetătorul şi  criticul literar Vitalie Răileanu a prezentat volumul de poezii Omul mării revine scris de Ianoş Ţurcanu şi editat la Editura „Grafema Libris”, Chişinău. „Cartea Omul mării revine mi-a făcut o noapte albă, se confesează  criticul literar. Am lecturat poeziile cu o deosebită plăcere pentru că sunt şi eu ataşat mării. Versurile lui Ianoş Ţurcanu ademenesc cititorul şi îl fac cu mult mai bun. Descoperim în fiecare poezie un scriitor dedicat creaţiei şi mării, citez: „Mă-ntorc la tine iar şi iar mare albastră/ Cum se întoarce valul tău, veşnic la mal” ” (Vitalie Răileanu).
         Poetul, prozatorul, eseistul şi dramaturgul Iulian Filip a confirmat că Ianoş Ţurcanu este un poet care a reuşit să decodifice semnele mării. Pentru că marea, dacă ştii să o „citeşti”, are toate semnele eternităţii, în care îţi poţi cunoaşte şi timpul tău limitat.
         Victoria Fonari, critic literar, doctor în filologie şi poetă, ne-a făcut cunoscută o frumoasă antologie de poezie Din lirica feminină a Basarabiei, editată la Editura „Gens Latina”. În cel de-al doilea volum al antologiei, poeta se bucură să fie prezentată, publicându-i-se câteva poezii: Fizica esoterică, Iubirea, Minimalistă, În suspansul literei S ş.a.
         Totodată Victoria Fonari a prezentat şi creaţia artistcă a unei alte poete – Nina Slutu-Soruceanu, despre versurile căreia, incluse în volumul Catedrala, editat la Editura „Tipo Moldova” a spus că au rolul de a eterniza frumosul şi de a ne provoca la visare: „Mă rog pentru cel mai umil păcătos/ (…) Să-i dea Domnul un vis frumos”. Simbolurile universului artistic al Ninei Slutu-Soruceanu: lăstunii, catedrala, zborul oferă o dinamică de verticalitate poeziei sale.
         Criticul literar, Ion Ciocanu a sintetizat valoarea artistică a versurilor lui Ion Anton incluse în volumul Anotimpurile clipei. În prefaţa acestei cărţi, Ion Ciocanu îl numeşte pe poet „cutezător şi original”.
         O atmosferă de bună dispoziţie a fost creată şi de interpreta Ancuţa Dragu de la Biserica „Sfântul Haralampie” din Târgul Neamţ, care ne-a bucurat cu două cântece deosebite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu