vineri, 13 februarie 2015

Octogenarul scriitor - Petru Cărare


Petru Cărare, poet, prozator, dramaturg, traducător și publicist – s-a născut la 13 februarie 1935 în comuna Zaim, județul Tighina.

„Elucidarea locului, a valorii și a semnificației scrierilor lui Petru Cărare în istoria literaturii române din Moldova de Est nu este nicidecum o operație ușoară. O deosebită literatură de specialitate este consacrată analizei viziunilor cărăriene; o enumerare aproape exaustivă a titlurilor volumelor scrise de Petru Cărare, dar și o analiză minuțioasă, i-a preocupat mai mult timp pe colaboratorii Laboratorului de cercetări literare și bibliografie „Onisifor Ghibu”.
....
Cu toate ciudățeniile sale (Mihai Cimpoi) și în pofida impedimentelor cunoscute (sic!), scriitorul nonconformist a continuat să aplice scrierilor un variat artistism, debitându-le sonor și rămânând un autor reprezentativ al perioadei sale scriitoricești”

 (Vitalie Răileanu. Cărările care ne duc  spre cărțile adevărului. În: Petru Cărare – scriitor nonconformist. Chișinău, 2013, p. 6).


„Scriitor înzestrat din belșug cu simțul umorului, descendent din glumă, pătărania, prăjitură populară, ale căror spontanietate, putere de sugestie și alte particularități și le-a însușit din tinerețe, Petru Cărare a fost de la început un os în gâtul regimului de odinioară, care l-a „răsplătit” cu marginalizare, suspendarea spectacolelor montate după piesele lui (Umbra Domnului) și chiar expulzarea din capitala republicii (a făcut doi ani de jurnalistică în raionul Telenești).
Însă pământeanul și demnul urmaș al lui Alexei Mateevici n-a încetat nici o clipă să spună adevărul, nu s-a lăsat intimidat, ci – dimpotrivă – a evoluat mereu, impunându-se, în cele din urmă, ca un scriitor umorist (rareori satiric) de certă valoare.”

(Exegetul Ion Ciocanu despre Scrierile lui Petru Cărare – sensibile la semnele timpului. În: Petru Cărare – scriitor nonconformist. Chișinău, 2013, p. 40).


Cititorii bibliotecii „Onisifor Ghibu” sunt invitaţi să contempleze expoziţia fotografică, realizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la naşterea scriitorului, cu genericul 


Petru Cărare - un Creangă al basarabenilor
Astăzi, elevii Liceului Teoretic „Vasile Vasilache” au participat la vernisarea acestei expoziții fotografice și la prezentarea unei reviste bibliografice, realizată de Margareta Cebotari,  în baza expoziției de carte dedicată scriitorului Petru Cărare. 
Fiind organizată în colaborare cu Biblioteca Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, cititorii au posibilitatea de a cunoaște unele din primele apariții editoriale ale cărților scriitorului Petru Cărare.

Mai multe imagini ale acestei expoziții pot fi vizualizate pe Pagina FB a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu