luni, 16 februarie 2015

Memoria Timpului…

     Numai Bibliotecile sunt memorie, sigură şi durabilă a omenirii […], spunea un deosebit scriitor clasic încă în secolul al XIX-lea. S-ar părea că această afirmaţie îşi poate pierde actualitatea, acum, la un început de secol, la început de mileniu trei, însă evenimentele cultural-artistice concepute şi înfăptuite de Biblioteca „Onisifor Ghibu”, ne vorbesc/afirmă altfel.
În ziua de vineri, 13 februarie, împreună cu Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Muzeul Naţional de Literatură Română „Mihail Kogălniceanu” am organizat un simpozion cu genericul Poetul Grigore VieruApologetul şi Mărturisitorul şi conferinţa ştiinţifică Petru Cărare – o viaţă în căutarea adevărului. Trebuie de amintit, că ambele manifestări au avut loc extramuros.
Atât cititorii noştri, cât şi numeroşii vizitatori şi oaspeţi au ascultat cu mare atenţie alocuţiunea preşedintelui Uniunii Scriitorilor Arcadie Suceveanu, ale cercetătorilor literari Ion Ciocanu, Tudor Palladi, a scriitorilor Boris Marian, Vladimir Beşleagă, Vlad Zbârciog şi Directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, a vorbit în amănunte despre volumul de exegeze literare – Petru Cărare – scriitor nonconformist, elaborat în Laboratorul de cercetări literare şi Bibliografie „Onisifor Ghibu”.
Apoi, în Sala cu Cămin a U. S. M. a urmat simpozionul – Poetul Grigore Vieru -Apologetul şi Mărturisitorul care afirma: „Poezia mea vine din marea singurătate şi grea suferinţă”.
Emoţionant şi deosebit de sincer a vorbit doamna Raisa Vieru, soţia poetului martir, care a venit să-şi împărtăşească marea bucurie argumentată ce ţine de apariţia volumului de mărturii despre Grigore Vieru – Omul duminicii (apărut la editura Prut Internaţional), volum editat chiar în ajunul celor 80 de ani ai Poetului românimii.
Criticul Ion Ciocanu a menţionat că astăzi Grigore Vieru trăieşte a doua sa viaţă şi va rămâne cel care a transformat poezia noastră în Mare Poezie.
Actriţa Ninela Caranfil a venit cu o surpriză, prezentând CD-ul „Cântare copilărieicântare Limbii române”, în lectura căreia au răsunat cele mai frumoase poeme din creaţia lui Grigore Vieru.

Un studiu destul de interesant l-a prezentat şi cercetătoarea Nina Negru, vorbind despre generaţia şaizecistă, din care face parte şi Grigore Vieru.
Universitarul Dumitru Apetri a menţionat, cât de importantă este pentru studenţii Facultăţii de Litere opera poeţilor Grigore Vieru, Liviu Damian şi Petru Cărare pentru a conştientiza adevărata valoare literară a volumelor semnate de aceşti autori.
Unul din cei mai lirici poeţi ai timpului dat – Vasile Romanciuc i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi, dacă doresc să-l cunoască mai bine pe Grigore Vieru, să citească cu mare luare aminte volumul „Omul duminicii”, care este o carte a nedespărţirii cu Poetul, deoarece nimeni nu vrea să vorbească despre Grigore Vieru la timpul trecut. Criticul literar Vitalie Răileanu a remarcat universalitatea scriitorului Grigore Vieru, opera căruia trebuie să devină un capitol indispensabil din manualele şcolare şi universitare. Apoi a urmat intervenţia istoricului Ion Buga, care a propus să venim cu iniţiativa de a continua Bulevardul „Grigore Vieru” până la Strada pietonală, aflată în faza finală a reconstrucţiei, s-a vorbit şi despre reanimarea izvorului „Grigore Vieru”, care rămâne acel cleştar de apă vie şi poezie atât de necesar nouă acuma.
Panoramic, astfel s-au prezentat aceste două manifestări organizate de Biblioteca „Onisifor Ghibu” în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, confirmând adevărul aforistic: „Personalităţile sunt adevăratele pietre de temelie a unui neam”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu