joi, 19 februarie 2015

Unele aspecte evolutive ale activității BM „B P. Hasdeu” în anul 2014


De curând Biblioteca „Onisifor Ghibu” a fost gazdă primitoare pentru colegii Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, adunați într-o ședință lunară de totalizare a activităților desfășurate.
De această dată, totuși, a fost o ședință mai deosebită, deoarece au fost prezentate, de către Elena Butucel, prim-vicedirector al BM „B. P. Hasdeu”, unele totaluri și  evaluări ale performanțelor în  muncă, obținute de marele colectiv, de peste 300 angajați ai tuturor filialelor, care constituie rețeaua Bibliotecii Municipale a Chișinăului. Toți acești indici, cantitativi și calitativi, sunt reflectați în Raportul General al BM „B.P. Hasdeu”, iar roadele muncii creative ale angajaților contribuie, din an în an, la consolidarea imaginii unei instituții culturale de înaltă apreciere în domeniul profesional și de atracție pentru publicul chișinăuian și republican.

Un alt moment deosebit al acestei ședințe a fost invitarea  managerilor  de departamente și a șefilor de filiale de a reflecta  împreună asupra activității BM „B. P. Hasdeu” în anul 2014, prin metoda SWOT: puncte tari – puncte slabe; amenințări – oportunități. Participanții au lucrat în echipe, create conform criteriilor: biblioteci pentru copii, biblioteci specializate, biblioteci ale minorităților naționale, biblioteci deschise în parteneriat cu Biblioteci Județene din România, manageri ai Departamentelor BM. Tatiana Coșeri, director-adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, a moderat această activitate, explicând care este scopul echipelor formate:  de evalua și a expune succint, pe coli de  flipkart,  cele mai importante realizări ale muncii în anul precedent, cât și obstacolele întâlnite în executarea unor obiective, schițând și unele oportunități de viitor.
Nu a fost atât de ușor să fie selectate, în scurt timp, și să fie expuse pe coala de flipkart, multiplele succese ale fiecărei filiale în parte. Nu puține au fost și obstacolele remarcate, schițînd și unele oportunități de depășire a acestora. Dar nu toate depind doar de colectivele de muncă ale filialelor, unele necesitând investiții financiare de proporții, cum ar fi reparația încăperilor și procurarea echipamentului tehnic, pentru o dotare în măsura necesităților publicului deservit.


Câte un reprezentant al fiecărui grup a adus la cunoștința întregii asistențe totalurile expuse pe flipkart. Au urmat discuții destul de consistente, după conținut și formă, polemici între directorii de filiale, administrație și managerii departamentelor BM „B.P. Hasdeu”, pentru a găsi metode mai eficiente de a continua și promova inițiativele de succes și a soluționa, în măsura posibilităților, momentele care frânează, într-o oarecare măsură, dezvoltarea a noilor servicii pentru publicul aflat în aria de deservire a bibliotecilor publice.

 

   
În finalul ședinței, conform bunei tradiții a BM „B. P. Hasdeu” au fost felicitați angajații care au ajuns la o vârstă aniversară, iar urările de bine i-au înnobilat în mod deosebit.
Imagini de la această activitate pot fi vizualizate pe Pagina FB a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu