vineri, 27 martie 2015

Mateiu Ion Caragiale - un autor pasionat de aristocraţie (130 de ani de la naştere)


  

"Un curent de lirism trece prin temeliile întregii sale opere. Chiar în versurile tinereţii sale, cuprinzând evocarea unor figuri din trecut, simţim uneori că poetul se reprezintă pe sine. Cât despre celelalte producţii pe care ni le-a lăsat, nuvela Remember şi scurtul roman Craii de Curtea-Veche, ele sunt povestiri debitate la persoana întâi, în care mai toţi eroii izolează şi dezvoltă câte una din însuţirile felului de a fi al povestitorului, prezent şi prin atmosfera care învăluie întregul. "
Tudor Vianu

 Mateiu Ion Caragiale(1885-1936) prozator, poet şi istoric, a fost primul fiu al scriitorului Ion Luca Caragiale. Stilul său original a fost asociat cu modernismul şi simbolismul. Cea mai apreciată scriere a sa este povestirea Remember (1921), urmată de romanul Craii de Curtea-Veche (1929), pentru care a primit premiul societăţii scriitorilor români. Urmează Sub pecetea tainei şi Soborul ţaţelor. Postum, apare placheta de versuri Pajere.

Expoziţie virtuală

Din creaţia literară a lui Mateiu I. Caragiale.


 Opere / Mateiu I. Caragiale. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1994. - 477 p.


Volumul cuprinde opera sa literară: Pajere, Remember, Craii de Curtea-Veche, Sub pecetea tainei, cea publicistică, geneologistică, memorealistica şi corespondenţa, pentru ca lectorul să dispună, într-un singur corp, de întregul portofoliu al creaţiei scriitorului.

Craii de Curte-Veche / Mateiu I. Caragiale. - Ch.: Cartier, 2006. - 136 p.

 Este alcătuit din patru părţi, Întâmpinarea crailor, Cele trei hagialâcuri,  Spovedanii şi Asfinţitul crailor. Taina se alcătuieşte în jurul câtorva personaje ciudate, purtând asupra lor un destin blestemat, din obscure cauze atavice. Romanul evocă nostalgic, într-un limbaj arhaizat,  mari bogăţii stilistice, o lume fascinantă în care, tot astfel, culmi ale elevaţiei se împletesc strâns cu abjecţii ale celor mai reprobabile moravuri, într-o simbioză de o originalitate neântrecută.

 Remember / Mateiu I. Caragiale ; text ingr. de Perpessicius ; postf. de Mircea Vaida-Voevod.- [S. l.], [s. a.] (Tip. Luceafărul). - 74 p.
 În nuvela Remember, eroul, se prezintă sub numele de Aubrey de Vere, exhibă toate însemnele unei stirpe străvechi, la finele sale rasiale. Este povestea unui aşa-zis "fapt divers" tragic în realitate, a cărui taină rămâne nedezlegată. Motivul tainei fără de sfârşit domină cu autoritate întreaga operă mateină, pe diverse paliere. Tot aici apare Povestitorul ce va marca toate prozele mateine.


 Sub pecetea tainei / Mateiu I. Caragiale. - Cluj : Ed. Echinox, 1994. - 136 p.

Se situează aparent în categoria romanului detectivist, iar în realitate rămâne în zona evocărilor. Un poliţist vârstnic narează cazuri dintr-o lungă carieră, dar nu din unghiul, caracteristic genului, al dezlegării unei enigme, ci, dimpotrivă, al aceleiaşi vocaţii de acoperire a tainei. Mateiu I. Caragiale în critica literară

 Mateiu I. Caragiale: [biogr., ref. critice] // 100 cei mai mari scriitori români / pref. de Eugen Uricaru ; coord. : Mircea Ghuiţulescu. - Bucureşti : Ed. Lider : Ed. Star, [s.a.] - P. 155-157.
În toate operele sale, ce se scriu pe masură ce se narează, M. Caragiale face aluzie, din perspectiva martorului,la ciudate întâmplări trăite, al căror sens i-a rămas lui însuşi necunoscut. el nu mai este scriitor omniscient, ci personajul pierdut printre făpturile sale inventate, despre care nu ştie nimic.
Mateiu I. Caragiale: [biogr., ref. critice] // Scriitori români / coord. : Mircea Zaciu, Nicolae Gheran. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1978. – P. 118-131.


Destinul lui Mateiu I. Caragiale este unic în literatura română. Nu prin notorietate, nu prin dimensiunea operei, nu prin influenţa exercitată asupra contemporanilor, ci prin biografia sa structurată pe o ciudată combinaţie de frustrare familială şi socială, de autoiluzionare şi de impostură. Ele puteau conduce la configurarea unui personaj detestabil, rămas în conştiinţa publică doar ca fiu al lui Ion Luca Caragiale. Or iată că, asociată unui talent literar ieşit din comun, combinaţia aceasta, dificil de acceptat în planul bunului simţ comun, a declanşat procesul de matu­rizare artistică a unui scriitor care a produs o operă de dimensiuni reduse, dar de o stranie şi nepieritoare frumuseţe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu