marți, 26 mai 2015

Lansarea volumului de critică literară "Priviri pe furiş" de Dumitru Crudu

   În Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, 26 mai 2015, a avut loc lansarea volumului de critică literară Priviri pe furiş de Dumitru Crudu. Moderatorul acestei lansări fiind scriitorul Nicolae Spătaru care l-a felicitat pe scriitor pentru succesul obţinut.

 Criticul şi istoric literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, Vitalie Răileanu a menţionat că volumul lui Dumitru Crudu nu este o simplă exercitare a libertăţii de a se exprima, autorul promiţându-şi adevărata intenţie de cronică literară într-un mod foarte original. 

Este convins că valenţele sale critice vor fi apreciate şi e cazul să revoluţioneze faţă de critica basarabeană.

   Magistrul în filologie, Maria Pilchin, menţionează că, „Priviri pe furiş” pare în primul rând să fie un manifest al criticului şi eseistului literar Dumitru Crudu. Paginile volumului conţin o scriitură pe care unii o vor considera-o un corpus de texte critice, alţii o vor declara-o eseuri literare, care pornesc de la lectura unor cărţi. Noi o vom numi-o scriitură metatextuală. Autorul parcă îţi povesteşte tezele sale critice de la tribuna literaturii, doar că tribuna e scoasă din universitate, academie, muzeu, bibliotecă etc. şi este pusă în mijlocul unui trotuar, unde criticul îşi perorează ideile ca într-un Hyde Park, abandonând demonstraţiile cu pretenţii ştiinţifice. „Am învăţat din această carte, iar o carte care te învaţă o poţi considera a ta”, susţine Maria Pilchin.
    Scriitorul Andrei Burac a rămas impresionat de titlul cărţii, deoarece nu l-a cunoscut până în prezent pe Dumitu Crudu în calitate de critic. L-a încurajat să practice şi în continuare mai multe genuri literare. A fost o mare surpriză că a apărut un critic care a scris foarte exact, curajos, despre scriitorii de ieri şi de azi.
   Cercetătorul literar, Nina Corcinschi,  menţionează că, titlul cărţii rezonează foarte bine cu ceea ce face autorul în critica literară. Are un mod de scriere spontan şi interesant în acelaşi timp.

   Scriitorul Grig Chiper a vorbit despre limbajul acestui volum de cronici. În volum este abordată o problemă sau un set de probleme şi acest set este felul lui de a fi, de a vorbi (a autorului – Dumitru Crudu).
   Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu  se bucură că un poet/scriitor este un om care vrea şi ştie să gloseze, arată noi virtuţi şi noi faţete ale literaturii noastre. Dumitru Crudu ştie să scrie foarte rapid, fără complexe, lejer, descătuşat şi extraordinar de bine. Este un scriitor foarte bun, are la bază literatura română şi literatura universală, are o bună carcasă teoretică şi lecturi la zi. Este un scriitor nemaipomenit.
   Magistrul  în filologie germană, Ivan Pilchin a menţionat că Dumitru Crudu este un om foarte atent la ce se întâmplă în literatură şi în cercul lui de colegi. Este un scriitor polivalent care a scris dramaturgie, eseuri, poezii şi cronici. Textele demonstrează o luare de poziţie, un fel de lait motiv faţă de trecutul istoric, literar şi nu numai.

  Scriitoarea Călina Tifan a accentuat că domnul Crudu este un scriitor hiperactiv, s-a făcut remarcat ca poet şi dramaturg. Astăzi critica nu se bucură de statutul de odinioară, dar acest fel de critică, de cronici de întâmpinare are priză la cititori. Cei care vor să citească literatură sau poezii au nevoie de aceste cronici.

 
  La finalul activităţii, scriitorul Dumitru Crudu a mulţumit celor prezenţi pentru susţinere şi a promis că va veni cu noi cărţi de critică, proză şi poezii.    
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu