marți, 26 mai 2015

Dante Alighieri - cel mai mare scriitor european din Evul Mediu - 750 ani de la naştere

Dante era de statură mijlocie, cu un umblet grav şi liniştit. Avea o faţă lungă, nasul acvilin, ochii mari, pielea brună, părul negru şi des, totdeauna cu o căutătură melancolică şi gânditoare” 
                                                                                       (Giovanni Boccaccio)
Durante degli Alighieri (Dante Alighieri) (n. 29 mai 1265, Florenţa - d.14 septembrie 1321, Ravenna) a fost un poet şi filozof italian, om politic florentin, cel mai mare scriitor european din Evul Mediu. Autor al „Divinei Comedii”, capodoperă a literaturii universale, Dante este primul mare poet de limbă italiană, Sommo Poeta („poet în cel mai înalt grad”).
Dante Alighieri se naşte la Florenţa într-o familie din mica nobilime, tatăl - Alighiero di Bellincione - se ocupa cu negustoria. Mama - Gabriella degli Abati - i-a murit în copilărie, iar tatăl atunci când Dante avea 17 ani. Cel mai semnificativ eveniment al tinereţii, după cum singur spune în opera sa „La Vita Nuova”, este întâlnirea în 1274 cu Beatrice (nobila florentină Bice di Folco Portinari), pe care o vede în numai trei ocazii, fără să fi avut oportunitatea de a-i vorbi vreodată. Îndrăgostit de ea până la adoraţie, Beatrice devine simbolul angelic al graţiei divine, pe care o va cânta exaltat în„La Vita Nuova” şi mai târziu în „Divina Commedia”.

Opera lui Dante Alicheri în colecţia Bibliotecii „Onisifor Ghibu”
Dante, Aligheri. Divina comedie: Infernul / Aligheri Dante. – trad. : George Coşbuc. – Chişinău : Ed. Cartier, 2001. – 224 p.
Dante, Aligheri. Divina comedie: Paradisul/ Aligheri Dante. – trad. : George Coşbuc. – Chişinău : Ed. Cartier, 2001. – 240 p.
Dante, Aligheri. Divina comedie: Purgatoriul / Aligheri Dante. – trad. : George Coşbuc. – Chişinău : Ed. Cartier, 2001. – 232 p.
Dante, Aligheri. Vita nuova = Viaţa nouă / Aligheri Dante. – trad. : Oana Busuioceanu, Romulus Vulpescu ; pref. : Corrado Bologna. – Bucureşti : Ed. Humanitas, 2009. – 248 p.

Despre viaţa şi opera lui Dante Alicheri:
Avalle, Darco Silvio. Modele semiologice în comedia lui Dante /  Darco Silvio Avalle. – Bucureşti : Ed. Univers, 1979. – 215 p.
În acest volum sunt descrise categoriile motivelor identificate aici cu macrosemne narative de tipul celor studiate de Propp. Acestea, mai mult decât celelalte, permit un discurs semiologic coerent, fie în ce priveşte definiţia obiectului, fie în raport cu problema propriu-zis antropologică a valorilor culturale.

Balaci, Alexandru. Figuri celebre : Dante / Alexandru Balaci. – Bucureşti : Ed. Gramar, 1995. – 280 p.
Viaţa lui Dante Alichieri nu poate fi reconstituită decât pe fragila schemă fluctuantă autobiografică a capodoperelor sale, Vita Nuova şi Divina Comedie. Punctele de reper sunt prea puţine pentru înălţimea lor, străbate zone de întuneric absolut. Se spune că există tot atâtea bibliografii danteşti, câţi bibliografi, ei putând broda de multe ori cu ajutorul imaginaţiei şi al fanteziei.

Boccaccio, Giovanni. Viaţa lui Dante / Giovanni Boccaccio ; trad. : Ştefan Crudu. – Ch. : Ed. Litera, 1994. – 143 p.
Dante Alighieri – unul dintre cei mai străluciţi poeţi ai tuturor viacurilor.
(Giovanni Boccaccio) 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu