luni, 5 octombrie 2015

ZIUA MONDIALĂ A PEDAGOGULUI

Profesorii sunt creatorii celorlalte profesii
„Profesorul este ca o lumânare
care îi luminează pe alţii,
consumându-se pe sine”.
Giovanni Ruffini
Cerchez, Nicolae I. Didactica specialităţilor agricole / Nicolae I. Cerchez; pref. de acad. Valeriu D. Cotea. – Iaşi : Polirom, 2005. – 288 p.
Transformările actuale pun tot mai acut problema modernizării agriculturii, dezvoltării rurale şi protecţiei mediului, ceea ce necesită o formare şi organizare atentă, continuă şi eficientă în procesul de implementare a ştiinţelor agricole în sfera producţiei şi a vieţii rurale. În acest sens, lucrarea pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi instrumentele de acţiune şi căile practice de formare profesională.

Cristea, Sorin. Teorii ale învăţării: modele de instruire / Sorin Cristea. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 192 p.
Cartea reprezintă rezultatul lecturilor angajate special la nivelul unor texte fundamentale, citate şi evocate în literatura de specialitate. Autorul valorifică studiile publicate anterior, restructurate, dezvoltate şi completate în contextul acestei cărţi. Teoriile învăţării ocupă un spaţiu important în programele de perfecţionare ale cadrelor didactice. Astfel, constituind una dintre resursele care fundamentează psihologic procesele şi produsele curriculumului.

Enache, Roxana. Marketing educaţional / Roxana Enache, Alina Brezoi, Alina Crişan. – Iaşi : Institutul European, 2013. – 158 p.
Lucrarea propune parcurgerea unor aspecte practice ale marketingului educaţional, supunând atenţie cititorului un studiu de caz ce conţine un plan de marketing şi de management realizat de o unitate şcolară. Prin problematica abordată, volumul se adresează cititorilor preocupaţi de dezvoltarea personală în domeniul managementului şi marketingului educaţional.


Iucu, Oana. Didactica ştiinţelor juridice şi administrative / Oana Iucu. – Iaşi : Polirom, 2007. – 240 p.
O lucrare comprehensivă de metodica predării ştiinţelor juridice şi administrative, ce acoperă întreaga tematică a cursurilor cu aceeaşi titulatură introduse la facultăţile de drept şi cele de administraţie publică. Sunt prezentate în maniera sistematică şi ilustrate cu exemple toate componentele didacticii, cu aplicare la ştiinţele juridice şi administrative.


Negovan, Valeria. Psihologia învăţării – forme, strategii şi stil / Valeria Negovan. – Bucureşti : Ed. Universitară, 2007. – 279 p.
Lucrarea se adresează mai ales studenţilor de la facultăţile de psihologie, dar şi celor care continuă să înveţe pentru a face faţă provocărilor din ce în ce mai complexe ale vieţii.

Pâslaru, Vlad. Principiul pozitiv al educaţiei : studii şi eseuri pedagogice /Vlad Pâslaru. – Chişinău : Civitas, 2003. – 320 p.
Volumul include cele mai reprezentative lucrări ale autorului din perioada edificării unui învăţământ naţional şi democratic în Moldova. Cartea are o valoare istorico-pedagogică, reconstituind evenimente şi activităţi semnificative care au format temelia educaţiei şi învăţământului în R. Moldova.


Sălăvăstru, Dorina. Psihologia educaţiei / Dorina Sălăvăstru. – Iaşi : Polirom, 2004. – 288 p. 
Profesorul trebuie să găsească cele mai potrivite căi de comunicare şi de influenţare a personalităţii elevilor. Dorina Sălăvăstru răspunde explicit, cu argumente şi soluţii, oferind studenţilor şi cadrelor didactice o teorie structurată pe un fundament practic, aliniată ultimelor noutăţi în materie de politica educaţională. „Psihologia educaţiei” completează în mod fericit volumul realizat anterior de Catedra de Psihologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi („Psihologie şcolară”, A. Cosmovici şi L. Iacob, coordonatori), ambele constituind instrumente de lucru ce nu trebuie să lipsească din biblioteca unui specialist.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu