miercuri, 7 octombrie 2015

Chişinăul – oraş istoric din inima noastră

Revistă bibliografică

Chişinău: album în 4 limbi / coord. : Mihai Potârniche. – Chişinău : Litera International, 2008. – 176 p.
Chişinăul are un prezent plin de trecut şi de viitor. Ceea ce reprezintă: o inimă care pulsează în ritmul acestor vremuri pline de zbucium şi de speranţe în schimbare. Chişinăul – oraş cu parcuri şi bulevarde largi, cu case vechi şi blocuri moderne – e frumos în orice anotimp al anului. Chişinăul are un prezent plin de trecut şi de viitor. Pe hartă el are conturul unei inimi. Ceea ce şi este: o inimă care pulsează în ritmul acestor vremuri pline de zbucium şi de speranţe în schimbare.
Ciobanu, Ştefan. Chişinăul / Ştefan Ciobanu. – Chişinău : Museum, 1996. – 80 p.
Prin prezentul volum, punem la îndemâna cititorilor una din cele mai interesante lucrări ale renumitului istoric basarabean Ştefan Ciobanu. Autorul ne vorbeşte despre istoria oraşului şi anume: Chişinăul este unul din puţinele oraşe, al cărui nume n-a suferit nici o schimbare. În mai multe acte  numele lui figurează astfel Chişinău iar în unele Chişnău, formă populară întrebuinţată şi acum, foarte rar – Cheşeneu, iar în documentele slavoneşti – Cheşenev, Chişenev, Chişinev.
Dron, Ion. Chişinău. Schiţe etnotoponimice / Ion Dron. – Chişinău : Ulysse, 2001. – 111 p.
Cartea este o lucrare de succes ce redă amănunţit date ce au marcat istoria Chişinăului. Autorul a pus accentul pe provenienţa numelor care le poartă sectoarele, cartierele, zonele locative din municipiu. Sunt prezentate mai multe versiuni legate de numele şi originea oraşului Chişinău, denumirile sectoarelor, satelor dispărute, râurilor etc. Astfel lucrarea este structurată în câteva capitole care abordează: Istoricul şi problema provenienţei numelui Chişinău; Foste staţiuni geto-dacice pe teritoriul Chişinăului; Din istoricul formării populaţiei şi aşezării Chişinău (sec. XV-XVIII); Denumiri de sectoare, cartiere, zone locative şi sate dispărute; Denumiri de râuri, văi şi pâraie; Denumiri false şi eronate în istoria Chişinăului; Din istoria devizei Chişinăului .

Halippa, Ioan. Chişinăul pe vremea lui Puşkin (1820-1823) cu 333 de intersecţii de Lica Sainciuc / Ioan Halippa, Lica Sainciuc. – Chişinău : Cartier, 2011. – 224 p.
Lucrarea Oraşul Chişinăul pe timpul aflării lui Puşkin (1820-1823) de Ioan Halippa a apărut cu peste o sută de ani în urmă, în 1899, şi a reuşit între timp să devină clasică. Ea a servit drept sursă pentru alţi autori. Drept suport topografic pentru lucrare a servit Harta Fedorov din 1834, care era de fapt un proiect. Lista străzilor din cartea lui Ioan Halippa serveşte drept bază pentru reconstrucţia Chişinăului pentru anii 20 ai sec. 19.

La răscruce de milenii. Chişinău sectorul centru – At the Crossroads of Millennia. Chisinau Central Sector / Concepţie: Leonid Bujor ; trad. în lb. engl. Zina Plămădeală. – Chişinău : Pro Art, 2003. – 160 p.
Pe paginile acestui album autorii vă propun să faceţi un popas în timp şi spaţiu, o călătorie, prin intermediul imaginilor fotografice, în Sectorul Centru al Municipiului Chişinău, pentru a vă convinge de frumuseţea oraşului, şi a oamenilor de aici.

Sainciuc, Lică. Chişinăul ascuns sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraş : [album] / Lică Sainciuc. – Chişinău : Lumina, 2014. – 160 p.
Cartea conţine o suită de imagini şi texte despre Chişinău. Autorul reia subiectul unor intersecţii în timp şi spaţiu ale străzilor şi caselor, reunite într-o schemă ce ţine de primele vetre, apoi de cele două domenii mănăstireşti de altădată (Galata şi sf. Vinere), extinse pe parohii, pieţe, cimitire, mahalale şi case de referinţă. Această carte se înscrie în lista puţinelor instrumente de cunoaştere a oraşului bazate pe documente, expertiză şi observaţii de lungă durată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu