marți, 14 februarie 2012

Andrei Lupan - Un lider de altădată

Revistă Bibliografică

Lupan, Andrei. Scrieri vol.1 .- Ch.: Cartea Moldovei, 2002.- 392p.

Prezenta ediţie în 2 volume a creaţiei lui Andrei Lupan e prima după introducerea în R. Moldova – în 1989 a grafiei latine. Volumul 1 cuprinde poezie. Un studiu al vieţii şi activităţii lui A.Lupan prefaţează cele două volume, iar postfaţa la primul volum reprezintă o analiză consacrată integral poeziei. La baza actualei ediţii stau volumele de sinteză apărute în timpul vieţii scriitorului sub supravegherea lui nemijlocită: Frate al pământului, Răbojul anilor, cele 3 volume de Scrieri, care au văzut lumina tiparului în 1973.
Lupan, Andrei. Scrieri vol.2 .- Ch.: Cartea Moldovei, 2002.- 432p.

 Ediţia Andrei Lupan Scrieri se află la vol.2 întitulat Publicistică Schiţe, eseuri, atitudini. Volumul cuprinde, pe lângă pozele şi schiţele de până la 1940, prezenţa masivă a scriitorului în viaţa literară şi socială de-a lungul întregii sale activităţi, activitate care este comportamentată conform unor principii tematice privind valorificarea moştenirii clasice, tineretul de creaţie, scriitorii cintemporani, relaţiile deosebite cu unii confraţi de condei cum ar fi G.Meniuc şi I.Druţă. volumul cuprinde şi materiale din arhiva scriitorului care completeză şi documenteză conţinutul capitolelor. Alături de schiţe, însemnări, apar şi extrase din interviuri, cuvântări rostite la congrese şi întruniri. Aceste materiale ar putea constitui temelia celui de al treilea volum Andrei Lupan Scrieri.

Cimpoi, Mihai. O istorie a literaturii române din Basarabia.- Ch.: Arc, 1996.-397p.

 Este absolvent al Școlii Agricole din Cucuruzeni (1929) și al Școlii de Viticultură din Chișinău (1934). În 1935 devine student al Facultății de Agronomie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași cu sediul la Chișinău. A absolvit Institutul Agricol din Chișinău (1941). După 1945, a exercitat funcțiile de președinte al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M. (1946-1962), secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. (1954-1971), președinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1963-1967), locțiitor al președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1967-1971). Până la sfârșitul vieții se consacră muncii de creație. 

Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010.- Ch.: Prut Internaţional, 2010.-599p. (menţiuni A. Lupan pag. 332-333) 

Poezia lui A. Lupan este extrem de ideologizată. Poetul a izbutit, totuşi, acolo unde a evitat materialitatea, spiritualizând imaginile (...) şi unde a îmbrăţişat formula barbiană, eliptică, uşor ermetică, uzând de cuvântul dur, pitoresc şi dedându-se unei gratuităţi sonore (...). barbianismul de tinereţe a cunoscut astfel o resurecţie evidentă, impunându-se în pofida pragmatismului ţărănesc etic şi estetic al poetului.
(M. Cimpoi)
Literatura română. Dicţionar-antologie de istorie şi teorie literară.- Ch.: Museum, 2001.-523p. (menţiuni A. Lupan pag. 324-326)

Operele de rezistenţă a lui Andrei Lupan se datoresc fidelităţii lui faţă de crezul exprimat în poezia sa. Poetul dovedeşte o subtilă artă a recreierii atmosferei în care s-a format personajul poeziei sale, versul său fiind simplu şi totodată capabil să evoce esenţialul. Creația literară de după 1945, reflectată în volumele Poezii (1947); Întrare în baladă (1954); Haz şi necaz (1957); Meşter-faur (1958); Frate al pământului (1962); Versuri (1962); Legea găzduirii (1966); Cărţile şi răbojul anilor (1969); Scrieri (în 3 vol., 1973); Gromovnic (1973); Magistrale (1976); Versuri (1982); Frate al pământului (1986); Scrieri (în 2 vol., 2002) ş.a.

Rachieru, Adrian Dinu. Poeţi din Basarabia: (un veac de poezie românească) .- Ch.: Ştiinţa, 2010.- 677p. (menţiuni A. Lupan pag. 105-111) 

 Agronom de meserie şi ilegalist în tinereţe, om politic cu funcţii înalte şi lider gospodăros al condeierilor moldoveni, Andrei Lupan s-a afirmat, trecând prin vâltoarea sărată a vieţii, fiind înainte de toate – un poet iute clasicizat, devenit bun naţional şi, tot în mare viteză, declarat cu o scriitură azi ilizibilă, cum susţin unele voci. Cu funcţii înalte şi onoruri, poetul Andrei Lupan, bătând la porţile lui Cronos, rămâne scriitorul vremurilor ce l-au plămădit....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu