miercuri, 15 februarie 2012

Limba maternă – comoară eternă

Listă bibliografică
 1. Vintilă-Rădulescu, Ioana. Limbile statelor lumii.Mică enciclopedie / Vintilă-Rădulescu,I.- Bucureşti: Meronia, 2007
 2. Hanganu, Aurelia Elemente latineşti şi greceşti în limbile moderne / Hanganu, Aurelia.- Chişinău : S.n.,2010
 3. Rousseau, Jean- Jacques. Eseu despre originea limbilor / Rousseau, Jean- Jacques. – Iaşi:Polirom,1999
 4. Cazacu, Tamara Bună ziua! Studiu incipient de limbă română pentru alolingvi / Cazacu, T.- Bucureşti:Cartier, 2000
 5. Limba română prin cultură şi civilizaţie.Material didactic pentru alolingvi.- Chişinău : S.n.,1997
 6. Frisch, Hemulth. Relaţiile dintre lingvistica română şi cea europeană / Frisch, Hemulth.- Bucureşti :Saeculum, 1995
 7. Limba care ne uneşte. Manual nivelul I. -Chişinău : Arhimedia,2004
 8. Limba care ne uneşte. Manual nivelul II. -Chişinău : Arhimedia,2004
 9. Limba care ne uneşte. Manual nivelul III. -Chişinău : Arhimedia,2004
 10. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare. .- Chişinău : S.n.,2003
 11. Cartaleanu, Tatiana. Limba română pentru toţi. / Cartaleanu, Tatiana. -Chişinău : Litera,2003
 12. Dicţionarul ilustrat al limbii române pentru elevi. – Iaşi: Porţile Orientului,2011
 13. Limba română- adevărata mea patrie. – B.,Chişinău : Litera Internaţional,2005
 14. Mateevici, Alexei. Limba noastră / Mateevici, Alexei.- Chişinău : Luminătorul, 1997
 15. Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române / Ciocanu,Ion.- Chişinău:Garuda – art, 1999
 16. Bulgăr, Gh. Limba română / Bulgăr, Gh. .-Bucureşti :Vox, 1995
 17. Munteanu, Eugen Introducere în lingvistică / Munteanu, Eugen. – Iaşi:Polirom,2005
 18. Limba română. Manual pentru studenţii alolingvi.- Chişinău:Epigraf, 2000
 19. Wald, Lucia.Ce limbi se vorbesc pe glob? / Wald, Lucia.- Bucureşti :Ştiinţifică, 1968
 20. Melnic, Vasile. Mîndria şi speranţa noastră / Melnic, Vasile.- Chişinău :F.E.P.”Tipografia Centrală”, 1999
 21. Crăciun, Boris. Povestea limbii române / Crăciun, Boris. – Iaşi: Porţile Orientului,2004
 22. Dascălu-Jinga, L. Melodia vorbirii în limba română / Dascălu-Jinga, L.- Buc.:Univers enciclopedic, 2001
 23. Molan, Vasile. Limba noastră-i o comoară / Molan, Vasile.- Bucureşti:Petrion, 1991
 24. Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă.– Iaşi:Polirom,2010
 25. Sala, Marius Limbile Europei / Sala, Marius.- Bucureşti :Univers enciclopedic, 2001
 26. Limba română şi varietăţile ei locale.- Bucureşti :Academia Română, 1995
 27. Rădulescu, Ilie-Ştefan.Să vorbi, şi să scriem corect / Rădulescu, Ilie-Ştefan.- Bucureşti :Niculescu, 2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu