joi, 2 februarie 2012

Grigore Vieru - poetul arhetipurilor

                                                                                                                                Tabel cronologic
1935 - Grigore Vieru se naşte la 14 februarie în satul Pererâta, judeţul Hotin (azi raionul Briceni)
1942-1949 - Îşi face studiile primare şi secundare în satul natal
1953 - Absolveşte Şcoala medie nr. 2 din orăşelul Lipcani
1953-1958 - Studiază la Facultatea de Filologie şi Istorie a Institutului Pedagogic "Ion Creangă" din Chişinău
1957 - Debutează editorial cu placheta de versuri pentru cei mici Alarma la Editura Şcoala Sovietică ;
1958 - La Editura Şcoala Sovietică îi apare a doua carte de versuri pentru copii Muzicuţe;
1959 - Se căsătoreşte cu Raisa Nacu, profesoară de română şi latină; Se angajează ca redactor la revista pentru copii "Scânteia leninistă"
1960 - O nouă apariţie editorială - cartea La fereastra cu minuni, Editura Cartea Moldovenească
1961 - Activează ca referent la Uniunea Scriitorilor din Moldova şi redactor la Editura Cartea Moldovenească; La Editura Cartea Moldovenească sunt editate cărţile Bună ziua, fulgilor, Făt-Frumos, curcubeul, Ce poezie ştii tu?; Se naşte primul copil, fiul Tudor
1961-1963 - Lucrează la Editura Şcoala Sovietică
1963 - Devine consultant la Uniunea Scriitorilor din Moldova; Debutează cu prima culegere de povestiri Soarele cel mic la Editura Cartea Moldovenească. La aceeaşi editură văd lumina tiparului culegerea de versuri: Mulţămim pentru pace, culegerea de versuri, povestiri şi cântece Făguraşi, cartea Cum mi-am învăţat băiatul cifrele şi număratul
1968 - Apare volumul de poeme Numele tău (Editura Cartea Moldovenească), prefaţat de Ion Druţă şi apreciat de critica literară drept cea mai originală apariţie poetică din ultimii ani;
1969 - Editează culegerea de versuri pentru copii Duminica cuvintelor, Editura Lumina,
1970 - Editura Lumina scoate de sub tipar cartea Trei iezi şi culegerile scrise în colaborare: Codrule, codruţule cu Spiridon Vangheli, Abecedar cu Spiridon Vangheli, M. Aftenii şi alţii;
1971 - La Editura Cartea Moldovenească, în colecţia "Mioriţa”, apare antologia Versuri cu o prefaţă de George Meniuc şi volumul Cântece de dragoste
1972 - Bucură cititorii cu o nouă culegere de cântece pentru copii Soare, soare
1973 - Vizitează pentru prima dată România. Se întâlneşte cu redactorii revistei "Secolul XX" şi cu poetul Nichita Stănescu, care îi devine un prieten de suflet
1975 - Este editat volumul de poezii Mama, ilustrat de Igor Vieru, la Editura Lumina
1976 - Apar volumele Versuri şi Un verde ne vede la Editura Lumina
1978 - Poetul devine laureat al  Premiului de Stat al Moldovei pentru culegerea de versuri Un verde ne vede; La Editura Junimea (Iaşi) apare volumul Steaua de vineri;
1980 - Începe colaborarea  cu Doina   şi   Ion  Aldea-Teodorovici; Apare   volumul   de   poezii Fiindcă iubesc la Editura Literatura artistică şi culegerea de cântece pentru copii Să creşti mare; Se realizează filmul televizat despre Grigore Vieru  Aproape
1981 - La Editura Albatros din Bucureşti apare, în colecţia „Cele mai frumoase poezii”, volumul Izvorul şi clipa cu prefaţă  de Marin  Sorescu şi cu un portret de Sabin Bălaşa
1984 - Este decorat cu Ordinul "Prietenia popoarelor"
1987 - Sunt editate culegerea de cântece Poftim de intraţi şi cartea de poezii, creionări, interviuri, note Cel care sunt, prefaţă şi selecţie de Mihai Cimpoi, Editura Literatura artistică. Pentru prima oară Grigore Vieru se lansează şi ca autor de melodii pentru copii
1989 - Apar cărţile pentru copii Să facem cunoştinţă, Spune-i soarelui o poezie şi Cine crede - culegere de interviuri, publicistică, poezii, melodii, Editura Literatura artistică, Este ales deputat al poporului.
1990 - I se acordă Premiul Mare pentru literatură al Fundaţiei "Crescent", Bucureşti; Este ales membru de onoare al Academiei Române. Cuvântul de laudatio este rostit de Zoe Dumitrescu-Buşulenga
1992 - I se conferă Titlul onorific "Scriitor al poporului din Republica Moldova"; Este deţinătorul Premiului revistei "Europa" pentru poziţia lui realistă cu referire la unitatea naţională; Academia Română îl propune pentru Premiul Nobel pentru Pace; La Electrecord apar discurile: "Răsai" cu cântece pe versuri de Grigore Vieru,
1993 - Este ales membru corespondent al Academiei Române;
1995 - Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani poetul este sărbătorit oficial la Chişinău, Bucureşti, Iaşi; Este ales membru al Consiliului de administraţie pentru Societatea Română de Radiodifuziune
1996 - Este decorat cu Ordinul Republicii; Laureat al Premiului Centrului Internaţional Ecumenic pentru Dialog Spiritual; La Chişinău apar cărţile Frumoasă-i limba noastră, Cartea ghioceilor şi Vesiolai azbuka;        
2005 - Este sărbătorit cu ocazia jubileului de 70 de ani. Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău îi acordă Titlul de Doctor Honoris Causa. La Universitatea de Medicină se organizează Teatrul Studențesc Model ”Grigore Vieru”; La Sala cu Orgă se desfăşoară un spectacol de omagiere a poetului, iar la Teatrul Republican de Păpuşi  „Licurici” are loc premiera spectacolului Planeta de rouă după versurile lui Grigore Vieru; La Editura Litera  Internaţional apare Albinuţa într-o nouă ediţie revăzută şi completată;       
2007 - Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova îi conferă Titlul Doctor Honoris Causa; Este deţinătorul Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de la Geneva pentru Proprietate, Intelectuală Eveniment cultural unic la Bucureşti: Fuego îl cântă pe Grigore Vieru
2008 - Volumul Taina care mă apără, apărut în colecţia "Ediţii critice" a Editurii "Princeps Edit", Iaşi, este desemnat "Cartea anului" la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău şi premiat la Salonul Internaţional de Carte românească de la Iaşi; Şcolii primare nr. 83 din municipiul Chişinău i se conferă numele poetului, Este laureat al săptămânalului "Literatura şi arta"
2009 - La 18 ianuarie, ora 1.20, poetul Grigore Vieru s-a stins din viaţă. La 19 ianuarie, Preşedintele României Traian Băsescu a semnat decretul privind conferirea post-mortem a Ordinului Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce poetului Grigore Vieru  
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu