joi, 9 februarie 2012

Grigore Vieru - fiinţă întru poezie

Revistă bibliografică

101 poeme / Grigore Vieru.- Ch.: Asoc. Ideal, 2011.-108p.
                                              Autobiografică     
Mama mea viaţa-ntregă         
A trăit fără bărbat.
Prea singuri eram în casă   
Ploi cu grindină când bat.
                                             Mama mea viaţa-ntregă,
                                             Stând la masă, ea şi eu,
                                             Se aşeză între mine                
                                             Şi Preabunul Dumnezeu.


Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru.- Bucureşti: Jurnalul, 2009.-285p.  
Această carte este dedicată unui alt mare nume al literaturii române, Grigore Vieru, a cărei poezie se va eterniza prin străfulgerările de geniu care o susţin şi p luminez dinăuntru, este o datorie morală şi existenţială, dar şi estetică, a meseriaşului.
În trupul lui firav şi sufletul lui mare, în inima lui, care nu a mai avut puterea să lucreze, într-o noapte de ianuarie, la Chişinău, au apărut numeroasele poveri ale unui destin zbuciumat, de poet exilat înlăuntrul propriului său popor, dar şi grija faţă de noi ceilalţi, faţă de România întreagă şi faţă de tulburele ei viitor.

Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru.- trad. În limba germană de Ion Mărgineanu.- Ch.: Bons Offices SRL, 2010.-180p.
"Un adevărat miracol, cum poezia lui Grigore Vieru s-a împletit organic cu viaţa a câtorva generaţii: de la picii de grădiniţă la adolescenţii străbătuţi de primul fior al dragostei până la cei ce-şi dau ultima suflare....
Domnul Ion Mărgineanu a realizat o uluitoare selecţie din poemele regretatului poet transpunându-le în germană, care l-a luminat odinioară pe Eminescu, într-un mod cu adevărat fidel şi inspirat."
(Vladimir Beşleagă)

Cimpoi Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor / Mihai Cimpoi.- Ch.: Prut Internaţăional, 2005.-185p.
Moartea unui poet seamănă întru totul cu viaţa sa, proiectându-i, ca într-un remember, punctele luminiscente ale operei şi personalităţii. În cazul Lui G. Vieru aceste punce sunt cele pe care le-am remarcat în ediţia cărţii noastre din 2005, puse într-un relief deosebit de versurile din ultimii ani din viaţă: arhetipalic, clasicitate, religiozitate – cele trei balene pe care se ţine universul său.
Rezumând putem spune că a fost, prin excelenţă, o Fiinţă întru poezie. Figură-simbol, a avut şi o moarte tragică, semnificaţia căreia ne apare – acum- într-un fel previdenţială: destinul său s-a contopit cu destinul Basarabiei. Putem vorbi astfel, de o asumare, la nivel de înaltă conştiinţă şi intensă simţire, a riscului existenţial al unei atari contopiri. 
(Mihai Cimpoi)
 
Doctoreanu Isidor. În amintirea lui Grigore Vieru / Isidor Doctoreanu.- Ch.: S.n., 2010.-112p.
Cu acest micuţ Cuvânt îmi începeam eu Cărţulia de muzică scrisă în 1989 (autor al versurilor fiind dragul nostru poet şi tribun Grigore Vieru) şi publicată la începutul lui 1990, având experienţa multor compoziţii muzicale începând chiar din copilărie şi a publicărei unei alte, şi mai ample, cărţi de muzică în 1988. Am evidenţiat aici acest Micuţ cuvânt precum că, într-un fel, prezenta lucrare adăugită este o nouă ediţie a aceleia din 1990: dar prin amploare, cu o altă fizionomie. Între timp am publicat şi un Omagiu lui Grigore Vieru, 220p., în decembrie 2009.
Considerăm că până în prezent, ceva mai organizat, mai important, mai frumos şi mai de suflet pentru Poetul-tribun Grigore Vieru nu s-a mai dedicat.
 
Grigore Vieru în amintirea contemporanilor / îngrij.de editie Daniel Corbu.- Iaşi: Princeps Edit, 2009.-336p.
Grigore Vieru în amintirea contemporanilor este cartea prietenilor lui G. Vieru. După ce s-a dat zvon că se încearcă a se alcătui o asemenea carte în colecţia care i-a cuprins deja pe Eminescu, Creangă, Topârceanu, Lovinescu, Maiorescu, etc., a trebuit să se selecteze pentru doar 500 de pagini. Răsfoind pagini semnate de Alex Ştefănescu, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Marin Sorescu, ş.a., cititorul va avea revelaţia unui mare poet naţional şi popular, oracul-mesianic, dar şi a unui personaj fabulos, ale cărei energii s-au revărsat în şuvoie, unul din rarii patrioţi ai acestor timpuri, dedicat patriei, neamului, limbii. 

Grigore Vieru, poetul: (monogr. colect. intern.) / Academia de Ştiinţe a Moldovei, coord. Mihai Cimpoi.- Ch.: Ştiinţa, 2010.-463p.
Obiectivul general al acestei colecţii este reintroducerea patrimoniului ştiinţific, cultural şi artistic în circuitul larg. Cărţile înmănunchiate sub genericul Academica vor să familiarizeze cititorul cu operele de referinţă ale înaintaşilor şi ale contemporanilor noştri, opere create de-a lungul a mai bine de patru secole, adică de la primele izvoare scrise în limba română şi până la textele recente.
Acest serial de cărţi îşi propune şi un obiectiv, orientat spre generaţiile tinere: studenţi şi elevi, viitori savanţi şi diplomaţi, profesori, oameni de artă ori simpli oameni ai cetăţii şi va fi un imbold pentru toţi cititorii să cunoască mai profund istoria, performanţele noastre ştiinţifice şi spirituale, locul nostru în contextul civilizaţiei umane.
(Gheorghe Duca)
 
Lumina de taină: pagini alese cu CD / Grigore Vieru.- Ch.: Policadran SRL, Bons Offices SRL, 2011.-308p. 
Lumina de taină de Grigore Vieru cuprinde cinci capitole: Cântece pentru mama, Cântări pentru ţară şi pământ, Cântece de iubire, O, neamule, tu, şi se încheie cu Mărturisirile poetului – „...dragă cititorule, mărturisesc că nu sunt unul din străluciţii mântuitori ai verbului matern, dar imi place să declar că mă prenumăr printre cei care se frământă, se zbat în căutarea cuvântului potrivit, printre cei care tind să lege sănător verbele în frază, - a vorbi sănătos limba mamei este o datorie, una dintre cele mai patriotice”.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu