vineri, 16 septembrie 2016

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 


Traficul de persoane este "Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării."

Prevenirea și combaterea Traficului de ființe umane continuă să constituie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, acest fapt fiind exprimat prin politicele naționale și angajamentele față de rigorile traficul de fiinţe umane.
Traficul de fiinţe umane reprezintă o formă avansată a comerţului cu sclavi, este o infracţiune, combaterea căreia prezintă o sarcină ce stă în faţa întregii omeniri, prevenirea ei a devenit o problemă ce trebuie inclusă la acelaşi nivel cu combaterea terorismului, a traficului de droguri, a cancerului şi a maladiei HIV/SIDA.

O nouă formă de sclavie:
Traficul de fiinţe umane reprezintă o problemă majoră pentru Republica Moldova, Europa. În fiecare an, un număr tot mai mare de persoane devin victime ale traficului de fiinţe umane. În mare parte, victimele sânt destinate exploatării sexuale (43%), dar multe din persoanele traficate sânt folosite şi ca muncitori neplătiţi şi ilegali la lucrări agricole, în întreprinderi cu condiţii grele de muncă sau ca servitori în familii (32%).
Un asemenea trafic, cu incidenţe penale pentru victimele sale, reprezintă o versiune modernă a comerţului cu sclavi din trecut.
Majoritatea victimelor sunt tineri, chiar uneori  şi copii, toate căutând cu disperare să-şi câştige cel puţin o existenţa precară, dar până la urmă se aleg doar cu viaţa răvăşită de abuzuri şi extorcare.Traficul de persoane constituie:
- O încălcare gravă a drepturilor  omului;
- O infracţiune în care victimele  sunt tratate ca bunuri si vândute  pentru obţinerea de profit;
- Un fenomen de amploare care ne  poate afecta pe oricare dintre noi.

INCLUDE:
- Sclavia;
- Munca forţată;
- Exploatarea sexuală în scopuri  comerciale;
- Violenţa;
- Agresiunea fizică şi psihică a  persoanei;
- Activităţi ilicite (furturi mărunte);
- Cerşetoria;
- Prelevarea de organe.
În Republica Moldova au fost identificate anual sute de  victime ale traficului de persoane, un număr important de victime identificate au fost copii traficaţi:
-  în scopuri de muncă forţată;
- şi/ pentru prostituţie;
-  mulţi copii şi tineri sunt  daţi dispăruţi.

Traficanţii recrutează prin:
- Propuneri directe făcute de către cunoştinţe, prieteni, rude, vecini, necunoscuţi;
- Anunţuri la mică publicitate;
- Oferte false de locuri de muncă, de burse sau de stagii de practică;
- Prezentarea unor “poveşti de succes” sau a unor oferte impresionante, nejustificate;
 - Exploatarea unor situaţii de vulnerabilitate: (minorat, boala psihică, mama singură, handicap, șomaj);
- Propuneri false de căsătorie, răpire etc.
Creşterea gradului de libertate a circulaţiei cetăţenilor moldoveni a dus la o creştere a vulnerabilităţii acestora în faţa unor oferte de muncă aparent mai avantajoase, în spatele cărora se ascund reţele de trafic de persoane. Poliţia şi agenţiile nonguvernamentale organizează campanii de informare asupra  pericolelor exploatării prin muncă  forţată, în perioada în care tinerii  absolvenţi, şomerii şi nu numai, îşi  caută un loc de muncă prin intermediul internetului  şi sunt  dispuşi să accepte orice ofertă de  lucru, fără a se informa în  prealabil.

Caracteristici ale persoanelor traficate:
- Trăiesc in sărăcie, au familii dezorganizate şi un climat familial abuziv (cu certuri, bătăi, consum excesiv de alcool;
- Au un nivel scăzut de educaţie;
- Sunt izolate de reţele sociale de sprijin: ( biserică, autorităţi locale, familie, prieteni);
- Nu au o meserie (o profesie);
- Sunt naive şi cred cu uşurinţă în promisiuni;
-Au un anturaj nepotrivit.

Condiţiile de viaţă pentru victimile traficului de persoane:
- Nu au acces la asistenţă medicală;
- Sunt abuzate sexual şi violate, intimidate,  ameninţate, înfometate;
- Li se fac promisiuni de plată care  nu sunt respectate;
- Sunt amăgite că vor fi lăsate în  libertate pentru a fi forţate să se  supună cerinţelor;
- Le sunt ameninţate familiile, in  caz de nesupunere.Problema traficului de fiinţe umane şi combaterea ei:
Pornind de la cele enunțate mai sus putem trage anumite concluzii privind problema traficului de fiinţe umane precum şi elabora unele măsuri de prevenire şi combatere a acestui fenomen. Având în vedere faptul că grupul de risc e format în mare majoritate din persoanele ce aparţin păturii social-vulnerabile, în majoritate provenind din mediul rural, ce nu dispun de o sursă permanentă şi îndestulătoare de venituri, precum şi cele ce nu posedă studii, în majoritate având studii generale obligatorii, este necesar de a lua următoarele măsuri:

- De desfăşurat campanii informaţionale privind problema traficului, atrăgând o deosebită atenţie grupului de risc;
- Aducerea la cunoştinţă a populaţiei privind fenomenul de trafic, prin intermediul mass-media, televiziunii, posterelor, panourilor cu conţinut antitrafic;
- Familiarizarea populaţiei în privinţa riscului unei eventuale plecări peste hotarele ţării în urma propunerii unei oferte duioase de muncă, sau a unei cereri false de cerere în căsătorie;
- Reducerea sărăciei şi şomajului;
- Creşterea nivelului de angajare în câmpul muncii a populaţiei de la sate, inclusiv a femeilor;
-Susţinerea materială a paturilor social-vulnerabile;
-Diminuarea discriminării în drepturi a femeilor şi copiilor, reducerea violenţei în familii.
În ţările ce ocupă un loc de frunte ca fiind cele mai frecvente pieţi de ,,desfacere'' a mărfii vii din Moldova (Turcia, Rusia, Emiratele Arabe Unite), este necesar de a întreprinde următoarele măsuri de combatere şi prevenire a acestor crime:
-Iniţierea unor mecanisme eficiente de combatere a cazurilor de trafic;
-Modificarea legislaţiei ţărilor respective în scopul combaterii acestui fenomen;
-Întreţinerea unei colaborări eficiente între organele de drept a Republicii Moldova şi cele ale altor state în vederea identificării cazurilor de trafic, inclusiv traficul de copii.
Traficul de fiinţe umane subminează valorile fundamentale ale Consiliului Europei, astfel încât Consiliul s-a angajat să-l combată. Mai mult ca atât, fiind un organism pan-european, Consiliul este cea mai potrivită autoritate chemată să suprime toate manifestările traficului de fiinţe umane şi să protejeze victimele acestuia.Materiale (you tube) de la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Fiinţe Umane:

Filme You tube:
http://www.youtube.com/watch?v=zkJNnqhfl9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b9yMy096VuI
http://www.youtube.com/watch?v=WNgMowg-oNY
http://www.youtube.com/watch?v=m56Wl9WK1RE&feature=related


Să fim liberi ca porumbeii!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu