miercuri, 26 noiembrie 2014

Literatura română: curente literare

Listă bibliografică de recomandare
din colecţiile bibliotecii "Onisifor Ghibu"


Prezentată în cadrul Zilei Bibliografiei - 2014

1.Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu, Dana Gavrilă. - Ed. a 3-a, rev. - Chişinău : Ed. Princeps, 2001. - 559. 
2.Apostolescu, Nicolae I. Studii şi portrete literare // Nicolae I. Apostolescu. Clasicism, romantism, realism. - Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1983. - P. 172-180 p.
3.Barbu, N. Noi şi clasicii / N. Barbu. - Bucureşti : Ed. Eminescu, 1975. - 334 p.
4.Bădărău, George. Simbolismul / George Bădărău. - Iaşi : Institutul European, 2005. - 100 p.
5.Călinescu, George. Istoria literaturii române. Compendiu / George Călinescu. - Bucureşti : Editura pentru literatură, 1986. - 486 p.
6.Călinescu, George. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. Romancierii / Cartea Românească, 1998. - 297 p.
7.Ciocanu, Ion. Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţămîntul preuniversitar / Ion Ciocanu. - Chişinău : Ed. Prometeu, 2003. - 510 p.     
8.Ciopraga, Constantin. Literatura română între anii 1900-1918 / Constantin Ciopraga. - Bucureşti : Ed. Junimea, 1970. - 771 p.
9.Corbu, Daniel. Postmodernismul pe înşelesul tuturor / Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2004. - 171 p.
10.Corbu, Daniel. Postmodernism şi postmodernitate în România de azi / Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2007. - 106 p.
11.Corbu, Haralambie. Deschideri către valori: studii, eseuri, atitudini // Haralambie Corbu. Clasicii mereu actuali. - Chişinău : Ed. Cartea Moldovei, 2003. - P. 53-156.
12.Cornea, Paul. Gîndirea românească în perioada paşoptistă. Vol. 2. / Paul Cornea, Mihai Zamfir. - Bucureşti : Editura pentru literatură, 1968. - 406 p.
13.Crăciun, Gheorghe. Istoria literaturii române pentru elevi şi profesori / Gheorghe Crăciun. - Ed. I. - Chişinău : Ed. Cartier, 2004. - 960 p.
14.Crihană, Marcel. Şcoala Ardeleană: structură, reprezentanţi, scrieri / Marcel Crihană. - Galaţi : Ed. Porto Franco, 1998. - 265 p.
15.Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română şi expresionismul. / Ov. S. Crohmălniceanu. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1978. - 333 p.
16.Iliescu, Adriana. Realismul în literatura română / Adriana Iliescu. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1975. - 270 p.
17.Istoria literaturii române: studii / coord.: Zoe Dumitrescu Buşuleanga. - Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1979. - 323 p.
18.Istrate, Ion. Barocul literar românesc: momente şi sinteze / Ion Istrate. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1982. - 386 p.
19.Ivaşcu, George. Istoria literaturii române. Vol. I / George Ivaşcu. - Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1969. - 603 p.
20.Literatura română. Dicţionar-antologie de istorie şi teorie literară / coord.: Iurie Colesnic, alcăt.: Lora Bucătaru. - Chişinău : Ed. Museum, 2001. - 523 p. 
21.Lungu, Ion. Şcoala ardeleană / Ion Lungu. - Bucureşti : Ed. Viitorul românesc, 1995. - 461 p. 
22.Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române // Nicolae Manolescu. Romantismul 1830-1889. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1997. - P.   167-305 p.
23.Micu, Dumitru. Scurtă istorie a literaturii române : în 3 vol. / Dumitru Micu. - Bucureşti : Ed. Iriana.
24.       Vol. 1 : De la începuturi pînă la primul război mondial. - 1994. - 399 p.
25.       Vol. 2 : Perioada interbeliă - perioada contemporană. - 1995. - 455 p.
26.       Vol. 3 : Perioada contemporană. - 1996. - 445 p.
27.Negoiţescu, Ion. Istoria literaturii române / Ion Negoiţescu. - Bucureşti : Ed. Minerva, 1991. -                                                                                                                                         371 p.
28.Petraş, Irina. Teoria literaturii // Petraş Irina. Curente literare : dicţionar-antologie. - Bucureşti, Ed. didactică şi pedagogică, 1996. - P. 7-103.
29.Piru, Alexandru. Istroria literaturii române / Alexandru Piru. - Bucureşti : Ed. Grai şi suflet - cultură naţională, 1994. - 412.
30.Popovici, D. Romantismul românesc / D. Popovici. - Bucureşti : Ed. Albatros, 1972. - 543 p.
31.Vasile, Marian. Noţiuni de teoria literaturii pentru învăţămîntul preuniversitar // Vasile Marian. Curente literare. - Bucureşti : Ed. Vestala, 1996. - P. 76-82.
32.Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române: 1880-2000 / Henri Zalis. - Ed. a 2-a, rev. - Tîrgovişte : Ed. Bibliotheca, 2007. - 690 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu