luni, 19 martie 2012

Ziua Internaţională a Francofoniei „Ferment mistic al fraternităţii, libertăţii, solidarităţii şi al schimburilor cultural-umane”

 Balaban, Ioan. Pour apprendre le francais plus facilement / Ioan Balaban.- Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007.- 80p.

Cartea se adresează elevilor din clasele III-VIII, care studiază limba franceză, fiind un util material auxiliar pentru îmbogăţirea vocabularului, completarea şi fixarea cunoştinţelor elevilor.
Poeziile, ghicitorile, proverbele, anecdotele, dialogurile şi cântecele, cu un lexic bogat şi un conţinut atrăgător, sunt o lectură interesantă şi plăcută pentru orice iubitor al limbii franceze.Bienvenue!: manual de limbă franceză: nivelurile A1, A2, B1, B2 / Mira-Maria Cucinschi (coord.).- Iaşi: Polirom, 2010.-409p.

Bienvenue!: manual de limbă franceză: nivelurile A1, A2, B1, B2, reprezintă un manual de comunicare progresivă în limba franceză, pentru nivelurile începător-mediu-avansat.
Manualul conţine texte care ajută la dezvoltarea vocabularului, noţiuni de gramatică prezentate sintetic, teste-tip utile pentru pregătirea examenului DELF/DALF, nivelurile A şi B. Cartea mai conţine două CD-uri audio care conţin textele de dezvoltare a vocabularului şi textele exerciţiilor de Comprehension orale.

Boelcke, Jurgen. Teste de limba franceză / Jurgen Boelcke, Pierre Morel, Eduardo Jimenez.- Bucureşti: Niculescu, 2001.- 206p.

Cu ajutorul acestei noi metode (score) de învăţare vă puteţi evalua singuri cunoştinţele de limba franceză, identificând clar punctele vulnerabile şi remediindu-le imediat.
Lucrarea cuprinde trei părţi: Partea A - 100 teste de rezolvări şi comentarii, necesare stabilirii propriului nivel. Partea B - 100 fişe practice referitoare la fiecare aspect tratat, pentru remedierea punctelor slabe. Partea C - o nouă serie de 100 teste destinate constatării progreselor înregistrate.


Craia, Sultana. Francofonie şi francofilie la români / Sultana Craia.- Bucureşti : Ed. Demiurg, 1995.- 149p.
Francofonie şi francofilie la români este o carte consacrată unui fenomen încă nu îndeajuns cunoscut în toată amploarea şi formele sale. Cercetarea francofoniei şi francofiliei, precum şi a relaţiilor franco-române presupune un imens efort, pe care un singur autor nu îl poate decât schiţa. Subiectul poate sta la originea unei enciclopedii. Meritul autoarei este acela de a fi încercat să configureze o imagine globală, sugerând măsura în care, dincolo de distanţele geografice, pe pământ românesc s-a dezvoltat o francofilie generatoare de influienţe şi schimburi cultural şi interculturale.

Craig, Stephan. Franceza rapidă: progrese vizibile în 2-3 săptămâni / Stephen Craig, Jean-Michel Ravier.- Bucureşti: Niculescu, 2007.- 160p. 
Doriţi să învăţaţi cum să comunicaţi în limba franceză? Această carte poate răspunde pe deplin aşteptărilor dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât abordarea ei nu necesită nici un fel de cunoştinţe gramaticale prealabile. De asemenea, formulele de adresare şi expresiile folosite în carte au fost rigurosselectate pentru a putea transmite cât mai clar şi concis mesajele cu caracter practic în limba vorbită în mod curent de francezi.

Deniau, Xavier. Francofonia / Xavier Deniau.- Bucureşti: Niculescu, 1996.- 136p.
Francofonia înseamnă o căutare în comun a înţelegerii, o modalitate comună de construire a acestor solidarităţi intelectuale şi morale – dar şi economice şi sociale – ce reprezintă exigenţele contemporane. De fapt – Francofonia nu este o politică. Francofonia nu se confruntă cu nici o ideologie, ea refuză să fie asimilată, de aproape sau de departe, cu noţiuni ca imperialismul, rasism, socialism, care se definesc prin negarea altora şi orgolioasa afirmare a unei oarecare supremaţii.
Autorul ar dori să demonstreze în cadrul acestei lucrări că francofonia este o operă comună, o căutare, un efort şi în acelaşi timp, o vastă acţiune de deschidere şi cunoaştere reciprocă, pe scurt, francofonia ar trebui să-şi aibe locul său în tot ceia ce întreprinde omul de astăzi.
Examenele DELF / DALF, nivelurile A şi B / Sorina Dănilă (coord.) Mira-Maria Cucinsch, Liliana Rusu....- Iaşi: Polirom, 2006.- 353p.

Cartea serveşte drept cea mai eficientă metodă de pregătire a Examenelor DELF / DALF. Cartea oferă informaţii generale despre cele patru niveluri de competenţă de bază şi propune activităţi asemănătoare celor din testele oficiale. Pe lângă cheia exerciţilor de înţelegere scrisă şi orală, cei interesaţi vor găsi modele de texte corespunzătoare diferitelor niveluri de competenţă, strategii de abordare a anumitor probe, şi indicaţii cu privire la capcanele ce trebuie evitate. În partea a doua se propune un grupaj de teste de evaluare a celor 4 competenţe.

Ghid pentru bacalaureatul bilingv francofon / vol. coord. de Sorina Dănilă, Cristian Belei, Corina Gheorghiţă,....- Iaşi: Polirom, 2009.- 301p.

Lucrarea vine în sprijinul elevilor care doresc să susţină bacalaureatul bilingv, dar şi al profesorilor care îl pregătesc. Fiecare dintre cele şapte părţi corespunzătoare materiilor de bacalaureat - istorie, geografie, matematică, fizică, chimie, biologie - conţine o secţiune introductivă în care se descriu aspectele ce trebuie avute în vedere la susţinerea probei respective, precum şi tipuri de obiecte asemănătoare celor din lista naţională. Pentru toate subiectele se oferă modele de tratare, care îi vor ajuta pe cei interesaţi să obţină un punctaj cât mai bun la examenele oficiale.

Haşdeu, Iulia. Parlons francais! / Iulia Hasdeu.- Bucureşti: Ed. Victor, 1999.- 304p.
Parlons francais! Constituie un instrument modern de perfecţionare a cunoştinţelor din această limbă, luând la o stăpânire rapide a frazei vorbite, după o anumită progresie activă, sub o formă atrăgătoare prin tematica europeană şi mondială tratată. Temele ilustrate au fost dezvoltate în funcţie de preocupările din pragul mileniului al III-lea.
Această carte se adresează studenţilor şi răspunde în acelaşi timp dorinţei unui mare public din ţara noastră de a-şi îmbogăţi cunoştinţele de limbă franceză.

 
Lecture, langage et expression / Emilia Bulgac, Lidia Ranga, Serafima Lupan, cop. Vitalie Coroban.- Ed. A 3-a.- Ch.: Cartier, 2010.- 260p.
Manualul Lecture, langage et expression este un suport didactic la cursul practic de limbă franceză, anul I, Facultatea Limbi şi Literaturi străine, elaborat în contextul reformei învăţământului superior, prevăzut de procesul Paris-Bologna.
Manualul conţine 10 unităţi cu o tematică variată, axate pe probleme contemporane. Fiecare unitate este structurată în 4 compartimente identice: Prendre contact; Mieux comprendre; Etre un lecteur accompli; Sujets devaluation. Aceste 4 parcursuri pedagogice şi metodice asigură coerenţa internă. Structura manualului permite utilizarea succesivă a gradului de dificultate. Varietatea de texte dă posibilitate studentului de a se autoinstrui, alegând mesaje şi activităţi după nivelul său de cunoştinţe.

Lisez pour apprendre: (nuvele) / coord. Adrian Ciubotaru, cop. Mihai Bacinschi.- Ch.: Arc, 2009.- 48p. 

Lisez pour apprendre face parte din colecţia de "Cartea de lectură". Colecţia Cartea de lectură cuprinde două serii de volume – monolingve şi bilingve. Cărţile monolingve prezintă textele în original ale unor autori francezi sau englezi, intraţi în fondul de aur al literaturii universale. Selecţia textelor s-a făcut în ideea unei maxime accesibilităţi pentru o categorie cât mai largă de cititori. Povestirile sau nuvelele incluse în volume sunt însoţite de un glosar, care conţine traducerea în română a celor mai complicate cuvinte şi expresii, şi o suită de exerciţii aplicate pe fiecare text în parte. Cărţile au o utilitate strict didactică, lectura lor fiind cea mai sigură, cea mai ieftină şi cea mai bună metodă de studiere a unei limbi străine. Volumele bilingve conţin textele în original şi traducerea artistică a acestora. Ele pot avea aplicare didactică, dar pot fi citite şi din simplă plăcere.

Lubke, Regina. Gramatica limbii franceze / Regina Lubke.- Bucureşti: Niculescu, 2006.- 264p.

Scopul acestei lucrări este acela de a transmite elevilor o bază solidă de cunoştinţe gramaticale, precum şi de a le permite să dobandească siguranţa şi experienşa în utilizarea acestora. De aici rezultă dublul obiectiv al acestei carţi: acela de a fi, concomitent, un manual şi o culegere de exerciţii. Explicaţiile în limba română, uşor de înţeles şi bogăţia exerciţiilor cu grad de dificultate crescător, însoţite de soluţiile acestora fac din aceastăm lucrare una dintre cele mai căutate apariţii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu