vineri, 2 martie 2012

Conflictul transnistrean: 20 de ani de la declanşare

  Revistă bibliografică
Munteanu, Anatol. Sacrificiu şi trădare: Războiul de secesiune din Republica Moldova (1990-1992) / Anatol Munteanu. –Buc.: S.n., 2005. -640 p.
Era stringent necesară o analiză detaliată a războiului de pe malurile Nistrului din anii 1990-1992. Ce a avut loc, de fapt, atunci?! De ce s-a întâmplat? Cine e de vină?! Ar putut fi evitat acest război acest război sângeros?! Lucrarea ,,Sacrifiuciu şi trădare...’’, semnată de unul dintre martorii şi participanţii activi la acele evenimente, colonelul Anatol Munteanu, încearcă să răspundă la toate acestea şi la alte întrebări.
Este carte-document! O carte-letopiseţ al acelor întâmplări şi evenimente! O carte-omagiu, adus miilor de eroi care au apărat integritatea şi independenţa Republicii Moldova.
Războiul de pe Nistru n-a fost doar un conflict intern, între o parte a Republicii Moldova şi altă parte a ei, cum se afirmă fals, ci, în primul rând un război între Federaţia Rusă şi Republica Moldova, la nici un an de la proclamarea independenţei acesteia din urmă, scopul declanşatorilor acestui conflict armat fiind detaşarea unei bucăţi din teritoriul Republicii Moldova pentru a se putea permanentiza staţionarea armatelor ruse dincoace de teritoriul Ucrainei.
Grecu, Mihai; Ţăranu, Anatol. Trupele ruse în Republica Moldova / Mihai Grecu; Anatol Ţăranu. –Ch.: Litera Internaţional, 2004. -870 p.
Volumul însumează o colecţie de documente şi materiale, multe dintre care inedite având menirea să prezinte un tablou cât mai complet al istoriei prezenţei militare ruse în Republica Moldova.
Prefaţate de un amplu studiu la temă, documentele şi materialele înmănuncheate între copertele acestei cărţi conturează mai multe aspecte de geopolitică şi politică externă, legate de staţionarea trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova.
Prin conţinutul său ediţia vrea să prezinte o gamă largă de repere obiective ale fenomenului în cauză, prin definiţie caracteristice doar unei culegeri de materiale documentare, de natură să evite la maximum nota subiectivistă.
Concepută de doi autori avizaţi, cartea este destinată în mod special cercetătorilor de politici militare, specialiştior de politică externă, dar şi publicului larg interesat de politica la azi.
Iacoban, Mircea Radu. O cronică a Basarabiei (1990-1995) / Mircea Radu Iacoban. –Iaşi: Junimea, 1995. -288 p.
Titlul acestei cărţi nu ascunde vreo intenţie metaforică; cititorului i se oferă cu adevărat o CRONICĂ – una dintre multele posibile – a unor ani ,,de foc’’, în care Basarabia a parcurs drumul de la republică unională la ţară independentă, membră a Consiliului Europei. Vreme de cinci ani, autorul a investigat în toate mediile basarabene, a fost martor direct la importante evenimente politico-sociale, a purtat convorbiri cu personalităţi dintre cele mai diverse, de la preşedintele Moldovei ori preşedintele Parlamentului, până la grănicerul aflat de strajă la Prut. Destinată în primul rând publicului larg, cartea propune mai puţină eseistică în favoarea unei cantităţi de informaţie – în bună parte inedită. TEMA UNIRII este prezentă în acest volum cu sinuozităţile, poticnirile şi avânturile ce le-a cunoscut în ,,cincinalul idealurilor neâmplinite’’. Fie ca volumul al doilea să poarte alt titlu...
Dragnev, Demir; Jarcuţchi, Ion; Chirtoacă, Ion; Negru, Elena. Din Istoria Transnistriei / Demir Dragnev; Ion Jarcuţchi; Ion Chirtoacă; Elena Negru. –Ch.: Civitas, -192 p.
Această carte vine să propună cititorului o istorie, scrisă de pe poziţii ştiinţifice, a plaiului natal – o istorie a fenomenelor, proceselor şi evenimentelor istorice întâmplate pe teritoriul din stânga Nisztului. Istoria acestui pământ este expusă sistematic, în contextul general al istoriei naţionale, începând cu celel mai vechi timpuri până la 1940.
În toate compartimentele lucrării, autorii au prnit de la sincera dorinţ de a prezenta un tablou veridic şi obiectiv al evenimentelor, deseori atât de dramatice, care au avut loc pe aceste meleaguri în curs de mai multe secole.
Generaţii la rând de locuitori şi cititori transnistreni nu au avut la dispoziţie un manual de istorie naţională. Chiar din momentul apariţiei primelor şcoli în spaţiul transnistrean, din secolul al XIX-lea şi până în prezent, copiii băştinaşilor învăţau diferite istorii ale vecinilor răsăriteni, dar nu istoria lor naţională.
Boţan, Igor. Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană / Igor Boţan. –Ch.: Adept, 2009. -87 p.
Această publicaţie apare în cadrul proiectului ,,Relaţiile Moldova-UE – Îmbunătăţirea Informării şi Dezbaterii asupra Pricipalelor Evoluţii’’, implimentat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Proiectul are menirea să creeze un cadru larg şi deschis pentru continuarea promovării în societate a dezbaterilor publice asupra beneficiilor intergrării europene a Republicii Moldova, urmărin două obiective:
Obiectivul 1: Monitorizarea evoluţiilor din cadrul relaţiilor UE-RM şi realizarea unor analize relevante.
Obiectivul 2: Sporirea sensibilităţii şi a cunoştinţelor cetăţenilor asupra evoluţiilor publice majore din dialogul RM-UE.
 Printre activităţile priectului un loc important îl ocupă studiile de politici publice, care vor aborda domenii specifice din agenda relaţiilor UE-RM. Prezentul studiu este adresat ONG-urilor, factorilor de decizie, organizaţiilor internaţionale, altor părţi interesate.
Femeia în zonele de conflict: Istoria verbală. –Ch.: Ştiinţa, 2006. -196 p.
Cine face istoria? Bărbaţii. Cine scrie istoria? Bărbaţii. Femeile o suportă. Femeile o trăiesc. Femeile o suferă...
Acest al treilea volum din seria ce cuprinde destine de femei de pe meleagurile noastre este unul aparte. El aduce în faţa ochilor cititorului evenimente încă fierbinţi din istoria recentă a pământului nostru: războiului de pe Nistru din 1992 şi lupta pentru supravieţuirea şcolilor româneşti din Transnistria. Două răni ce mai sângeră, aşa încât e mai curând actualitate decât istorie. Şi nu numai: este ceva ce ţine de viitor. De ce? Pentru că nu se ştie cum vor evolua lucrurile mâine în această zonă, dominată de un regim separatist crunt şi criminal, care tinde să extermine totul ce este românesc în teritoriu.
Cum fac istoria bărbaţii? Mergând la război. Cum scriu istoria bărbaţii? Cercetând arhive, depozite de documente etc. Iată însă grupul de femei scriitoare şi ziariste de la noi au avut ideea fericită de a sta de vorbă cu mai multe femei care au trăit în condiţii-limită o viaţă demnă de a fi fixată pe hârtie, pentru a adânci cunoaşterea trecutului atât de greu şi de zbuciumat, din care conversaţii au rezultat CONFESIUNI de o tulburătoare forţă şi, astfel, s-au născut aceste memorabile istorii verbale.

Vaux, Tony; Barrett, Jan. Conflicting Interests: Moldova and the impact of Transdniestria / Tony Vaux; Jan Barrett. –S.l.: Humanitarian Initiatives, 2003. -32 p.
The collapse of the Soviet Empire has left the world with a legacy of problems. The rise of nationalism was seen as a threat by minorities, and in Georgia, Azerbaijan and Moldova they broke away to form new entites that present a challenge tointernational relations and undermine national governance.
Moldova is an extreme case, a country that was one the richest areas of the USSR, but now the poorest country in Europe. This study shows how the political confusion arising from the secession of Transdniestria has been exploited by smugglers who now exert considerable power over the state. The result is that government servuces are undermined and corruption increases. The rich are spectacularly rich and the poor are unacceptably poor.
The political tragedy ends in forced migration, sex slavery and trade in human organs.
The study was conducted by a team of four international and Moldovan aid and conflict specialistes in the Spring of 2002.
Expoziţie de carte: ,,2 martie - Ziua memoriei - zi de comemorare a celor cazuţi în 
Războiul de pe Nistru (1990-1992)''

Un comentariu:

  1. Bravo pentru așa o revistă, e foarte binevenită pentru cei ce nu cunosc ce sa întâmplat acu 20 ani.
    P.S. Felicitari cu Sărbătoarea de 8 martie.

    RăspundețiȘtergere