marți, 20 martie 2012

Ion creangă – expresie monumentală a naturii umane


Listă Bibliografică


 1. Creangă, Ion. Alte poveşti şi poezii. Articole. Corespondenţă. / Creangă, Ion. – Galaţi.:Porto- Franco,1993. - 141 p.
 2. Creangă, I. Amintiri din copilărie. / Creangă, I. – Bucureşti.: Litera Internaţional, 2005. - 335 p.
 3. Creangă, Ion. Amintiri din copilărie. Poveşti. Povestiri. / Creangă, Ion. – Bucureşti.: Floarea Darurilor, 1996. - 288 p.
 4. Creangă, I. Cele mai frumoase povestiri. / Creangă, I.  – S.l.: Papion, 2001. - 159 p.
 5. Creangă şi copiii. / Creangă, Ion.  –Iaşi.: Porţile Orientului,1995. - 160 p.
 6. De la Creangă moştenire. Ion Creangă scriitor, pedagog, povestitor.–Chiş.:Pontos, 2007. - 160 p.
 7. Enciclopedie virtuală Ion Creangă.
 8. Creangă, Ion. Opere. Poveşti, povestiri, amintiri din copilărie, teatru,  scrisori, rostiri, zicători. / Creangă, Ion. - Iaşi.: Princeps Edit, 2006. - 532 p.
 9. Enciclopedie virtuală Ion Creangă. – Bucureşti.: Inox Press, s.a.
 10. Creangă, Ion.Pagini alese. Comentarii literare. Sinteze. Personaje. / Creangă, Ion. – Bucureşti.: Meteor Press, 2004. - 244 p.
 11. Creangă, Ion. Povestea lui Harap -Alb. / Creangă, Ion. –Chiş..:Cartea Moldovei,1998. - 64 p.
 12. Creangă, Ion. Poveşti şi povestiri. / Creangă, Ion. –Timişoara.: Facla,1990. - 141p.
 13. Creangă, Ion.Scrisori către Mihai Eminescu, Vasile Conta, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Nicolae Gane, Ioan Slavici, Mihail Kogălniceanu, A.C. Cuza. / Creangă, Ion. –Iaşi.: Princeps Edit,2001. - 55p.
 14. Anecdote cu şi despre Creangă. –Iaşi.: Princeps Edit,2002. – 36 p.
 15. Bălu, Ion. Viaţa lui Ion Creangă. / Bălu, Ion.  – Bacău.: Cartea Românească, 1990. - 200 p.
 16. Bîrlea, O. Poveştile lui Creangă. / Bîrlea, O. – Bucureşti.: Pentru Literatură,1967. – 320 p.
 17. Bărboi, C. Ion Creangă. Pagini alese. Comentarii. Sinteze.Rezumate.../ Bărboi, C. Bucureşti.:Universitară, 2007. – 224 p.
 18. Călinescu, G. Ion Creangă. Viaţa şi opera. / Călinescu, G.– Iaşi: Princeps Edit, 2008. - 450 p.
 19. Corbu,D. Ion Creangă în amintirile contemporanilor./Corbu,D.– Iaşi:Princeps Edit, 2006. - 235 p. 
 20.  Furtună, Dumitru. Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă. / Furtună, Dumitru.  – Iaşi: Princeps Edit, 2009. - 147 p.
 21.  Holban, I. Ion Creangă spaţiul memoriei. / Holban, I. – Iaşi: Princeps Edit, 2004. -192 p.
 22. Lovinescu, V. Creangă şi creanga de aur. / Lovinescu, V.  –Bucureşti: Rosmarin, 1996. - 390 p.
 23. Parascan, C. Ion Creangă. / Parascan, C. – Bucureşti. : Prut Internaţional, 2006. - 359 p.
 24. Parascan, C. Preoţia lui Creangă. / Parascan, C. – Iaşi. : Sagittarius Libris, 2003. – 128 p.
 25. Parascan, C. Ion Creangă. Măştile inocenţei.Viaţa şi opera. / Parascan, C.  – Iaşi. : Sagittarius Libris, 2003. – 404 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu