miercuri, 23 septembrie 2015

Fii elev de nota zece!

Cartea este o comoară fără de preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în voie. De oarece am dorit să arătăm cât de importantă este cartea pentru cititor, şi totodată ne-am propus să venim în întâmpinarea utilizatorilor, am organizat în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise a BM „B. P. Hasdeu”, în ziua de informare Cărțile – surse de informare calitativă”, expoziţia de carte Fii elev de nota zece!


Mai jos vă prezentăm o revistă bibliografică care conţine 
cărţi în ajutorul programului de studiu : 
 Revistă bibliografică
Cantemir, Grigore. Cultura vorbirii. O carte care te învaţă să vorbeşti şi să scrii corect / Grigore Cantemir, Svetlana Timciuc. – Ch. : Arc, 2014. – 112 p.
Prezentul volum este un ghid teoretico-practic privind cunoaşterea, vorbirea şi scrierea în limba română. Cartea este destinată tuturor celor care vor să vorbească frumos şi corect româneşte. La finele acestui subcapitolelor acestui volum, sunt înserate câteva exerciţii de antrenament pentru cititor. 
Cazacu, Tamara. Cheia comunicării: Utilizarea verbelor în vorbire. 3000 de verbe / Tamara Cazacu, Iulia Iordăchescu. – Ch. : Integritas, 2008. – 256 p.
Prezenta lucrare este concepută ca un auxiliar lingvistic destinat celor care vor să se exprime corect. Lucrarea este structurată pe tipologia conjugării verbelor, repartizate pe conjugări şi verbe model. Cartea cuprinde circa trei mii de verbe care se întâlnesc fregvent atât în literatura artistică cât şi în limba vorbită.
Dobra, Sofia. Ştiu la bac!: sinteze şi modele de subiecte cu sugestii de rezolvare pentru bacalaureat / Sofia Dobra, Monica Halaszi, Luminiţa Medeşan. – Bucureşti : Humanitas, 2013. – 383 p.
Această lucrare a fost concepută pentru a-i ajuta pe elevi să dobândească şi să exerseze competenţele de bază pentru examenul de bacalaureat. Lucrarea abordează aspecte generale privitoare la cele trei genuri literare: epic, liric şi dramatic, conţinute în program. 
Guţu Romalo, Valeria. Corectitudine şi greşeală: limba română de azi / Valeria Guţu Romalo. – Ed. a 3-a, rev. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 297 p.
Corectitudine şi greşeală este o lucrare de cultivare a limbii care se adresează direct şi eficient tuturor celor care doresc să se distingă în viaţa cotidiană sau profesională printr-o exprimare îngrijită, prin formulări clare şi corecte, adecvate circumstanţelor. Meritul acestei cărţi este acela că pune la dispoziţia cititorului o colecţie de greşeli care trebuieevitate cu orice preţ în viaţa de zi cu zi.
Maznic, Silvia. Studio asupra verbelor eventive în limba română / Silvia Maznic. – Ch. : Inst. De Filologie al AŞM, 2011. – 182 p.
Această carte ne vorbeşte despre structura şi conjugarea verbelor şi anume a verbelor eventive. În literatura de specialitate verbele ce constituie obiectul cercetării noastre sunt numite verbe eventive. Verbele eventive sunt derivate, în mod regulat, de la teme substantivale şi adjectivale. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu