miercuri, 23 septembrie 2015

Lumina cărţii


   Achiziţiile noi ale Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, în special cărţile cu poezii au trezit interesul tinerelor cititoare. Iată câteva din cărţile care au fost prezentate în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise şi prin intermediul cărora lectorul este ancorat într-un univers liric interesant, care îl face să simtă efortul celor care și-au transpus în poezie trăirile, stările, ideile, harul poetic. Poeţii şi-au exprimat prin poezie crezul că prin estetica frumosului, prin crearea unei atmosfere plină de lumină și iubire, putem educa omul în duhul bunelor tradiții, a unui comportament adecvat care să se bazeze pe înțelegere, reciprocitate, dragoste.

Revistă bibliografică

Manea-Cernei, Eugenia. Universul florilor. Florilegiu floral : Mică enciclopedie selectivă din opera poeţilor români / Eugenia Manea-Cernei ; postf.: Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2012. – 287 p.
Sălcioară, tămâioară,
Drag mi-a fost ziua de vară
Şi noaptea de primăvară

Matcovschi, Dumitru. Bucuraţi-vă / Dumitru Matcovschi. Chişinău : Cartier, 2014. – 420 p.
Albă mi-i noaptea
ce pleacă şi vine,
albă-i femeia
de lîngă mine;
albu-i văzduhul
pe care-l respir,
albă-i hârtia pe care înşir
albe cuvinte – mărgele pe salbă;
cerneala mi-i albă
şi vorba mi-i albă.

Morăraş, Mihai. Clipa de după amiază / Mihai Morăraş. –Chişinău :Reclama. – 196 p.
         Poeziile incluse în volumul Clipa de după amiază de Mihai Morăraş sunt „scrisori” de dragoste de viaţă şi de adevăr către consângenii săi din întregul spaţiu mioritic.
Din multe şanse una e a ta,
Ţinându-te pe Linia de Plutire,
Încât să nu te prăbuşeşti cumva
      În vidul dintre ură şi iubire.


Slutu-Soroceanu, Nina. Catedrala : (Versuri lirice şi sociale, balade, ectenii, doine, romanţe) // Nina Slutu-Soroceanu. – Chişinău : S. n., 2013. – 176 p.          
Volumul de versuri Catedrala de Nina Slutu-Soroceanu surprinde prin puternicul şi nedisimulatul fior ontologic şi metafizic, mărturie că scriitoarea meditează asupra condiţiei omului contemporan în plan multiaspectual.
Nimic măreţ pe lumea asta…
Doar visul omului de a iubi şi-a fi iubit,
De a-i deschide dragostei fereastra
Şi de-a spera că poate-ajunge fericit…

Stoica, Ion. Periplu rotund / Ion Stoica. – Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. – 247 P.
Cu fiecare ziar,
Cu fiecare telefon,
Cu fiecare aparat de radio,
Cu fiecare televizor,
Cu fiecare calculator
Creşte constant producţia de singurătate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu