marți, 25 august 2015

Limba în care sântem

31 august  - Sărbătoarea Națională „Limba Noastră cea Română”


„Părinții, moșii și strămoșii ne sânt patria noastră: ei, care au vorbit aceiași limbă, care au avut același dor, aceleași suferințe, aspirațiuni, sunt adevărata noastră patrie” 
(Barbu Delavrancea).

Este cunoscută, deja, afirmarea – Limba Română este Patria mea! Citatul de mai sus vine întru afirmarea acestor cuvinte.

Sărbătoarea națională „Limba Noastră cea Română”  reprezintă un fericit prilej de a redescoperi demnitatea și unitatea unui neam. În preajma acestei sărbători colectivul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”   a invitat cititorii  la o discuție despre „Originea latină a limbii române”. 
Ne-am adunat împreună la „Hora cuvintelor”, acesta fiind genericul unei originale expoziții de cărți din colecțiile bibliotecii noastre în care se regăsesc cuprinzătoare informații din istoricul apariției și dezvoltării limbii române de-a lungul veacurilor, până la problemele stringente ale situației lingvistice din Republica Moldova, din zilele noastre, dar  și culegeri de frumoase versuri închinate Limbii Române, graiului matern.

Margareta Cebotari, bibliotecar principal, a deschis activitatea cu o succintă revistă bibliografică a studiilor unor reputați oameni de știință, scriitori, publiciști, istorici, despre istoria limbii române de la origini și până în zilele noastre: Al. Rosetti, Ovid Densusianu, Al. Graur, Ilie Dan, Ion Coteanu, Nicolae Mătcaș, Nicolae Corlăteanu,  Ion Ciocanu, Vlad Pohilă, Gheorghe Negru, Lidia Codreanca, culegeri ale conferințelor științifice dedicate identității limbii și literaturii române  etc.Invitatul special al acestei activități, dl Ion Ciocanu, dr. în filologie, critic și istoric literar, autor a mai multe volume de sociolongvistică și cultivare a limbii române corecte și-a axat comunicarea pe istoricul latinității limbii române. În special, s-a referit la situația limbii române, pe teritoriul RSSM atât din perioada sovietică, cât și pe amintiri despre insistența scriitorilor pentru revenirea la grafia latină, soldată, la insistențele întregului popor, deja, cu adoptarea la 31 august 1989 a Declarației despre revenirea la alfabetul latin.Bibliotecara Tatiana Pașcan  a citit, cu multe emoții în voce, unele versuri din volumul antologic „Limba Română este Patria mea” (coordonat de Iuliana Gorea Costin, ambasador, Chișinău, 2014). Volumul  cuprinde cele mai frumoase creații poetice, ale scriitorilor clasici și contemporani, cât și lucrările premiate în cadrul concursului cu titlul omonim, organizat pe ambele maluri ale Prutului, lucrări ce ne îndeamnă la sacralitate. 


Reproducem un mic fragment, foarte elocvent, din poezia semnată Virgil Răzeșu, premiant al concursului dedicat limbii române,  desprinsă din volumul antologic de mai sus.
                                           
Limba română sunt eu
Limba română sunt eu!
Am fost zămislit de părinți 
În limba română.
Fiecare celulă a alcătuirii mele
E scrisă în grai românesc.
Până am ieșit la lumină,
Am început a-l șopti,
Odată cu prima picătură de sânge
Pornită să ducă lumină și limba
În celelalte alcătuiri
De le zicem celule, artere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu