miercuri, 12 august 2015

Mihail Curicheru – un talent sacrificat: 105 ani de la naștere

Mihail Curicheru – un talent sacrificat: 105 ani de la naștere   (12.08.1910 – 24.08.1943)


SCRIITOR BASARABEAN
Se dedică amintirii scriitorului basarabean
Mihail Curicheru, victimă a cultului stalinist

Scriitor basarabean
Cu peniţa de răsură,
S-a pierdut romanul tău
Între dragoste şi ură.
  
Pe câmpia strămoşească
Între sânge şi cenuşă
Tu rosteai cuvântul mamă,
Ei băteau cu pumnii-n uşă.

Tu rosteai cuvântul tată,
Evocând prin vremi poporul,
Ei în uşa ta loveau
S-o străpungă cu piciorul.

Miezul nopţii mistuia
Tema cărţilor cu teamă,
Ei băteau cu pumnii-n uşă,
Tu scriai cuvântul mamă.
  
Mietul nopţii tremura
Într-o inimă curată,
Ei în uşă – cu piciorul,
Tu şopteai cuvântul tată.

Şi-apoi, Doamne, au intrat...
Cărţi şi-atât... Şi scriitorul...
Băteau cărţile cu pumnil,
Inspiraţia – cu piciorul...

Cărţi şi-atât. Şi-un mac pe masă,
Poş ca sângele din uşă.
Şi lumina unei lămpi
Într-o umbră de cătuşe...

Apoi trenul cel cu sârmă
Şi un ultim drum în ceaţă,
Nici Cristos n-a cunoscut,
Cum trec oamenii din viaţă...

Morţi şi-atăt... Şi moartea lui...
Şi-a fost dragoste, nu ură...
Scriitor basarabean
Cu peniţa de răsură...
                                        (Ion Vatamanu, 1990)

Programul de lectură Chişinăul citeşte o carte promovează şi încurajează nu doar lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă, dar valorifică și personalitățile care orientează cititorul spre valorile literare şi artistice autohtone.

Mihail Curicheru cu părinții de Hramul satului

Unul dintre aceste personalități este prozatorul și publicistul Mihai Curicheru. Născut la 12 august 1910 în Negrești, Lăpușna, mort în timpul deportării la 24 august 1943 la Taișet (Siberia). A fost învățător. Romanul său „În Deal la Cruce”, apărut în 1937 și recenzat în „Viața Basarabiei”, nu se găsește la nici una din marile biblioteci; „Fundul Negru”, anunțat ca un roman de largă respirație epică și prezentat în ianuarie 1940 spre editare, a dispărut odată cu arhivele editurii. Parcă prezicându-și tragica soartă, a dat expresie în nuvelele sale sentimentului înstrăinării de mama, de „cuibul părintesc” și oscilării dramatice între vis și realitate, între împlinire și cădere în abisul neșansei (nuvelele „Mama” și „Petale de mac”). Filonul neosămănătorist se îmbină cu psihologismul de esență intelectualistă, îmbinare care este însemnul unui prozator de mari perspective.

Școala din Curculeni, ridicată de învățătorul
 Mihail Curicheru, 1937.
 S-a păstrat până în prezent.

Din păcate, scriitorul Mihail Curicheru  a nimerit în odioasa mașină a totalitarismului stalinist de reprimare a intelectualilor basarabeni. Pe lângă faptul că era învățător, Mihail Curicheru publicase un șir de articole și lucrări literare. Probabil, romanul „În Deal la Cruce”, scos de sub tipar în ianuarie 1938, și alte povestiri și articole apărute în presa periodică au fost luate de anchetatori în timpul percheziției.
Mihail Curicheru împreună cu soția și fiica Elena

Elena Curicheru-Vatamanu, fiica scriitorului Mihail Curicheru, a fost cea care a sistematizat și a așternut pe hârtie informația dobândită de-a lungul anilor, dând portretului vieții, trăirilor scriitorului și destinului lui tragic o verticalitate clădită aidoma Coloanei fără sfârșit a lui C. Brâncuși. De asemenea, Elena Curicheru-Vatamanu a îngrijit volumul Petale de mac, revalorificând moștenirea literară din Basarabia. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu