marți, 16 aprilie 2013

Programul de lectură Chişinăul citeşte o carte


 „Al şaptelea simţ” de Nicolae Rusu

Putem constata, că programul Chişinăul citeşte o carte a fost şi rămâne un proiect de succes în cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Evoluând în timp, s-a transformat într-un program complex care oferă multiple valenţe culturale comunităţii chişinăuiene
Formând an de an pasiunea de a participa la campania – Chişinăul citeşte o carte, ajunsă în acest an la ediţia a X-a, biblioteca „Onisifor Ghibu” insistă asupra lecturilor bune ghidate de bibliotecar,  contribuind la promovarea plăcerii de a citi.
A citi în comun şi a reveni  asupra celor citite se conjugă bine cu verbul a fi şi înseamnă informare, simţ artistic şi cetăţenesc, trăire intensă, gândire descătuşată etc.
Anul acesta cititorului nostru i s-a propus spre lectură romanul „Al şaptelea simţ” (ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2013, 220p.) de Nicolae Rusu. Autorul, în cadrul lansării programului la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, le-a spus cititorilor săi că această carte „este un îndemn de a medita asupra timpului şi a vieţii noastre, iar pe mine ca autor – a adăugat scriitorul – m-a interesat Omul, pentru că în el se ascund diverse taine.”
Meditaţia asupra personajului de astăzi, semnificativ surprins de Nicolae Rusu, din categoria celor activi, celor dăruiţi unei practici generoase, imediat util semenilor faţă de care au contractat parcă o datorie în condiţii nu tocmai uşor de explicat, această meditaţie este potenţial extensibilă asupra tipului uman predilect; dincolo de personaj (le-a sugerat Nicolae Rusu celor prezenţi la lansare), n-ar fi greşit să vedem Personajul într-o multiplicitate posibilă de înfăţişări.
Cititorii au observat că scriitorul introduce în propriul text „citate” interpretate din textul altora, şi fără, îndeosebi, a lăsa impresia că-şi oferă momente de destindere, deloc în stilul său, ca şi cum ar vrea să distragă atenţia cititorului prea solicitat de întâmplările pline de tensiune din cuprinsul romanului „Al şaptelea simţ”.
„Astfel, cărţile ne obligă să căutăm reţeta de lectură convenabilă. Diferenţa dintre a spune direct şi a face doar aluzie poate fi ca o paranteză care ne ajută în recitire sau, dimpotrivă, ermetismul e de nepătruns, neacceptându-ne în îmbrăţişarea rotundă sau pătrată…” – a menţionat în încheierea  activităţii cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
Deci, Programul Chişinăul citeşte o carte prin recomandarea spre lectură a unor romane în cheia cuprinsului „Al şaptelea simţ” de Nicolae Rusu, contribuie direct la formarea unor deprinderi clasice pentru lecturi deosebit de rafinate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu