luni, 30 ianuarie 2012

I.L.Caragiale – Mimul genial al unei epoci

 Listă bibliografică
 1. Caragiale, Ion Luca. Opere (În 4 volume) / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. de stat pentru literatură şi artă, 1959.
 2. Caragiale, Ion Luca. Calul dracului şi alte povestiri. –Buc.: Ed. Eminescu, 1995. -122 p.
 3. Caragiale, Ion Luca.. Cănuţa, om sucit / Ion Luca Caragiale. –Galaţi: Ed. Porto-Franco, 1991. -136 p.
 4. Caragiale, Ion Luca. Două loturi / Ion Luca Caragiale. –Craiova: Ed. Scrisul românesc, 1994. -400 p.
 5. Caragiale, Ion Luca. Fabule, satire, parodii / Ion Luca Caragiale. –Timişoara, 1972. -216 p.
 6. Caragiale, Ion Luca. La Hanul lui Mânjoală / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. Minerva, 1987. -238 p.
 7. Caragiale, Ion Luca. Moftul românesc / Ion Luca Caragiale. –Iaşi: Ed. Moldova, 1991. -349 p.
 8. Caragiale, Ion Luca. Momente şi schiţe / Ion Luca Caragiale.  –Buc.: Ed. Ion Creangă, 1972. -256 p.
 9. Caragiale, Ion Luca. Nuvele. Povestiri / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. Minerva, 1985. -88 p.
 10. Caragiale, Ion Luca. O făclie de paşte. În vreme de război / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. Minerva, 1996. -180 p.
 11. Caragiale, Ion Luca. O scrisoare pierdută / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. Minerva, 1971. -301 p.
 12. Caragiale, Ion Luca. Publicistică şi corespondenţă / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. ,,Grai şi suflet – cultura naţională’’, 1999. -556 p.
 13. Caragiale, Ion Luca. Publicistică, politică şi... delicatese / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2003. -328 p.
 14. Caragiale, Ion Luca. Teatru (În 2 volume) / Ion Luca Caragiale. –Buc.: Ed. Minerva, 1978. -328 p.
 15. Caragiale, Ion Luca. Temă şi variaţiuni / Ion Luca Caragiale. –Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1981.-500 p.
 16. I.L.Caragiale în conştiinţa contemporanilor săi. –Buc.: Ed Minerva, 1990. -512 p.
 17. Cazimir, Ştefan. Caragiale – unversul cosmic / Ştefan Cazimir. -Buc.: Ed. pentru literatură, 1967. -266 p.
 18. Cioculescu, Şerban. Viaţa lui I.L.Caragiale / Şerban Cioculescu. –Buc.: Ed. Emiescu, 1977. -605 p.
 19. Constatinescu,I. Caragiale şi începuturile teatrului european modern / I.Constatinescu. –Buc.: Ed. Minerva, 1974. -356 p.
 20. Elvin, B. Modernitatea clasicului lui I.L.Caragiale / B.Elvin. -Buc.: Ed. pentru literatură, 1967. -214 p.
 21. Iosifescu, Silvian. Caragiale / Silvian Iosifescu. –Buc.: Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1952. -290 p.
 22. Papadima, Liviu. Caragiale, fireşte / Liviu Papadima. –Buc.: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. -196 p.
 23. Petrică, Marin. I.L.Caragiale – Bibliografie / Marin Petrică. –Buc.: Biblioteca activistului cultural, 1964. -270 p.
 24. Tomuş, Mircea. Opera lui I.L.Caragiale / Mircea Tomuş. –Buc.: Ed. Minerva, 1977. -429 p.
 25. Vartic, Ion. Clanul Caragiale / Ion Vartic. –Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2002. -276 p.
Biblioteca Publică ,,Onisifor Ghibu'' vă propune un semn de carte I.L.Caragiale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu