marți, 4 februarie 2014

BIBLIOTECA & ADOLESCENŢII


Lansarea programului informaţional-formativ  cu  genericul „JuniorBildungs”, a cărui scop este de a ajuta adolescenţii atât în formarea unor competenţe necesare pentru autocunoaştere şi perfecţionare personală,   cât şi în difuzarea unor modele de comportament socio-profesional în viitor, a avut loc azi la Biblioteca „Onisifor Ghibu”.


    După cum am anunţat anterior,  la primul training au fost invitaţi elevi de la Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”. Astfel au participat 28 de elevi, din diferite clase, cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani, vârstă la care apar deja gânduri către un viitor profesional.

Motivele iniţierii acestor traininguri au fost expuse de Margareta Cebotari, bibliotecar principal,  asistent de program: astfel bibliotecile pot veni în ajutorul adolescenţilor care-şi doresc o autoevaluare a personalităţii, se gândesc cum să reacţioneze la provocările societăţii din jur, cum să acţioneze pentru a proiecta un viitor profesional de succes.
Un cuvânt de susţinere a acestui proiect şi încurajare a tinerilor de a se implica in evaluarea şi făurirea propriului destin, autoevaluarea "poziţiei de viaţă" pe care o vor aborda în alegerea viitoarei profesii, a fost expus de prof. universitar Maria Pilchin. Care sunt avantajele şi  riscurile unei alegeri corecte a viitoarei profesii, cum să-şi evalueze propriile capacităţi, dorinţe, posibilităţi de afirmare într-o carieră de succes – acestea au fost punctele de reper abordate pe parcursul activităţii de Natalia Gordila, psiholog, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului,  sectorul Centru.
  
Conform rigorilor unui training au fost utilizate mai multe forme de comunicare: prezentarea obiectivelor, investigarea publicului şi a aşteptărilor de la această activitate, joc de creativitate, chestionar de orientare profesională, completarea unui Cadran de autocunoaştere (puncte forte, puncte slabe, bariere şi oportunităţi pentru a deveni ceea ce doresc).
 Într-un alt test adolescenţii   au avut de răspuns la  alte întrebări provocatoare: gândeşte-te ce-ţi place să faci,   gândeşte-te la ce te-ar putea ajuta şi  care sunt  ameninţările  care te-ar putea împiedica să te realizezi.

 Pentru o mai bună coordonare a paşilor următori elevilor le-au mai fost propuse două modele de ascensiune spre succesul în viaţă: Planul meu de carieră (determinarea scopurilor/obiectivelor pe termen lung şi pe termen scurt, de ce resurse vor avea nevoie pentru aceasta, identificarea a trei motive pentru care succesul este important în viaţă, etc ).        
  Copiii s-au încadrat activ într-un dialog despre diferite profesii, importanţa lor în viaţa personală, dar şi pentru societate, dând dovadă de o gândire logică, destul de matură, venind şi cu unele argumente ale poziţiilor proprii.
    După recapitularea informaţiei expuse de dna Natalia Gordila, sub forma unui dialog interactiv, elevii singuri au reuşit să formuleze răspunsul la întrebarea: ce au aflat ei de la acest training?  Concluzia lor a fost:  au determinat paşii care trebuie să-i facă pentru a-şi dezvolta  capacităţile care i-ar ajuta să aleagă o profesie ce corespunde atât aspiraţiilor personale, cât şi  posibilităţilor de afirmare.
La finele trainingului dna psiholog le-a  propus participanţilor o temă pentru acasă: să completeze o listă de valori cu tematica Ce ar fi bine să fiu în viaţă.


Cu mulţumirile de rigoare, trainerului-formator i-a fost înmânat un Certificat ce autentifică desfăşurarea activităţii şi organizarea orei de instruire la tema dată.Expoziţia de carte din colecţiile bibliotecii, din domeniul psihologiei,  cu genericul „Dezvoltare personală şi comunicare” a fost propusă atenţiei celor interesaţi de a cunoaşte mai multe informaţii. Propunem mai jos o listă bibliografică a acestor ediţii.AUTOCUNOAŞTERE, DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMUNICARE

Listă bibliografică de recomandare 
din colecţiile bibliotecii „Onisifor Ghibu”

 1. Alexandrescu, Ion. Personalitate şi vocaţie : Dinamica integrării profesionale / Ion Alexandrescu. – Iaşi : Ed. Junimea, 1981. – 224 p.
 2. Anderson, Walter. Curs practic de încredere : Şapte paşi spre împlinirea personală. – Walter Anderson ; trad. de Luiza Gervescu. – Bucureşti, 1999. – 230 p.
 3. Barrettt, Jim. Teste de autocunoaştere / Jim Barrett ; trad. de Angelica Raluca Căliman. – Bucureşti : All Beck, 2002. – 288 p.  – (Col. CARIERE).
 4. Bejat, Marian. Talent, inteligenţă, creativitate… / Marian Bejat. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1971. – 180 p. – (Col. PSYCHE).
 5. Carter, Philip. Teste de inteligenţă. Vol. 2 / Philip Carter, Ken Russell. – Bucureşti : Aldo Press, 1996. – 220 p.
 6. Caudal, Marc. Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea inteligenţei / Marc şi Yann Caudal ; trad. de Cristina Lavinia Vasilescu. – Iaşi : Polirom, 2001. – 228 p.
 7. Ceauşu, Valeriu. Autocunoaştere şi creaţie / Valeriu Ceauşu. – Bucureşti : Ed. Militară, 1983. – 240 p.
 8. Chelcea, Adina. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii / Adina Chelcea, Septimiu Chelcea. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1986. – 226 p.
 9. Comunicarea eficientă / trad. : Aurelian Sburlescu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : BIC ALL, 2005. – 138 p. – (Bibl. performanţei în carieră).
 10. Holban, Ion. Realizarea personalităţii, hazard sau ştiinţă? / Ion Holban. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică Română, 1971. – 206 p.  – (Col. Orizonturi ; 21).
 11. Goldstein, Noah J. 50 de secrete ale artei persuasiunii / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B. Ciadini ; trad. de Mihaela Vînătoru. – Iaşi : Polirom, 2009. – 270 p.
 12. Lierbeman, David J. Arta de a te înţelege cu toată lumea  / David J. Lierbeman ; trad. de Oana Ilie. – Bucureşti, 2008. – 192 p.
 13. Lungu-Movilă, Ion. Orizontul şi ipostazele pasiunilor : Eseuri /  Ion Lungu-Ploaie. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1975. – 208 p. – (Colocviile adolescenţilor).
 14. Melnic, Boris. Cunoaşterea conştiinţei umane : Curs didactic pentru studenţi şi liceeni / Boris Melnic. – Ch. : Pontos, 2002. – 80 p.
 15. Psihoteste : Cunoaşte-te pe tine însuţi / pref. de Horia Pitariu, coord : Adina Chelcea. – Bucureşti, 1994. – 252 p.
 16. Popescu, Valeriu. Culegere de sfaturi pentru un om de lume : Pentru tinerii ţării mele, pentru părinţii şi dascălii lor. – Ch. : Prut Int., 2004. – 190 p.
 17. Robbins, Anthony. Putere nemărginită : Ştiinţa dezvoltării personale / Anthony Robbins. – Bucureşti : Ed. ALMATEA, 2001. – 328 p.  – (Col. Cunoaştere & Autoevaluare  – Motivaţional).
 18. Rudică, Tiberiu. Eu şi celălalt : De la poziţia egocentrică la poziţia altruistă / Tiberiu Rudică. – Bucureşti : Ed. Junimea, 1979. – 190 p.
 19. Radu, Nicolae. Teste psihologice pentru orientarea în carieră şi autocunoaştere / Nicolae Radu. – Iaşi : Polirom, 2007. – 190 p.
 20. Schrenk, Jacob. Arta exploatării de sine sau minunata lume nouă a muncii / Jacob Schrenk ; trad. de Dana Gheorghe. – Bucureşti : Humanitas, 2010. – 260 p.
 Elaborat de Margareta Cebotari, 2014.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu