marți, 3 aprilie 2012

Zilele Eliade la Biblioteca Publică ,,O.Ghibu’’


Manifestările M.Eliade, desfăşurate pe 30-31 martie 2012,  au oferit chişinăuienilor, prin personalitatea savantului şi scriitorului, un model de viaţă, axat pe muncă şi creaţie. Zilele Eliade au fost organizate în colaborare cu Liceul Teoretic ,,M.Eliade’’, Centrul de Cultură ,,Călin Postolache’’ şi Biblioteca Publică ,,O.Ghibu’’. Opera lui Eliade a închegat punţi de colaborare între Liceele cu acelaşi nume din RM (Chişinău, Străşeni, Nisporeni), dar şi România (Reşiţa, Sighişoara), stabilind strategii educaţionale şi culturale cu impact asupra tinerii generaţii.
Evenimentul a fost însoţit de vernisajul fotografic cu genericul M. Eliade – mai actual ca oricând care a inclus o gamă largă de materiale, documente şi poze cu referinţă la biografia umană şi spirituală a istoricului religiilor, filozofului şi publicistului, ce constituie un reper pentru adolescenţi. Actualitatea operei, caracterul ei catalizator au fost relevate prin microsimpozionul M.Eliade şi educarea personalităţii, la care au fost prezentate comunicări originale : Mitul iubirii eterne (Aurelian Boldea, Liceul ,,M.Eliade’’, Reşiţa, România) ; Cosmogonia în opera lui M.Eliade ( Cristina Truşcă, Liceul ,,M.Eliade, Reşiţa, România) ; Simboluri şi motive în proza fantastică a lui M.Eliade ( Iuliana Tulbure, Liceul ,,M.Eliade’’, Nisporeni) ; Dominanta filosofică în opera lui M.Eliade (Cristina Croitoru, Liceul ,,M.Eliade’’, Nisporeni) ; Eterna reîntoarcere şi conceptul de repetiţie (Alexandru Cosmescu, doctorand, Institutul de Filologie al A.Ş.M., Chişinău) ; Omul şi regenerarea timpului în opera lui M.Eliade (Adrian Gabura, student, U .T.M., Chişinău) ; M.Eliade şi popasul portughez (Vasile Rotaru, Liceul ,,M.Eliade’’,Chişinău) ; M.Eliade – modelul adolescentului dintotdeauna (Valeria Railean, Liceul ,,M.Eliade’’, Chişinău).
De remarcat faptul că, Filiala susţine deja a XVIII ediţie, Zilele M.Eliade, eveniment unic în spaţiul cultural al RM, oferind un model al puterii de creaţie, dând sens existenţei tinerilor antrenaţi în aceste activităţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu