joi, 13 iunie 2013

Vasile Alecsandri - valorificator al frumuseţii pământului nostru natal

  (195 de ani de la naştere)

Expoziţie de carte
Opera poetică : [în 2 vol.] / Vasile Alecsandri ; ed. îngrijită de Pavel Balmuş. – Ch. : Cartier

Vol. 1. – 2000. – 216 p.


  •  Comedii / Vasile Alecsandri ; ed. îngrijită, prefaţă, indice bio-bibliografic şi note de Mircea Ghiţulescu. – Bucureşti : Minerva, 2003. – 288 p.


  • Istoria misiilor mele politice / Alecsandri Vasile ; ed. îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici. – Bucreşti : Gramar, s.a. – 110 p.  • Pagini alese / Vasile Alecsandri ; prezentare grafică de I. Oliinîc. – Ch. : Cartea Moldovei, 1997. – 464 p.  

  • Pasteluri şi alte poezii / Vasile Alecsandri ; pref. şi cronologie de Mircea Ghiţulescu. – Bucureşti : Minerva, 2007. – 232 p.


  • Pasteluri. Legende / Vasile Alecsandri. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 88 p.


  • Poezii / Vasile Alecsandri. – Iaşi : Ed. Noel, 1997. – 104 p.


  • Teatru / Vasile Alecsandri ; antologie alcătuită şi adnotată de Daniel Corbu ; pref. : Constantin Ciopraga. – Iaşi : Princeps Edit, 2006. – 694 p. 


  • Alecsandri Vasile (1818, Bacău - 1890, Mirceşti) // 100 cei mai mari scriitori români / coord. Mircea Ghiţulescu. –  Bucureşti : Lider, 2005. –  360 p."În Alecsandri vibrează toată inima, toată mişcarea compatrioţilor săi, câtă s-a putut întrupa într-o formă poetică în starea relativă a poporului nostru de astăzi. Farmecul limbii române în poezia populară el ni l-a deschis; iubirea omenească şi dorul de patrie în limitele celor mai mulţi dintre noi el le-a întrupat; frumuseţea proprie a pământului nostru natal şi aerului nostru el a descris-o".
Titu Maiorescu 

"Odată cu Alecsandri dramaturgia românească a căpătat conştiinţa existenţei sale ca gen cu trăsături specifie şi autonome. Odată cu Alecsandri teatrul românesc şi-a definit însăşi raţiunea existenţei sale: repertoriul naţional".
Valeriu Râpeanu 

Un comentariu: