marți, 17 ianuarie 2012

Poezia meditativ-filozofică a lui Victor Teleucă

(Revistă Bibliografică)

Victor Teleucă - un heraclitean transmodern. - Ch.: Ed. ,,Universul'' ÎS, 2010 - 428p.
Cu acest volum, posteritatea lui Victor Teleucă se întregăseşte cu o dublă faţă. Mai întâi, antologhează principalele aspecte ale exegezei, trebuitoare unui viitor monograf, atât în ceea ce priveşte opera cât şi viaţa, prin textele critice şi prin bogata iconografie finală. Apoi, îl surprinde într-o ipostază mai puţin familiară publicului cititor, aceea de critic literar, înzestrat cu fineţea observaţiei şi cu profunzimea percepţiei estetice şi filozofice. Poetul este şi el prezent prin excelentul poem inedit închinat lui Eminescu. Nu încape îndoială, opera, întregită cu două veriatbile capodopere postume (Ninge la o margine de existenţă şi Improvizaţia nisipului) îl plasează pe Victor Teleucă în rândul strălucitei pleiade şaizeciste, alături de Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Grogore Vieru, deschizând, totodată, drmul spre noua paradigmă culturală a transmodernităţii.

Cibotaru, Arhip. Pe timpul lui Teleucă: roman-fapt / Arhip Cibotaru; cop.: Aurel Guţu. -Ch.: Ed. ,,Universul'' ÎS, 2010. - 480p.
Am scris ceea ce am simţit şi am trăit. M-am bazat în linii mari numai pe ceea ce am vazut cu ochii mei şi am păstrat în memorie. Doar în două sau în trei locuri am reprodus câteva momente luate din auzite. Poate nu ar fi trebuit. Dar ele mi s-au părut atât de veritabile şi de pitoreşti, încât n-am putut să le ocolesc. În rest, m-am străduit să redau cu stricteţe şi cu maximă sinceritate numai faptele reale şi să nu inventez nimic...
Autorul
Teleucă, Victor. Răsărit de Luceafăr: poem / Teleucă Victor; il., cop. de Ion Daghi. -Ch.: Ed. ,,Universul'' ÎS, 2010. -28p.
...din aceeaşi noapte plină de-adevăruri şi misteruri s-a făcut mai mândră-n ceruri steaua ce-n apus de soare din adânc de bolţi răsare, cea fără a şti ce-i moartea, el, pândit de Lucifer, să-i dea soartă de Luceafăr, înger răzvrătit ce vine dintr-un timp din nou născut;....
Teleucă, Victor. Car frumos cu patru boi / Victor Teleucă. -Ch.: Ed. ,,Universul'' ÎS, 2011. -36p.
                             O altă limbă mai frumoasă nu-i
Mai dulce şi mai bună decât toate                    Auzi? În limba mea
E pentru mine limba mea                                 Pe cer răsare prima stea,
Şi pentru tine limba ta,                                    Şi-n toate limbile la fel
Şi pentru dânsul - limba lui -                           Luceafărul răsare clar, fidel. 
O altă limbă mai frumoasă nu-i
Din care omul cântecul îşi scoate.Teleucă, Victor. Ninge la o margine de existenţă. Poezii, reflecţii şi alte deziceri de sine / Victor Teleucă. -Ch.: ed Cartea Moldovei, 2002. -308p.
Prezentul volum este rodul unei întregi Vieţi devenită Poezie. Şi bineînţeles, Filosofie. Din îngemănarea celor două apare Lirosofia, aşa cum din teză şi antiteză apare sinteza. Cartea este o adevărată revelaţie prin substanţa sa meditativă, prin felul eispontan de a se structura, prin modul surprinzător de a se naşte din ea însăşi. Un nexus cauzal tainic leagă intr-un tot întreg notaţiile, impresiile, trăirile la simplul îndemn parcă de poveste. Cartea nu este o carte propriu-zisă, o culegere oarecare de poeme situate în mod tradiţional una după alta la voia întîmplării, ci un adevărat ,,Divan al Gâlcevii'', al ,,certurilor'', Eului cu Sinele.

 Teleucă, Victor. Decebal / Victor Teleucă. -Ch.: Ed. ,,Universul'', 2003. -37p.
 În formula lirică a lui Victor Teleucă poezia s-a contopit cu istoria şi cu filosofia. ,,Decebal'' este cântecul de lebădă al lui Victor Teleucă, tulburător ca o baladă rostitiă în cheie de tremolo, de recitativ aedic ce afectează pragurile de sus ale sensibilităţii. Balada, e în concepţia romanticilor, cântec despre destin. Lui Victor Teleucă i-a reuşit pe deplin acest cântec despre destin, trăit de noi într-o istorie ce a bătut cu furtuni continue ,,pământul carpatic bătrân''. Este o meditaţie existenţială rostită în acorduri sonore deosebit de fine venite din tăceri adânci, care sunt ale fiinţei înfruntate de limitele istoriei şi destinului.


Teleucă, Victor. Improvizaţia nisipului: Aventura improvizaţiei / Victor Teleucă. -Ch.: ,,Universul'', 2006. -336p.
 Poet, poet înainte de toate, Victor Teleucă nu rămâne doar un ,,simulant'' al cogito-ului cartezian. El e un mare poet dublat de un gânditor temeinic, veşnic bântuit de nisipurile mişcâtoare ale existenţei în căutarea drumului spre Fiinţă. 
Carte profund originală construită arhitectonic din pietrele urcate de Sisif pe vârful muntelui, în ciuda aparenţei dezordinei al fragmentelor, Improvizaţia nisipului este, probabil, cea mai înaltă realizare artistică a lui Victor Teleuca.
Teodor Codreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu