miercuri, 16 decembrie 2015

Seară literar-artistică de totalizare a Cenaclului „Grai matern”

    În colaborare cu Cenacul "Grai matern", coordonator Renata Verejanu, a fost lansată cartea Frămîntări din morminte de Mihai Doloton.
    Mihail Doloton,poet, profesor din Călăraşi este modest, discret şi la acei 26 de ani ai săi este dezamăgit de societate şi mentalitatea ei considerînd-o bolnavă. Prin poezia sa încearcă să ne redea speranţă, să ne readucă la luminiş, să ne lecuiască. Moartea  este un subiect trist dar inevitabil.
          Vara în suflet, sufocat şi zbîrcit
        Lepădat de viaţă şi eu am murit
        Cine mai crede într-o trăire
        Cînd totul e trist şi plin de mîhnire.
    Ineditul volumului  Frămîntări din morminte sunt gîndurile, ideile, mesajele care ajung la sufletele noastre ne luminează trezind acel grăunte de  speranţă.
     Cartea este îzestrată cu mai multe simboluri care codifică mesajul poeziei: cioara - greutatea vieţii pe pămînt,luna - un pic de speranţă, mormîntul -o viaţă din altă paralelă.
    La sfârşitul lansării coordonatoarea Renata Verejanu a prezentat o totalizare a cărţilor apărute sub patronajul Cenaclului "Grai matern" - "Crăciunul cărţilor editate în 2015".
     Am avut onoarea de ai avea ca invitaţi pe scriitorii Renata Verejanu, Condrat Pleşca, Lidia Gonţa-Grosu ,Alexandru Plăcintă, Tatiana Scripa, Hasnaş Petru etc.

            


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu