marți, 19 aprilie 2016

Summit-ul de Pace a Alianţei Mondiale a Religiilor

World Alliance for Religions Peace Summit 
 Summit-ul de Pace a Alianţei Mondiale a Religiilor
  În una din zilele Creativităţii şi Inovaţiei Biblioteca „Onisifor Ghibu” a găzduit, în premieră pentru reţeaua noastră, Summit-ul de Pace Alianţei Mondiale a Religiilor.
WARP este o organizaţie internaţionala nonprofit, cu peste 300 de filiale, care lucrează pentru a promova iniţiativele de dezvoltare a păcii în artă, cultură, religie şi în politica publică.
  Astăzi, lumea noastră se confruntă cu diverse conflicte, multe dintre care provin de la neînţelegerile religioase. Tema summitu-lui a definit: „rolul religiei în crearea păcii”. Şefii internaţionali al fiecărui grup, preşedinţi ai organizaţiilor nonprofit şi liderii religiilor au discutat despre soluţii practice pentru de a se forma în bun acord  şi de a  elabora o rezoluţie de pace, detaliind un plan de acţiune.
Liderii religioşi, reprezentanţi ai credinţelor: ortodoxă, protestantă, musulmană şi iudaică; Amy Kim, Adebayo Johnson, Nicolae Ciobanu, Rabbi Daniel Munteanu, Imam Sergiu Sochirca, au avut succinte, comunicări în care au vorbit despre cărţile religioase pe care se bazează credinţa şi despre faptul că toate aceste cărţi: biblia, coranul şi tora promovează pacea.

 Obiectivele Alianţei au rezumat:
1. Pentru a începe procesul de stabilire a unui sistem universal aplicabil de valori cu accent pe aspectele legate de moralitate şi experienţa vieţii care ne leagă împreună ca o familie globală.
2. Crearea unei fundaţii de bază ideologică pe care o Alianţa Mondială a Religiilor poate fi construit pentru a aduce conflicte bazate pe diferite ideologii religioase la un sfârşit.
3. Proiect public: Declaraţia Alianţei Mondiale a Religiilor.
4. Definirea rolurilor liderilor culturali, atât laice şi religioase, în crearea și punerea în aplicare a unei culturi noi.
5. Ratificarea şi punerea în aplicare a acordurilor de pace mondială pentru fiecare organism religios.
  De aceea liderii summit-ului au ajuns la concluzia că este timpul pentru noi, ca să ne adunăm şi să ne unim ca o familie a umanităţii; să lăsăm deoparte diferenţele dintre noi, şi să concepem modalităţi de a uni rupturile dintre ideologiile noastre, indiferent de opiniile personale cu privire la această chestiune, religia este o forţă puternică, motivată, în lumea noastră.


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu