marți, 3 septembrie 2013

Ion Druţă - 85 de ani de la naştereListă bibliografică

Proză

 1. Druţă, I. Biserica Albă : [roman] / Ion Druţă. – Chişinău : Universul, 2006. – 415 p.
 2. Druţă, I. Clopotniţa. Frunze de dor / Ion Druţă . – Chişinău : Universul, 2004. – 430 p.
 3. Druţă, I. Povara bunătăţii noastre. Vol. I / Ion Druţă .  – Bucureşti : Minerva, 1992. – 231 p.
 4. Druţă, I. Povara bunătăţii noastre. Vol. II / Ion Druţă .  – Bucureşti : Minerva, 1992. – 221 p.
 5. Druţă, I. Povestea furnicii / Ion Druţă. – Chişinău : Ştiinţa, 1996. – 141 p.
 6. Druţă, I. Harul Domnului : epopee teatrală Vol. I / Ion Druţă. – Chişinău : Baştina-RADOG, 2001. – 399 p.
 7. Druţă, I. Harul Domnului : epopee teatrală Vol. II / Ion Druţă. – Chişinău : Baştina-RADOG, 2001. – 352 p.
 8. Druţă, I. Pomul de la răscruce : schiţe, nuvele, povestiri / Ion Druţă. – Chişinău : Universul, 2003. – 375 p.
 9. Druţă, I. Vatra Blajinilor. / Ion Druţă. – Chişinău : Cartea Moldovei, 2007. – 516 p.
 10. Druţă, I. Ora jertfirii. / Ion Druţă. – Chişinău : Cartea Moldovei, 1998. – 391 p.
 11. Druţă, I. Opere. Vol. II / Ion Druţă. – Chişinău : Cartea Moldovei, 2007. – 395 p.
 12. Druţă, I. Opere. Vol. III / Ion Druţă. – Chişinău : Cartea Moldovei, 2009. – 543 p.
 13. Druţă, I. Opere. Vol. IV / Ion Druţă. – Chişinău : Cartea Moldovei, 2009. – 495 p.

Monografii, studii şi biobibliografii
despre scriitor şi opera sa

1.   Agache, Catinca. Profil critic : Ion Druţă şi matricea stilistică românească // Agache Catinca. Literatura română în ţările vecine : 1945-2000 / Catica Agachi. – Iaşi, 2005. – P. 80-86 
2.   Bileţchi, Nicolae. Opera lui Ion Druţă în contextul curentelor artistice ale timpului / Nicolae Beleţchi // Literatura română postbelică : integrări, valorificări, reconsiderări. – Ch., 1998. – P. 281-302 
3.   Botezatu, Eliza. O piesă despre spiritualitatea autohtonă „Păsările tinereţii noastre” de Ion Druţă / Eliza Botezatu // Literatura română postbelică : integrări, valorificări, reconsiderări. – Ch., 1998. – P. 303-319 
4.   Cimpoi, Mihai. Scriitorii perioadei 1955-1965 faţă cu” teroarea istoriei” / Mihai Cimpoi // O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch., 2002. – P. 173-177 
5.   Ciocanu, Ion. Incă o dată despre acele amare „Frunze de dor” : eseistica lui Ion Druţă // Ciocanu Ion. Nevoia de vase comunicante sau cartea despre scriitor şi cititor / Ion Ciocanu. – Ch., 2006. – P. 166-202 
6.   Ciocanu, Ion. Ion Druţă - dramaturgul // Ciocanu Ion. Literatura română contemporană din Republica Moldova / Ion Ciocanu. – Ch.: Litera, 1998. – P. 379-391 
7.   Ciocanu, Ion. Proza şi dramaturgia lui Ion Druţă // Ciocanu Ion. Literatura română : Studii şi materiale pentru învăţământ preuniversitar / Ion Ciocanu. – Ch.: Prometeu, 2003. – P. 388-408 
8.   Druţiana Teatrală. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008. – P. 480 
9.   Ion Druţă // Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010. Ch., 2007  P. 232-234 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu