miercuri, 21 august 2013

Lansare de carteA te lăsa furat de lecturi…

Biblioteca ”Onisifor Ghibu” pledează pentru un deosebit Cititor care trebuie să fie o fiinţă a sensibilului. Iată de ce, orice lansare de carte ce are loc în Sala Nuciferă a Bibliotecii noastre este un dublu eveniment. Recent, publicului larg i-a fost prezentat un nou volum elaborat în Laboratorul de cercetări literare şi bibliografie „Onisifor Ghibu”– Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual  (Ed. Grafema Libris, Chişinău 2013, 226 p.), un volum de exegeze literare completat de o bibliografie, concepţia şi elaborarea îi aparţine cercetătorului literar Vitalie Răileanu, bibliografia a fost alcătuită de Margareta Cebotari.
Cei prezenţi la eveniment au găsit în volumul dat lecturi căutate despre istoricul literar Pavel Balmuş şi ceea ce-i un om de ştiinţă.
Confirenţiarii Andrei Eşanu (academician), Lidia Kulikovschi (conferenţiar universitar), Vladimir Beşleagă (scriitor), Vasile Malaneţchi (profesor universitar), Anatol Moraru (prozator, cercetător literar) ş.a. au menţionat această carte care se îndreaptă spre nişte „fermecate ţinuturi” ale unui istoric literar – Pavel Balmuş.
Astfel de volume intră în palimpsest, pergamentul fiind şi mai valoros, iar staturile se suprapun precum amintirile peste amintiri, precum timpul peste timp, poetic vorbind…

Uşile lecturii la Biblioteca „Onisifor Ghibu” rămân larg deschise!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu