vineri, 25 noiembrie 2011

Ziua Bibliografiei la Filiala ,,O.Ghibu’’


Ziua Bibliografiei, din 24 noiembrie, la Filiala „O. Ghibu”, a transpus în practică un imperativ strategic al BM, orientat spre dezvoltarea culturii bibliografice informaţionale a utilizatorilor, fiind în consens cu spiritul tehnologizat al Societăţii Cunoaşterii, care penetrează încet, dar sigur spaţiul informaţional autohton. Tema, selectată inspirat şi propusă spre realizare de către CID „Chişinău”, a răspuns celui mai important eveniment al anului, marcat prin aniversarea a 575 de ani de la prima atestare documentară a capitalei RM: Chişinăul în spaţiul informaţional”. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Filiala şi-a identificat următorul scop: „Valorificarea, cunoaşterea şi identificarea informaţiei despre Chişinău” în spaţiul bibliotecii noastre, amplificată fiind de resursele info-documentare ale reţelei BM. Trebuie menţionat, că având la îndămână un arsenal întreg de sugestii metodice inspirate de CID, a fost mai lesne de organizat un program coerent şi adecvat profesional pentru desfăşurarea Zilei Bibliografiei din anul curent. 

Agenda programului a inclus mai multe procedee şi tehnici de cunoaştere şi identificare a universului informaţional:
Lecţii practice de formare a utilizatorului :
-                    Regăsirea informaţiei bibliografice pe site-ul BM
-                    Formarea deprinderilor de a alege independent cărţile în acces liber
-                    Instruire în căutarea independentă a informaţiei folosind catalogul tradiţional, electronic, fişiere, mape tematice
Consultaţie - convorbire:
Aparatul informativ al bibliotecii – ajutor calificat în alegerea informaţiei 
Expoziţii:  „Chişinăul în ediţii de referinţe” (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, bibliografii )
                      „Biobibliografii ale personalităţilor chişinăuiene, editate de BM”
                      „Personalităţi care au animat existenţa şi istoria Chişinăului”
Lecţie bibliografică: Blogul „Chişinău – oraşul meu”,
Revistă bibliografică: „Chişinăul pe rafturile bibliotecii noastre”,
Prezentare de carte: „Chişinău în literatură”,
Prezentări de materiale promoţionale, elaborate de CID „Chişinău”:
-Carol Schmidt – 165, Date şi evenimente memorabile din istoria Chişinăului – 2011, 2012
Joc interactiv(1): Să ne cunoaştem oraşul: Localizează monumentul, identifică autorul,
Listă bibliografică (1):„Chişinăul literar - oraş al muzei şi inspiraţiei”
  

 
Impact. În cadrul Zilei Bibliografiei au fost susţinute 3 lecţii practice de formare a utilizatorului, 1 consultaţiie, 3 expoziţii de ediţii bibliografice, 1 lecţie bibliografică, 1 revistă bibliografică, 2 prezentări de carte şi materiale promoţionale, 1 listă bibliografică, 1 joc interactiv.


  
Expoziţiile organizate în cadrul Zilei Bibliografiei au întrunit în sinteza lor 203 documente ( împrumutate 235 vol.), au fost prezentate 57 materiale, numărul cititorilor care au vizitat expoziţiile - 171 utilizatori (6 excursii ghidate) de la diverse instituţii de învăţământ (USM, IMINOVA, Liceele: M. Cogălniceanu, Ch. Asachi, V Alecsandri, M. Eliade, Prometeu).

Prin reperul solid în materie de cercetare al CID,  Ziua Bibliografiei la Filială a fost mai diversă, oferind utilizatorilor mai multe instrumente de promovare a informaţiei despre Chişinău prin noi tehnici de identificare a fluxului informaţional, oferta documentară fiind valorificată şi susţinută de o caldă vibraţie a sentimentului de apartinenţă citadină.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu