vineri, 27 iunie 2014

Conferința Internațională „Cuvântul în serviciul păcii”


Conferința a fost organizată de Federaţia Internaţională  a Femeilor Pentru Pace în lume, filiala din Republica Moldova, președinte – Raisa Brăduțanu şi  Sun Culture Center Japan, preşedinte – Nobuko Omore. Foarte semnificativă a fost prezenţa la această activitate a oaspeţilor din Kiev, Ucraina, deoarece anume în această ţară acum răsună cele mai multe dorințe pentru pace şi stabilitate. După cum a menţionat Raisa Brăduţanu, Federaţia preconizează realizarea unui proiect cu genericul „Podul Păcii”, această conferință fiind parte integrantă a acestui proiect. Despre pace putem vorbi nu doar în limbajul declaraţiilor politice, dar şi în limbajul sufletului nostru, de aceea la această activitate, care are loc într-un loc deschis comunicării prin  carte, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, au invitat meşteri ai cuvântului  – scriitorii Claudia Partole, Leo Bordeianu şi Ion Diordiev. Fiecare din ei a venit către cei prezenţi cu un mesaj de a ne gândi  la pace oricând şi oriunde, îndemnând publicul la lectura cărţilor, deoarece ele emană gânduri de bunăvoinţă.
       
„Bunătatea înseamnă dragoste, armonie, lumină, iar scriitorii sunt nişte semănători de lumină prin raze de cuvânt” – a ţinut să menţioneze Claudia Partole, povestindu-ne despre istoria apariţiei cărţii pentru copii „Floarea iubirii”, care a fost nominalizată la Festivalul Nambook-2010 din Coreea de Sud, din cele 92 de lucrări expuse la concurs. Mesajul cărţii este simplu: floarea iubirii poate opri orice război şi oricine o poate creşte în sufletul său!

         Leo Bordeianu a salutat venirea oaspeţilor din Ucraina, exprimând regretul că nu pot scriitorii să oprească ceea ce este dirijat de politicieni. De aceea, pornind de la  ideea necesităţii păcii sufleteşti a început acum trei ani editarea ziarului „Scara spre cer”, încercând cu ajutorul Cuvântului Domnului să-i îndemne pe oameni să caute lumina păcii.
         Scriitorul Ion Diordiev, a reiterat un adevăr de mult cunoscut: cu un zâmbet putem aduce pacea în suflet şi în gând, citindu-ne unele aforisme, adunate cu grijă în cartea sa „Pânea cea caldă”.
        
Dna Serafima Sava, povestindu-ne istoria vieţii sale – copilărie pe timp de război, foamete şi sărăcie, deportarea tatălui, dar a ascultat de povaţa mamei sale care i-a îndemnat pe copiii săi să înveţe. Astfel, cartea şi pacea le-a dat posibilitate să ajungă, ei și altor copii, adevăraţi oameni, stimaţi în comunitatea în care au trăit. 
Astfel mii de profesori de azi i-au fost elevi, mai întâi la Şcoala Pedagogică din Orhei, apoi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – instituţii unde a activat în cei 57 de ani de muncă.
 Pentru prezența activă în viața socială, promovarea demnității și verticalității acestui neam Federaţia Internaţională  a Femeilor Pentru Pace în lume  i-a înmânat doamnei Serafima Sava un Hrisov de mulțumire,  Medalia Diploma Zamolxe și un simbolic Colac al Păcii.
        
Un frumos îndemn la pace a venit şi din partea ONG Sun Culture Center Japan.  Preşedinta acestei societăţi culturale, dna Nobuko Omori, a venit cu un îndemn de a confecţiona 1000 de cocori, simbol ai Păcii pe Pământ, pentru a fi dăruiţi în ţara vecină cu noi, în Ucraina, acolo unde este cel mai mult acum nevoie de bună înţelegere între oameni. 


Împreună cu un grup de conaţionale ale sale, sosite recent în Republica Moldova, ne-au bucurat auzul cu un cântec în limba japoneză.

         Finalul Conferinţei a fost foarte feeric, graţie unui mic spectacol literar artistic prezentat de un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Hyperion” din or. Durleşti, ghidaţi de Angela Chetrean, învăţătoare de clasele primare şi Tatiana Isac, învăţătoare de muzică, conducătoarea unui frumos colectiv de dans. Ne-au încântat sufletele şi le-au molipsit cu bunătatea lor frumoasă, atât versurile şi melodiile ceilor mici, abia ieşiţi din clasa întâia, cât şi dansul popular interpretat cu mult foc de colectivul de dansatori din clasele mai mari.


Toți oamenii de pe planeta Pământ își doresc același lucru – Pace! Acesta a fost mesajul care a menținut partaicipanții la conferință în emoții de bucurie.
      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu