marți, 28 august 2012

Avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările Mesei Rotunde

Independenta republicii moldova:
de la proclamare la devenire

care va avea loc Marți, 28 august 2012, în incinta Bibliotecii
Publice „Onisifor Ghibu”.
Începutul – ora 15:00.

15.00-15.20 Deschiderea conferinței Cuvânt de deschidere: 
· Dorin Chirtoacă primar general al Municipiului Chişnău
· Igor Șarov, dr., conf. univ., decanul Facultății de Istorie și Filosofie, USM
Partea I:

15.20-16.45 – Comunicări
Moderator: prof., dr. hab. Anatol Petrencu, preşedinte INIS „ProMemoria”
 ü Politica sovietică neo-imperială şi Mişcarea de eliberare a românilor basarabeni – Ion Varta, dr. conf., Director al Serviciului de Stat de Arhivă;
ü Rolul scriitorilor în realizarea Independenţii de Stat a Republicii Moldova – Vladimir Beşleagă scriitor;
ü Omul dănuieşte prin faptele sale…– Ion Costaş gen. de div. (r), ex-ministrul de Interne şi al Apărării;
ü Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova în viziunea deputaţilor comunişti –Anton Moraru, dr hab., prof., INIS „ProMemoria”;
ü Republica Moldova: evoluţii economice şi sociale – Veaceslav Afanasiev, academician, Academia de Şiinţe a Moldovei

Partea a II-a:
16.45-17.15 – Lansarea volumului 200 de ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru. 1812-2012, Chişinău, Editura Litera, 2012


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu